Презентація "Порушення прав людини. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини "

Про матеріал
Порушення прав людини. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини До системи національних органів, які захищають і гарантують права людини й громадянина, входять: • Верховна Рада України; • Президент України; • Конституційний Суд України; • Кабінет Міністрів України; • центральні та місцеві органи державної виконавчої влади; • органи місцевого самоврядування; • Служба безпеки України; • прокуратура; • суд; • політичні партії та громадські організації, профспілки.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Порушення прав людини. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини

Номер слайду 2

До системи національних органів, які захищають і гарантують права людини й громадянина, входять:• Верховна Рада України;• Президент України;• Конституційний Суд України;• Кабінет Міністрів України;• центральні та місцеві органи державної виконавчої влади;• органи місцевого самоврядування;• Служба безпеки України;• прокуратура;• суд;• політичні партії та громадські організації, профспілки.

Номер слайду 3

Праналізуйте результати соціологічного дослідження, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Про що говорять наведені дані? Чому така ситуація щодо уявлень про захист прав людини та його ефективність? Як можна поінформувати громадян про способи захисту прав людини?

Номер слайду 4

Громадські неурядові організації: Українська Гельсінська спілка; Український центр прав людини, заснований при Українській правничій фундації;Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»;Харківська правозахисна група;Amnesty International та інші.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Україна ратифікувала Європейську конвенцію прав людини, яка набулачинності з 1997 р. Саме із цього часу на відносини громадян України зі своєюдержавою поширилася юрисдикція Європейського суду з прав людини.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Конвенція та протоколи до неї гарантують: • право на життя, свободу та особисту недоторканність;• право на справедливий судовий розгляд під час здійснення цивільного та кримінального судочинства;• право на вільні вибори;• свободу думки, совісті та віросповідання; • свободу вираження поглядів (зокрема, свободу мас-медіа); • право власності.

Номер слайду 9

Конвенція та протоколи до неї забороняють: • катування і нелюдське, або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; • смертну кару; • дискримінацію в здійсненні прав і свобод, які викладені в Конвенції; • вислання особи з території держави або позбавлення особи права в’їзду на територію держави, громадянином якої вона є; • колективне вислання іноземців.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

ПОТОЧНИЙ РОЗГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ СПРАВ, ЗОКРЕМА І ЩОДО УКРАЇНИ

Номер слайду 12

Невід'ємні права людини

Номер слайду 13

Права людини, їх генеза, соціальне коріння, призначення - одна з вічних проблем історичного, соціально-культурного розвитку людства, яка пройшла через тисячоліття і незмінно знаходилася в центрі уваги політичної, правової, етичної, релігійної, філософської думки. Права людини - складне багатовимірне явище. В різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійного або етичного, або філософського змісту в залежності від соціальної позиції класів, що знаходилися біля влади.

Номер слайду 14

Права і свободи людини і громадянина є невід'ємними!Вони невід'ємні, оскільки становлять складову частину особистості, є її правовим надбанням, а тому людина як соціальна істота, що позбавлена прав, не тільки безправна у вузькому юридичному розумінні, але й не може бути особистістю, бо не має можливості для задоволення своїх потреб та інтересів. А в державно-організованому суспільстві правова характеристика особи покликана відігравати вирішальну роль, оскільки права і свободи людини і громадянина визначають найважливіші аспекти життєдіяльності людини у її відносинах з суспільством і державою. Держава не дарує прав людині, а тому держава не може їх і відібрати. Держава, що порушує або обмежує права людини, має нести за це відповідальність. Цей принцип знайшов закріплення в Конституції України. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої їх незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56 Конституції України). Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України).

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Невід'ємні права людини

Номер слайду 17

Права людини в афоризмах. Право і справедливість полягають у тому, щоб кожний мав і робив своє так, аби ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого. — Конфуцій Здається, люди більше гніваються, коли їхнім правам завдають легкої шкоди, аніж коли вони зовсім позбавлені їх внаслідок насилля. Перше називається бути обманутими, друге – поступитися сильнішому. — Фукідід Рівність здається справедливою, і так воно і є, лишень не для всіх, а для рівних; і нерівність також уявляється справедливою, і так воно насправді і є, але знову ж таки не для всіх, а лише для нерівних. — Арістотель Людина, владарюючи над іншими, втрачає власну свободу. — Ф. Бекон Щоб бути вільним, достатньо захотіти цього. — Т. Пейн Природні права – це ті, що належать людині в силу її існування. До них належить інтелектуальне право, або право вільно мислити, а також усі ті права особи діяти на користь собі і своєму щастю, які не утискають природних прав. — Т. Пейн Немає людини, яка б не любила свободу; але справедлива людина вимагає її для всіх, а несправедлива – лише для себе. — Л. Берне Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком. — Г. Лакордер Для мене не важливо, на чиєму боці сила; важливо те, на чиєму боці право. — В. Гюго

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Права і свободи людини є не відчужуваними через те, що належать кожному від народження. Саме через це права і свободи людини мають бути об'єктом захисту з боку держави, незалежно від того, має людина громадянство чи ні. Цей принцип закріплено в Конституції (ст. 21), де стверджується, що "...права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними". Невід'ємність прав людини означає, що всі права і свободи людина набуває від свого народження ("від природи"), ніхто свавільно не може бути позбавлений жодних прав і свобод, їх гарантування, охорона і захист є обов'язком держави, а сфера реалізації невід'ємних прав і свобод утворює автономний соціальний простір дій індивіда в межах, вільних від державного втручання.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Тематика Днів прав людини. Тема українською 2002 День прав людини .2003 Знайте свої права.2004 Освіта з прав людини. 2005 Катування і глобальні зусилля по боротьбі з ними .2006 Боротьба з бідністю: обов'язок, а не милосердя. 2007 Людська гідність та справедливість для всіх нас. 2008 60-я річниця прийняття Загальної декларації прав людини. 2009 Відстояти різноманіття – покінчити з дискримінацією. 2010 Не мовчи ... скажи дискримінації – ні! 2011 Підтримайте права людини! 2012 Зробіть так, щоб Ваш голос почули! 2013 20 років боротьби за ваші права. 2014 Права людини: 365 днів. 2015 Наші права, наші свободи – завжди. 2016 Борись за чиїсь права сьогодні! Тема англійською Human Rights Day Know your Human Rights Human Rights Education Torture and the Global Efforts to Combat it Fighting Poverty – a Matter of Obligation, not Charity Dignity and Justice for all of us 60th Annversary of the Universal Declaration of Human Rights Embrace Diversity, End Discrimination Speak up, Stop Discrimination Celebrate Human Rights! My Voice Counts 20 Years Working for Your Rights #Rights365 Our Rights. Our Freedoms. Always Stand up for someone's rights today!

Номер слайду 24

pptx
Додав(-ла)
Білицька Софія
Додано
17 листопада 2020
Переглядів
1089
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку