Презентація "Повторення вивченого у 2 класі"

Про матеріал
Теоретичний матеріал та практичні завдання допоможуть закріпити набуті знання з української мови у 2 класі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УКРАЇНСЬКА МОВА повторення

Номер слайду 2

Українська абетка налічує 33 букви. Звуки ми чуємо та вимовляємо. Букви бачимо, пишемо й читаємо.

Номер слайду 3

Записати слова в алфавітному порядку. Дитина, червоний, завдання, азбука, календар, ведмідь, рюкзак, герой. Азбука, ведмідь, герой, дитина, завдання, календар, рюкзак, червоний.

Номер слайду 4

1. Буква я на початку слова та складу позначає два звуки [й], [а]. Після м’якого приголосного – звук [а]. Яхта [й а х т а], водиця [в о д и ц’ а].2. Буква ю на початку слова та після приголосного позначає звуки [й], [у]. Після м’якого приголосного – звук [у]. Калюжа [к а л’ у ж а], юрок [й у р о к].

Номер слайду 5

3. Буква є на початку слова та після приголосного позначає звуки [й], [е]. Після м’якого приголосного – звук [е].Єнот [й е н о т], синє [с и н’ е].4. Буква ї завжди позначає два звуки: [й], [і].Їжак [й і ж а к].

Номер слайду 6

Буква щ завжди позначає два звуки: [ш], [ч]. Плащ [п л а ш ч]. Звук [дж] на письмі позначає сполучення букв дж. Джемпер [дж е м п е р]. Звуки [дз], [дз’] на письмі позначає сполучення букв дз. Дзвонили [ дз в о н и л и ].

Номер слайду 7

Апостроф пишемо після б, п, м, ф, р, перед я, ю, є, ї, якщо вони позначаютьдва звуки: [йа], [йу], [йе], [йі]. Хом’як, пір’я, м’яч.

Номер слайду 8

Слова. Назви предметів хто? що?Олена, весна.2)Назви ознак предметів який? Яка? Яке? Які?Зелений, зелена, зелене, зелені.3)Назви дій предметів що робить? Що роблять?Читає, навчаються. 4)Позначають кількість предметів, порядок при лічбі : скільки? котрий? Чотирнадцять, восьмий.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

РЕЧЕННЯРозповідніПитальніСпонукальні

Номер слайду 20

Текст – це зв’язані за змістом речення, розміщені в логічній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. БУДОВА ТЕКСТУЗачин. Основна частина. Кінцівка. Текст – розповідь. Текст – опис.

Номер слайду 21

Завдання1. Зробити звуко-буквений аналіз слів: Ягода Їжа Лящ. Джміль

Номер слайду 22

Виписати окремо.Іменник: Прикметник: Дієслово: Числівник: Службові слова: Тридцять, канікули, яскравий, під, за, читають, Україна, сьомий, молода, заєць, сто, у, вишивала, синє, бігало, на, в.

Номер слайду 23

Дякую за увагу!!!

pptx
Додано
2 серпня
Переглядів
178
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку