19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Презентація на тему "Здоров'язберігаючі технології в освітньому процесі"

Про матеріал
Презентація створена для педагогів закладів освіти, які впроваджують здоров'язберігаючі технології.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесіЗаступник директора , вчитель початкових класів Запорізького навчально-виховного комплексу І ступеня «Світанок»Плотникова О. В.2018 р.

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Причини виникнення факторів, що впливають на здоров’я дітей: Незадовільні умови навчання. Нераціональна організація навчального процесу. Низька рухова активність. 4. Невідповідність методик і змісту навчання віковим та індивідуальним особливостям учнів.

Номер слайду 4

Поняття ,,здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності комплексу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’яучнів. Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:-   сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

Номер слайду 5

- - оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);- повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Номер слайду 6

Типи здоров’язберігаючих технологій (за  О. Ващенко):здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

Номер слайду 7

 оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;

Номер слайду 8

технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання.

Номер слайду 9

 виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. Цьому сприяють виховні години, зустрічі з фахівцями

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Урок – це основна структурна одиниця освітнього процесу. Урок у здоров’язберігаючих технологіях повинен не викликати в учнів погіршення здоров’я. Сучасний урок – це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів задоволення, створює психологічно комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей, стимулює цікавість, творчість. Усе це досягається різноманітними формами роботи з використанням інтерактиву та інноваційних технологій.

Номер слайду 12

Здоров’язберігаючі освітні технології поділяються на три групи:- організаційно-педагогічні (визначають структуру навчального процесу, яка сприяє запобіганню станів перевтомлення, гіподинамії тощо);- психолого-педагогічні (пов’язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці);- навчально-виховні (це програми з формування культури здоров’я, навчання навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, захворювань, позакласні заходи, робота з батьками).

Номер слайду 13

Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси. Соціальне здоров’я -  соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язківсоціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя. Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.

Номер слайду 14

Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії.

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні: - навички раціонального харчування;- навички рухової активності та загартування; - навички самоконтролю; - навички мотивації успіху та тренування волі; - навички управління стресами; 

Номер слайду 21

 - навички попередження конфліктів; - навички співчуття (емпатії); - навички поведінки в умовах тиску; - навички самоусвідомлення та самооцінки; - визначення життєвих цілей і програм; - аналіз проблем прийняття рішень.

Номер слайду 22

- навички організації режиму праці та відпочинку;

Номер слайду 23

- санітарно-гігієнічні навички;

Номер слайду 24

навички співробітництва

Номер слайду 25

навички ефективного спілкування з використанням наборів Лего;

pptx
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
420
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку