Презентація. Майстер-клас "Я це роблю так..."

Про матеріал
Майстер-клас учителя географії та біології. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках біології та географії шляхом інтеграції інноваційних педагогічних технологій Концепція загальної середньої освіти проголошує: «Загальноосвітня школа України має здійснити прорив до якісно нової освіти всіх дітей шкільного віку». Сьогодні, як ніколи раніше, перед школою стоїть проблема виховання свідомої людини з достатньо сформованими компетентностями, які дають їй змогу успішно виконувати будь-які життєві та соціальні ролі, бути творцем свого життя, активно інтегруватися в українське та європейське суспільство. Одним з основних завдань освіти є становлення в учнів цілісного світогляду, формування життєвих компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, виробництво; оволодіння засобами пізнавальної діяльності. Тому сьогодні перед вчителем встає проблема не тільки «чому учити», але і «як учити», тобто проблема організації ефективних форм навчальної діяльності. Біологія та географія займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Як навчальний предмет вона формує в учнів уявлення про наукову картину світу, формує їх світоглядну позицію і життєві переконання, дає можливість експериментувати, висувати і доводити наукові гіпотези. Але все це буде можливим лише в тому випадку, якщо в учнів у процесі навчання буде сформований інтерес до знань, інтерес до предмету. Пізнання – праця, що вимагає великої напруги.
Перегляд файлу

МІІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРАМАТОРСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ №10

З ПРОФІЛЬНИМ НАВЧАННЯМ

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МАЙСТЕР-КЛАС

imageЯ ЦЕ РОБЛЮ ТАК…

КОЖЕМЯКІНА ОКСАНА ВАСИЛІВНА

image

КОЖЕМЯКІНА ОКСАНА  ВАСИЛІВНА

Дата народження: 07.12.1971 р.

Освіта:  вища, Луганський  державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка Східноукраїнського

університету, 1994р

Спеціальність: вчитель географії та біології

Місце роботи: Краматорська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням

Краматорської міської ради    Донецької області

Посада:              вчитель географії та біології, основ

здоров'я

Тема самоосвіти та педагогічного досвіду роботи вчителя

image«Особистісно-орієнтоване навчання  на уроках природничого циклу через використання евристичних методів навчання»

image

image

imageКлючова компетентність – це системна властивість особистості: цілісна, ієрархічна, динамічна система здатностей (або окремих компетенцій), яка дозволяє людині свідомо і творчо визначати та здійснювати власне життя, розвивати свою індивідуальність, розбудовувати життєвий ціннісно-нормативний простір, вирішувати складні життєві завдання, набувати і виконувати соціальні ролі.

Компетенція – готовність учня використовувати засвоєнні знання, навчальні уміння і навички, а також способи діяльності в житті.

image

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

1.      Сприяння формуванню свідомого ставлення учнів до власного здоров’я.

2.      Сприяння формуванню свідомого ставлення учнів до природи, її багатств та її захисту.

3.      Залучення учнів до природоохоронних заходів.

4.      Використання групових форм навчання.

5.      imageПроведення нестандартних уроків, які передбачають формування власної позиції, конкретні прояви особистісної активності учнів.

6.      Надання учням можливості вибору форми тематичного оцінювання, рівня завдань, групи для виконання лабораторних та практичних робіт.

ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

1.       Знайомство учнів з діяльністю вчених різних держав та національностей.

2.       Використання в процесі викладання біології елементів народознавства.

3.       Створення презентацій про рослини, страви з них, про смакові уподобання різних народів.

4.       Використання завдань, спрямованих на формування здорового способу життя учнів.

5.       imageПроведення інтегрованих уроків, використання художньої літератури, що містить описи певних біологічних та географічних об’єктів чи явищ.

6.       Використання наочних засобів – картин відомих художників.

7.       Проведення профорієнтаційної роботи.

8.       Характеристика зв’язку природи та культури, значення природничих дисциплін для розвитку цивілізації.

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

          imageзабезпечення розвитку монологічного мовлення учнів через проведення усного опитування: аналізу та самоаналізу відповіді, учнівських повідомлень, захист творчих робіт, проектів, доповідей, висування гіпотез;

          забезпечення розвитку ділового мовлення через проведення: бесід, взаємоопитування, диспутів, семінарів, конференцій, обговорювання проблем в групі;

          забезпечення розвитку писемного мовлення учнів через написання повідомлень, рефератів, казок;

          проведення цілеспрямованої роботи з біологічними та географічними термінами з метою їх запам’ятовування і свідомого використання

          мнемонічної вправи, переклад термінів іншомовного походження, побудова асоціативних зв’язків.

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

1.Розвиток умінь учнів працювати з підручником, з текстом, виділяти головну думку, робити висновки.

2. Стимулювання використання додаткової літератури.

3.Проведення зустрічей з медиками, науковцями, працівниками сільського господарства з метою надання учням актуальної інформації шляхом безпосереднього спілкування.

4.Використання комп’ютерних програм («Курс біології», «Курс географії», «Репетитор з географії», «Репетитор з біології» тощо) як джерел інформації.

image5.Залучення учнів до перегляду телевізійних передач відповідно до навчальних тем курсу прородничих дисциплін («Discovery», «Animal Planet», «Жива природа» тощо).

6.Використання проекторів при підготовці учнями доповідей, семінарів.

1.      Розвивати навчальні навички учнів як умову раціональної організації їхньої самоосвітньої діяльності.

2.      imageЗабезпечити розвиток організаційних умінь і навичок визначення мети діяльності та планування роботи з її реалізації.

3.      Формувати адекватні логічні операції і розумові дії.

4.      Стимулювати активну пізнавальну діяльність.

5.      Формулювати навички дослідницької роботи в теоретичному та практичному вивченні біології та географії.

6.      Забезпечувати стійку мотивацію учнів до навчання й самоосвіти. КОМПЕТЕНТНІСТЬ

САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ

image

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

         imageзняття навчального перевантаження школярів, що призводить їх до перевтоми, шляхом впровадження активних форм і методів навчання;

         організація фізичної активності учнів, профілактика гіподинамії (фізпаузи);

         формування правильних оглядів на здорове харчування;

         запобігання шкідливому впливу на здоров'я чинників, що безпосередньо пов'язані з навчальним процесом

(профілактика шкільних хвороб);

         охорона і зміцнення психічного здоров'я (запобігання шкільним стресам, поширення серед учнів шкідливих звичок);

         формування культури здоров'я учнів і компетентності педагогів з питань основ здоров'я і здоров'язберігаючих технологій.

imageІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ НА ВСІХ ЕТАПАХ УРОКУ:

організаційний момент:

§   психологічне налаштування; актуалізація опорних знань, вмінь:

§   міні-проекти – сенкани, презентація проектів, розподіл за певними критеріями, закінчити думку;

вивчення нового матеріалу:

§   випереджувальні завдання, проектні роботи, мінітренінги, рольові ігри, групова робота;

закріплення:

§   складання таблиць, схем, діаграм, моделювання за заданими параметрами;

рефлексія:

§   короткі висловлювання, незакінчені речення, сигнали; релаксація:

§   розслаблення, усмішка, дотягнутися до зірок, похвала


image

image

image

image


image


image


         Хворий 1. Лікарю, обстеження показали, що в цього хворого спостерігається часткове змертвіння частин м'язових клітин

Д серця, а також порушений кровообіг у судинах серця, що й призвело до зменшення постачання його клітин киснем та

і    поживними речовинами і часткового їх змертвіння.

(Інфаркт міокарда) а Хворий 2. Лікарю, у цього хворого спостерігається порушення тонусу судин, у результаті чого порушився і кровообіг. Хворий г нарікає на головний біль, втому. Він веде малорухливий спосіб життя, часто спостерігаються неврози. (Дистонія)

н •      Хворий 3.   Лікарю, у    цього    хворого      спостерігається гостре порушення мозкового кровообігу, наслідком якого є крапкові о розлади його функцій. Одним із наслідків цієї хвороби може бути      розрив кровоносних    судин,  що  супроводжується

с       крововиливами в мозок. (Інсульт)

                         •      Хворий 4. Лікарю, у цього хворого підвищений артеріальний

т    тискнегативними.      Його    основнаемоціямироботата напруженоюпов'язана зрозумовоюперевантаженням,працею.

imageи (ХворийГіпертонія5. Лікарю,) при огляді хворого виявлено нерівномірне к розширеннявенозних стіноквені.неповноцінністьПричиною цьогоїхніхєклапанів,вродженащо утруднюєслабкість а рух(Варикознекрові й підвищуєрозширеннявнутрішнійвен) тиск.


image

image


image


image


image


image

image


image


image


image


image


image

image


image

image


image

image

image

image

image

image

image
5. Квест


image

image

image


Вправа «Слово-магніт»

v Подивіться на малюнок, назвіть, що Ви перед собою бачите.

v Напишіть в центрі малюнка відповідний клас типу Членистоногі.

v Навколо малюнка напишіть ще 5-6 слів, які притягуються до Вашого ключового слова, як до магніту.

v imageСкладіть невеличкий  текст, використовуючи    всі    слова,   які   Ви написали. А темою Вашого тексту буде ключове слово, яке написане в центрі малюнка.

План характеристики виду тварин

(або класу)

1.Чисельність.

2.Середовище життя.

3.Будова тіла.

4.Опорно-рухова система.

5.Травна система.

6.Кровоносна система.

7.Дихальна система.

8.Нервова система.

9.Видільна система.

10.     Статева система та розмноження.

11.     imageПредставники. Які серед них занесені до Червоної книги?

image


Заповніть таблицю

imageВідмінні ознаки великого й малого кіл кровообігу

image

imageВІДМІННІ ОЗНАКИ

imageМАЛЕ КОЛО КРОВООБІГУ

imageВЕЛИКЕ КОЛО КРОВООБІГУ

image

image

 

 

image

imageЗакінчення

 

 

image

imageКров, що рухається по артеріях

 

 

image

imageКров, що рухається по венах

 

 

image

imageФактор руху крові

image

 

image

imageГоловні судини

 

 

image

imageЧас руху крові

 

 

image

imageОбєм крові

 

 

image

image

 

 

image


image


Творчі завдання

Підкресліть помилки (що в цьому листі неправда)

Привіт від барона Мюнхгаузена

image«Пішов я одного разу на риболовлю, щоб упіймати собі рибку для юшки. Сидів, сидів – не клює рибка. Аж раптом поплавок почав підстрибувати, вудка натяглася. Спробував тягти – не потягну. Напружив усі сили, і що ви думаєте – на гачок мені потрапив добре відомий усім річковий рак: довжина його 50 см, колір – червоний-червоний, а хвостом здобич тримає. Вирішив краще роздивитися рака. Тіло його складається з трьох відділів голови, грудей та хвоста. На голові одна пара м’яких вусиків і пара складних очей. У цього рака було аж дві пари шипів і 12 ходильних ніг. Цю тварину я зварив і з’їв усього, повністю, залишився лише панцир.»

Творчі завдання

Складіть синквейн до слова «Павук» Алгоритм складання синквейна:

1.  Перший рядок — одне слово, іменник, що виражає головну тему.

2.  Другий рядок — два прикметники, що виражають основну думку.

3.  imageТретій рядок — три дієслова, що описують дії в межах теми.

4.  Четвертий рядок — фраза, що несе певний зміст.

5.  П’ятий рядок — висновок, зазвичай у формі іменника (асоціація з першим словом).

image

image


image


image


image

image

image


image

image

image


image

image

image

image

image


image

image


image


image


image

image

image


image

image

МІІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРАМАТОРСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ №10

З ПРОФІЛЬНИМ НАВЧАННЯМ

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МАЙСТЕР-КЛАС

imageЯ ЦЕ РОБЛЮ ТАК…

КОЖЕМЯКІНА ОКСАНА ВАСИЛІВНА

pdf
Пов’язані теми
Географія, Майстер-класи
Додано
8 березня 2021
Переглядів
951
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку