Презентація:"Окисно-відновні реакції"

Про матеріал

Презентація допоможе сформувати знання про окисно-відновні реакції,

про процеси окиснення, відновлення,

навчить розрізняти які з речовин є окисниками, а які відновниками

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

Номер слайду 2

Мета. Сформувати знання про окисно-відновні реакції. Сформувати поняття про процеси окиснення, відновлення. Навчити розрізняти які з речовин є окисниками, а які відновниками

Номер слайду 3

Ступінь окиснення (С.О.) — умовна величина, що показує заряд того чи іншого елемента в сполуці . 1. Ступінь окиснення елемента в простій речовині = 0. H20 ; O20 ; F20 ; Cl20 ; Ca0. 2. Сума ступенів окиснення елементів в сполуці, з врахуванням коефіціентів= 0.

Номер слайду 4

Найнижча с.о.= № групи –8 Нульова с.о.в простих речовинах. Позитивна с.о.= номеру групи.

Номер слайду 5

С.о. Оксигену в оксиді =-2. С.о. Гідрогену в сполучені з неметалами=+1. С.о. металів 1 групи гол.підгр. =+1. С.о. металів 2 гр. гол. підгр. =+2. С.о. Алюмінію =+3.

Номер слайду 6

H2СO3 H С + О -2 + -2 Х 2 . (+1) + Х + 3 . (-2) = 0 2 + Х - 6 = 0 Х = +4 +4 Находження ступеня окиснення элементів в сполуці.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

: Відновники – атоми, молекули або йони, що віддають електрони. Окисники - атоми, молекули або йони, що приєднують електрони. Відновлення – процес приєднання електронів. Окиснення - процес віддавання електронів.

Номер слайду 9

Окиснення: речовина A як відновник віддає один електрон

Номер слайду 10

Відновлення: речовина В як окисник приймає електрон.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Прогнозування окисно-відновних властивостей сполук.

Номер слайду 13

Ступені окиснення Cl -1, 0, +1, +3, +5, +7   лише і окисник, і лише окисниk відновник відновник (найвищий СО) (найнижчий СО)

Номер слайду 14

P⁰ + 3e → P‾і Na⁺ + 1e → Na⁰ Cl⁰ + 1e → Cl‾ Cl⁺⁷ + 8e→ Cl ‾ Процес відновлення ( +е ) ступінь окиснення З М Е Н Ш У Є ТЬ С Я

Номер слайду 15

Ba⁰ - 2e → Ba⁺І S‾І - 2e → S⁰ Fe⁺І - 1e→ Fe⁺і Na⁰ - 1e → Na⁺ Процес окиснення ( - е ) ступінь окиснення ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

Номер слайду 16

Які процеси відображають схеми?

Номер слайду 17

Які процеси відображають схеми

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Окисно-відновна реакція: речовина А віддає електрон речовині В.

Номер слайду 22

Український вчений Лев Володимирович Писаржевський розробив теорію окисно-відновних реакцій. 1914 рік.

Номер слайду 23

Мета. Сформувати знання про окисно-відновні реакції. Сформувати поняття про процеси окиснення, відновлення. Навчити розрізняти які з речовин є окисниками, а які відновниками

Номер слайду 24

Види окисно-відновних реакцій. внутрішньомолекулярні — реакції, в яких атоми, що відновлюються та окиснюються знаходяться в одній і тій ж самій молекулі міжмолекулярні — реакції, в яких атоми, що відновлюються та окиснюються знаходяться в різних молекулах диспропорціонування (самоокиснення-самовідновлення) - реакції, в яких атоми одного елементу перетворюються на речовину (речовини) зі змінною ступенів окиснення:

Номер слайду 25

. Алгоритм складання окисно – відновних реакцій: 1.Розставляємо ступені окиснення елементів. 2. Визначаємо елементи, що змінили ступені окиснення. 3.Виписуємо ці елементи. 4.Визначаємо зміну кількості електронів за ступенем окиснення елементів. 5.Складаємо електронний баланс. 6.Проставляємо коефіцієнти в рівнянні реакції. 7.Визначаємо окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення

Номер слайду 26

Довести, що реакція окисно-відновна, назвіть процеси та їх учасників. 1) Окиснення: відновник 2) Відновлення: окисник

Номер слайду 27

Домашнє завдання: Вивчити п.16, завд.1,2 стор.92

Номер слайду 28

Т Е С Т вкажіть ОВР: а) PH₃ + 2O₂ = H₃PO₄ б) KOH + HCl = KCl + H₂O в) CO₂ + CaO = CaCO₃ г) P₂O₅ + H₂O = 2HPO₃ Відповідь: А Вказати які процеси відбуваються: а) N⁰₂ - 4e→ 2N⁺І б) S⁺⁶ + 2e→ S⁺⁴ в) Fe⁰ - 3e→ Fe⁺і г) P⁺і + 2e→ P⁺⁵ ОТВЕТ: а, в - окиснення; б, г - відновлення 3. Скласти ОВР методом електронного балансу. Визначити окисник та відновник. а) Br₂ + Zn → ZnBr₂ в) Fe₂O₃ + H₂→ H₂O + Fe

ppt
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
5 липня 2018
Переглядів
1096
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку