Презентація на тему "Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я"

Про матеріал
Презентація складалась на основі загальноосвітньої шкільної програми та програми ЗНО/НМТ за 2022 р. Підкреслені дати, терміни/поняття, картини, персоналії обов'язкові для вивчення згідно програм
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Гетьманство Івана Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я

Номер слайду 2

25 жовтня 1657 р. в Корсуні при послах Швеції, Польщі, Австрії, Туреччини, Криму, Трансильванії, Молдавії, Валахії обраний гетьманом; Зовнішня політика Підписання мирного трактату з шведським королем, який визнав незалежність України; Рада ухвалила рішення відновити союзи з Туреччиною і Кримським ханством та укласти перемир'я з Польщею; Москва зволікає з визнанням Виговського гетьманом Введення до найбільших міст – Переяслава, Ніжина й Чернігова московських залог на чолі з воєводами; Проведення повторних виборів за участю царських представників. Вимагає Іван Виговський (1657-1659) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Номер слайду 3

Повстання М.Пушкаря та Я. Барабаша; М. Пушкар загинув у бою, Я. Барабаша було спіймано і страчено, Полтаву ж – ущент спалено; Невдоволення незаможного козацтва й селянства Підтримане москвою ✓ Укріплював становище козацької старшини і православної шляхти, роздаючи їм землі; ✓ Внутрішня політика Пошук союзників у зв’язку з активним втручанням Московського царства у внутрішні справи Війська Запорозького.

Номер слайду 4

Юрій Немирич Автор документу Гадяцької угоди 1658 Які можуть бути наслідки цієї угоди з Річчю Посполитою? 1658 р. Гадяцька угода Литва + Польша + Руське князівство (Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства) = Федеративна держава; Реєстр 30 тис + 10 тис найманців; Гетьмана затверджує король і обирається довічно. Заборонялися будь-які відносини з  іншими державами; Скасування унії 1596 р. Православні урівнюються в правах з католиками, православні митрополит і єпископи отримують місця в сенаті; Умови Києво-Могилянська колегія набуває статусу академії. Відновлення великого землеволодіння, кріпацтва, повинностей; Іван Виговський (1657-1659) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Номер слайду 5

28 червня 1659 р. битва під Конотопом Козаки+поляк+татари vs московити Московсько-українська війна 1658-1659 рр. 1658 р. Гадяцька угода Привід 100-тисячного московського війська, очолюване князем О. Трубецьким Козаків Перемога «Пірова перемога» Прихід

Номер слайду 6

Вересень 1659 р. Виговський зрікається булави і виїжджає в Польщу. Новим гетьманом обирають Юрія Хмельницького Гадяцький договір (пропольська політика гетьмана) Причина повстання козаків Запорізька Січ підняла антигетьман­ське повстання Іван Виговський (1657-1659) Юрій Хмельницький (1659-1663)

Номер слайду 7

Юрій Хмельницький (1659-1663) Політика Юрія Хмельницького Обрання гетьмана відбувається лише з ухвали мос­ковського царя; Гетьман утратив право призначати та звільняти Генеральну старшину і полковників; Українська церква підпорядковується московському патріархові. Російські війська розташовуються в усіх великих міс­тах (Переяслав, Ніжин, Брацлав, Умань, Чернігів); 1659 р. Переяславські статті з Московським царством ✓ Українська православна церква відки­нула цю статтю Гетьманщина фактично перетворилася на автономію Московії ✓ ✓ ✓ Наслідок Автономія (від грец. – самостійність, незалежність) – право на самоврядування певної території у складі іншої держави

Номер слайду 8

1660 р. Чуднівська кампанія Усунуто статтю про Велике князівство Руське; Польській шляхті й магнатам поверталися усі маєтності на українських землях; Заборона гетьману вести самостійну зовнішню політику; Гетьман був зобов’язаний надавати військову допомогу Речі Посполитій у її війнах з іншими державами; ✓ 1660 Слододищенський трактат Польсько-татарська армія завдала поразки козацько-московській ✓ ✓ ✓ Які можуть бути наслідки цієї угоди з Річчю Посполитою?

Номер слайду 9

Нова угода з Польщею не була сприйнята більшою частиною лівобережного козацтва; Рух проти Хмельниченка очолив його дядько Яким Сомко, Василь Золотаренко і  Іван Брюховецький; При підтримці москви У січні 1663 р. Ю. Хмельницький зрікся булави і постригся в ченці під ім’ям Гедеон; 1661-1662 рр. спроба об’днання Правого і Лівого бергів Хмельницьким провалюється; Оцініть результати гетьманування Юрія Хмельницького? У січні 1663  р. козацька рада в  Чигирині обрала гетьманом Павла Тетерю (1663—1665 рр.) Правобережжя ✓ ✓ Наслідки Слободищенського трактату Павло Тетеря Правобережжя

Номер слайду 10

Лівобережжя 27 червня 1663 р. на чорна рада в околицях м. Ніжина Яким Сомко Василь Золотаренко Іван Брюховецький Обирається гетьманом Поділ України на Лівобережну та Правобережну, що боролися між собою Протистояння різних козацьких угрупувань у боротьбі за гетьманську булаву; Втручання інших держав (Польщі, Москви);  Руїна ✓ ✓ Павло Тетеря Правобережжя Іван Брюховецький Лівобережжя VS

Номер слайду 11

Руїна – 50-х – 80-х років XVII ст Активне втручання у внутрішні справи й пряма агресія проти Гетьманщини Московії, Речі Посполитої, Криму, Туреччини; Причини Нездатність старшини поставити державні інтереси над своїми особистими; Гострі соціальні конфлікти, небажання рядового козацтва і селянства підпорядковуватися будь-якому уряду. ✓ ✓ ✓ Руїна – громадянські війни в Україні другої половини 50-х – 80-х років XVII ст., що супроводжувалися міжусобною збройною боротьбою в українському суспільстві через загострення соціальних, політичних та регіональних суперечностей. У боротьбу за владу активно вручалися інші держави.

Номер слайду 12

Політика Павла Тетері 1663-1664 рр. Похід на Лівобережної Україну польського війська на чолі з королем Яном Казимиром, татара і правобережних козацьких полків на чолі з П. Тетерею; Літо 1664 – весна 1665 рр. антигетьманський рух на Правобережжі; Наприкінці червня 1665 р. він утік до Польщі; Отруєний  на території Молдавії польськими агентами Зазнав цілковитої поразки Намагання об’єднати Україну в межах Польської держави Страта Івана Богуна Страта Івана Виговського 1666  р. Генеральна рада в  Чигирині обрала гетьманом Петра Дорошенка (1666—1676 рр.) ✓ ✓ ✓ Павло Тетеря Правобережжя

Номер слайду 13

1663 р. обраний гетьманом на Чорній раді Безплатно забезпечувати продуктами московські гарнізони в українських містах; Гетьманщина повертає московським поміщикам селян-утікачів; Необхідно було скласти перелік усіх козаків, міщан й поселян, а також вказати розміри їх земельних володінь; Українським купцям заборонено ввозити і продавати тютюн і горілку в Московській державі, а хліб — на Правобережжі й у Кримському ханстві. 1663 р.Батуринські статті ✓ ✓ ✓ ✓ Спирався на підтримку Москви з якою уклав договір; ✓ ✓ Політика Івана Брюховецького Іван Брюховецький Лівобережжя

Номер слайду 14

Політика Івана Брюховецького Московські воєводи й залоги отримували право перебувати майже в усіх великих містах; Податки до царської казни збирали московські чиновники; 1665 р. московські статті Вибори гетьмана могли відбуватися лише з дозволу царя та за присутності царського представника; Гетьманський уряд позбавлявся права на проведення самостійної зовнішньої політики; Київський митрополит підпорядковувався Московському патріархату; Істотно обмежували автономію Лівобережної Гетьманщини, посилювали її залежність від московського царя У вересні 1665 р. першим з українських гетьманів здійснив візит до москви.  Одружився з московською княжною, отримав титул боярина; ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Іван Брюховецький Лівобережжя

Номер слайду 15

Встановлювалося перемир'я на 13,5 років; 1667 р. Андрусівське перемир'я Польща + Росія Лівобережна Україна Київ тимчасово контролював лівобережний гетьман, за два роки мав відійти Польщі; Запорізька Січ перебуває під контролем обох держав. Правобережна Україна Узаконив і закріплював насильницький поділ українських земель між Польщею та Московією. ✓ ✓ ✓ Під владою Польщі Під владою Московії ✓ Наслідок

Номер слайду 16

Домашнє завдання 1.Опрацювати § 20, с. 104-110 2.Письмово. Який рік слід вважати датою розколу Української козацької держави на Лівобережну і  Правобережну Гетьманщину: 1660, 1663  чи 1667? Поясніть свою думку

Номер слайду 17

Основні дати 1658 р. — Гадяцький договір. 1659 р. — розгром московської армії козацько-татарським військом І. Виговського під Конотопом. 1663 р. — проведення «Чорної ради» поблизу міста Ніжин; 1667 р. — Андрусівське перемир’я

Номер слайду 18

Виговський Іван (р. н. невідомий — 16(26).03.1664, побл. с. Вільхівець, нині Черкаської обл., похований у Вел. Скиті біля с. Рудка Гніздичова, Галичина) — видатний політ., держ. і військ. діяч. 1648 призначений ген. писарем. В. виконував найважливіші доручення Б. Хмельницького, один з його найближчих радників. 1657 на Корсунській раді обраний гетьманом України. Продовжував політику Б. Хмельницького на досягнення повної незалежності України. 1657-1658 ліквідував заколот Барабаша — Пушкаря. 6(16).09.1658 уклав Гадяцький договір з Польщею. В. проявив блискучий полководницький талант і здобув перемогу над московськими військами у Конотопській битві 28-29.06(8-9.07). 1659, проте скористатися з неї не зміг через внутріполітичну ситуацію в Україні, що змусила його у жовтні 1659 зректися булави Немирич Юрій (1612, Овруч, нині Житомирська обл. - 1659, с. Свидовець, тепер Бобровицького р-ну Чернігівської обл.) — держ. діяч, дипломат. Навчався у кількох європ. ун-тах. Н. належав до магнатів протестантської віри, 1657 перейшов у віру предків — православну. Ген. писар за часів гетьмана І. Виговського. Як дипломат сприяв укладенню Корсунської угоди зі Швецією та Гадяцького договору, один із творців концепції Вел. князівства Руського. Учасник Конотопської битви. Убитий під час промосковського перевороту. Н. — автор кількох друкованих праць («Роздуми про війну з московитами», «Паноплія» та ін.), один з перших укр. гуманістів, попередник Г. Сковороди.

Номер слайду 19

Хмельницький Юрій (бл. 1641, Суботів, тепер Чигиринського р-ну Черкаської обл. — 1685, Кам’янець-Подільський, нині Хмельницька обл.) — політ., держ. і військ. діяч. Молодший син Б. Хмельницького. 1659 був обраний гетьманом (хоча на раді в Білій Церкві не було більшості козаків). Слабовільний, нерішучий, позбавлений військ. і політ. хисту, X. постійно потрапляв у залежність від Московії, Польщі, Туреччини. Підписав невигідні Переяславські статті 1659, Слободищенський трактат 1660. X. у січні 1663 зрікся булави і постригся в ченці. Турки проголосили його 1677 гетьманом на правах васала. Називав себе «князем Сарматським, малої Росії-України, вождем Війська Запорізького». Після Бахчисарайського договору 1681 позбавлений гетьманства, 1685 знову призначений, того ж року страчений турками Тетеря Павло (Моржковський-Тетеря; бл. 1620-1622 — квітень 1671, Адріанополь, (Едірне), Османська імперія, тепер Туреччина) — політ., держ. і військ. діяч, дипломат. Гетьман Правобережної України (1663-1665). Намагався об’єднати Україну. Зустрічався з турецьким султаном в Адріанополі (Едірне) 1670, там же через рік був отруєний, похований в одній з православних церков Брюховецький Іван (р. н. невідомий — 8(18).06.1668, під Опішнею, тепер Зіньківського р-ну Полтавської обл., похований у Гадячі, нині Полтавської обл.) — політ. і військ. діяч. 1659-1663 Б. був кошовим отаманом («кошовим гетьманом») Запорізької Січі, умілий оратор і демагог. У червні 1663 на Чорній раді побл. Ніжина Б. обрано гетьманом Лівобережної України. Першим з гетьманів відвідав Москву (1665), де йому було надано титул боярина, у грудні 1665 підписав Московські статті, які значно обмежували держ. права Гетьманщини, посилили її адмін. і фінансову залежність від Московії. На поч. 1668 виступив проти Москви, але коли козаки дізналися про вступ на Лівобережжя військ П. Дорошенка, повстали проти Б. і вбили його.

Номер слайду 20

Терміни і поняття Руїна — назва, вживана в іст. л-рі для означення періоду громадянських війн, вторгнень іноземців в Україну, її поділу між Річчю Посполитою, Османською імперією та Московією, розколу Гетьманщини, страхітливого спустошення Правобережжя; криза укр. державності у 60-70-х рр. XVII ст., розорення України. Автономія (від грец. – самостійність, незалежність) – право на самоврядування певної території у складі іншої держави

ppt
Додано
28 листопада 2023
Переглядів
2822
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку