Презентація на тему «Виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань»

Про матеріал
Презентація на тему "Виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань" надає можливість залучити здобувачів освіти в освітній процес, перетворивши його в цікавий спосіб засвоєння програмного матеріалу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема:“Виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань”

Номер слайду 2

План1. Поняття та принципи виконання зобов’язань.2. Суб’єкти виконання зобов’язання. Часткові, солідарні, регресні зобов’язання.3. Місце, строк (термін) і спосіб виконання зобов’язання.4. Поняття та способи забезпечення виконання зобов'язань.

Номер слайду 3

Поняття та принципи виконання зобов’язань Виконання зобов'язання — це здійснення боржником дії (або утри­мання від дії), яка є об'єктом зобов'язального правовідношення. Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися на­лежним чином відповідно до умов договору, вимог Цивільного Кодексу та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, а ст. 527 ЦК України закріплює обов'язко­вість виконання зобов'язання належними сторонами.

Номер слайду 4

Поняття належного виконання зобов'язання охоплює виконання його належними суб'єктами, у належному місці, в належний строк (термін), щодо належного предмета та належним способом. Якщо при виконанні зобов'язання порушується хоча б одна із ви­щевказаних вимог, таке виконання вважається неналежним. А коли боржник взагалі не вчинив дії (або не утримався від дії), яка складає предмет зобов'язання, або допустив порушення таких умов, що нада­ють кредитору право відмовитися від прийняття виконання і остан­ній реалізував це право, має місце невиконання зобов'язання

Номер слайду 5

2. Суб’єкти виконання зобов’язання. Часткові, солідарні, регресні зобов’язання За загальним правилом зобов'язання має бути виконане кредиторові боржником особисто. Але у випадках, встановлених законом або договором, та коли це випливає із звичаїв ділового обороту чи суті зобов'язання, суб'єкти зобов'язання та суб'єкти його виконання можуть не збігатися, оскільки відповідно до ст. 528 ЦК України виконання зобов'язання може бути покладено боржником на іншу особу. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою.

Номер слайду 6

Часткові зобов'язання У ст. 540 ЦК України закріплений частковий порядок виконання зобов'язань із множиною осіб: якщо у зобов'язанні беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, кожний із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати зобов'язання у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

Номер слайду 7

Солідарні зобов'язання Солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов'язання (ст. 541 ЦК України). Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором. Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці.

Номер слайду 8

Регресні зобов'язання За регресним зобов'язанням кредитор (регредієнт) зобов'язаний перед третьою особою до виконання, вправі віднести його повністю або частково за рахунок боржника (регресата), дія чи бездіяльність якого обумовили залучення кредитора до такого виконання. Регресні зобов'язання можуть виникати не лише внаслідок виконання солідарного обов'язку одним із боржників, а також і в інших випадках, встановлених законом

Номер слайду 9

3. Місце, строк (термін) і спосіб виконання зобов’язання Місце виконання зобов'язання — це місце, де боржник має вчинити дії, що складають об'єкт зобов'язального правовідношення, а кредитор має прийняти запропоноване йому боржником належне виконання. Згідно зі ст. 532 ЦК України місце виконання зобов'язання встановлюється у договорі.

Номер слайду 10

Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено за згодою сторін, виконання провадиться:1) за зобов'язанням про передання нерухомого майна — за місцем знаходженням цього майна;за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі договору перевезення, — за місцем здавання товару (майна) перевізникові;3) за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі інших правочинів, — за місцем виготовлення або зберігання товару (майна), якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язання;

Номер слайду 11

4) за грошовим зобов'язанням — за місцем проживання кредитора, а якщо кредитором є юридична особа, — за її місцезнаходженням на момент виникнення зобов'язання. 5) за іншим зобов'язанням — за місцем проживання (місцезнаходженням) боржника.

Номер слайду 12

Строк (термін) виконання — це момент чи проміжок часу, коли має бути вчинена дія, що складає об'єкт зобов'язального правовідношення. Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Номер слайду 13

Спосіб виконання зобов'язання перебуває у прямій залежності від предмета виконання. Зобов'язання може виконуватись: у формі однократного акта; 2) у формі кількох відокремлених у часі дій.

Номер слайду 14

4. Поняття та способи забезпечення виконання зобов'язань. Це передбачені законом або договором спеціальні заходи майнового характеру, що стимулюють належне виконання зобов’язань боржником шляхом встановлення додаткових гарантій задоволення вимог (інтересів) кредитора.

Номер слайду 15

Види (способи) забезпечення виконання зобов’язання

pptx
Додано
20 жовтня 2021
Переглядів
2575
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку