13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Презентація "Політологія як наука про політику"

Про матеріал
Науковий погляд на політологію як на науку про політику. Матеріал може бути використаний при вивченні розділу 4.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

“Політологія як наука”1 Говорят – политика не мёд, а липнут. (Валентин Домиль)

Номер слайду 2

Зміст1. Основні поняття, сутність, структура, функції та основні концепції політики2. Предмет, методи, категорії закони та функції політології3. Місце політології в системі суспільних наук та її зв'яіки з іншими науками4. Завдання політології в оновленні українського суспільства5. Список використаної літератури2

Номер слайду 3

Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі — «мистецтво управління» державою і суспільством) — цілеспрямована діяльність, пов'язана з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, пов'язана із боротьбою за здобуття або утримання державної влади, як знаряддя регулювання і формування цих стосунків[4].3 Карикатура на політику. Найвідоміший поцілунок Брежнєва з Хоккером1. Основні поняття, сутність, структура, функції та основні концепції політики

Номер слайду 4

4 Функціонування політики [4]

Номер слайду 5

5 Функції політики [4]:

Номер слайду 6

6 Політичні відносини та політична діяльність (відображають стійкий характер взаємодії суспільних груп між собою та з інститутами влади).

Номер слайду 7

7 Перелічені варіанти інтерпретації політики не вичерпують багатоманітності її визначень, а лише відображають найважливіші з них [4].

Номер слайду 8

8 Сутність політики Існує також уявлення, що в найзагальнішому вигляді політика може бути визначена як соціальна діяльність, спрямована на збере-ження або зміну існуючого порядку розподілу влади і власності в державно-організованому суспільстві (внутрішня політика) і світо-вому співтоваристві (зовнішня полі-тика, глобальна або світова політика)[4].

Номер слайду 9

В історичній ретроспективі базові тенденції у визначенні сутності політики, так само, як і в області її генезису, можуть бути узагальнені в рамках сукупності різних теоретичних підходів. До їх числа можуть бути віднесені наступні [4]:9

Номер слайду 10

2. Предмет, методи, категорії, закони та функції політологіїПолітологія або політична наука (англ. political science, фр. sciences politiques; від (грец. πολιτικός, politikos - суспільний, громадський, грец. πόλις, polis — місто, politika — державні й суспільні справи) — соціально-гу-манітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію [3].10

Номер слайду 11

Політична влада, основи її правової системи, визначення засад її легітимності, з'ясування механізмів забезпечення її стабільності і оптимальності з погляду правління. Крім цього, об'єктом вивчення політичної науки є політика, політична сфера суспільного життя [3].11

Номер слайду 12

12

Номер слайду 13

Функції політології [5]13

Номер слайду 14

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Методи. Логічні :загальнонаукові Емпіричніаналіз.синтез;дедукція.індукція.моделювання аналогія;класифікація;сходження від абстрактного до конкретного;поєднання історичного і логічного аналізів;уявний експеримент.порівняльний;термінологічний; стуктурно-функціо-нальний.спостереження;фокусованого групового інтерв'ю;аналізу документів (кількісний і якісний контент-аналіз);aнкетування;використання статистики ;опитування ;інтерв'ювання;лабораторні експери-менти;теорія ігор;сучасні комп'ютерні технології.14 Основні методи політичної науки [4]

Номер слайду 15

15 Закони

Номер слайду 16

161. Загальні : 2. Структурні : Категорії [1]

Номер слайду 17

173. Функціональні : 4. Розвитку :

Номер слайду 18

3. Місце політології в системі суспільних наук та її зв'язки з іншими науками18 Політична історія. Політична географія. Політична антропологія Логіка. Кібернетика. Демографія. Психологія. Етика. Політологія. Політична соціологія. Методологія. Статистика. Політична психологія. Схема 1 (скорочений варіант) [ 6 ]

Номер слайду 19

19Історичний матеріалізм. Схема 2 [ 6 ] Біологія. Екологія. Теорія соціального управління. Теорія політичних систем. Теорія міжнародних відносин. Демографія. Політична ідеологія. ПОЛТОЛОГІЯТеорія політики. Праксеологія. Статистика. Логіка. Метологія. Теорія систем. Політична праксеологія. Кібернетика. Теорія держави і права. Економіка. Державно-політичне право. Політична економіка

Номер слайду 20

20 Антропологія. Етнографія. Етика. Філософія. Соціологія. ПсихологіяІсторія. Географія. Гервенетика. Журналістика. Маркетинг. Менеджмент. Політична антро-поголія(етнодержавство)Політична філософія. Політична етика. Політична соціологія. Політична психологія. Політична історія. Політична географія та геополітика Політичний маркетинг. Політичний менеджмент. Політична комунікація

Номер слайду 21

21 Основне навантаження лягає на науки, покликані осмислювати політичне життя, політичні відносини, політичну діяльність в Україні, оскільки саме з ними пов’язані основні реформаційні процеси, саме вони сьогодні є одним з найефективніших елементів української самоорганізації, за допомогою якої народ України виходить на сучасний рівень цивілізованості [2].4. Завдання політології в оновленні українського суспільства

Номер слайду 22

22 Зміст української політології неважко визначити: це політичне життя українського народу в його багатонаціональній структурності, українська політична історія в еволюційному зв’язку з сьогоденням як певний магістральний шлях нації, його національна і загальнолюдська сутність, творчій зміст боріння українства, народу України за можливість національного самоутвердження і набуття, таким чином, необхідних інтеграційних якостей щодо загальнолюдської цивілізації. Револю́ція на грані́тіПомаранчева революція. Революція гідності++Вплив політології на розвиток оновлення українського суспільства?199020042013 Етапи оновлення українського суспільства під проводом революційлокальні проміжні етапи локальні проміжні етапи найменший впливпоміркований впливнайбільний вплив?Україна

Номер слайду 23

Завдання української політології 23простежити становлення і розвиток української національної ідеї,дати оцінку політологічним основам сучасного українського націоналізму. Основні завдання української політології зводяться до наступного:«Завдання навчально-просвітницька діяльність, формування високої політичної свідомості та політичної культури громадян, зокрема — молодого покоління» ― Фелікс Рудич. Фелікс Рудич«Йдеться передусім про поширення політологічних знань по вертикалі, тобто про підготовку професійних політиків, парламентаріїв, працівників державного апарату» ― Фелікс Рудич [2]

Номер слайду 24

Список використаних джерел24 Законы и категории политологии Електроний ресурс/ Режим доступу : http://banauka.ru/2476.html. Особливостіукраїнськоїполітології, їїзміст. Електроний ресурс/ Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/14981 Политилогия. Википедия, свободнаяэнциклопидия. Електроний ресурс/ Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Политология. Політика. Вікіпедія, вільна енциклопедія Електроний ресурс/ Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Політика. Політологія. Вікіпедія, вільна енциклопедія Електроний ресурс/ Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Політологія. Роль політології в системісуспільних наук Електроний ресурс/ Режим доступу : http://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/15300/ 

Номер слайду 25

25 Дякую за увагу!

pptx
Додано
5 січня 2020
Переглядів
2109
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку