28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Презентація на тему: "Загальні відомості про будову речовини"

Про матеріал

Презентація на тему: "Загальні відомості про будову речовини". В даній роботі розповідається про моделі атома, види звязку, будову та дефекти твердих тіл, класифікацію речовин по електричних властивостях, класифікацію речовин по магнітним властивостям.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Електрони Нейтрони Протони Основні елементарні частинки Електрони Нейтрони Протони Основні елементарні частинки

Номер слайду 3

Модель Томсона (1897 р )  Модель сливового пудинга: негативно заряджені електрони плавають в однорідній позитивно зарядженій сфері.

Номер слайду 4

Модель Резерфорда ( 1911 р. ):  Атом складається із невеликого додатньо зарядженого ядра, в якому зосереджена майже вся маса атома, навколо якого рухаються електрони, подібно до того, як планети рухаються навколо Сонця.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Ковалентний зв’язок – зв’язок атомів один з одним що досягається за рахунок електронів, які стають спільними для молекул. Схематичне зображення двоатомної молекули з ковалентним зв’язком

Номер слайду 7

Нейтральна молекула – молекула, в якій центри позитивних і негативних зарядів співпадають. Полярна (диполярна) молекула – молекула, у якої центри протилежних по знаку зарядів не співпадають і знаходяться на деякій відстані один від одного.

Номер слайду 8

Іонний зв’язок – зв’язок, який визначається силами тяжіння між позитивними та негативними іонами. Схематичне зображення двоатомної молекули з іонним щільним (а) та не щільним (б) зв’язком Тверді тіла іонної структури характеризуються підвищеною механічною міцністю і досить високою температурою плавлення.

Номер слайду 9

Металевий зв’язок – зв’язок, який призводить до утворення твердих кристалічних тіл. Метали – це впорядковані системи позитивно заряджених атомів (іонів), що знаходяться в середовищі вільних електронів.

Номер слайду 10

Кристалічні решітки (ґратки) – угрупування. Які складаються з вузлів у яких знаходяться атоми. Характені властивості металевого зв’язку : Сили міжатомного тяжіння між атомами і електронами обумовлюють монолітність і механічну міцність металів. Рухливі електрони, які можуть переходити з орбіт, забезпечують високу електропровідність і теплопровідність, а також блиск металу. Мідь

Номер слайду 11

Молекулярний зв’язок (зв‘язок Ван-дер-Ваальса) – зв’язок між молекулами з ковалентними внутрішньо молекулярними зв'язками. Міжмолекулярне тяжіння обумовлене узгодженим рухом валентних електронів в сусідніх молекулах. Характеризується: взаємодією нейтральних молекул (або атомів) на основі слабих електростатичних сил. Характерний: для атомів з електронними оболонками, що відносно легко деформуються, і для тих, що об'єднали в молекули атомів, здібні до деформації зовнішніх з'єднаних оболонок.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Основні типи кристалічних ґраток металів: Схеми кристалічних ґраток металів: а - об’ємно – центровані кубічні ґратки (Pb, K, Na, Li, W, V, Cr, Nb, Tiβ, Feα); б - гранецентровані кубічні ґратки (Caα, Ni, Ag, Au, Cu, Coα, Feγ); в – гексагональні ґратки (Os, Zn, Coβ, Be, Mg, Tiα, Cd, Re).

Номер слайду 14

Дефекти Точкові Поверхневі Об’ємні Лінійні Дефекти – відхилення реальної будови матеріалу від ідеального в наслідок фазових перетворень.

Номер слайду 15

вакансії, дислокації, міжвузловий атом, домішкові атоми. Наявність дефектів будови викривлює кристалічні ґратки, впливає на властивості металу.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Напівпровідники Провідники Діелектрики Вид речовини

Номер слайду 18

Енергетична діаграма класифікації матеріалів за електричними властивостями: 1 – заповнена електронами зона, зона високої електронної провідності; 2 – заборонена зона; 3 – зона вільних енергетичних рівнів, зона низької провідності.

Номер слайду 19

Діелектрики (а) – такі матеріали, у яких заборонена зона настільки велика, що електронної провідності в обмінних умовах не спостерігається. Водень Янтар

Номер слайду 20

Напівпровідники (б) – речовини з вужчою забороненою зоною, яка може бути подолана за рахунок зовнішніх електронних дій. Германій Силіцій Транзистори Діоди

Номер слайду 21

Провідники (в) – речовини, у яких заповнена електронами зона впритул прилягає до вільної енергетичної зони або навіть перекривається нею (харак- терно металам). Електрони в металі вільно переходять по рівням визиваючи електричний струм, навіть при дуже слабких напруженнях зовнішнього електричного поля.

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Речовини по магнітних властивостях: 1. Слабомагнітні – діамагнетики і парамагнетики Діамагнетики: водень, вода, мідь, скло, кварц, кам’яна сіль, графіт, цинк, срібло, золото, ртуть . Парамагнетики: азот, повітря, кисень, ебоніт, алюміній, вольфрам, платина. 2. Сильномагнітні – феромагнетики Феромагнетики: залізо, нікель, кобальт і їх сплави, сплави хрому і марганцю, ферити різного складу.

Номер слайду 24

Діамагнетики – речовини з магнітною проникністю μ < 1, значення якої не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля.

Номер слайду 25

Парамагнетики – речовини з магнітною проникністю μ >1, значення якої також не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля.

Номер слайду 26

Феромагнетики (магнітні матеріали) – мають μ >> 1, яка залежить від напруженості магнітного поля. Мідь-марганець-титан

ppt
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
26 грудня 2018
Переглядів
437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку