Презентація "Основи еволюційної філогенії та систематики"

Про матеріал
Презентація на тему: "Основи еволюційної філогенії та систематики". Біологія 9 клас. Вчитель біології ЗЗСО "Авангардівська гімназія" Авангардівської селищної ради.
Перегляд файлу

image

сьогодн' на уроц•

Биолог•чна систематика

Принципи биологичнот систематики

Фитогенетичне дерево

основы групи органвмв:

вруси, бактерЈ, архет, еукарюти

imageЧи знаете ви, що пЈдковоподЈбнЈ краби та павуки пов'язанб? п•дковопоџџбних крабв класифкують у пидтипи назвою Chelicerata, до якого входять павуки та скорпюни.

ПРИГАДАЙТЕ

*              На 3ki групи подбляють царство Рослини й царство

Тварини?

*              ЯкЈ image одиницб використовують у

систематицб рослин, грибЈв тварин?

о Що таке фблогенез?

*              Якб критерй0 виду використовують у imageimageвидоутворення?

Згбдно з дослбдженнями 2016 р.

Близъко 1 трильйона видЈВ' З ЯкИХ ВИВЧено лише 0,001 70. 2

причини такого

imageЯк imageтакому pi3HoMaHiTTi?

imageу image pi3H0"HiTHOCTi

image

imageimageimageДоПомагае наука система тиха.image

ТТ 0cHoBHi завдання - ОПИс, найменування видбв imageта визнаЧеннЯ Тхнього   Вimage

imageimageCBiTY,

• рвномаюття ВИДЕ Е настДком 7хнж пристосувань (адаптац]й) до умов Довктля.

Як i чому ми

Систематика — наука про pi3HoMaHiTHicTb

Голоьним заьданням систематики е розроблання класифј<ацй' opraHi3Mib т надання наукоьих Ha3byciM групам

ьизначити

image

imageца процес групуьання imageна ocH0bi imageознак.image

imageНаприклад, дрЬкд1<Ј' та гриби imageяк гриби, imageвони е нарухомими та на маютьimage

imageРоль класифй<ацй'image

Класификац•я живих •стот ДОЗВОЛЯЕ:

image                      Упорядкоьуьати таimageЗабазпачити imageвиди наimageсистему ocH0bi image    зь'язку та 06MiHY характеристик. image

imageРозкритиimageДопомога ь наукоьих

imageзьЕязкиimageзусиллях тащодо збара»кання та ьиьчання

image

image6iopi3H0tqaHiTT% image   поход»кання.  image

Систематику як науку започаткуьаь ьидатний шьадський учений И<арл image

imageШьадський природознаьаць

Описав1500рослин i чаоотьарин

Запропонуьаь

imageЗапропонуьаь рослин Наприклад,

imageлат.Malissa officinalis

(1707 -1778) imageнаукоьу моьу близько image  опису будоьи      ща одним досягнанням було та, що людину biH   до царства Тьаринио

Принципиimage

imageimage1. для класифј<ацй' >Киьих imageьикористоьуеться 6iHapHa imageimageноменклатура - парша слово якбј ьказуе на imageimage а друга на ьидоьу.image


                       блань зьич5йний або олань                                            Соняшник

image(Carvvs alaphvs)image(Hali5nthvs 5nnvvs)image

image
imageПринципиimage

дараьо

—     розьиток як окрамих    i систематичних груп     так i CbiTY ь

— ца наука, яка ьиьчае    процес розьитку     cbiTY

для   сучасна наука ьикористоьуе H0biTHi технологй%. методи з      молекулярнбј      та ганатики, математична модалюьання й побудоьу дараь.

imageimageдараьо — ца схема, яка imageзь'язки Mi>k таксонами, для яких воно будуеться (мало ЧЧЛ) imageimage дараьа мо»куть будуьатися на лиша для TakcoHib >Киьих Тх мо»Кна створюьати, наприклад, для паьних   — таких, як   або нуклаТноы' кислоти    image

Як ми

image

imageimageimageключ — ца iHcTpyMOHT, ЯКИЙ imageьикористоьують для класифй<ацй' opraHi3Mib, вони знаходять. BiH складаеться з imageнабору запитань, image на imageе «так» або «Hi». Запитання базуються на imageпротила»кних характеристик.

image1990 та image характеристики, запропонуьаь ноьий bapiaHT систематики »киьих opraHi3Mib.   з ним,      image на imageimageгрупи— домени.

imageформи >Киття imageна три домани — БакторГЈ', Архей', бактерГЈ' та Eykapi0TY1. imageяк окрамий таксон Vira, який об'еднуе imageформи >Киття й за рангом imageдоману

image

для imageосноьних груп >киьих imageьикористоьують Taki характеристики, як imageбудоьи, imageimageганатичного imageядра й мембранних

органалу imageрозьиток цитоскалата

image

image

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ

image

imageimageimageimageсистематика— ца який формуе едину систему >Киього CbiTY на ocH0bi imageimageTaI<c0Hib.

image 0cH0bHi imageкатагорй' bbibY наукуimage

сучасною image форми >Киття на три домени — Бактарй', Архабактарй' та Eykapi0Tvt.

як окрамий таксон Vira, який об'еднуе >Киття й за рангом imageдомену. imageдараьо   ца схема, яка imageimageзь'язки Mi>k opraHi3y«aMb4.

imageimageПОЕВР СВОТ ЗНАННЯ

1.                  що така систематика?

2.                  Який imageocH0bHi imageкатегорй?

Чо ЩО такаimage

5 що така доман?

6.                                                                 домани >Киьихimage

7.                                                                 imageпритаманнјо bipycaM?

80 Яка значання ь   людини мають прадстаьники imagei bipycib

КласифЈкувати будь -який вид рослини -, означае:

imageварјантиimage

imageвизначити його середовище життяimageвизначити спосЈб жипя

imageдизначити його imageдо всЈхimageвизначити хћмћчний склад


систематичних одиниць

image Систематика - наука про...

image

image

image

image

image

 

image image               imageimage рћзноманЈтнћсть рослин

image

pi3H0MaHiTHicTb тварин

image imageimageimage                   image рћзноманјтнћсть живих органћзм1в

image

пристосування жидих органЈзм1в

image

image

image

image

image

ОберЈть yci царства, органЈзми яких мають ядро:

imageварЈантиimage


image Гриби

             imageТварини                                     Рослини

image Дроб%нки

Науку систематика започаткував...

imageварЈантиimage

image

 

imageimage image image         image  image                                         image Жан Бацист Ламарк                                                                                                                                                                                                             image image imageimage image image         image image image imageimage           image

карл Л[нней

            image              image 1лля image              image image imageimage image                                                                                                                                                                                                           imageimage image            image image           image

Найменша одиниця систематики:

                                imageimageварјанти image                 imageimage imageimage       image image image imageimageimage                image

Микола Амосод

image  image      imageimage      imageimageimage Родина                                                                                                                            imageimage     image

image imageimage    image вид

image  image image image           imageimageimage Рјд                                                                                                                                    imageimageimage

imageimageimage image    imageimage Клас

image

image

image

image

imageдерево-це.image

image

варјантиimage


еволюцјйне древо, древо життя                                                                     image

imageimageimageimageкћнцевћ бронхЈального дерева, що не мјстять imageimagei переходять у альвеолярнћ ходи легень. Д(аметр не перевищуе 1 мм.

дерево, що вјдображае еволюцЈйнћ взаемозд'язки мјж р1зними видами, таксонами: генами або 1ншими об'ектами, що мають загального предка.

велика, багаторћчна: деред'яниста рослина. Хоча не 1снуе встановленого визначення щодо максимального розмћру, термЈн «дерево» загалом застосовуеться до рослин завдишки як мЈнћмум вд З м до 6 м

pdf
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Презентації
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
11 березня
Переглядів
122
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку