2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Презентація "Керування процесами у операційній системі"

Про матеріал
Презентація "Керування процесами у операційній системі" містить 11 слайдів, призначена для вивчення характеристики ОС Windows
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ У ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Номер слайду 2

 ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАПРЯМКУ WINDOWSДо ОС напрямку Windows належать: Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows ME (Millennium Edition), Windows 2000, Windows XP, Windows7 Professional, та операційні оболонки Windows 3.х. Всі операційні оболонки до Windows 3.х включно є лише надбудовою над ОС DOS і не можуть працювати самостійно (такі як: Windows 3.1, 3.11). ОС Windows XP на сьогодні поруч з Windows7 Professional є найпоширенішою 32-розрядною операційною системою,розробленою фірмою виробником Microsoft на основі нових технологій NT (New Technology), під- тримує до 4 Гб оперативної пам’яті. На ринку програмних продуктів з 2004 р. 

Номер слайду 3

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОС WINDOWS XPБагатомовний користувацький інтерфейс (MUI) - який дозволяє змі- нювати мову інтерфейсу ОС, щоб відображати інформацію, пункти меню, ко-манди, довідку та підказки вибраною мовою. Графічний інтерфейс користувача (GUI) - це наглядне, графіч- не відображення всіх об’єктів (документів, папок, дисків, робочого столу (Desktop), лінійки задач (Task. Bar) з головним меню Windows - кнопкою Start (Пуск);Багатозадачність - це можливість одночасного виконання декількох прикладних програм.

Номер слайду 4

ПОНЯТТЯ ПРО ФАЙЛОдним з основних понять комп’ютерної системи є поняття файлу. Файл - це набір однотипної інформації, яка зберігається на диску під окремим іменем. У файлах зберігаються користувацькі документи, про- грами, аудіо- чи відеоінформація, тощо.Ім’я файлу буває повним та коротким. Повне ім’я має такий формат:<ім’я файлу>.<розширення><розмір> <дата> <час>а коротке:<ім’я файлу>.<розширення><Дата> і < час> - це календарна дата та час створення файлу, або його останньої модифікації.<Розмір> - об’єм, який займає на диску файл у байтах.<Ім’я файлу> - це набір літер латинського алфавіту, цифр або спеціальних символів (до 8 в DOS і до 255 у Windows).ppt_x

Номер слайду 5

ПОНЯТТЯ ПРО ПАПКУПапка - це спеціальний файл, в якому міститься список файлів та ін- ших каталогів. Крім вищенаведених атрибутів існує ще один спеціальний атрибут файлу, що має назву Directory (Папка). Коли файл має такий атрибут, то він вважається папкою. Кожна папка, як і звичайний файл, має своє ім’я. Винятком є коренева папка, яка не має імені. Ім’я папці дають за тими ж правилами, що і файлам. Не рекомендується давати в імені папки розширення, для чіткого розмежування між звичайними файлами та папками.

Номер слайду 6

ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПАПОК-систематизувати розміщення файлів на диску. Всі папки мають ієрархічну (деревоподібну) структуру.

Номер слайду 7

ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ З WINDOWS XPЗавершувати роботу в ОС потрібно вибором пункту Turn off Computer (Вимкнути комп’ютер) або Shut Down (Завершення роботи). У вікні, що відкриється, можна вибрати один з режимів завершення роботи Windows: Stand by (Очікування) - перевести ОС і апаратну частину ПК в енергозберігаючий режим (“режим сну”). Цей режим використовують тоді, коли материнська плата, BIOS та периферійні пристрої відповідають стан- дарту Energy Star;Shut Down (Завершення роботи) або Turn Off (Вимкнення) - при виборі цього режиму ОС закриває всі працюючі прикладні програми і до- кументи в них, та вивантажує сама себе, після чого автоматично виключа- ється живлення ПК;Restart (Перезавантаження) - виконує перезавантаження ПК і ОС. Цей режим використовується якщо користувач зробив зміни в конфігура- ції Windows XP і ОС пропонує для активізації внесених змін перезавантажи- ти ПК;Log off (Завершення сеансу) - дозволяє закрити профіль корис- тувача (без завершення роботи ОС) для завантаження іншого профілю.

Номер слайду 8

РОБОЧИЙ СТІЛ ОС WINDOWS XPРобочий стіл (desktop), з’являється після завантаження ОС у вигляді фону на екрані дисплею. Вигляд робочого столу в кожному ПК інакший, налаштований користувачем на власні потреби. Рис. Робочий стіл ОС Windows. XP

Номер слайду 9

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ WINDOWS XP: Піктограма - це графічне представлення певного об’єкту. Складається з графічного зображення – іконки (icon) та підпису під нею. Документ (document) - це будь-який невиконуваний файл, в якому міститься інформація, створена користувачем. Документом може бути, наприклад, текстовий документ, графічне зображення, база даних,електронна таблиця, звукова інформація і т.д. Папка (folder) - спеціальний файл, що містить список файлів та інших папок. Основне завдання папок - систематизація розміщення файлів певних типів і їх сортування. Ярлик (shortcut) - це спеціальна піктограма, що має зв’язок з певним об’єктом.ppt_x

Номер слайду 10

ДО ПІКТОГРАМ І ЯРЛИКІВ INTERNET-ПРОГРАМ ВІДНОСЯТЬ: Ярлик програми Internet Explorer – найпопулярніший Web- браузер, для роботи в World Wide Web;ярлик програми Outlook Express - для обробки електронної по- шти (e-mail). Має основні засоби: створення, відправки і отримання елек- тронної пошти через Internet. Для налаштування робочого столу використовується контекстне меню. Контекстне меню (Right-Click Menu) - це меню з командами, які найчастіше використовуються при роботі з певним об’єктом. Причому пе- релік команд в контекстному меню динамічно змінюється в залежності відсамого об’єкту. Для виклику к.м. потрібно натиснути праву клавішу миші на об’єкті, або при відміченому об’єкті натиснути однойменну клавішу на клавіатурі.ppt_x

Номер слайду 11

ВІКНА У WINDOWS XP: Всі працюючі в Windows XP програми, папки і документи відобража- ються у вікнах (від англ. Windows)Вікно - це прямокутна частина екрану, в якій виводиться певна інфор- мація.Є п’ять основних типів вікон:вікна папок;вікна прикладних програм;залежні вікна;діалогові вікна;інформаційні та попереджувальні вікна.ppt_x

pptx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
22 жовтня 2019
Переглядів
384
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку