Презентація" Основи цивільного права"

Про матеріал

Мултимедійний супровід до уроку правознавства за темою " Основи цивільного права" Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Цивільно-правові відносини іх склад, право власності, види, шляхи набуттявласності,види цивільних договорів. Як захистити особсті майнові та немайнові права. цивільно-правова відповідальність.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Основи цивільного права

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Джерела цивільного права Центральне місце в системі цивільного законодавства належить Цивільному кодексу України, який прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. Кодекс складається із шести книг

Номер слайду 4

Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини.

Номер слайду 5

Об’єктами цивільних правовідносин виступають матеріальні блага нематеріальні блага ( речі, дії, в тому числі послуги; результати духовної та інтелектуальної творчості; особисті немайнові блага – честь, гідність, ім’я, життя, здоров’я).

Номер слайду 6

Суб’єктами цивільних правовідносин виступають фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства юридичні особи - державні та приватні підприємства, організації та установи

Номер слайду 7

Правосуб’єктність правоздатність дієздатність

Номер слайду 8

Обсяги цивільної дієздатності Залежно від віку ПОВНА ЧАСТКОВА НЕПОВНА Залежно від психічного стану здоровя ОБМЕЖЕНА НЕДІЄЗДАТНА

Номер слайду 9

Розподіл юридичних осіб за характером діяльності Підприємства, що виробляють продукцію; Установи, які надають послуги населенню; Колективні сільськогосподарські підприємства; Комерційні та інші організації – торгівлі, харчування, будівництва.

Номер слайду 10

Види юридичних осіб за характером власності Державні; Комунальні; Колективні; Орендні; Акціонерні; Спільні; Приватні; Сімейні; Релігійні.

Номер слайду 11

Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у результаті присвоєння матеріальних благ громадянами, юридичними особами та державою, які надають рівні права та обов’язки з володіння, користування і розпорядження майном. Право власності

Номер слайду 12

Зміст права власності Зміст права власності становить володіння, користування та розпорядження майном. Володіння – фактичне утримання майна. Користування – отримання від речей їх корисних якостей. Розпорядження – вирішення юридичної долі речей (продаж, обмін, дарування, знищення).

Номер слайду 13

Інтелектуальна власність Держава в особі Верховної Ради Державна власність Адміністративно комунальна одиниця Комунальна власність види власності СУБЄКТИ О С Н О В Н І Приватна власність

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Визначте форму власності: А) Б)

Номер слайду 16

Визначте можливу форму власності: В) Г)

Номер слайду 17

Закінчіть нижченаведені речення і зробіть висновок: 1. Я маю земельну ділянку, тобто я нею __. 2. Я виростив на цій ділянці овочі, щоб вживати їх, тобто я цією ділянкою __. 3. Я продав свою земельну ділянку, тобто я нею __.

Номер слайду 18

Яким чином громадяни можуть отримати право власності: с.94 а) на квартиру; б) на машину; в) на власний одяг; г) на земельну ділянку?

Номер слайду 19

Право власності припиняється у разі: відчуження власником свого майна; відмови власника від права власності; припинення права власності на майно , яке за законом не може належати цій особі; знищення майна; викупу пам'яток історій та культури; викупи земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю; викупу нерухомого майна у зв’язку з суспільною необхідністю земельної ділянки, на якій вона розміщена; реквізиції; конфіскації; припинення юридичної особи чи смерті власника.

Номер слайду 20

Договір — це угода двох або більше сторін, що базується на рівності сторін.

Номер слайду 21

Договір

Номер слайду 22

Система цивільних договорів Встановлюють розрахункові та кредитні відносини Майнового та особистого страхування Договори спрямовані на виконання доручень Договори на виконання робіт Договори про передачу майна у власність На надання права іншим особам користуватись майном На використання результатів інтелектуальної творчості Договори спрямовані на надання послуг

Номер слайду 23

Види договорів Новим Цивільним кодексом України передбаченні такі види договорів: договір купівлі-продажу, дарування, поставки, довічного утримання, майнового найму, найму житлового приміщення, позики, ренти, міни.

Номер слайду 24

Правочини – це дії осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків

Номер слайду 25

Класифікація правочинів Критерії класифікації Види правочинів Залежно від кількості сторін - односторонні - двосторонні - багатосторонні Залежно від необхідності однієї сторони здійснити оплату іншій - оплатні - безоплатні Залежно від моменту, з яким пов'язується виникнення правочинів - консенсуальні - реальні Залежно від визначення моменту припинення правочинів - строкові - безстрокові

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Позов – це письмове звернення до суду за захистом порушеного права й одночасно до особи, яка порушила це правило, з вимогами про виконання обов’язків. Особа, яка звертається з позовом, виступає позивачем. Особу, яка, на думку позивача, порушила його права, називають відповідачем.

Номер слайду 29

Позовна давність Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу Загальна позовна давність 3 роки ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Спеціальна позовна давність 1 РІК 5 РОКІВ 10 РОКІВ

Номер слайду 30

У судовому порядку В адміністративному порядку Право на самозахист Інші способи захисту

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Цивільно-правова відповідальність особи

Номер слайду 33

Особливості цивільно-правової відповідальності Компенсація завданої шкоди Можливість добровільного відшкодування Позовний характер відповідальності Можливість притягнення до відповідальності за відсутності вини

Номер слайду 34

Цивільна відповідальність неповнолітньої особи 1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного самостійно, відповідно до закону. 2. Неповнолітня особа несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (всиновлювачив), піклувальників. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (всиновлювачи) або піклувальники.

Номер слайду 35

Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі

Номер слайду 36

Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду

Номер слайду 37

Чи буде нести цивільну відповідальність і в якому обсязі: а) 13-річний Сергій, який пошкодив куртку однокласника; б) 15-річний Андрій, який на уроці фізкультури розірвав футболку однокласника; в) 14-річний Вадим, який під час гри в футбол у дворі пошкодив м’яч, що належав сусідському хлопцю; г) 16-річний Максим, який по дорозі на роботу пошкодив машину, що належала сусіду?

Номер слайду 38

У яких ситуаціях порушувалися немайнові права, а де відбулося порушення майнових прав: батько учня 9 класу Миколи у присутності всього класу назвав учительку невдахою за те, що вона викликала його до школи у зв'язку з постійними пропусками занять сином. постачальник переплутав замовлення й привіз до зоомагазину мішки з кормом для пташок замість корму для котів.

Номер слайду 39

1. Особисті немайнові права: життя; честь; квартира; 2. Одна з форм юридичної відповідальності, яка полягає в застосуванні встановленого цивільним законодавством заходу примусового впливу до порушника цивільних прав та обов'язків: адміністративна відповідальність; цивільно-правова відповідальність; кримінальна відповідальність; 3. Установіть суб'єктів, на яких за загальними правилами покладається цивільно-правова відповідальність у разі скоєння дітьми цивільного правопорушення: батьки або особи, які їх замінюють; бабуся; адміністрація ринку

Номер слайду 40

4. Особа яка звертається із заявою до суду: відповідач; позивач; адвокат; 5. Способи захисту цивільних прав та інтересів є: відшкодування моральної (немайнової)шкоди; визнання правочину недійсним; продовження дії, яка порушує право; 6. Неповнолітні особи за заподіяну шкоду: відповідають на загальних підставах; не несуть відповідальності;; несуть відповідальність частково; 7. Строк позовної давності – період, протягом якого людина може звернутися до суду по захист своїх прав, тривалістю: три роки; п'ять років; один рік; 8. Відмовитися від своїх цивільних прав людина не може; може частково; може повністю; 9. Особа, яка порушила цивільні права: відповідач; прокурор; позивач;

Номер слайду 41

Поміркуйте 1. Чи може 15-річний Андрій: а) придбати фотоапарат на зароблені ним гроші; б) позичити зароблені влітку гроші приятелю в) покласти зароблені влітку гроші на депозит? 2. Чи може 6-річна Марія самостійно: а) позичити однокласниці п’ять гривень; б) придбати потрібний для навчання відеодиск; в) придбати квартиру? 3. Чи може 13-річний Сергій: а) дати другові відеодиск для перегляду; б) відкрити рахунок у банку; в) подарувати подрузі коштовну прикрасу?

ppt
Додано
6 липня 2018
Переглядів
2522
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку