Презентація "Органічні речовини як основа сучасних матеріалів"

Про матеріал

Дана презентація може бути використана під час вивчення теми "Органічні речовини як основа сучасних матеріалів" на уроках хімії в 11 класі (рівень стандарту). Вчитель може внести зміни згідно до своїх потреб.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів11 клас. ХІМІЯ

Номер слайду 2

Матеріал - речовина (або комбінація речовин), оброблена чи створена людиною для виготовлення певного об’єкта з корисними функціями.

Номер слайду 3

Сучасні матеріали - це пластмаси, синтетичні каучуки й гума, штучні й синтетичні волокна. Що між ними спільного?

Номер слайду 4

Пластмаси - що означає ця назва? Йдеться про матеріали, виготовлені на основі полімерів і здатні внаслідок впливу нагрівання і тиску набувати певної форми і зберігати її після охолоджування або тверднення.

Номер слайду 5

У пошуках штучного замінника слонової кістки першу пластмасу - паркезін - добув 1855 р. англійський металург і винахідник Олександр Паркс. Інша, більш відома, назва цієї пластмаси - целулоїд , що озна­чає «подібний до целюлози».

Номер слайду 6

Целулоїд - приклад штучного матеріалу, оскільки його виготовляють хімічною обробкою природного полімеру. До продукту нітрування целю­лози як і до інших полімерів добавляють пластифікатори, наповнювачі, барвники.

Номер слайду 7

Пластифікатори надають полімерним матеріалам еластичності і (або) пластичності під час переробки та експлуатації. Наповнювачі поліпшують експлуатаційні власти­вості, полегшують переробку, а також істотно здешевлюють матеріал. Барвники - пігменти, що надають того чи іншого забарвлення.

Номер слайду 8

Однією з умов сталого розвитку є створення новітніх матеріа­лів на основі біосировини. Їх виготовляють, модифікуючи макромолекули крохмалю, целюлози (назвіть природні джерела цих сполук) і хітозану, який виділяють з панцирів крабів, креветок тощо. Наразі найпоширеніши­ми є пластики на основі синтетичних високомолекулярних сполук (ВМС).

Номер слайду 9

Способи синтезу ВМС: полімеризація

Номер слайду 10

Способи синтезу ВМС Поліконденсація амінокислот: Поліконденсація можлива, якщо кожен мономер є біфункціональним тобто містить дві функціональні групи. Окрім полімеру продуктом поліконденсації є низькомолекулярна сполука, зазвичай — вода.

Номер слайду 11

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІМЕРІВТермопластичність - здатність полімерів і пластмас багаторазово розм'якшуватися і тверднути внаслідок нагрівання і наступного охолодження. Рециклізація багатьох пластмас ґрун­тується саме на їхній термопластичності. ⃰ Рециклізація – отримання з використаної готової продукції шляхом її переробки нової продукції того ж чи близького їй типу (наприклад, паперу з макулатури, металу з металолому).

Номер слайду 12

Для забезпечення утилізації одноразових предметів Товариство пластмасової про­мисловості 1988 р. запровадило систему маркування й ідентифікаційні коди для всіх видів пластику. Маркування склада­ється з трьох стрілок у формі трикутни­ка, усередині яких розташована цифра:

Номер слайду 13

PETE (РЕТ або ПЕТ) – поліетилентерфталат. HDPE або ПВТ - поліети­лен високого тиску. V, PVC або ПВХ – полівінілхлорид. LDPE або ПНД - по­ліетилен низького тиску. PP або ПП – поліпропілен. PS або ПС – полістирол. OTHER або ІНШЕ (не можна рециклізу вати).

Номер слайду 14

Інформування про тип матеріалу і можливості його переробки спрощує сортування перед відправ­кою пластмаси на переробку і вторинне використання. Зверніть увагу: для зберігання харчових продуктів придатні лише пластмасові вироби марковані знаком: 

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Найвідоміші термопластичні синтетичні полімери і пластмаси на їх основіПоліетилен - карболанцюговий полімер. У промисловості добувають полімеризацією за високого, се­реднього і низького тиску . Властивості: діелектрик, стійкий до дії кислот, лугів, розчинів со­лей і органічних розчинників. Застосування: електроізоляційне покриття, захисний матеріал в агресивних середовищах, пакувальний плівковий мате­ріал. З нього виготов­ляють посуд, одноразовий зокрема. Недоліки: низька теплопровідність, недостатня стій­кість до УФ, схиль­ність до деформації за трива­лої дії статичних навантажень.

Номер слайду 17

Найвідоміші термопластичні синтетичні полімери і пластмаси на їх основіПоліпропілен — карболанцюговий лінійний полімер, подіб­ний до поліетилену. Властивості: твердий, у тонких шарах прозорий, у товстих - молочно-білий. Стійкий до дії агресивних середовищ. Вироби з нього стій­кі до стирання, витримують нагрівання до 100 °С. Застосування: для виробництва паку­вальної плівки, сантехнічних труб, побутового і хімічного посуду, іншого обладнання. Недоліки: невисока морозостійкість (до - 30◦C) і надто висока чутливість до світла і кисню .

Номер слайду 18

Найвідоміші термопластичні синтетичні полімери і пластмаси на їх основіПолівінілхлорид (ПВХ)Властивості: речовина білого кольору, хімічно стійка до лу­гів, мінеральних масел, багатьох кислот і розчинників, не горить на повітрі, діелектрик. Застосування: виготовлення лінолеуму, віконні профілі, кромки меблів, упаковки побутової техніки, шкірозамінників, плівки для натяжних стель, труб, ізоляції, обгорток, пляшок для побутової хімії. Недоліки: його морозо - і термостійкість невеликі.

Номер слайду 19

Вплив на довкілля. Основною проблемою, пов’язаною з використанням ПВХ, є складність його утилізації. Спалювання цього пластику утворюються високотоксичні хлорорганічні сполуки. Із часом матеріал самостійно почи­нає виділяти їх у довкілля. Сучасні технології, спрямовані на подолання вади, поки що недостатньо ефективні.

Номер слайду 20

Найвідоміші термопластичні синтетичні полімери і пластмаси на їх основіПолістирол. Пінополістирол - один з видів пінопласту. Його добува­ють пресуванням полістиролу з твердим газоутворювачем за нагрівання. Властивості: тверда, пружна, безбарвна, прозора, гнучка, негігроскопічна речовина. Застосування: виготовляють електроізоляцію, предмети буденного вжитку. лін­зи, різнокольорову облицювальну плитку і теплоізоляцію для будинків . Недоліки: низька теплостійкість і ударна міц­ність, схильність до старіння тощо.

Номер слайду 21

Найвідоміші термопластичні синтетичні полімеріи і пластмаси на їх основіТефлон (фтороплас) - пластмаса на основі політетрафлуоретену. Властивості: біла, у тонкому шарі прозора речовина, зовні подібна до парафіну або поліетилену. Має високі тепло - і морозостійкість, не втрачає гнучкості й еластичності в широкому інтервалі температур, не змочується ні водою, ні жирами, ані більшістю органічних розчинників. За своєю хі­мічною стійкістю перевершує всі відомі синтетичні матеріали й благородні метали. Застосування: використовують у хімічній, електротехнічній і харчовій промисловості, у побуті, у медицині, у військовій і аерокосмічній техніці.

Номер слайду 22

Чи знаєте ви, що…Політетрафлуоретен було синтезовано 1938 р. Вперше ТЕФЛОН® (розробка корпорації Du. Pont) у середині 50-х років мину­лого століття був нанесений на хлібопекарські форми. 10 років по тому його стали використовувати як антипригарне покриття на кухонному посуд). Однак, використовуючи посуд з тефлоновим покриттям, варто пам’ятати, що його легко ушкодити тертям абразивами. За температури понад 200 0 C політетрафлуороетен розкладається з утворенням токсичних продуктів. Тож ніколи не використовуйте для приготування їжі посуд з пошкодженим тефлоновим покриттям!

Номер слайду 23

Найвідоміші термопластичні синтетичні полімеріи і пластмаси на їх основіПоліаміди - високомолекулярні сполуки, що містять повторювані амідні групи в основному ланцюзі. Властивості: здатні витримувати циклічні навантаження. Зберігають свої характеристики в широкому діапазоні температур, ви­тримують стерилізацію парою до 140 °С. Залишаються еластичними за низьких температур. Застосування: виробництво клеїв, плівок різних призначень (пакувальний матеріал, кіноплівка, шкірозамін­ники тощо). Замінники кісток, шкіри в медицині, захисні ан­тикорозійні покриття для металів, бетону. Недоліки: висока гігроскопічність і низька світлостійкість

Номер слайду 24

Словничок► Матеріал — речовина (або комбінація речовин), оброблена чи створена людиною для виготовлення певного об’єкта з корисними функціями.► Пластмаси — матеріали, виготовлені на основі полімерів і здатні вна­слідок впливу нагрівання і тиску набувати певної форми і зберігати її після охолоджування або тверднення.► Введення до складу полімерних композицій барвників, пластифіка­торів, наповнювачів поліпшує ергономічні й експлуатаційні власти­вості, полегшує переробку, а також істотно здешевлює матеріал.► Найпоширенішими є пластики на основі синтетичних високомолеку­лярних сполук.► Термопластичність — здатність полімерів і пластмас багаторазово розм’як­шуватися і тверднути внаслідок нагрівання і наступного охолодження.► Полімеризація і поліконденсація — способи синтезу високомолеку­лярних сполук.► Важливою умовою сталого розвитку є створення новітніх матеріалів на основі біосировини.

Номер слайду 25

Лабораторний дослід 4 Ознайомлення зі зразками пластмас. Назва. Хімічна формула. Зовнішній вигляд. ВластивостіЗастосування     Розгляньте видані вам зразки пластмас. З’ясуйте їх зовнішній вигляд, колір, твердість, пластичність, склад та застосування кожного з них. Результати досліджень оформіть у робочих зошитах у вигляді таблиці:

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Костриця Інна
  Дякую за матеріал
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
30 липня 2018
Переглядів
1792
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку