1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Презентація " Педагогічний квест "Територія творчості"

Про матеріал
Назва «квест» походить від англійського слова quest, що означає «пошук», «пошуки пригод». Сьогодні квест у школі – це гра, основним принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань. Квести можуть бути командними або індивідуальними.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Педагогічний квест «Територія творчості»

Номер слайду 2

Правила квесту 1. Дотримуватись правил поведінки та техніки безпеки життєдіяльності .2. Залиште особисті справи на потім.3. Телефона тиша .4. Виконувати завдання кожного кроку квесту вчасно.5. Повага до інших.6. Якщо ви чогось не зрозуміли - запитуйте!

Номер слайду 3

Організаційний етап

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Актуалізація опорних знань

Номер слайду 7

Основні типи уроків1. Комбінований2. уроки засвоєння нових знань;3. уроки формування навичок і умінь;4. уроки застосування знань, навичок і умінь;5. уроки узагальнення і систематизації знань;6. уроки перевірки, корекції знань, навичок і умінь

Номер слайду 8

Мотивація навчальної діяльності

Номер слайду 9

Засвоєння нових знань

Номер слайду 10

10 ключових компетентностей

Номер слайду 11

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

Номер слайду 12

Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

Номер слайду 13

Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

Номер слайду 14

Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

Номер слайду 15

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

Номер слайду 16

Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Номер слайду 17

Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

Номер слайду 18

Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

Номер слайду 19

Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

Номер слайду 20

Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Номер слайду 21

Закріплення нових знань

Номер слайду 22

Екологічна безпека та сталий розвиток Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров'я і безпека. Громадянська відповідальність

Номер слайду 23

я б з'їв би ще цього….найсмачнішим для мене було…я майже переварив…будь-ласка, можна мені добавку…цей ресторан…Підсумок уроку. Рефлексія

Номер слайду 24

Повідомлення домашнього завдання

Номер слайду 25

Людина, що не знає нічого, може навчитися, справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. Д. Дідро

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
12 березня 2020
Переглядів
276
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку