Текст "ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА РЕФОРМУВАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ"

Про матеріал


У світлі процесів реформування та модернізації освіти все більше уваги приділяється впровадженню мадіаосвітніх технологій, які здатні вивести викладання предметів на інноваційно- нестандартний щабель діяльності. Саме це є основним вектором ідей представлених у тексті.

Перегляд файлу

С.О.Шпилякова

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА РЕФОРМУВАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

        Завдання  сучасного вчителя - навчати і виховувати активну, творчу особистість, що здатна засвоювати знання , самостійно вести пошук , робити власні відкриття, розв’язувати насущні проблеми, приймати рішення і нести за них відповідальність.

        Методисти все частіше  відмічають, що при розв’язуванні задач ,  роботі з підручником,  виконанні домашніх завдань, доводиться все частіше бачити сумні очі учнів, які втомилися від одноманітності формулювань умови задачі  та сухого викладу теоретичного матеріалу.

        В.Г. Розумовський установив, що подолання формального засвоєння учнями знань, невміння застосовувати їх на практиці можливе за широкого застосування продуктивних форм роботи , які привчають учнів осмислювати набуті знання та активізують навчальний процес. Виходячи з цього, активне впровадження медіаосвітніх технологій у навчально-виховний процес сьогодення є не відокремленим елементом, а невід’ємною частиною в контексті реформування та модернізації сучасної освіти.

        На сьогоднішній день, вчителю для досягнення навчальної мети недостатньо досконало знати свій предмет , володіти педагогічними технологіями,  уміти налагодити контакт з класом , бути добрим організатором, необхідно  до усіх цих якостей у комплексі, не відставати від рівня сучасного учня.  Для цього вчителю потрібно вміти :

  •  користуватися комп’ютером та іншими цифровими приладами;
  • застосовувати Інтернет - ресурси, програмне забезпечення різного призначення;
  • використовувати і впроваджувати сучасні  навчальні технології.
  • Бути:

У- універсальним професіоналом

Ч-  черлідером команди учнів

И – івент- вражаючим

Т-  тренднаправляючим

Е-  евристично потенціальним

Л –  лобістом освітньої політики

Ь

        У процесі навчання  ціннісними є не самі медіаосвітні  технології, а те, наскільки їх використання реалізує досягнення  учнями, в процесі навчання, 10 ключових компетентностей Нової української школи . Нова школа, за словами Лілії Гриневич, буде підтримуватися електронною платформою для створення і поширення електронних підручників і навчальних курсів для школярів та вчителів, а отже передбачено буде медіа- та інформаційно- активною. Тому впровадження курсу медіаосвіти в школах, яка буде  покликана допомогти школярам орієнтуватись у інформаційному полі, за словами директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, вкрай  необхідно.

        У свою чергу , слід розуміти, що роботу в цьому напрямі слід починати від першого знайомства дитини з медіа: перша книга, перший мультфільм, перша медіагра. Слід з дошкільного віку виховувати смак до якісного медіа продукту, а сучасний медіа педагог повинен вміти генерувати і втілювати в життя оригінальні технології навчання, через виключно якісні медіа або якісні   Event- елементи         ( Event ( івент)- означає подія). Включення  верифікованих медіа ресурсів  як   Event- елементів у навчальний процес змінить роль засобів навчання , що використовуються при викладанні різних дисциплін , у результаті зміниться і саме навчальне середовище . У центрі такого навчання опиняється учень, його мотиви, цілі ,  психологічні особливості(  особистісно орієнтована модель освіти).        

         Таким чином, застосування медіа ресурсів у навчальному процесі  дозволить збільшити обсяг інформації, яка повідомляється учневі на уроці , більш активно, в порівнянні із звичним використанням ІКТ,  дозволить організувати пізнавальну діяльність , впливаючи на такі психологічні процеси  як сприйняття , мислення , запам'ятовування , засвоєння інформації.

        Не секрет, що пошуки інформації через ґаджети з вільним  доступом до Інтернет - мережі, підвищує ступінь соціальної адаптації учнів, прискорює їх соціалізацію. У наш час кожний десятий житель планети є користувачем глобальних комп’ютерних мереж. У віртуальному просторі, де  склалася своя соціальна система [2; 3], де існують свої радіо- й телестанції, газети, кінотеатри, клуби, музеї, розважальні та інформаційні сайти, виставки та енциклопедії, учневі легше знайти інформацію, «вбивши» в пошукову систему запит за  словом або словосполученням. Підручник, словник, розв’язок задачі, формули або Періодична система -  все є в кармані учня. Однак треба пам’ятати, що саме ця доступність формує « кліпове мислення »,  яке  передбачає  сприйняття інформації короткими яскравими уривками, без намагань встановити між ними логічні зв’язки. Сучасному вчителю не слід забувати і про те, що  електронна книга на рівні підсвідомості сприймається як будь-який інший електронний ґаджет , з усіма наслідками, що випливають звідси. Залежність від смартфонів, рівно як і комп'ютерна залежність, вже давно активно досліджується вченими. Прагнення миттєво реагувати на всі оповіщення, страх втратити щось  важливе, розсіяна увага, зниження концентрації, труднощі у прийнятті  й ухваленні рішень, безсоння і нервові зриви - ось лише деякі з наслідків цієї залежності [1].  Електронні ґаджети безумовно посилюють   нервозність  та  знижують  рівень стресостійкость учня XXI століття.                                                                                                                                                                                        

        Тому, знаходячись на етапі поступового укорінення медіаосвіти та стандартизації її змісту (2017–2020 роки) згідно Концепції впровадження медіаосвіти в Україні [4], розвиваючи у сучасних дітей навички, без яких не можна повноцінно брати участь у житті суспільства і приносити йому користь, не забудьмо про те, що  запобігання  медіаманіпуляціям, медіа залежності, медіа насильству  у процесі навчання потребують уваги та капіталовкладень ( на мою думку, слід звернути увагу, на розробку такого навчального контенту, який дозволив би використання аутентичного та народознавчого матеріалу, що надало б навчальному середовищу етнопедагогічного та духовно-морального контексту).                                                             

            Таким чином, мультимедіа не лише змістовно збагачує навчальний матеріал, роблячи його інтерактивним, цікавим, відкритим завдяки Інтернет-ресурсам, але й здатне вивести викладання на інноваційно-нестандартний щабель діяльності, що  є логічним вектором у контексті реформування та модернізації сучасної освіти.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Білоконна Н. І. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі/ Н. І. Білоконна, С. П. Білоконний// ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. междунар. конф., 16 – 18 окт. 2003г. – Тирасполь, 2003.

2. Бондаренко С. В. Социальная система киберпространства как новая социальная общность // Научная мысль Кавказа: Приложение. – 2002. – №12                                                                                                                3. Бондаренко С. В. Социальная система киберпространства / Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: Труды V Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 25-29 ноября 2002 г. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2002.                                                                      4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні( нова редакція).

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
786
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку