3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Презентація по темі: "Кристалічний і аморфний стани твердих речовин"

Про матеріал

Презентація по темі: "Кристалічний і аморфний стани твердих рчовин".

Містить матеріали, які характеризують будову речовин.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

Номер слайду 2

Хімічний зв’язок

Номер слайду 3

Порівняння металічного зв'язку з йонним. Подібно до йонного зв’язку, металічний утворюється завдяки електростатичному притяганню протилежно заряджених частинок. Але в речовинах із йонним зв’язком у вузлах кристалічних ґраток розташовані і позитивно, і негативно заряджені йони, що утримуються разом. А в речовинах із металічним зв’язком у вузлах кристалічних ґраток розташовані тільки позитивно заряджені йони, що утримуються разом за рахунок електростатичного притягання до «електронного газу».

Номер слайду 4

Порівняння металічного зв'язку з ковалентним Подібно до ковалентного, металічний зв’язок утворюється за рахунок усуспільнення електронів. Але в ковалентному зв’язку спільною є тільки пара електронів, і вона належить лише двом атомам, а в металічному зв’язку всі електрони є спільними для всіх йонів металічного кристала.

Номер слайду 5

Кристалічні ґратки деяких металів

Номер слайду 6

В атомах металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні міститься від одного до трьох електронів, зрідка - чотири. Металічні елементи легко віддають електрони, унаслідок чого утворюються катіони. Кристалічні ґратки металів складаються з катіонів та атомів, між якими хаотично рухаються усуспільнені електрони. Такий хімічний зв’язок називають металічним. Саме він зумовлює фізичні та хімічні властивості металів - насамперед їхні високі тепло- та електропровідність.

Номер слайду 7

Металічний зв’язок: • у вузлах кристалічних ґраток розташовані катіони металічних елементів; • вільні електрони («електронний газ») утримують разом катіони; • характерний для металів та їхніх сплавів

Номер слайду 8

Кристалічні речовини• структурні одиниці розташовані в чіткому порядку — утворюють кристалічні ґратки; • мають певну температуру плавлення; • утворюють кристали певної форми; • у разі руйнування кристалічної речовини кристали розпадаються на окремі шматочки, кожен із яких зберігає хоча б частково форму початкового кристала; • приклади речовин: природні мінерали, кухонна сіль, цукор.

Номер слайду 9

Структурні одиниці в кристалічних речовинах утворюють правильні геометричні фігури

Номер слайду 10

1. Кристалічні ґратки алмазу. 2. Діаманти - огранені алмази.

Номер слайду 11

1. Кристалічні ґратки графіту. 2. Графіт - складник олівців

Номер слайду 12

Зразки мінералів

Номер слайду 13

Кристали галіту (кам’яної солі Na. Cl) мають кубічну форму, їх легко розколоти за гранями куба

Номер слайду 14

Кристалічні речовини у прикрасах

Номер слайду 15

Аморфні речовини• не мають чіткої просторової структури — структурні одиниці розташовані невпорядковано; • плавляться в певному діапазоні температур; • за нагрівання спочатку розм’якшуються; • у разі руйнування утворюються уламки неправильної форми, зазвичай із нерівною поверхнею країв сколу; • приклади речовин: скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, клеї, каучук.

Номер слайду 16

Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок (атомів чи молекул)

Номер слайду 17

1. Модель будови аморфної речовини. 2. Бурштин - аморфна речовина

Номер слайду 18

Кристалічний цукор (а) після розплавляння та швидкого охолодження стає аморфною речовиною, з якої легко виготовляти льодяники (б) та карамельки (в)

Номер слайду 19

Вироби зі скла, пластмасові вироби, карамель — цукерки

Номер слайду 20

Будова кристалічної (а) та аморфної (б) речовину кристалічних речовинах порядок розташування частинок характерний для всього об'єму монокристала. Для аморфних речовин порядок у розташуванні частинок характерний тільки на відстані однієї-двох структурних частинок.

Номер слайду 21

Фізичні властивості металів зумовлені їхньою будовою. 1. Не все те золото, що блищить. 2. Удар блискавки в блискавичник Ейфелевої вежі (Париж, Франція, 2018 рік). 3. Металева піч для обігріву приміщень та приготування їжі (буржуйка) була популярна в першій половині XX ст. 4. Куй залізо, поки гаряче

Номер слайду 22

Модель внутрішньої будови кристала називають кристалічними ґратками. Це — схема чи макет розміщення найменших частинок у невеликому об’ємі кристала. Відповідно до будови речовин розрізняють йонні, молекулярні та атомні кристалічні ґратки. Берил Al2 Be3[Si6018]

Номер слайду 23

Моделі кристалічних ґраток і приклади речовин з різними типами кристалічних ґраток

Номер слайду 24

Кристалічні ґратки

Номер слайду 25

Тест-контроль1. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену: а) енергія поглинається; б) енергія виділяється;. в) енергія спочатку поглинається, потім – виділяється; г) енергія спочатку виділяється, потім - поглинається. 2. Унаслідок утворення хімічного зв’язку між двома атомами Нітрогену утворюється спільна електронна оболонка. Вона подібна до електронної оболонки атома: а) Гелію, б) Оксигену, в) Неону, г) Літію 3. Ковалентний зв’язок між атомами X-Y виникає за рахунок:а) переходу електрона від Y до X, б) сил електростатичного притягання між атомами Х та Y, в) перекривання атомних орбіталей атомів X та Y, г) переходу пари електронів від Y до X. 4. Ковалентним зв’язком сполучені атоми: а) лужних елементів, б) металічних елементів, в) неметалічних елементів, г) інертних елементів. 5. Ковалентним зв’язком сполучені атоми: а) Натрію, б) Сульфуру й Флуору, в) Неону, г) Натрію й Хлору. 6. У якій речовині два типи хімічного зв’язку - йонний і ковалентний: а) S03, б) Mg. F2, в) КОН, г) H2 S04.7. Укажіть аморфну речовину:а) кухонна сіль, б) бурштин, в) алмаз, г) йод. 8. Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками: а) вода, б) натрій хлорид, в) алмаз, г) графіт.9. Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками:а) сахароза, б) алмаз, в) карбон(ІV) оксид, г) калій бромід. 10. Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками: а) вода, б) графіт, в) карбон(ІV) оксид, г) магній оксид. 

pptx
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1289
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку