10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація.Закон України "Про освіту"-2017р.

Про матеріал
Презентаціця чинного з 25 вересня 2017 року Закону України "Про освіту".Проаналізовано ключові новації освітнього нормативного документа.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Закон України «Про освіту» (2017)Документ 2145-19 Прийнятий: 5 вересня 2017 Підписаний Президентом: 25 вересня 2017р. Чинний з дня опублікування – 28 вересня 2017р. Закон «Про освіту» - базовий документ, який містить посилання на інші закони та підзаконні акти- спеціальні закони України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту"Підготувала вихователь гпд Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Оленич А. П.

Номер слайду 2

Ініціатори: Попередній закон: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту» Скрипник Олексій Олексійович (VIII скликання) "Об'єднання "Самопоміч"Литвин Володимир Михайлович (VIII скликання) Голова Народної партії Кремінь Тарас Дмитрович (VIII скликання) «Народний Фронт»Кириленко Іван Григорович (VIII скликання) Заступник голови партії ВО «Батьківщина»

Номер слайду 3

Нововведення : Міносвіти, депутати й експерти готували закон близько трьох років. Рада ухвалила документ після одного дня дискусій 255 голосами «За». Проти-20 , утрималось-16, не голосувало-681. Мова навчання2. Більше повноважень директору школи3. Термін освіти4. Розподіл освіти5. Автономія навчальних закладів. Значення і роль педради6. Атестація вчителів доброчесність7. Оплата праці педпрацівників

Номер слайду 4

Підвищення соціального статусу педагогів. Оплата праці (Стаття 61)Посадовий оклад учителя найнижчої категорії становитиме три мінімальних зарплати. (Цього рівня досягатимуть поступово, до 2023 року.) Ст.61.п.1 - набирає чинності з 1 січня 2018 року. Передбачено підвищення посадового окладу педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії на 10 %, надбавки за вислугу років: понад три роки – 10 %, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %. А також посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії сягатиме 9600 грн

Номер слайду 5

Три Види здобуття освіти. ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ, СТУДЕНТІВ)З'явилась можливість здобувати освіту за індивідуальною освітньою траєкторією. Причому робити це можна трьома способами. (Стаття 8. Види освіти)Перший – навчаючись за освітніми програмами із одержанням документа про здобуті компетентності (формальний варіант). Другий – інформальна форма (самоосвіта). Третій – неформальне навчання, коли освіта здобувається за освітніми програмами та не передбачає одержання документа. Стаття 3. Право на освіту1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Стаття 20. Інклюзивне навчання Закон заохочує навчання дітей з особливими потребами, сиріт та дітей зі складних родин у звичайних школах. За заявами батьків дітей з особливими потребами школи мають створювати спеціальні класи. До 31 грудня 2021 року всі школи-інтернати мають стати або звичайними школами, дитсадками чи іншими закладами освіти, доступними для всіх дітей, або дитячими будинками в системі мінсоцполітики.

Номер слайду 6

Термін освітиадаптаційно-ігровийосновний2018рік2022 рік2027 рік

Номер слайду 7

Найбільші суперечки викликала 7 стаття закону про мову навчання. Мову навчання регулює 7-ма стаття закону. Згідно з нею, вільний вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян України, яке реалізується в рамках цього Закону, за умови обов'язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. Громадянам України гарантується право отримання освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин. Це право забезпечується через мережу дошкільних дитячих установ, загальних середніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих державних і комунальних навчальних закладів з українською або іншими мовами навчання, яка створюється відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіт«У жодній з країн, які стурбовані новим законом про освіту, немає української школи,» -заявила міністр освіти Л. Гриневич                                                                            У наслідок неодноразової критики, стаття 7 закону про освіту направлена на експертизу до Ради Європи щодо її відповідності європейським стандартам. За очікуваннями, експертиза має тривати півроку, за цей час проводитиметься консультації з країнами-сусідами та донесення позиції, що збереженню культурної ідентичності національних менших в Україні нічого не загрожує

Номер слайду 8

Автономія закладу освіти. Академічна свобода Ст. 23 Формувати навчальні програми і плани Обирати методики навчання і виховання. Обирати підручники. Організаційна та кадрова свобода Ст.23 Директору школи надається більше повноважень у розв'язанні кадрових питань (прийняття та звільнення з роботи), більше обов'язків із організації навчального процесу, включно із розглядом навчальних планів і шкільних програм. Директор на посаду обирається за конкурсом, на період не більше двох термінів, що у сумі складає 12 років. Фінансова свобода стаття 78 Принцип « гроші ходять за дитиною»Держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не меншому за 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування не заборонених законодавством. Нормативно запроваджується можливість усіх закладів освіти надавати платні освітні послуги

Номер слайду 9

Роль педради навчального закладу. Стаття 27. 1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада. Тепер освітні заклади будуть мати самоврядні колегіальні органи – наглядові (піклувальні) Стаття 29. та педагогічні ради, батьківські ради. Стаття 28. тощо – які прийматимуть найважливіші рішення."Стаття 39. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

Номер слайду 10

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:планує роботу закладу;схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу. СТ. 39 П.

Номер слайду 11

Прозорість На офіційному сайті закладів освіти відтепер оприлюднюватиметься інформація про заклад, керівника, його заступників, педагогічних працівників, рівень їх освіти та кваліфікації, досвід педагогічної діяльності та інші відомості. До такої інформації закон, зокрема, відносить статут, ліцензії, сертифікати про інституційну акредитацію та акредитацію програм, структуру та органи управління закладу, кадровий склад, освітні програми, мови освітнього процесу, вакансії й конкурси, матеріально-технічне забезпечення, наявність гуртожитків, місць у них та розмір оплати за проживання, результати моніторингу якості, річний звіт, правила прийому, умови доступності для осіб з особливими потребами, розмір плати за навчання, перелік і вартість додаткових послуг тощо. Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Номер слайду 12

Атестація та сертифікація вчителів (статті 50-51) Атестацію шкіл та інспекції районних управлінь освіти новий закон повністю ліквідовує, натомість, вводиться добровільна сертифікація для педпрацівників як стимул для підвищення своєї кваліфікаційної категорії раніше терміну. Спочатку, допоки така перевірка не буде відпрацьована, вона буде добровільною. Згідно з документом( розпорядження КМУ №903 2017р.), до кінця 2018 року має бути сформована політика та розроблений механізм системи добровільної сертифікації. Планується, що добровільна сертифікація триватиме протягом 2019-2020 років. Запроваджується до обов'язкової атестації педагогів проходження сертифікації (зовнішнє оцінювання компетентності вчителів). При цьому термін дії сертифіката становитиме 3 роки, а сам педагог матиме протягом цього терміну щомісячну доплату у розмірі 20 % посадового окладу. Окрім того, освітянин, який успішно пройде сертифікацію, звільняється від атестації. Ст.51.п.4 Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за йогоініціативою.ст.51.п.2

Номер слайду 13

Підвищення кваліфікаціїСтаття 59.. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо)Ст.59.п.2 Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації - набирає чинності з 1 січня 2018 року

Номер слайду 14

принцип доброчесностіВводиться поняття академічної доброчесності. Закон зобов’язує учасників освітнього процесу дотримуватися академічної доброчесностіСтаття 42. Академічна доброчесність1. - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.демічної доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються плагіат, самоплагіат (коли людина видає свої старі наукові результати за нові), фабрикація чи фальсифікація даних, списування, обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання. Порушнику доброчесності загрожує відмова у присудженні наукового ступеня чи звання, позбавлення вже присуджених ступенів, звань, кваліфікаційних категорій, позбавлення права обіймати певні посади. Учнів і студентів за порушення доброчесності можуть направити на перескладання іспиту, контрольної тощо, повторне проходження курсу, позбавити стипендії чи пільг або відрахувати з навчального закладу. Чесність є найпростіше вираження принципу правди. Ж. Санд

Номер слайду 15

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;отримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Номер слайду 16

СТАТТЯ П.4. Порушенням академічної доброчесності вважається :академічний плагіат самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даниххабарництво необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти. П.9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами. П.10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

Номер слайду 17

АУДИТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВЗа результатами ЗНО чи низьких результатів навчання здобувачів освіти запроваджується форма інституційного аудиту, за результатами якого готуватиметься висновок про якість освітньої діяльності як рекомендаційна для засновника закладу освіти. Запроваджується громадська акредитація закладу освіти – визнання якості освітньої діяльності закладу освіти з метою формування його позитивного іміджу та репутації, що здійснюється добровільно за запитом закладу освіти. Плановий аудит закладу, що включатиме перевірку дотримання ліцензійних умов, відбуватиметься раз на 10 років Державною службою якості освіти. “До нас звертаються школи, щоб ми вже провели інституційний аудит” – керівник Держслужби якості освіти Руслан Гурак

Номер слайду 18

Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти-проводити моніторинг та оприлюднювати результатигромадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Номер слайду 19

Професійний стандарт учителя. Відтепер будуть оприлюднені критерії оцінювання освітньої діяльності педагогів, що відповідатимуть професійному стандарту. До цього часу публікувались лише критерії оцінювання знань школярів. Освітяни мають щорічно планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації (сукупно протягом 5 років – не менше 150 годин). Ст. П. Міністерством освіти і науки розроблений проект професійного стандарту на професію «Вчитель початкової школи». Відповідний документ винесений для громадського обговорення. Документом визначено основну мету професійної діяльності вчителя початкової школи, зокрема, умови праці, наявність спеціальних специфічних вимог до роботи за професією, особливі умови допущення до роботи, документи, що підтверджують професійну кваліфікацію тощо. Також стандартом визначено особливості навчання та професійне зростання за професією, перелік трудових функцій та опис компетентностей, знань, умінь та навичок, необхідних для їх виконання. Зауваження та пропозиції до проекту стандарту на професію «Вчитель початкової школи» прийматимуться Міністерством освіти до 23 січня 2018 року на електронну адресу: [email protected]

Номер слайду 20

Дякую за увагу. ДЖЕРЕЛА: Закон про освіту http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 «5 ОСНОВНИХ ЗМІН» Аналітик Асоціації міст України, кандидат педагогічних наук Людмила Мозгова https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/18311/zakon-pro-osvitu-top5-osnovnih-zmin-.html«Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити так, як учили цього вчора»( Дж. Дьюї, педагогіка «прагматизму»Будь-які зміни здаються неможливими. Але коли вони відбуваються,неможливим здається колишнє положення речей.(А. Лілльский)

pptx
Додав(-ла)
Оленич Алла
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
2533
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку