Презентація "Музейний урок, як інноваційна технологія у викладанні історії та правознавства".

Про матеріал
Презентація містить матеріали методичної розробки про технологію музейних уроків. Також представлено музейний урок з історії України у 9 класі на тему: Повсякденне життя українського народу у ІІ пол. ХІХ ст."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

МУЗЕЙНИЙ УРОК ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА Презентація досвіду роботи вчителя історії та правознавства Осипенківської ЗШ І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області ПИЛИПЕНКО ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ

Номер слайду 2

Музей – це минуле, це історія, це душа, це серце наших предків, а для нас величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з найглибшим поважанням і гарячою любов'ю до всього того, чим жили наші батьки, діди і прадіди, що ми повинні нести з собою, як заповіт і чому повинні учитися і всі ми, і покоління наших нащадків, поки стоїть земля і світить сонце. Дмитро Яворницький

Номер слайду 3

Для чого запроваджувати уроки в музеї? Змінити учнів з пасивних відвіду-вачів на активних користувачів музейних ресурсів Перейти від поодиноких та епізо-дичних контактів учнів з експона-тами до впровадження системи музейних уроків Розвинути здатність сприймати закони світу через музейну інформацію

Номер слайду 4

Які дидактичні функції виконує урок в музеї? Реалізує принцип наочності Зміцнює зв'язок наукових знань з практи-кою та життям Розширює світогляд Реалізує виховний потенціал предмета Формує усвідомлені та переосмислені знання Навчає співвідносити загальне і часткове, аналізувати, порівнювати, співставляти Деталізує природні процеси Виявляє специфічні чинники, що зумовлюють закони природи і життя.

Номер слайду 5

Які особливості уроків в музеї? Робота в музеї має супроводжуватися елемен-тами розвантаження: іграми, пошуковими питаннями і завданнями, Давати оглядову інформацію, викорстовуючи різноманітні ресурси та цікаві факти Пересування учнів у музеї має бути не випадко-вим, а заздалегідь продуманим маршрутом, Урок проводиться серед відвідувачів і супроводжується обставинами, які можуть відволікати школярів, Уроки проводяться диференційовано, з урахуванням вікових та освітніх особливостей учнів

Номер слайду 6

Урок в музеї – не лекція! Важливо говорити про те, що можна продемон-струвати. Безпосереднє сприйняття експонату сприяє усвідомленню, формує загальну уяву про складні зв’язки у природі Організувати дослідження та короткі презентації за результатами роботи. Це є необхідною умовою ефективності музейного уроку. Виконання зав-дань може бути різного ступеню самостійності. Прагнути, щоб до об’єктів, що вивчаються, по можливості можна було б доторкнутися.

Номер слайду 7

Якими є кроки з підготовки до уроків у музеї ? Визначити тему і мету уроку Визначити музейні об’єкти, які будуть нести основний інформаційний і навчальний зміст. На уроці, який передує уроку в музеї, встанови-ти необхідний зв'язок із змістом заняття у музеї, нагадати правила поведінки у музеї. Вивчити літературу з обраної теми, щоб бути максимально обізнаним відповідно до теми уроку та об’єктів. Скласти супровідний текст уроку

Номер слайду 8

Пам’ятати: Показ і дослідження на уроці в музеї повинні переважати над розповіддю. Показ - не проста демонстрація, це максимально наочний аналіз зорової інформації, де є можливим віднайти ті якості об’єкта, які є непомітними з першого погляду на предмет. Почати опис об’єкта з зовнішніх особли-востей, а потім поступово перейти до аналізу його внутрішнього змісту.

Номер слайду 9

Як якісно розподілити час протягом уроку Вступна бесіда. Активізація до діяльності (3-5 хв.) Повідомлення вчителя (7-10 хв.) Самостійна або групова робота із завданнями (7-10 хв.) Обговорення результатів,спостережень, їх узагальнення (10-15 хв.) Пісумкова бесіда за темою уроку (3-5 хв.) Загальний підсумок (1-2 хв)

Номер слайду 10

Як організувати роботу з музейними експонатами? “здивування” (співставлення музейних експонатів з визначенням таких спільних рис, які викликають подив); «інтелектуальний штурм» (робота в міні-групах, кожній з яких ставиться запитання: «Чого не очікували?»); «головна життєва мудрість» (група готує висновок, висловлює  2-3 реченнями головну думку); «повчальна мудрість» (складання 2-3 проблемних адресних запитань, які можна поставити учневі, вчителю, музейному працівнику); «бенефіс музейного експоната» (учні проводять міні-екскурсію використовуючи один експонат).

Номер слайду 11

Форми роботи на уроці в музеї Виконання завдань у формі відповідей на запитання вчителя Самостійне дослідження музейних експонатів Індивідуальна форма роботи Групова форма роботи

Номер слайду 12

Які ще форми роботи в музеї можна застосувати? лекція; екскурсія; консультація; наукові читання; гуртки, студії, клуби; кіносеанси, концерти, зустрічі з цікавими людьми; свята; ігри, конкурси, вікторини

Номер слайду 13

Які наші очікування від впровадження уроків в музеях? 1. Учень в процесі роботи з музейними експонатами набуде функціональних компетенцій: пізнавальних (діалог з епохою, особистістю, музейним експонатом); діяльнісних (учні працюють як дослідники); кульмінаційних (самореалізація і самоактуалізація) 2. Діяльність учня на уроці в музеї вплине на навики дослідницької діяльності: вміння планувати, вести спостереження, складання опису об’єктів, вміння прогнозувати наслідки, роботи у колективі.   3. Для учня це додаткові можливості для: формування креативності, формування глобального мислення, розвитку інформаційної компетенції.

Номер слайду 14

Що впливає на ефективність уроку в музеї? Зміст уроку Методики і техніки проведен-ня уроку Знання педагога Підготовленість аудиторії Умови проведення Вікові і психологічні особли-вості учнів

Номер слайду 15

Повсякденне життя українців у селі та місті в І половині ХІХ ст. Урок з історії України у 9 класі Осипенківської ЗШ І-ІІІ ст. Вчитель Пилипенко О.Л.

Номер слайду 16

Маршрут екскурсії 1. Повсякденне життя аристократів та підприємців. 2. Повсякденне життя робітників. 3. Повсякденне життя селян.

Номер слайду 17

Повсякденне життя аристократії та підприємців

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Дворянська садиба Тарнавських

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Качанівський парк Тарнавських

Номер слайду 27

Міські будинки знаті

Номер слайду 28

Чоловічий одяг дворян і знаті

Номер слайду 29

Жіночий одяг аристократії

Номер слайду 30

Повсякденне життя робітників Є.Крендовський. Полтава. Олександрівська площа

Номер слайду 31

Житло робітників (будинки шахтарів початку ХІХ ст.)

Номер слайду 32

ІЗ БРОШУРИ ФАБРИЧНОГО ІНСПЕКТОРА (ЧЕРНІГІВ, 1839 р.)  Казармені приміщення суконних фабрик (Клінці Чернігівської губ.) здебільшого також дуже погані.  Підлоги в казармах бувають у верхніх поверхах дерев’яні, в нижчих — кам’яні, асфальтові, рідше земляні. Нари зазвичай дерев’яні, не пофарбовані і дуже рідко із заліза. Щілини нар переповнені паразитами. За підстилку слугує зазвичай власний одяг, рідше робітникам видають мішки, набиті соломою (солом’яні матраци, мати), або рогожі. Ковдр і подушок ні в кого немає. Часто робітники сплять, не знімаючи навіть черевиків, частково боячись крадіжки. Кількості місць на нарах зазвичай вистачає лише для однієї зміни. Завдання до документа  Опишіть ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ УМОВИ українських робітників, використовуючи документ. 

Номер слайду 33

Робітничі будні (видобуток нафти відкритим способом, м. Борислав)

Номер слайду 34

Робітничі будні (видобуток вугілля)

Номер слайду 35

Повсякденне життя селян

Номер слайду 36

Музейна кімната ”Духовна криниця”

Номер слайду 37

Експозиції: українська хата, мисник.

Номер слайду 38

Експозиції:народна іграшка, покуть, прядки.

Номер слайду 39

Правознавство Тема: “Що таке конституція” Завдання: використавши матеріали Музею Гетьманства, розповісти про першу українську Конституцію.

Номер слайду 40

Правознавство 9 клас, урок на тему: "ЩО ТАКЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ". Випереджувальне завдання: Дібрати ілюстративний матеріал до поняття "скарб". На уроці вчитель може використати історичний матеріал про знахідки скарбів на українських землях і їхню подальшу долю

Номер слайду 41

Правознавство "ЩО ТАКЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ". Завдання: проілюструвати можливості отримання власності та її реалізація на прикладі сімї Ханенків.

Номер слайду 42

Людина і світ • Тема 4. Конфлікти На прикладі експозиції Меморіального комплексу "НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років"

Номер слайду 43

Людина і світ На прикладі постаті Т.Г. Шевченка • права людини • свобода волевиявлення • відповідальність

Номер слайду 44

Людина і світ Полікультурність ЗАВДАННЯ Дослідити спільне в українському народному мистецтві і фольклорі та фольклорі інших народів Болгарські прислівя • Поки мова жива, народ не загине.• Борись зі злом та клич на допомогу добро. • Якщо ти не молоток, щоб бити, будь ковадлом, щоб терпіти. • Мати по дитя своє і у вогонь увійде. • Книжка дна не має. • У розумної голови — сто рук.

Номер слайду 45

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

ppt
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
10 березня
Переглядів
119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку