Презентація "Кольорова металургія України. Перспективи розвитку"

Про матеріал
Презентаційний матеріал до уроків географії в 9 класі. Допоможе вчителю висвітлити структуру, галузевий склад та особливості розвитку у майбутньому вітчизняної кольорової металургії. Аналізується, які саме нові виробництва галузі можуть дістати розвиток. Наведено аргументи «за» і «проти» перспектив розвитку галузі в Україні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇПрезентаційний матеріал до уроків географії, 9 клас Підготувала Олянич Олена Миколаївна, вчитель географії Чернівецької ЗОШ І—ІІІ ст. № 37

Номер слайду 2

Кольорова металургія - галузь промисловості з виробництва кольорових металів та їх сплавів (алюмінію , магнію, титану, міді, кобальту , олова), рідкісних та дорогоцінних металів. Кольорова металургія почала розвиватися в Україні з кінця XIX століття. У 1887 р. до ладу став Микитівський ртутний завод.ІІ віртуальна науково-практична конференція «Талант та елітарність»

Номер слайду 3

Структура галузі, її значення та передумови розвитку  Кольорова металургія за сучасною класифікацією поєднує 14 самостійних галузей, які виробляють сплави, алмази, електроди та групи металів. Кольорові метали завдяки різноманітним властивостям (тепло- та електропровідності, хімічній стійкості) знаходять широке застосування у приладобудуванні, виробництві радіоелектронної техніки, реактивних двигунів тощо. В Україні галузь представлена тільки деякими видами виробництва. Це пов'язано з незначними запасами сировини.

Номер слайду 4

Структура галузі

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Розміщення підприємств кольорової металургії визначається наявністю сировини, води й енергетичних ресурсів, тому в Україні склалися три основні райони розвитку кольорової металургії - Придніпровський, Донецький, Побузький.  Особливістю кольорової металургії в нашій країні є те, що практично ні одне виробництво не має замкнутого циклу;На власній сировині базуються лише виробництва титану, феронікелю, цирконію, кремнію, ртутіІІ віртуальна науково-практична конференція «Талант та елітарність»

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Чинники, які стримують розвиток металургії в УкраїніДефіцит сировинних ресурсів; Висока енергоємність, водоємність і матеріаломісткість;Стан матерільної бази галузі (близько 90% обладнання діючих підприємств фізично і морально спрацьовано);Негативний вплив на довкілля. Підприємства кольорової металургії є одним з основних стаціонарних джерел забруднення середовища. Вони викидають в атмосферу оксиди азоту, сірчистий газ. Ґрунти забруднюються свинцем, цинком, хромом, міддю. Значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів. Недостатня конкурентноспроможність продукції галузі на світовому ринку

Номер слайду 9

Кольоровій металургії в Україні бути, тому що:Є потреба в кольорових металах на внутрішньому ринку;Існують перспективні родовища титанової сировини, рідкісних металів цирконію і гафнію, сировини для виробництва кремнію; виявлені величезні запаси бішофіту ( сировини для виробництва магнію) в Дніпровсько-Донецькій западині . Перспективними щодо подальшого використання є Мужіївське і Мазурівське родовища поліметалевих руд, а також родовища бокситів у Дніпропетровській, Черкаській, Закарпатській областях. Резервом власної сировини кольорових металів є техногенні родовища - відходи ТЕС, коксохімічного виробництва тощо.  Великі перспективи для розвитку кольорової металургії має Карпатський район, який ще не сформований.

Номер слайду 10

Перспективні напрями діяльності галузіЯкі саме нові виробництва можуть дістати розвиток?виробництво кольорових металів, які повністю забезпечені сировиною;розширення асортименту продукції кольорової металургії внаслідок створення нових металевих сплавів ;утилізація відпрацьованих газорозрядних ртутних ламп і переробка вторинних ртутьвмісних відходів; створення та впровадження нових технологій і устаткування для переробки брухту та відходів, що містять рідкісні та дорогоцінні метали;організації виробництва нових видів цирконової продукції підвищеного попиту ;проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з дорозвідки відкритих в Україні родовищ мідьвмісних, хромових і рідкіснометалевих руд.

Номер слайду 11

Висновок Кольорова металургія в Україні має перспективи розвитку. Щоб цього досягти слід модернізувати існуючі підприємства, відкривати нові, рудну сировину використовувати комплексно. Також необхідно підвищити рівень технічного оснащення підприємств і якість продукції, поступово скоротити частку імпорту в споживанні олова, міді, цинку, створивши ці виробництва на підприємствах України.

Номер слайду 12

При підготовці презентації використано відкриті інтернет-джерела. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Романчук Роман Станіславович
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
Додав(-ла)
Олянич Олена
Додано
4 лютого 2019
Переглядів
7288
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку