Презентація "Організація інклюзивного навчання у закладах дошкільноїї освіти"

Про матеріал

Інклюзія набирає все більших обертів у нашому суспільстві. Все частіше педагоги чують цей термін. І в закладах освіти зявляються діти з особливими освітніми потребами, які потребують особливого підходу. Можливість створити такий підхід та особливі умови дає організація інклюзивного навчання. І чим швидше, то краще для розвитку дитини. У даній презентації, яка буде користна перш за все для керівників ЗДО, методистів, упорядковано законодавчу базу, яка дає підстави для організації інклюзії в садочку.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Навчально-методичний центр освіти м. Львова«Особливості організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» Наталія Приймак, методист з інклюзивного навчання НМЦО м. Львова

Номер слайду 2

Терміни. Закон України «Про освіту» (5 вересня 2017 року №2145-VIII),подані визначення:Інклюзивне навчання,Особа з особливими освітніми потребами,Інклюзивне освітнє середовище,Індивідуальна програма розвитку,Індивідуальний навчальний план,Розумне пристосування,Універсальний дизайн у сфері освіти

Номер слайду 3

Інклюзивне навчання - цесистема освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників

Номер слайду 4

Які діти є в садочку ?

Номер слайду 5

Які діти є в садочку?

Номер слайду 6

Діти з порушеннями: Зору, сліпі (незрячі)Слуху, глухі (нечуючі)Мовлення. Опорно-рухового апарату. Розумового розвитку (інтелектуального розвитку)Затримкою психічного розвитку

Номер слайду 7

Хто такі діти з особливими освітніми потребами?«…особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту»;ЗУ «Про освіту» (2017 рік)

Номер слайду 8

Інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Хто створює середовище та здійснює підтримку?Дитина. Батьки. Вихователь групи. Адміністрація ЗДОАсистент вихователя. Психолог. Дефектолог. Логопед

Номер слайду 12

Робота в команді

Номер слайду 13

Керівник (директор, завідуюча) - Здійснює прийом дітей до інклюзивних груп (упродовж всього календарного року),Забезпечує відповідну матеріально-технічну базу провадження інклюзивної діяльностіЗабезпечує добір фахівців для роботи в інклюзивній групі (асистент вихователя, асистент дитини, логопед, практичний психолог),Забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників відповідно до специфіки роботи інклюзивної групи, Сприяє провадженню інноваційної діяльності.

Номер слайду 14

Заступник керівника (методист) - Організовує (наказ «Про створення групи…») групу індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) в інклюзивній групі,Здійснює розподіл функціональних обов'язків членів групи ІСДООПЗалучає, за необхідності, інших фахівців до супроводу (вчитель-дефектолог, інструктор ЛФК, поведінковий терапевт…)Контролює складання та виконання Індивідуальної програми розвитку (ІПР) дитини з ООПІнформує батьків   дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг  інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Номер слайду 15

Вихователь –Планує, організовує, проводить освітній процес відповідно до Державної базової програми та програм (спеціальних), що реалізуються у дошкільному закладі. Організовує життєдіяльність дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти та освітніх технологій, побажань батьків, специфіки роботи та можливостей дошкільного закладу. Створює комфортні умови для реалізації природних сил дітей та збагачення їхнього практичного досвіду спілкування з навколишнім середовищем. Реалізовує диференційований підхід до дітей, виявляє, вивчає і враховує у своїй педагогічній діяльності їхні індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів дітей. Забезпечує набуття дітьми практичного досвіду, знань, умінь, навичок; формує у дітей фізичні та психічні якості, необхідні для подальшого навчання у школі. Співпрацює з батьками дітей або особами, які їх замінюють, надає їм консультативну психолого-педагогічну допомогу. Забезпечує емоційний комфорт дітей, Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Номер слайду 16

Асистент вихователя – педагогічний працівникразом із вихователем групи здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООПпроводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.допомагає дітям виконувати завдання;залучає дітей до різних видів діяльності;допомагає в організації освітнього процесу в інклюзивній групі. Веде спостереження за дітьми з ООПВеде відповідну документацію (ІПР, журнал спостережень, портфоліо)Постійно спілкується з батьками дітей з ООП, надає консультації,Співпрацює з фахівцями індивідуального супроводу дитиниу складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні ІПР

Номер слайду 17

Посаду асистента вихователя дошкільного навчального закладу включено до: Типових штатних нормативів ДНЗ (наказ МОН від 20.05.2016 № 544) Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затв. постановою КМУ від 14.06.2000 № 963 (постанова КМУ від 29.07.2015 Посадові інструкції складають: керуючись положеннями Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Посаду «асистент вихователя дошкільного навчального закладу» включено до Класифікатора професій від 2 вересня 2015 року за кодом КП 3340.

Номер слайду 18

Стаття 27. Учасники освітнього процесуасистенти дітей з особливими освітніми потребами;

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Спеціальні програми: Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку. Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату. Програмно-методичний комплекс для дітей з ФФНМКорекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Програмно-методичний комплекс програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"Програма розвитку дітей "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення"Програма розвитку дітей "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення"

Номер слайду 21

Переваги роботи в інклюзивній групіТижневе навантаження вихователя – 25 год.Є в групі помічник – асистент вихователя, 36 год. Відпустка – 56 календарних днів. У групі – 15 дітей (відповідно до чинного законодавства)Доплата за роботу – 20% (постанова КМУ від 14.02.2018 р. № 72)

Номер слайду 22

Правові основи інклюзії в Україні: національна система. Основні закони України: Про освіту (зі змінами від 23.05.17, підписаний 27.09.2017)Про дошкільну освіту (від 11.07.2001р. № 2628-III, зі змінами від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Номер слайду 23

Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату, забезпечуються засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Номер слайду 24

Зверніть увагу!Наказ МОН України від 19.12.2017 №1633 «Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»

Номер слайду 25

Накази Міністерства освіти і науки України: «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (від 06.02.2015 р. № 104 / 52 (МОН та МОЗ), «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» (від 04.11.2010 N 1055 зі змінами від 20.05.2016 N 544)

Номер слайду 26

Інструктивно-методичні листи МОНУ: «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (від 12.10.2015_№ 1/9-487)Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 н.р. (від 13.06.2017 №1/9-322)«Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 н.р.» (від 13.06.2018р. № 1/9-386)

Номер слайду 27

Навчально-методичний центр освіти м. Львова. Пл. Д. Галицького, 4 Тел. 297-53-28 Ел.адреса: NMCO@ukr.net

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ніколенко Людмила Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
Додано
22 травня 2019
Переглядів
17818
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку