Презентація на тему "Початкова освіта в контексті Нової української школи"

Про матеріал
Дана презентація містить аналіз змістових ліній, які визначені Державним стандартом початкової освіти, типової освітньої програми 1 класу закладів загальної середньої освіти розробленої під керівництвом О. Я. Савченко.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Початкова освіта в контексті Нової української школи

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Програма з мовно-літературної галузі передбачає: Виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення. Розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих здібностей школярів. Формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь у діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення. Ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками. Формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-популярні, навчальні, медіатексти). Залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Номер слайду 4

Мовно-літературна галузь« Взаємодіємо усно»(ранкові зустрічі, коло вибору, крісло автора)

Номер слайду 5

Мовно-літературна галузь« Читаємо» (розрізна азбука, віяла, щоденні 5,)

Номер слайду 6

« Взаємодіємо письмово »( манні планшети, щоденник вражень)« Досліджуємо медіа»(презентації, відео, мультфільми) «Досліджуємо мовні явища»(звукові фішки, робота з LEGO)

Номер слайду 7

Формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу. Формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для розв´язування навчальних і практичних задач. Розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису математичних фактів, відношень і закономірностей. Формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв´язування навчальних і практичних задач. Програма з математичної галузі передбачає:

Номер слайду 8

Математична галузь« Числа, дії з числами. Величини »« Вирази, рівності, нерівності »« Геометричні фігури »« Математичні задачі і дослідження»« Робота з даними»

Номер слайду 9

Формування дослідницьких умінь, доступних способів пізнання себе, предметів і явищ природничого і суспільного життя (спостереження, обстеження, досвід, практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація. Виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії свого краю і країни,пошани до символів держави, памятних дат і подій. Розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до приватного життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах діяльності. Створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадливого використання природних ресурсів. Програма з громадянської та історичної, соціальної та здоров´язбережувальної, природничої освітніх галузей передбачає:

Номер слайду 10

Я досліджую світ«Людина»«Людина серед людей»«Людина в суспільстві»«Людина і природа»«Людина і світ»

Номер слайду 11

Дослідження-розпізнавання(Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою органів чуття, опис, спільне-відмінне)Дослідження-спостереження(Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого призначене?)´Дослідження-пошук (Чому? Яким чином? Від чого залежить? З чим пов´язане?)

Номер слайду 12

Формування ціннісного уявлення про матеріальне і нематеріальне виробництво. Сприяння розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в праці, декоративно-прикладному мистецтві. Набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах. Вироблення навичок застосовувати традиційні та сучасні технології, раціонально використовувати матеріали. Програма з технологічної галузі передбачає:

Номер слайду 13

Технологічна освітня галузь«Інформаційно-комунікаційне середовище»«Середовище проектування»«Середовище техніки та технологій»« Середовище соціалізації»

Номер слайду 14

« Художньо-творча діяльність»« Сприймання та інтерпретація мистецтва»« Комунікація через мистецтво»Мистецька освітня галузь

Номер слайду 15

Дякую за увагу!

pptx
Додано
25 вересня
Переглядів
122
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку