2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Презентація "Практичне занятия «Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента»"

Про матеріал
Презентація "Практичне заняття «Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента» включає теоретичний ілюстрований матеріал і творчі завдання: робота з контурною картою та атласом з історії Середніх віків; складання речення та опис життя середньовічного студента, на основі текстів довідок презентації або підручника. Можливе використання, як для організації самостійного опанування учнями під час дистанційного навчання або на уроці.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Всесвітня історія 7 клас. Практичне заняття: «Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента»Одеська загальноосвітня школа №45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської областіРозробила: вчителька історії Тетяна Вікторівна Пекар

Номер слайду 2

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. Після цього уроку учні зможуть:- характеризувати зміст і рівень освіти в середньовічних школах та університетах;- називати причини поширення освіти;- визначати  хронологію та причини виникнення університетів;- знаходити на карті перші університетські центри середньовічної Західної Європи. ПИТАННЯ1.     Що ми розуміємо під поняттям освіта?2.     Чому виникає потреба суспільства в освіті?3.     Від чого залежить зміст і рівень освіти?4. Як було організовано навчання у середньовічному університеті? 5. Як описують життя студентів сучасники?6. Наскільки змінилися поняття: університет, факультет, декан, лекція, диспут? План1. Час і обставини появи середньовічних шкіл.2. Чому і як навчали в середньовічній школі.3. Виникнення університетів.4. Життя середньовічного студента.

Номер слайду 3

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯВагант – мандруючи студенти від університета до університета. Декан – це той, хто очолював факультет. Діалектика – знайомила з основами філософії та логіки. Диспут – науковий спір; змагання у знаннях між учнями. Лекція – викладання навчального матеріалу в університеті розповіддю або читанням книг. Ректор – очільник університету. Риторика – вчила правильно, виразно і красномовно говорити; вміння писати твори, листи, ділові папери. Сім вільних наук – науки, що викладалися у Середньовіччі в школах. Сім вільних наук: нижні – трівіум (граматика, риторика, діалектика); вищі – квадріум (арифметика, геометрія, астрономія, музика). Студенти – учні університету. Університет (від латин.«сукупність, спільність») – вищий навчальний заклад, у якому об'єднувалися різні напрями підготовки фахівців. Факультет (від лат. «здатність») – здатність викладати який-небудь предмет. Об'єднання викладачів відповідно до предметів.

Номер слайду 4

ХРОНОЛОГІЯХІ-ХІІІ ст. — заснування університетів в Західній Європі1088 р. — засновано університет «БОЛОНЬЯ»1117 р. — в Англії засновано університет «ОКСФОРД» 1218 р. — засновано іспанський університет «САЛАМАНКА»1253 р. — у Франції засновано університет «СОРБОННА» 1348 р. — заснування Празького університету. 1364 р. — заснування Краківського університету. 1500 р. — в Європі діяло близько 70 університетів. 1481-1482 рр. — Юрій Котермак Дрогобич (1450-1494) (доктор медицини) - ректор Болонського університету медицини і вільних мистецтв7 лютого 1483 р. —  Юрій Котермак видав у  Римі книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року»XVI ст. — виникають нові університети в Голландії 1575 р. — засновано нові університети в Лейдені, пізніше у Гронінгені, Утрехті та ін.

Номер слайду 5

У перші століття середньовіччя відбувалося народження нової європейської середньовічної культури, яка черпала свої початки з античної спадщини, культури варварів і християнства. Перші результати такої взаємодії стали відчутними в період «Каролінгського відродження», як назвали історики період піднесення культури у Франкському королівстві за часів правління Карла Великого і його найближчих наступників. В цей період виникає потреба в освічених людях. Карл Великий заснував при центрах єпископств школи, де готували освічених людей для управління державою. Він видав ряд капітуляріїв, що стосувалося  навчання. Королівський двір називався «Палацовою академією». ЧАС І ОБСТАВИНИ ПОЯВИ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ШКІЛ. «КАРОЛІНГСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

Номер слайду 6

В ХІ-ХІІ ст. з’явилися школи для всіх бажаючих, незалежно від їхньої національності й походження, де викладали «сім вільних мистецтв». Вільними їх називали тому, що опановувати їх могли лише вільні люди, а мистецтвом вважалася діяльність, спрямована на осмислення, творче сприйняття навколишнього світу, що також робить людину вільною. Створена ще в Давньому Римі, така освіта діяла протягом усього Середньовіччя. Цикл навчальних предметів «сім вільних мистецтв» складався з двох частин — тривіума і квадривіума. Трйвіум — перші три науки, які мали опанувати студенти, від цього слова походить слово тривіальний — дуже простий, звичайний. Граматика Риторика Діалектика. КВАДРІУМ Арифметика Геометрія Астрономія Музика В И Щ І ТРЙВІУМ Н И Ж Н І2. ЧОМУ І ЯК НАВЧАЛИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ШКОЛІ.

Номер слайду 7

ВИНИКНЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. ХІ - ХІІІ ст. - виникнення університетів в Західній Європі. Університет (з лат. – корпорація) –  об’єднання викладачів між собою та викладачів зі студентами. Університет (від латин.«сукупність, спільність») – вищий навчальний заклад, у якому об'єднувалися різні напрями підготовки фахівців. Факультет (від лат. «здатність») – здатність викладати який-небудь предмет. Об'єднання викладачів відповідно до предметів.1088 р. — засновано університет «БОЛОНЬЯ»1117 р. — в Англії засновано університет «ОКСФОРД» 1209 р. — в Англії засновано університет «КЕМБРІДЖ» 1218 р. — засновано іспанський університет «САЛАМАНКА»1253 р. — у Франції засновано університет «СОРБОННА»

Номер слайду 8

ФОРМИ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНЬОВІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХЛЕКЦІЯДИСПУТДиспут – науковий спір; змагання у знаннях між учнями. Лекція – викладання навчального матеріалу в університеті розповіддю або читанням книг. Ректор – очільник університету. Декан – це той, хто очолював факультет. Факультет (від лат. «здатність») – здатність викладати який-небудь предмет. Об'єднання викладачів відповідно до предметів. Студенти – учні університету. Вагант – мандруючи студенти від університета до університета.

Номер слайду 9

ФАКУЛЬТЕТИ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВАртистичний факультет. Медичний факультет. Богословський факультет. Медичний факультет

Номер слайду 10

БОЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ІТАЛІЯ, 1088 р. Болонський університет «Болонья» - най-старіший університет Західної Європи та Італії. Засновано як юридичну школу в 1088 році. В 14 столітті були відкриті медичний, філософський та теологічний (бого-словський) факультети. Серед викладачів Болонського університету були відомі анатоми – Везалій та Мальпігі. В Болонському університеті зробив своє знамените відкриття Луїджі Гальване. В Болонський університет приймали вчитися жінок, а в 14-15 ст. почали з'являтися жінки-професори. ЮРІЙ КОТЕРМАК ДРОГОБИЧ (1450-1494) – доктор медицини. Ректор Болонського університету медицини і вільних мистецтв (1481-1482 р.).7 лютого 1483 у  Римі видав книгу  «Прогностична оцінка поточного 1483 року». Герб Болоньї

Номер слайду 11

«ОКСФОРД» - УНІВЕРСИТЕТ АНГЛІЇ, 1117 р. Оксфордський університет «Оксфорд» - най-старіший університет у Великій Британії. Засновано університет у в 1177 році в місті Оксфорд графства Оксфордшир, яке було одним з найбільших міст королівства. В Середні віки в Оксфорді навчалися тільки священнослужителі, які знімали кімнати у місцевих жителів. І тільки за правління Генріха ІІ Оксфорд став. Справжнім університетським містом. З часом через Оксфорд майже в обов'язковому порядку проходили усі члени вищого світу. В ХІІ столітті через сутичку між студентами та міським населенням із Оксфорда втекла група студентів і професорів, які незабаром заснували Кембриджський університет. Герб Оксфорда. Девіз «Dominus illuminatio Mea» («Господь — моє світло»)

Номер слайду 12

КЕМБРІДЖСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 1209 рік. Герб Кембріджського університету. УНІВЕРСИТЕТ «СОРБОННА», 1253 рік. Робер де Сорбон(1201-1274) Кембріджський університет – один із най-старіших англомовних університетів. Зас-нований у 1209 р. студентами і викладача-ми Оксфордського університете, які зали-шили Оксфоррд через сутички з місцевим населенням. Папа Іоанн ХХІІ офіційно визнав університет у 1318 р. Освіта трива-ла довгі роки і не менш 2-х років необхідно було провести як викладач.

Номер слайду 13

Європа в Хꓦ столітті

Номер слайду 14

Довідка 1. Університети не тільки давали високий рівень освіти та свободи, а й забезпечували розвиток науки, міста і навіть дер-жави, у якій вони діяли. Найперші з них виникли в Болоньї (Іта-лія), Парижі (Франція), Оксфорді (Англія). До кінця XV ст. у Євро-пі було засновано понад 60 університетів. Університети самі обирали свого очільника — ректора, самостійно визначали склад викладачів і могли судити своїх учнів. Учні називалися студентами, що на латиниці означає «старанно вчитися». Викладачі утворювали свої об'єднання за предметами, які називалися факультетами. Довідка 2. В університетах так само вивчали «сім вільних мистецтв», але на вищому рівні. Провчившись п’ять-сім років на артистичному факультеті, який  був підготовчим i виконував роль середньої школи, можна було вступити на старші факультети — богословський, юридичний і медичний. Основними заняттями вважалися лекції, що читалися вранці та ввечері. Одягнений у чорну мантію магістр-викладач читав уголос яку-небудь учену книгу, не дозволяючи собі ні на букву відступити від тексту. Інший вид занять — диспути — словесні двобої, під час яких студенти вже мали право не тільки поставити запитання викладачу, а й виступити самі й навіть запропонувати будь-яку тему для обговорення. Перемагав на диспуті не той, хто більше знав, а той, хто переконливіше доводив свою точку зору.

Номер слайду 15

Довідка 3. Чимало студентів походили з городян, селян і небагатих рицарів, тому, аби заплатити за навчання і житло, вони змушені були за-робляти уроками чи просити милостиню. Навчання в усіх універ-ситетах велося латиною, тому студент міг почати своє навчання в одному університеті, а закінчити його в іншому місті чи в іншій країні. Аби підтримати один одного, студенти різних країн об’єд-нувалися в земляцтва. Такий студент – мандрівник називався вагантом.ІЗ ТВОРУ НЕВІДОМОГО АВТОРА ПРО НАВЧАННЯ В ПАРИЖІ НА ПОЧАТКУ XIII ст. Майже всі паризькі школярі [студенти] займалися виключно тільки тим, щоб учитися й досліджувати щось нове. Одні навчалися виключно для того, щоб знати, але це тільки цікавість, інші — аби прославитись, але це марнославність; нарешті, дехто вчився, щоб діставати пізніше вигоду, але це користолюбність. Дуже небагато хто з них навчався, щоб здобувати науку або навчати інших.

Номер слайду 16

GAUDEAMUS7 (ВЕСЕЛІМОСЯ!) Carmen scholasticum (Школярський гімн) (Уривок)Хай живуть нам виші всі,Вся наша еліта: Професори і доценти, Аспіранти і студенти, «Многая їм літа!» Хай живе республіка І той, хто керує; Хай живе наша спільнота — І благодійників щедрота, Що про всіх нас дбає. Всякий смуток геть від нас, Песимізму досить; Всякий біс нехай сконає, Що студентам не сприяє, На глум їх підносить. Переспів М. Білика. Гаудеамус (від латинського — «веселімося») — середньовічна студентська пісня, студентський гімн.

Номер слайду 17

Завдання 1. Користуючись Атласом з історії середніх віків або картою (Слайд 13), позначте на контурній карті місця розташування та дату заснування перших університетів. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Номер слайду 18

Завдання 2. Складіть речення із запропонованими словами. Студенти, об’єднання, навчались, університет, ректор, факультет, декан.2) Диспути, лекція, медицина, вивчали, юриспруденція, змагання, богослов’я. 3) Університети, високий рівень, освіта і свобода, наука, місто,держава. Завдання 3. Описати «Життя середньовічного студента», відповівши на питання:1. Хто та яким чином міг стати студентом у середньовіччя?2. В яких умовах жили середньовічні студенти?3. Хто такі «ваганти» та чому стала можливою поява мандрівних студентів?

Номер слайду 19

1) Який університет засновано в Англії? Франції?3) Який університет є найстарішим в Європі?4) Що таке університет?5) Яке значення мало відкриття університетів для середньовічного суспільства?6) Що таке лекція?7) Що таке диспут?ЗАПИТАННЯ

Номер слайду 20

Номер слайду 21

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Сорбонна2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Болонський_університет3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Юрій_Дрогобич4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Оксфордський_університет5. https://uk.wikipedia.org/wiki/Кембриджський_університет6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Університет_Саламанки7. https://uk.wikipedia.org/wiki/Годинник8. https://uk.wikipedia.org/wiki/Пісковий_годинник9. https://uk.wikipedia.org/wiki/Каравела10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Очки11. https://uk.wikipedia.org/wiki/Середньовіччя12. http://rykodelniza.ru/moda-i-stil/istorija-mody/istorija-nozhnic.html13. https://uk.wikipedia.org/wiki/Астролябія14. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вітряк15. https://uk.wikipedia.org/wiki/Йоганн_Гутенберг

pptx
Додано
18 березня
Переглядів
4895
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку