Презентація. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Про матеріал
Дана презентація створена на допомогу вчителю Захисту України, з розділу "Основи цивільного захисту" Тема: "Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Номер слайду 2

Природні надзвичайні ситуації пов'язані з природними процесами космічноголітосферногогідросферногоатмосферногобіосферного характеру або кількох процесів одночасно і відбуваються не залежно від участі людини

Номер слайду 3

Природні НС - це: стихійні лиха та небезпечні явища. Стихійні лиха - це небезпечні природні явища, процеси літосферного, атмосферного, гідрологічного, біосферного або іншого походження таких масштабів, які призводять до катастрофічних ситуацій з раптовим порушенням систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей, об'єктів народного господарства.

Номер слайду 4

Стихійні лиха бувають таких видів: космічні, тектонічні, метеорологічні, топологічні, біологічні. Космічні: підвищене радіоактивне випромінювання, падіння великого космічного тіла. Тектонічні: землетрус, цунамі, виверження вулкану, зсув. Метеорологічні: засуха, значне підвищення чи зниження температури, буря, ураган, смерч. Топологічні: селевий потік, повінь, лавина, каменепад, снігові замети, пожежа. Біологічні: аномальне підвищення кількості макробіологічних об'єктів, епідемія.

Номер слайду 5

Небезпечні природні явища - це процеси, які можуть призвести до негативних наслідків на незначній території та стати причинами виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного походження.

Номер слайду 6

Види небезпечних природних явищ: удар блискавкизливаожеледицяградсильний вітер

Номер слайду 7

Катаклізмами називають глобальні природні, а в окремих випадках і техногенні НС, екологічні наслідки яких поширюються на всю, або більшу частину планети.

Номер слайду 8

Техногенні Надзвичайні Ситуації пов'язані з матеріальною сферою, що створена людиною. Причини виникнення техногенних НС недодержання правил безпеки необережністьнедосконалість у проектуваннікримінальні елементи тероризмвійськові діїприродні явища

Номер слайду 9

В мирний час можуть виникати надзвичайні ситуації всіх видів, навіть такі характерні для військового часу надзвичайні ситуації як ядерні вибухи, хімічне та бактеріологічне зараження внаслідок аварій та терористичної діяльності Артобстріл,в наслідок якого розпочалася пожежа. 2020 рік. Нагасакі,Херасіма1945 рік ,

Номер слайду 10

Надзвичайні ситуації антропогенного характеру виникають в результаті раптового виходу з ладу машин, механізмів та агрегатів, що супроводжується значними порушеннями виробничого процесу, вибухами, утворенням осередків пожеж, радіоактивним, хімічним чи біологічним зараженням місцевості, які призвели до великих матеріальних втрат та враження чи загибелі людей

Номер слайду 11

Катастрофаце стрибкоподібна шкідлива зміна властивостей об'єкту. Вона є загальним терміном для визначення значної природної надзвичайної ситуації та антропогенної аварії.

Номер слайду 12

Аварія. Це вихід з ладу технічних споруд (гребель, тунелів, будівель, шахт), пожежі, руйнування кораблів, поїздів, отруєння води в системах водопостачання тощо.

Номер слайду 13

За розмірами та завданою шкодою аварії поділяють на:легкісередніважкіособливо важкі

Номер слайду 14

Види аварій та катастроф транспортні, пожежі, вибухи, руйнування споруд, руйнування обладнання, руйнування з порушенням енерго-, водо-, тепло- та інших систем життєзабезпечення населення та виробництва, руйнування з викидом радіоактивних речовин, руйнування з викидом отруйних речовин, руйнування з викидом небезпечних мікроорганізмів.

Номер слайду 15

Щоб знизити рівень ризику виникнення НС техногенно-екологічного характеру на об'єктах господарської діяльності (ОГД) необхідно завчасно проводити організаційні, інженерно-технічні та інші заходи. Ці заходи плануються і проводяться начальником цивільної оборони об'єкта.

Номер слайду 16

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру це ситуації, пов'язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів.

Номер слайду 17

Надзвичайні ситуації воєнного характеру це ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.

Номер слайду 18

За масштабами та глибиною надзвичайні ситуації (НС) поділяють на: глобальнінаціональні, регіональнімісцевіоб'єктові локальні

Номер слайду 19

Глобальна НС: загроза її виникнення та поширення наслідків - континент або значна його частина чи планета в цілому. Глобальний режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу

Номер слайду 20

Національна НС: наслідки охоплюють великі території держави, але не виходять за її кордони. Луганськ, 13 квітня 2014 року.

Номер слайду 21

Регіональна НС обмежена територією декількох областей, краю чи суміжних країн. Повінь на Закарпатті

Номер слайду 22

Місцева НС: обмежена територією населеного пункту, району чи області. Лісова пожежа. Росія

Номер слайду 23

Об'єктова НС обмежена територією об'єкта. Аварія на атомній станції Фукусіма. Японія

Номер слайду 24

Локальна НС: загроза її виникнення та розповсюдження наслідків обмежена виробничим приміщенням.

Номер слайду 25

Надзвичайні події, що лежать в основі НС можуть бути класифіковані за: суттю та характером події, основними причинами виникнення, найважливішими ознаками прояву, місцем виникнення, характером вражаючих факторів та джерел небезпеки, інтенсивністю протікання, масштабами ураження, характером впливу.

Номер слайду 26

Надзвичайні ситуації, які схожі за своїми ознаками можуть виникати як у мирний так і у військовий час

Номер слайду 27

Військовий час характеризується використанням великої кількості звичайної зброї, можливістю застосування зброї масового знищення та впливом, що дорівнює розмірам стихійних лих або й перевищує їх.

Номер слайду 28

Причини виникнення НС: небезпечні екологічні наслідкитехногенніприроднісоціальні

Номер слайду 29

Кожна з надзвичайних ситуацій може стати причиною виникнення іншої надзвичайної ситуації. Природне явище. Техногенна НС спричинена недодержанням правил безпеки під час природної НС

Номер слайду 30

Презентацію склала вчитель «Захисту України» Чкаловського опорного ліцею2022 рік

pptx
Додано
14 квітня 2022
Переглядів
8026
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку