29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: "Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях."

Про матеріал

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: "Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях."

11 клас А.Гудима.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Номер слайду 2

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкти або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Залежно від джерела небезпеки й причин походження на території України розрізняють такі типи надзвичайних ситуацій: 1.природного, 2.техногенного, 3.соціально-політичного 4.воєнного характеру.

Номер слайду 3

Надзвичайна ситуація техногенного характеру – транспортні аварії й катастрофи, пожежі, вибухи, аварії з викиданням або загрозою викидання небезпечних і шкідливих хімічних і радіоактивних речовин, раптове руйнування споруд, аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах зв'язку та телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічні аварії тощо.

Номер слайду 4

Аварія – вихід з ладу або пошкодження будь-якого механізму (машини, технічного пристрою тощо) під час його роботи (руху, функціонування . Катастрофа– руйнівний процес, який розвивається внаслідок аварії та порушення нормальної взаємодії технологічних об'єктів і спричиняє загрозу життю та здоров'ю людей і завдає шкоди господарчим об'єктам й довкіллю. Нещасний випадок – збитки завдані здоров’ю й життю людей, тварин, іншим об’єктам і довкіллю в результаті аварії, виходу з ладу чи пошкодження будь-якого механізму під час його роботи, що виникло внаслідок непередбачуваних і контрольованих факторів.

Номер слайду 5

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного й антиконституційного спрямування: - Здійснення або реальна загроза терористичного акту Викрадення чи знищення суден Установлення вибухових пристроїв в громадських місцях Викрадення зброї Надзвичайні ситуації воєнного характеру – ситуації, пов`язані із застосуванням зброї масового ураження або звичайної зброї, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок руйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів, сховищ радіоактивних і токсичних речовин.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

До основних способів захисту належать: 1. Інформація і оповіщення, 2.Укриття в захисних спорудах 3.Евакуаційні заходи. Інформація і оповіщення встановлює відомості про НС, що прогнозуються або вже виникли з визначенням меж поширення і наслідків.

Номер слайду 8

При цьому оперативна і достовірна інформація надається через оповіщення.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Система оповіщення створюється завчасно і поділяється на державну і територіальну. Вона забезпечує оповіщення населення повною інформацією за допомогою засобів радіомовлення й телебачення і місцевої телефонної мережі для подачі сигналу «Увага всім!». Сигнал «Увага всім!» подається за допомогою сирени і виробничих гудків (тривалих).

Номер слайду 11

«Увага! Говорить штаб ЦЗ (ЦО). Громадяни! У зв'язку з можливим землетрусом виконайте наступні заходи безпеки: відключіть газ, воду, електрику, погасіть вогонь в печах. Оповістіть сусідів про одержану інформацію. Візьміть відповідний одяг, документи, продукти харчування, воду і вийдіть на вулицю. Надайте допомогу людям похилого віку і хворим. Займіть місце поодаль від будівель і ліній електропередач. У випадку знаходження в приміщенні станьте в дверний або віконний отвір. Підтримуйте спокій і порядок. Будьте уважні до повідомлень штабу ЦЗ (ЦО)».

Номер слайду 12

Укриття в захисних спорудах забезпечує захист людей від вражаючих факторів ядерного, хімічного, біологічного зараження та стихійних лих (ураганів, снігових заносів).

Номер слайду 13

Захисні споруди за призначенням і захисними властивостями діляться на сховища, протирадіаційні укриття (ПРУ) і найпростіші укриття.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Сховища – це інженерні споруди, які забезпечують надійний захист людей від усіх вражаючих факторів ядерного вибуху, отруйних і СДОР, бактеріальних засобів і уламків зруйнованих будівель і споруд. Класифікуються вони за захисними властивостями на п’ять класів в залежності від дії вибухової хвилі за: місткістю, місцем розташування, часом побудови та забезпеченням фільтровентиляційним обладнанням. За місткістю сховища поділяються на: - малі (150—300 чол.) - середні (300—600 чол.) - великі (більше 600 чол.). За місцем розташування: на вбудовані, які розміщені у підвальних приміщеннях будівель та окремо побудовані. За забезпеченням фільтровентиляційним обладнанням: промислового встановлення і спрощене За часом побудови: на побудовані заздалегідь і швидко споруджені.

Номер слайду 16

Всі сховища будуються з урахуванням наступних вимог: - забезпечувати безперервне перебування в них людей не менше двох діб; - будуватися на ділянках місцевості, що не піддаються затопленню; - бути віддаленими від ліній водостоку і напірної каналізації. Не допу-скається прокладання транзитних інженерних комунікацій через сховища; - мати входи і виходи з тим же ступенем захисту, що і основні приміщен-ня, а на випадок їх завалення — аварійні виходи;

Номер слайду 17

Протирадіаційні укриття – це захисні споруди, що забезпечують захист людей від радіоактивних речовин і опромінення в зонах радіоактивного забруднення місцевості, від проникаючої радіації і світлового опромінення ядерного вибуху та значно зменшують дію ударної хвилі вибуху.

Номер слайду 18

До ПРУ можна віднести не тільки спеціально побудовані споруди (завчасно або швидко), але і споруди господарського призначення (льох, підпілля, овочесховище,а також пристосовані під укриття, і звичайні житлові будови .

Номер слайду 19

Найпростішим укриттям для захисту населення є щілини і землянки, які рівною мірою захищають від ударної хвилі, світлового випромінювання, радіаційного ураження. Відкрита щілина знижує дію ударної хвилі, світлового випромінювання в 1,5-2 рази. Землянка знижує поразку в 2, 5-3 рази, а дозу випромінювання від радіоактивного забруднення в 40-50 разів і призначена для тривалого перебування людей.

Номер слайду 20

Евакуація – це упорядковане вивезення чи виведення людей з населених пунктів, перебування в яких стає небезпечним для життя. Міські евакуаційні комісії створюють збірні евакуаційні пункти (ЗЕП), в заміських зонах – приймальні евакуаційні комісії (ПЕК). Населення, що прибуває на ПЕК, проходить реєстрацію, розподіляється поміж населених пунктів і направляється до них.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

До засобів індивідуального захисту належать: 1. Засоби захисту органів дихання 2.Захисту шкіри.

Номер слайду 23

Засоби захисту органів дихання 1.належать протипилова тканинна маска 2.ватно-марлева пов'язка, які захищають органи дихання від радіоактивного пилу і деяких видів бактеріальних засобів, але не придатні для захисту від отруйних речовин. Протипилова тканинна маска ПТМ-1:

Номер слайду 24

Респіратори Респіратори: а — Р-2; б —робота в респіраторі Р-2; в — «Пелюстка»: г — використання респіратора «Пелюстка»

Номер слайду 25

Фільтрувальні протигази In. 27.7. Протигаз ГП-5 і ГП-5М In. 27.8. Протигаз ГП-7 ГП-5М

Номер слайду 26

Протигаз ГП-7 ВМ

Номер слайду 27

Засоби захисту шкіри. Засоби захисту шкіри призначені для захисту тіла людини в умовах зараження місцевості отруйними, радіоактивними речовинами та біологічними засобами. Їх поділяють на: 1. Звичайні (найпростіші, підручні) 2. Спеціальні (табельні).

Номер слайду 28

Звичайні засоби: належить виробничий одяг - куртки і штани, комбінезони; джинсовий одяг, спортивні костюми після відповідної обробки.

Номер слайду 29

Спеціальні (табельні) засоби захисту шкіри виготовляються промисловістю і призначені для оснащення воєнізованих і невоєнізованих формувань цивільного захисту. Герметичні захищають тіло людини від можливих факторів ураження — газоподібних і краплиннорідких ОР, радіоактивних речовин, бактеріальних засобів.

Номер слайду 30

Спеціальні засоби захисту шкіри. До ізоляційних засобів захисту шкіри належать легкий захисний костюм Л-1 і загальновійськовий захисний комплект ЗЗК. Фільтрувальні засоби представлені загальновійськовим фільтрувальним комплектом ЗФК. Іл. 27.11. Легкий захисний костюм Л-1: а — сорочка з капюшоном, двопальцеві рукавиці; б — штани з панчохами; в —рятувапьник, одягнений в Л-1

Номер слайду 31

Іл. 27.12. Загапьновійськовий захисний комппект (ЗЗК): а — одягнений у рукави; б—у вигпяді комбінезона

Номер слайду 32

Загальновійськовий фільтрувальний комплект ЗФК забезпечує надійний захист усіх частин тіла й органів дихання від отруйних речовин, світлових і термічних вражаючих факторів, основних видів хімічно небезпечних речовин. Іл. 27.13. Загальновійськовий фільтрувальний комплект

Номер слайду 33

Кожен громадянин / громадянка України має право 1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, зокрема й у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі; 2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання. А також кожен зобов'язаний: 1) дотримувати правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 2) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту.

Номер слайду 34

Домашнє завдання 1.Опрацювати § 27. § 28. Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний і хімічний захист. 2. Виконати тести Код доступу 9859659 відкривши посилання join.naurok.ua

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Корнійчук Марина Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний, профільний, для дівчат – Основи медичних знань) 11 клас (Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М..М.)
Додано
28 листопада 2020
Переглядів
1792
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку