Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація «Психологічні ресурси сучасного вчителя – головна умова інноваційного розвитку навчального закладу»

Про матеріал
Презентація до психолого-педагогічного семінару: «Психологічні ресурси сучасного вчителя – головна умова інноваційного розвитку навчального закладу» ілюструє, як більш глибоке усвідомлення інноваційних педагогічних підходів може реально покращити формування навичок сучасного вчителя, вирішення проблем критичного мислення та інших навичок ХХІ століття.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Психолого-педагогічний семінар:«Психологічні ресурси сучасного вчителя – головна умова інноваційного розвитку навчального закладу»КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат № 7 І-ІІ ст.»Запорізької обласної ради. Підготувала:практичний психолог. Сєргєєва Олена Анатоліївна

Номер слайду 2

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. Завдання щодо необхідності постійного професійного розвитку вчителів відображено в законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національній доктрині розвитку освіти України XXI століття», «Концепції педагогічної освіти», Державній програмі «Учитель». ВСТУП

Номер слайду 3

ЕТАЛОННІ СТАНДАРТИ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Номер слайду 4

Сучасний вчитель – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку. Головними технологіями формування сучасного конкурентоспроможного вчителя можна назвати такі :технологія саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, підвищення професійно – фахового та індивідуально – особистісного рівня впродовж всієї педагогічної діяльності та всього життя;технологія методичної мобільності і оновленого способу мислення;технологія системного застосування компетентнісних, особистісно зорієнтованих технологій у навчально – виховному процесі;технологія інноваційності та вміння адаптуватися у сучасному освітньому просторі;технологія критичного мислення;технологія формування системи цінностей з урахуванням особистих запитів, норм ситуації та естетичних уподобань для формування духовно – ціннісних орієнтацій учнів. СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ

Номер слайду 5

Риси характеру сучасного вчителя. Сучасний вчитель професіоналІніціативність і гнучкість,Творчість,Чесність і сумлінність,Самовпевненість і урівноваженість,Незалежність і самостійність,Наполегливість і завзятість,Енергійність і працездатність,Відвертість і обов'язковість . Вчитель – лідер. Ентузіазм (емоційний підйом),Твердість характеру (вимогливість, наполегливість, стійкість),Справедливість (однакове ставлення до всіх, неупередженість),Сердечність (турбота про людей і любов до того, що робиш),Скромність (бажання слухати інших та відсутність пихатості),Впевненість у собі.

Номер слайду 6

КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 7

КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 8

КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 9

КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 10

Номер слайду 11

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯСУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Технологіясаморозвитку,Самовдосконалення,самореалізаціїТехнологіяметодичної мобільностіТехнологіязастосуванняінтерактивнихтехнологій. Технологія критичногомислення. Технологіяінноваційності та вміння адаптуватисяв сучасному освітньому просторіТехнологіяформування системицінностей з урахуваннямособистих запитів

Номер слайду 12

ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ, які педагогу необхідно вкладати в педагогічну працю.1. Професійні психолого-педагогічні знання; 2. Професійні психолого-педагогічні вміння;3. Професійно важливі якості особистості педагога; 4. Професійні психолого-педагогічні позиції, як відносини педагога до справи, учнів, колег, до себе.

Номер слайду 13

допомагає вчителям усвідомити ефективні шляхи інтеграції навичок, інструментів та навчальних стратегій XXI століття в свою педагогічну практику, допомагає їм визначити, які підходи, форми та методи навчання вони можуть замінити на більш ефективні, а деяких позбутися взагалі; сприяє кореляції (розумному співвідношенню) між традиційними прямими інструкціями при організації навчального процесу та інноваційними, проектно-орієнтованими, пізнавально-дослідницькими методами навчання; ілюструє, як більш глибоке усвідомлення інноваційних педагогічних підходів може реально покращити формування навичок вирішення проблем, критичного мислення та інших навичок ХХІ століття; уможливлює створення професійних спільнот вчителів, які допомагають змоделювати навчальний процес таким чином, щоб якнайкраще формувати навички ХХІ століття; підвищує здатність вчителів визначати індивідуальні стилі навчання учнів, рівень їх інтелекту та емоційного коефіцієнту, сильні та слабкі сторони, а також вибудовувати індивідуальні траєкторії навчання для кожного учня; допомагає вчителям розвивати свої здібності для використання різноманітних стратегій (таких як формувальне оцінювання) для досягнення найвищих результатів учнями з девіантною поведінкою та створювати таке навчальне середовище, яке сприятиме диференційованому навчанню; підтримує постійне послідовне системне оцінювання рівня сформованості навичок ХХІ століття; заохочує обмін досвідом серед професійних спільнот вчителів-практиків, використовуючи всі можливі види комунікації: очні, віртуальні, змішані тощо; використовує масштабовану модель сталого професійного розвитку. СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ І ЙОГО ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК У XXI CТОЛІТТІ

Номер слайду 14

Особистісна сфера сучасного вчителя складається із його власних позицій в сферах інноваційного простору сучасного життя та рівнів розвитку особистісних характеристик у кожній сфері інновацій. Особистісна сфера сучасного вчителя

Номер слайду 15

Сфера взаємин Сфера взаємин з партнерами націлює педагога на відповідність зовнішніх проявів і внутрішніх установок, відповідність його характеру і поглядам в умовах широкого діапазону стосунків. Педагог спілкується з багатьма категоріями людей. Його партнерами в педагогічній справі виступають: адміністрація, вчителі і вихователі , соціально-психологічна служба, батьки.

Номер слайду 16

Ресурси сучасного вчителя можуть допомогти інноваційному розвитку навчального закладу:в ціностях, цілях і результатах навчання і виховання (від засвоєння знань, умінь і навичок – до формування базових соціальних і предметної компетенції учнів школи);в навчанні учнів (від пасивного запам’ятовування навчальної інформації до інтелектуальної, духовної, соціальної і предметної культури) тощо. ВИСНОВОК

Номер слайду 17

Дякую. За увагу!

pptx
Пов’язані теми
Психологія, Виховна робота
Додано
6 квітня 2020
Переглядів
714
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку