Презентація "Контрольна робота за темою: «Людина в соціокультурному просторі»".

Про матеріал
Матеріал презентації дасть можливість учителю узагальнити та систематизувати знання з теми: «Людина в соціокультурному просторі»; Визначити рівень підготовки з даної теми здобувачів освіти; Оцінити рівень засвоєння знань здобувачів освіти.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Контрольна робота за темою: «Людина в соціокультурному просторі».

Номер слайду 2

Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання з теми: «Людина в соціокультурному просторі»;Визначити рівень підготовки з даної теми здобувачів освіти;Оцінити рівень засвоєння знань здобувачів освіти.

Номер слайду 3

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіантІ рівень (1 пит-0,5 балів)Ознаками активного слухання є: А) зміна теми розмови; Б) оцінювання людини, яка говорить; В) надання порад; Г) прояв зацікавленості, участі, прагнення зрозуміти співрозмовника.І рівень (1 пит-0,5 балів)1. Дискримінація – це: А) будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших поглядів; Б) нетерпиме ставлення до євреїв;В) емоційне ставлення, негативна установка, яка, зазвичай, пов’язана із стереотипами або формується на їхній підставі; Г) стійке і спрощене уявлення про певну особу чи соціальну групу.2. Стереотипи – це: А) багатогранний вимір дійсності; Б) стійке і спрощене уявлення про певну особу чи соціальну групу; В) прагнення до самовдосконалення; Г) побоювання і відторгнення чужинців.2. Негативні та несправедливі думки щодо певного об’єкта чи явища-це: А) упередження; Б) думки; В) стереотипи; Г) погляди.

Номер слайду 4

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант3. Найбільш агресивними проявами дискримінації є: А) абстракціонізм, культуризм, кубізм; Б) волонтерство, толерантність, емпатія; В) ксенофобія, расизм, сексизм; Г )соціалізм, націоналізм, консерватизм.3. Джерелами конфліктів є: А) відмінність інтересів; Б) нестача ресурсів; В) насущні потреби; Г) вірні всі варіанти.4. Спільний пошук шляхів і методів врегулювання конфлікту, вироблення загального рішення з дотриманням інтересів усіх учасників – це: А) конкуренція; Б) компроміс; В) співпраця; Г) відступ.4. Агресивна і ворожа поведінка однієї дитини або колективу щодо іншої, тривалий процес знущання над жертвою – це: А) дискримінація; Б) конфлікт; В) упередження; Г) булінг.

Номер слайду 5

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант5. Який стиль поведінки відповідає висловленню :«Щоб кожен з нас щось виграв, кожен з нас має щось програти» це - …А) пристосування; Б) компроміс; В) співробітництво. Який стиль поведінкивідповідає висловленню :«Щоб я переміг, ти повиненпрограти» - це…А) конкуренція;Б) уникнення;В) приниження.6. Видами невербальної комунікації є: А) монолог; Б) діалог; В) полілог; Г) жести.6. Міжнаціональні конфлікти часто переростають у: А) збройні зіткнення; Б) суперечки; В) локальні війни; Г) правильні варіанти «а» і «в».

Номер слайду 6

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант7. Впишіть поняття, терміни визначення яких записані нижче. А) …………………………. – це антипатія основана на несправедливому узагальненні, яке відчувається або висловлюється щодо групи людей або окремої особи. Б) …………………………. – наявність багатьох складових різного характеру в єдиному цілому.7. Впишіть поняття, терміни визначення яких записані нижче. А)………………………… – судження про риси та поведінку, притаманні представникам окремої групи, що не базуються або недостатньо базуються на фактах. Б) ……………………………. – це терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і свичаїв.

Номер слайду 7

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант8. Дайте визначення поняттям: А) Суспільство - це ……………………………………………………………………………Б) Конфлікт – це ………………………………………9. Дайте визначення поняття «толерантність».8. Дайте визначення поняттям: А) Компроміс – це ………………………………………………………………………………………Б) Плюралізм – це ………………………………………9. Дайте визначення поняття «інклюзія».10. Наведіть приклади стереотипних уявлень.10. Наведіть приклади упереджень.11. Складіть схему: «Стадії конфлікту».11. Складіть схему «Способи вирішення конфлікту»

Номер слайду 8

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант12. Назвіть типи спілкування:12. Назвіть типи спілкування: ААББ

Номер слайду 9

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант13. Дайте стислу відповідь на запитання. Яким чином забобони впливають на життя сучасної людини? …………………………………………………………………………………………………………13. Дайте стислу відповідь на запитання. Поясніть, чому людина не може існувати без спілкування?…………………………………………………………………………………………………………14. Заповніть таблицю «Переваги та виклики багатокультурності»14. Заповніть таблицю «Переваги та виклики конфліктів»{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Переваги. Багатокультурність - це. Виклики{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Переваги (позитивні сторони)Конфлікти - це. Виклики

pptx
Додано
29 грудня 2020
Переглядів
5767
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку