29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Презентація по темі: "Кристалічний і аморфний стани твердих речовин"

Про матеріал

Презентація по темі: "Кристалічний і аморфний стани твердих рчовин".

Містить матеріали, які характеризують будову речовин.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

Номер слайду 2

Хімічний зв’язок

Номер слайду 3

Порівняння металічного зв'язку з йонним. Подібно до йонного зв’язку, металічний утворюється завдяки електростатичному притяганню протилежно заряджених частинок. Але в речовинах із йонним зв’язком у вузлах кристалічних ґраток розташовані і позитивно, і негативно заряджені йони, що утримуються разом. А в речовинах із металічним зв’язком у вузлах кристалічних ґраток розташовані тільки позитивно заряджені йони, що утримуються разом за рахунок електростатичного притягання до «електронного газу».

Номер слайду 4

Порівняння металічного зв'язку з ковалентним Подібно до ковалентного, металічний зв’язок утворюється за рахунок усуспільнення електронів. Але в ковалентному зв’язку спільною є тільки пара електронів, і вона належить лише двом атомам, а в металічному зв’язку всі електрони є спільними для всіх йонів металічного кристала.

Номер слайду 5

Кристалічні ґратки деяких металів

Номер слайду 6

В атомах металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні міститься від одного до трьох електронів, зрідка - чотири. Металічні елементи легко віддають електрони, унаслідок чого утворюються катіони. Кристалічні ґратки металів складаються з катіонів та атомів, між якими хаотично рухаються усуспільнені електрони. Такий хімічний зв’язок називають металічним. Саме він зумовлює фізичні та хімічні властивості металів - насамперед їхні високі тепло- та електропровідність.

Номер слайду 7

Металічний зв’язок: • у вузлах кристалічних ґраток розташовані катіони металічних елементів; • вільні електрони («електронний газ») утримують разом катіони; • характерний для металів та їхніх сплавів

Номер слайду 8

Кристалічні речовини• структурні одиниці розташовані в чіткому порядку — утворюють кристалічні ґратки; • мають певну температуру плавлення; • утворюють кристали певної форми; • у разі руйнування кристалічної речовини кристали розпадаються на окремі шматочки, кожен із яких зберігає хоча б частково форму початкового кристала; • приклади речовин: природні мінерали, кухонна сіль, цукор.

Номер слайду 9

Структурні одиниці в кристалічних речовинах утворюють правильні геометричні фігури

Номер слайду 10

1. Кристалічні ґратки алмазу. 2. Діаманти - огранені алмази.

Номер слайду 11

1. Кристалічні ґратки графіту. 2. Графіт - складник олівців

Номер слайду 12

Зразки мінералів

Номер слайду 13

Кристали галіту (кам’яної солі Na. Cl) мають кубічну форму, їх легко розколоти за гранями куба

Номер слайду 14

Кристалічні речовини у прикрасах

Номер слайду 15

Аморфні речовини• не мають чіткої просторової структури — структурні одиниці розташовані невпорядковано; • плавляться в певному діапазоні температур; • за нагрівання спочатку розм’якшуються; • у разі руйнування утворюються уламки неправильної форми, зазвичай із нерівною поверхнею країв сколу; • приклади речовин: скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, клеї, каучук.

Номер слайду 16

Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок (атомів чи молекул)

Номер слайду 17

1. Модель будови аморфної речовини. 2. Бурштин - аморфна речовина

Номер слайду 18

Кристалічний цукор (а) після розплавляння та швидкого охолодження стає аморфною речовиною, з якої легко виготовляти льодяники (б) та карамельки (в)

Номер слайду 19

Вироби зі скла, пластмасові вироби, карамель — цукерки

Номер слайду 20

Будова кристалічної (а) та аморфної (б) речовину кристалічних речовинах порядок розташування частинок характерний для всього об'єму монокристала. Для аморфних речовин порядок у розташуванні частинок характерний тільки на відстані однієї-двох структурних частинок.

Номер слайду 21

Фізичні властивості металів зумовлені їхньою будовою. 1. Не все те золото, що блищить. 2. Удар блискавки в блискавичник Ейфелевої вежі (Париж, Франція, 2018 рік). 3. Металева піч для обігріву приміщень та приготування їжі (буржуйка) була популярна в першій половині XX ст. 4. Куй залізо, поки гаряче

Номер слайду 22

Модель внутрішньої будови кристала називають кристалічними ґратками. Це — схема чи макет розміщення найменших частинок у невеликому об’ємі кристала. Відповідно до будови речовин розрізняють йонні, молекулярні та атомні кристалічні ґратки. Берил Al2 Be3[Si6018]

Номер слайду 23

Моделі кристалічних ґраток і приклади речовин з різними типами кристалічних ґраток

Номер слайду 24

Кристалічні ґратки

Номер слайду 25

Тест-контроль1. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену: а) енергія поглинається; б) енергія виділяється;. в) енергія спочатку поглинається, потім – виділяється; г) енергія спочатку виділяється, потім - поглинається. 2. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену утворюється спільна електронна оболонка. Вона подібна до електронної оболонки атома: а) Гелію, б) Оксигену, в) Неону, г) Літію 3. Ковалентний зв’язок між атомами X-Y виникає за рахунок:а) переходу електрона від Y до X, б) сил електростатичного притягання між атомами Х та Y, в) перекривання атомних орбіталей атомів X та Y, г) переходу пари електронів від Y до X. 4. Ковалентним зв’язком сполучені атоми: а) лужних елементів, б) металічних елементів, в) неметалічних елементів, г) інертних елементів. 5. Ковалентним зв’язком сполучені атоми: а) Натрію, б) Сульфуру й Флуору, в) Неону, г) Натрію й Хлору. 6. У якій речовині два типи хімічного зв’язку - йонний і ковалентний: а) S03, б) Mg. F2, в) КОН, г) H2 S04.7. Укажіть аморфну речовину:а) кухонна сіль, б) бурштин, в) алмаз, г) йод. 8. Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками: а) вода, б) натрій хлорид, в) алмаз, г) графіт.9. Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками:а) сахароза, б) алмаз, в) карбон(ІV) оксид, г) калій бромід. 10. Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками: а) вода, б) графіт, в) карбон(ІV) оксид, г) магній оксид. 

pptx
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
2094
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку