До розіграшу
залишилось:
16 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація «Ненасичені вуглеводні» 9 клас

Про матеріал

Презентація допоможе провести урок на тему «Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Хімічні властивості»

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Хімія 9 клас. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕНВОДНІЕтиленові вуглеводні

Номер слайду 2

Найпростіші органічні речовин ̶ вуглеводні, які складаються з атомів тільки двох елементів: Карбону і Гідрогену H С У молекулах алканів атоми Карбону зв’язані між собою одинарними зв'язками, а всі інші валентності насичені атомами Гідрогену Ненасичені вуглеводні ̶ це органічні сполуки, в яких не всі валентні електрони атома Карбону утворюють ковалентні зв'язки з атомами Гідрогену

Номер слайду 3

С2 Н2 СН2= СН2 СН=СНУ ненасичених вугеводнів між атомами Карбону виникають подвійні та потрійні зв'язки. С2 Н4 Етилен(етен)Ацетилен(етин) ̶rr

Номер слайду 4

Родоначальником гомологічного ряду алкенів вважають етен С2 Н4, іноді цей ряд так і називають гомологічний ряд етену (етилену)С2 Н4 С3 Н6 С4 Н8 Сn. Н2nетенпропенбутенпентенгексен •••Етиленові вуглеводні Назви етиленових (алкенів) вуглеводнів за міжнародною номенклатурою створюють від назви насичених вуглеводнів, заміняючи закінчення АН на ЕН(ще їх називають олефіни)Загальна формула

Номер слайду 5

У молекулі етену атоми Карбону надають у спільне користування по два електрони з чотирьох. По два електрони, що залишилися в атомів Карбону, утворюють ковалентні зв'язки з атомами Гідрогену. Ці два електрони утворюють дві спільні електронні пари між атомами Карбону. ССНННН

Номер слайду 6

Якщо від молекули алкену відняти атом Гідрогену, тоді вийде залишок молекули з вільною валентністю (неспареним електроном), що називається вуглеводним радикалом (R)Радикал етилену СН2=СН ̶ називається ВІНІЛОМ. Цей радикал є складовою частиною ряду молекул радикал етенпропенбутен. С2 Н4 С3 Н6 С4 Н8 гомолог С2 Н3ет. С3 Н5проп. С4 Н7бут ен

Номер слайду 7

Ізомерія ̶ це явище існування сполук однакових за складом і молекулярною масою, але різних за фізичними і хімічними властивостями.Ізомерія алкенів визначається не тільки розташуванням атомів Карбону, але і розташуванням подвійного зв'язку в головному ланцюзіВид ізомерії

Номер слайду 8

Фізичні властивості алкенів. Нижчі члени гомологічного ряду до С4 Н8 ̶ гази Середні члени гомологічного ряду до С18 Н36 ̶ рідини. Вищі алкени гомологічного ряду ̶ тверді речовини Алкени не розчиняються у воді, але добре розчиняються у органічних розчинниках

Номер слайду 9

Хімічнічні властивості алкенів. За хімічними властивостями алкени відрізняються від насичених вуглеводнів. При хімічних реакціях подвійний зв’язок розривається і переходить в одинарний. Приєднання Гідрогену (у присутності каталізатора нікелю, платини при зв. умовах) етан Приєднання Гідрогену до молекули речовини називається реакцією гідрування, або гідрогенізаціїН2 С=СН2 + Н2  СН3 ̶ СН3 етен. Ni1rr

Номер слайду 10

ΙBrΙBr. Хімічнічні властивості алкенів Приєднання галогенів (Cl2, Br2, I2) Реакція приєднання Брому є якісною реакцією на ненасичені вуглеводні(знебарвлення коричневої бромної води) Ця якісна реакція дозволяє розпізнати ненасичені вуглеводніН2 С=СН2 + Br2  СН2 ̶ СН2 етен2 1,2- диброметанrr

Номер слайду 11

Br2 С2 Н4 Якісна реакція на виявлення кратного зв'язку(знебарвлення коричневої бромної води)ΙBrΙBr. Н2 С=СН2 + Br2  СН2 ̶ СН2 1,2- диброметан

Номер слайду 12

Хімічнічні властивості алкенів. Приєднання води (реакція гідратації) Реакція проходить в присутності каталізатора(сульфатної кислоти) Н3 С ̶ НС=СН2 + Н ̶ ОН  Н3 С ̶ СН ̶ СН3 бутен3ΙОН бутанол(спирт)Н2 SO4 H2 O

Номер слайду 13

Хімічнічні властивості алкенів. Повне окиснення (горіння) Aлкени горять світлим полум'ям, утворюючи карбон(ІV) оксид і воду. С2 Н4 + 3 О2 2 СО2 + 2 Н2 О 4етен

Номер слайду 14

Одержання алкенів У промисловості етилен і його гомологи одержують при переробці нафти У лабораторії етилен можна одержати при нагріванні етилового спирту з речовинами, що віднімають воду (концентрована Н2 SО4 )СН2 ̶ СН2  СН2 = СН2 + Н2 О Н2 SO4 Ι Ι Н ОНЕтиловий спирт. Етилен. Відщеплення молекули води

Номер слайду 15

Реакція дегідратації це процес відщеплення молекули води від молекули органічної сполуки. Н2 SO4 Етиловий спирт Добування етилену в лабораторії Етилен

Номер слайду 16

Реакція приєднання ̶ полімеризація. Н2 С=СН2 Н2 С=СН2 Н2 С=СН2 • • •мономериполимер. СН2 ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ СН2 полиетилен етилен. Молекули етилену здатні вступати в реакцію сполучення між собою, утворюючи довгі ланцюги.n. Н2 С=СН2 ( ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ )n рівняння

Номер слайду 17

Н2 С = СН2 ̶ мономер, вихідна речовина ̶ вуглеводень, з якого синтезується полімер ( ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ )n ̶ полімер ̶ речовина, що утворюється в результаті полімеризації. ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ мономерна ланка ̶ повторювана частина молекули полімеру Іедекс n ̶ ступінь полімеризації, який указує, скільки мономерних ланок утворюють молекулу полімеруn. Н2 С = СН2  ( ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ )n мономер мономерна ланкаступінь полімеризації

Номер слайду 18

Хімія 9 клас. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕНВОДНІАцетиленові вуглеводні

Номер слайду 19

Родоначальником гомологічного ряду алкинів вважають етин С2 Н2, іноді цей ряд так і називають гомологічний ряд етину (ацетилену)С2 Н2 С3 Н3 С4 Н4 Сn. Н2n-2етинпропинбутинпентингексин •••Ацетиленові вуглеводні Ацетиленові вуглеводні (алкіни) ̶ це вуглеводні, у молекулах яких містяться вуглеводні атоми, що мають потрійний зв'язок. Загальна формула

Номер слайду 20

НС ̶ С ̶ СН2 ̶ СН32- пентин 1 2 3 4 С4 Н6 СН3 ̶ С ̶ С ̶ СН2 ̶ СН3 1 2 3 4 С5 Н81-бутин Назви ацетиленових (алкинів) вуглеводнів за міжнародною номенклатурою створюють від назви насичених вуглеводнів, заміняючи закінчення АН на ИН та положення потрійного зв'язку позначається цифрою:==

Номер слайду 21

У молекулі етину атоми Карбону надають у спільне користування по три електрони, утворюючи три ковалентні зв'язки У кожного атома Карбону залишається ще по одному електрону, за рахунок яких утворюються ковалентні зв'язки з атомами Гідрогену ССНН

Номер слайду 22

Хімічнічні властивості алкинів. При хімічних реакціях потрійний зв’язок розривається і переходить в подвійний. етен Приєднання Гідрогену до молекули речовини називається реакцією гідрування, або гідрогенізації НС=СН + Н2 СН2 = СН2 етин. Ni1̶ННrr

Номер слайду 23

Хімічнічні властивості алкинів Приєднання галогенів (Cl2, Br2) Реакція приєднання Брому є якісною реакцією на ненасичені вуглеводні(знебарвлення коричневої бромної води)1,1,2, 2- тетрахлоретан Ця якісна реакція дозволяє розпізнати ненасичені вуглеводніНС = СН + Br2  СНBr2 ̶ СНBr2 етин2̶rr

Номер слайду 24

Хімічнічні властивості алкенів. Повне окиснення (горіння) Aлкини горять світлим полум'ям, утворюючи карбон(ІV)оксид і воду. С2 Н2 + 5 О2 4 СО2 + 2 Н2 О 3етинацетилен

Номер слайду 25

Добування ацетилену. Са. С2 +2 Н2 О  С2 Н2+Са(ОН)2 кальцій карбід ацетилен. Ацетилен добувають з кальцій карбіду

Номер слайду 26

Ацетилен добувають з кальцій карбіду. Н2 O Са. С2 Добування ацетилену в лабораторії ацетилен. Са. С2 + 2 Н2 ОС2 Н2 +Са(ОН)2 Технічний Ацетилен, який добувають з кальцій карбіду має різкий запах

Номер слайду 27

Вуглеводні Алкани Сn. Н2n+2 Алкени. Сn. Н2n. Алкіни. Сn. Н2n-2 С2 Н4 С2 Н2 СН4 Етилен(етен)метан. Ацетилен(етин)

Номер слайду 28

Домашнє завдання §27

Номер слайду 29

Джерела. Григорович О. В. Хімія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч.закл./ О. В. Григорович .̶ Харків: Вид-во «Ранок», 2017 Шаповалов С. А. Хімія. Довідник старшокласника та абітурієнта. Харків. Торсінг, 2005.  Данильченко В.Є Халімон Є. В. Хімія. Навчальний посібник. 8-9 класи – Харків.: Країна мрій, 2008. – 128с.

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Паращак Наталія Миколаївна
  допоможе при проведенні уроків у 9 класі по темі алкени та алкіни
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Виноградова Людмила Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Клапків Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кукса Наталія Миколаївна
  Дуже змістовна,яскрава презентація. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Шпильова Вікторія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
pptx
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
921
Оцінка розробки
4.9 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку