1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Презентація "Найрозумніший математик"

Про матеріал

Презентація допоможе швидко, ефективно, інтерактивно провести конкурс "Найрозумніший математик". Особливо це важливо під час проведення ІІ туру конкурсу, де важливий швидкий перехід і можливість повернутися до слайду з категоріями. Бажаю успіху під час проведення конкурсу!

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Найрозумніший математик» 7 клас Вчитель математики Лисенко О. Є.

Номер слайду 2

І тур

Номер слайду 3

1 питання Скільки простих чисел більших за 8 і менших за 20? А. 2 Б. 3 Г. 5 В. 4

Номер слайду 4

2 питання Знайдіть серед виразів одночлен: Б. А. 5 + х В. Г.

Номер слайду 5

3 питання Знайдіть 25 % від 80. Б. 25 В. 30 Г. 35 А. 20

Номер слайду 6

4 питання Піднесіть до квадрату: (4х – 3)2 Б. 16х2 – 12х + 9 А. 16х2 – 9 В. Г. 16х2 – 24х + 9 16х2 + 9

Номер слайду 7

5 питання Один із суміжних кутів 470. Знайдіть другий. Б. А. В. 1330 Г. 1230 430 1430

Номер слайду 8

Обчисліть: Б. -3 А. 7 Б. 3 Г. -7 6 питання

Номер слайду 9

7 питання Знайдіть степінь многочлена: А. 4 Б. 3 В. 2 Г. 1

Номер слайду 10

8 питання Знайдіть суму всіх цілих чисел від -9 до 10 Б. 1 А. -9 Г. 10 В. 0

Номер слайду 11

9 питання У якій країні виникли від’ємні числа? Б. Франції А. Німеччині Г. Китаї В. Італії

Номер слайду 12

10 питання Два числа називаються взаємно оберненими, якщо: Г. їхній добуток дорівнює 1 А. їхня сума дорівнює 1 В. їхній добуток дорівнює 0 Б. їхня частка дорівнює 1

Номер слайду 13

11 питання Іванко прочитав 120 сторінок, що становить усієї книжки. Скільки сторінок у книзі? Б. 120 стор. А. 80 стор. В. 180 стор. Г. 210 стор.

Номер слайду 14

12 питання Модулем від’ємного числа називають: Г. саме число А. В. число 0 Б протилежне йому число від’ємне число

Номер слайду 15

13 питання Обчисліть значення виразу: 23 + 13 В. 9 А. 7 Б. 8 Г. 11

Номер слайду 16

14 питання Який кут утворює годинна і хвилинна стрілка о 16 годині? Б. 1000 А. 1200 В. 900 Г. 800

Номер слайду 17

15 питання На яке число треба розділити 3, щоб отримати 6? Б. А. В. 2 Г. 3

Номер слайду 18

16 питання На прямій розміщені точки. Відстань між першою і останньою 300 см, між кожними двома сусідніми точками 6 см. Скільки всього позначено точок? Б. 50 В. 51 А. 48 Г. 52

Номер слайду 19

17 питання Який німецький математик ввів термін «функція»? А. Лейбніц Б. Декарт В. Ейлер Г. Лагранж

Номер слайду 20

18 питання Хто вперше запропонував знак ∆ для позначення трикутника? Б. Кеплер Г. Герон В. Вейєрштрасс А. Евклід

Номер слайду 21

ІІ тур

Номер слайду 22

Дешифратор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 А Б В Г Д Є Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц ЙШ Щ І Ь ЧЕ Ю Я 5 6 5 4 9 5 9 П Р О М І Н Ь

Номер слайду 23

Подільність чисел Цілі числа Многочлени Трикутники Дроби Геометричний аукціон

Номер слайду 24

Подільність чисел

Номер слайду 25

1. Число, що є дільником всіх чисел.

Номер слайду 26

2. Скільки дільників має число 8?

Номер слайду 27

3. Найменше просте число.

Номер слайду 28

4. Якою цифрою закінчуються натуральні числа, які діляться на 5?

Номер слайду 29

5. Найбільший спільний дільник 12 і 16.

Номер слайду 30

6. Найменше спільне кратне 3 і 7.

Номер слайду 31

7. На які числа ділиться число 2538?

Номер слайду 32

8. Найбільший дільник числа 138.

Номер слайду 33

9. Якщо число закінчується цифрою 0, то воно ділиться на …

Номер слайду 34

10. Найменший дільник числа 28.

Номер слайду 35

11. Найменше кратне числа 28.

Номер слайду 36

12. Найменше двохцифрове число, яке ділиться на 2, 3 і 5.

Номер слайду 37

13. Якою цифрою треба замінити а у виразі 7  а + 2, щоб отримане число ділилося на 3?

Номер слайду 38

14. Якою цифрою треба замінити а у виразі , щоб отримати ціле число?

Номер слайду 39

15. Найбільше двохцифрове число, що ділиться на 2 і 3.

Номер слайду 40

Цілі числа

Номер слайду 41

1. Найбільше ціле від’ємне число.

Номер слайду 42

2. Скільки цілих чисел розміщено між -0,5 і 0,5?

Номер слайду 43

3. Обчисліть: – 6 – 5.

Номер слайду 44

4. Обчисліть: – 2  (–2) – 4.

Номер слайду 45

5. Найменше трьохцифрове натуральне число, добуток цифр якого 3.

Номер слайду 46

6. Між якими цілими числами знаходиться число -1,8?

Номер слайду 47

7. Обчисліть: (-2)3.

Номер слайду 48

8. Обчисліть: (-1)2016.

Номер слайду 49

9. Найбільше ціле від’ємне двохцифрове число.

Номер слайду 50

10. Протилежне число до 12.

Номер слайду 51

11. Знайдіть число, 25 % від якого дорівнює 8.

Номер слайду 52

12. Що більше -10 чи -11?

Номер слайду 53

13. Скільки натуральних чисел розміщено між -5 і 1?

Номер слайду 54

14. Обчисліть: 52016  0,22016.

Номер слайду 55

15. Знайдіть 50 % від 72.

Номер слайду 56

Многочлени

Номер слайду 57

Розкладіть на множники: х2 – 64.

Номер слайду 58

2. Розкладіть на множники: 3х2 + 3.

Номер слайду 59

3. Назвіть степінь многочлена 3х – 5.

Номер слайду 60

4. Піднесіть до квадрату: (а – 6)2.

Номер слайду 61

5. Спростіть: 5х + 5х + 5.

Номер слайду 62

6. Зведіть до стандартного виду: 8х2  0,5х.

Номер слайду 63

7. Спростіть: (х4)3  х.

Номер слайду 64

8. Розкладіть на множники: а2 –20а + 100.

Номер слайду 65

9. Спростіть вираз: (9 + х)(9 – х) .

Номер слайду 66

10. Розкрийте дужки: 5х(х + 2).

Номер слайду 67

11. Назвіть степінь многочлена: 8х3 – 4х4у.

Номер слайду 68

12. Розкладіть на множники: х2 + 4.

Номер слайду 69

13. Зведіть до стандартного виду:

Номер слайду 70

14. Розкладіть на множники: 4х – 4.

Номер слайду 71

15. Який з цих виразів не є многочленом:

Номер слайду 72

Трикутники

Номер слайду 73

1. Трикутник, у якого один кут прямий.

Номер слайду 74

2. Відрізок, що з’єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони.

Номер слайду 75

3. Точка перетину бісектрис кутів трикутника.

Номер слайду 76

4. Сума гострих кутів прямокутного трикутника.

Номер слайду 77

5. Трикутник, у якого дві сторони рівні.

Номер слайду 78

6. Сума внутрішніх кутів трикутника.

Номер слайду 79

7. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника.

Номер слайду 80

8. Сума зовнішніх кутів трикутника.

Номер слайду 81

9. Точка перетину висот трикутника.

Номер слайду 82

10. Сума двох кутів трикутника 1100. Знайдіть третій кут.

Номер слайду 83

11. Кут при вершині рівнобедреного трикутника 1000. Знайдіть кути при основі трикутника.

Номер слайду 84

12. Знайдіть сторону рівностороннього трикутника, периметр якого 36 см.

Номер слайду 85

13. Зовнішній кут трикутника 1300. Чому дорівнює сума двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним

Номер слайду 86

14. У прямокутному трикутнику катет, що лежить навпроти кута 300 , дорівнює 18 см. Знайдіть гіпотенузу.

Номер слайду 87

15. Гіпотенуза прямокутного трикутника 24 см. Чому дорівнює медіана трикутника, проведена до гіпотенузи.

Номер слайду 88

Дроби

Номер слайду 89

1. Який з дробів правильний: чи ?

Номер слайду 90

2. Обчисліть:

Номер слайду 91

3. Обчисліть:

Номер слайду 92

4. Обчисліть:

Номер слайду 93

5. Перетворіть звичайний дріб у десятковий.

Номер слайду 94

6. Скоротіть:

Номер слайду 95

7. Який з дробів більший: чи ?

Номер слайду 96

8. Обчисліть: 1 – 0, 36.

Номер слайду 97

9. Обчисліть: 3,5  100.

Номер слайду 98

10. Обчисліть: 3,5 : 10.

Номер слайду 99

11. Округліть 2,37 до десятих.

Номер слайду 100

12. Як називаються дроби і ?

Номер слайду 101

13. Знайдіть від 9.

Номер слайду 102

14. Який з дробів менший: чи ?

Номер слайду 103

15. Обчисліть:

Номер слайду 104

Геометричний аукціон

Номер слайду 105

1. Основні фігури планіметрії.

Номер слайду 106

2. Частина прямої, що лежить по один бік від даної точки.

Номер слайду 107

3. У скількох точках перетинаються дві прямі?

Номер слайду 108

4. Два промені, що доповнюють один одного до прямої.

Номер слайду 109

5. Частина площини, обмежена колом.

Номер слайду 110

6. Фігура, що складається з точки і двох променів, що виходять з неї.

Номер слайду 111

7. Пряма, що перетинає дві інші.

Номер слайду 112

8. Геометричне місце точок, рівновіддалених від сторін кута.

Номер слайду 113

9. Відношення довжини кола до його діаметра.

Номер слайду 114

10. Відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою його точкою.

Номер слайду 115

11. Пряма, що має з колом одну спільну точку.

Номер слайду 116

12. Кути, в яких одна сторона спільна, а дві інші – доповняльні промені.

Номер слайду 117

13. Один з вертикальних кутів 560. Чому дорівнює другий?

Номер слайду 118

14. У скільки разів збільшиться кут 400, якщо його сторони продовжити вдвічі.

Номер слайду 119

15. Що більше: кут рівностороннього трикутника чи кут квадрата?

Номер слайду 120

Фінал

Номер слайду 121

Дешифратор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 А Б В Г Д Є Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц ЙШ Щ І Ь ЧЕ Ю Я 6 6 6 7 5 1 С Т Р У Н А

Номер слайду 122

6 7 8 9 10 11 15 12 13 14 16 2 3 4 5 1

Номер слайду 123

1 Скільки разів не ввійдеш в одну річку?

Номер слайду 124

2 Скільки разів потрібно відміряти, щоб один раз відрізати?

Номер слайду 125

3 Скільки чекають обіцяного?

Номер слайду 126

4 За скількома зайцям ганяються у відомому прислів’ї?

Номер слайду 127

5 Скільки разів краще побачити, чим 100 разів почути?  

Номер слайду 128

6 Яку кількість друзів краще мати, ніж 100 гривень?

Номер слайду 129

7 Скільки разів платить скупий?

Номер слайду 130

8 Скільки людей одного не ждуть?

Номер слайду 131

9 Скільки голів краще, ніж одна, згідно прислів’я?

Номер слайду 132

10 Скільки гусей трави не витопче?

Номер слайду 133

11 Скільки разів треба відміряти, щоб один раз відміряти?

Номер слайду 134

12 Якщо ідеш на день, то скільки треба брати харчів?

Номер слайду 135

13 Одна голова добре, а скільки краще?

Номер слайду 136

14 Жінка за три кути хату держить, а чоловік?

Номер слайду 137

15 Скільки ложок дьогтю зіпсує бочку меду?

Номер слайду 138

16 Одне літо ліпше, чим скільки зим?

Номер слайду 139

Вітаю з перемогою! Дякую всім за цікаву гру!

ppt
Додано
4 липня 2018
Переглядів
678
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку