Презентація "Правила вживання апострофа"

Про матеріал
Запропонований матеріал стане в нагоді учителям-філологам, які вивчають з учнями правила вживання апострофа в десятому класі. Дібраними теоретичними матеріалами і практичними завданнями мають змогу скористатися і випускники, готуючись до ЗНО.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Орфограма. Правила вживання апострофа

Номер слайду 2

Орфограма. Правила вживання апострофа

Номер слайду 3

Моркв…яний фреш. Медв…яний чай

Номер слайду 4

в…ялений персик. Бур…яковий квас

Номер слайду 5

Апостроф пишемо після Б, П, В, М, Ф перед Я Ю Є Ї які можна об’єднати у фразу «Ма. ВПа Бу. ФВ’юн, пір’їна, комп’ютер, м’яч, черв’як, бур’яни

Номер слайду 6

Апостроф пишемо після Після твердого Р у кінці складу: пір'я, сузір'я, матір'ю, бур'ян, у Причорномор'ї. але: буряк. зоря [бур'ак], [зор'а], гарячий [гар'ачий

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Апостроф пишемо після К в імені Лук’ян і похідних від нього словах: Лук’яненко, Лук’янівка, Лук’янов

Номер слайду 9

Апостроф пишемо після Після ПРЕФІКСІВ та першої частини СКЛАДНИХ слів, що закінчуються на твердий приголосний: без'язикий, від'їхати, з'ясувати, об'єднаний, під'їзд, возз'єднання, між'ярусний, пів'яблука, дит'ясла.

Номер слайду 10

дзвякнути, мавпячий, морквяний, святкувати, тьмяний, цвях, свято, духмяний, але черв’як, верб’я, торф’яний ).

Номер слайду 11

Завдання 1. Додайте до слів префікси / корені з довідки, запишіть згідно з правилами (можна використовувати один і той самий префікс/корінь двічі або не використовувати зовсім). Довідка. без-, від-, з-, над-, роз-, супер. Ятрити, ядерний, язикий, ініціативний, їсти, єднати, будова, ярусний, фарбований

Номер слайду 12

Правопис апострофа в СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯпісля приголосних Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Р перед Я, Ю, Є, Їкомп’ютер, інтерв’ю, торф’яний, миш’як, кар’єр; після кінцевого приголосного ПРЕФІКСАад’ютант, ін’єкція.

Номер слайду 13

 * перед ЙОкурйоз, серйозний; *коли Я, Ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед [а], [у]бюджет, бюро, пюпітр, фюзеляж, кювет, рюкзак. Апостроф не пишеться:

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Моркв…яний фреш. Медв…яний чай

Номер слайду 16

в…ялений персик. Бур…яковий квас

Номер слайду 17

У меню ви можете знайти прескурант цін. Замовив апельсин місяць назад тому. Наша кав’ярня закривається о шостій. Ми працюємо на протязі дня. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Номер слайду 18

У меню ви можете знайти прескурант цін. Замовив апельсин місяць назад тому. Наша кав’ярня закривається зачиняється о шостій. Ми працюємо на протязі упродовж/протягом дня. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 19

Утворіть 5 словосполучень, використовуючи іменники з апострофом, похідні від Лук’ян, та слова з наголосом на першому складі (оберіть із довідки). Довідка. Новий, звисока, гуртожиток, течія, випадок, застібка, олень, зрання, витрати, ремінь, спина, лате. Приклад. Вікторія Лук’янчук завжди дає слушні коментарі. Завдання 2.

Номер слайду 20

https://learningapps.org/watch?v=p7pupyz8516

Номер слайду 21

Номер слайду 22

1. Усі слова слід писати з апострофом: А п..ять, р..ябий, моркв..яний, без..язикий,Б різдв..яний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко,В транс..європейський, пів..яблука, торф..яний, Г ал..янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 23

2. В усіх словах треба ставити апостроф: А довір..я, львів..янин, верб..я, комп..ютер, в..яз;Б реп..ях, зв..язок, міжгір..я, сер..йозний, медв..яний;В зів..янути, помор..яни, різьб..яр, пів..ящика, цв..ях;Г св..ятковий, Лук..янчук, двох..ярусний, торф..яний, бур..ян. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 24

3. Апостроф пишеться в усіх словах рядка. А. Інтерв…ю, пів…юрти, духм…яний, арф…яр. Б. Дит…ясла, торф…яний, верб..я, В..ячеслав. В. Б…юджет, з…являтися, п…єдестал, цв…ях. Г. Різдв…яний, екстер…єр, бур…ян, подвір…я. Д. Мін…юст, пан…європейський, трав…янистий, фой…є. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 25

4. Апостроф пишеться в усіх словах рядка. А. П…ятсот, моркв…яний, дзв…якнути, ф…юзеляж. Б. Миш…як, підрум…ялений, з…являтися, св…ято. В. Ад…юнктура, любов…ю, інтерв…ю, між…ярусний. Г. Валер…ян, Лук…ян, солов…їний, різьб…яр. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 26

5. Апостроф слід писати на місці обох пропусків у рядку. А велике сузір..я, роз..ятрена рана. Б очікувана прем..єра, духм..яна страва. В гарне ім..я, швидкий пор..ятунок. Г досвідчений різьб..яр, високий бур..ян ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 27

6. Апостроф слід писати на місці обох пропусків у рядку. А рел..єф міжгір..я. Б з..їсти пів..яблука. В присв..ятити сім..їГ сер..йозний об..єкт. Д люб..язна конс..єржка. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 28

7. Апостроф слід писати на місці обох пропусків у рядку. А п..ять відсотків, б..юджетний кодекс. Б розпочинати кар..єру, св..яткові заходи. В кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння. Г зар..яджати батарею, громадянське об..єднання. Д опинитися в міжгір..ї, поширити на пів.. Ялти. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 29

8.  Прочитайте речення. Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я. Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5 ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Старко Ганна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
27 листопада 2023
Переглядів
960
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку