Презентація "Путівник за новим державним стандартом початкової загальної освіти"

Про матеріал

Майстер – клас

«Путівник за новим державним

стандартом початкової загальної освіти»

I.Презентація «Путівник за новим державним стандартом початкової загальної освіти».

 • Одним з провідних документів сучасної української освіти «Нова українська школа» є проект нового державного стандарту початкової загальної освіти.
 • Даний проект прийнятий за основу Колегією Міністерства освіти і науки. Остаточний варіант буде прийнятий по завершенню експерименту, який відбуватиметься протягом 2017 – 2018 н.р. у 100 пілотних школах України, у тому числі 4 ЗНЗ Харківської області.

Слайд 3.

Державний стандарт початкової загальної освіти визначає, що саме мають знати й уміти учні по закінченню певного циклу навчання,

окреслює ідейні засади та принципи навчально-виховного процесу, логіку його організації , визначає спільні очікувані результати, які учень має досягнути за певний період, вчителі зможуть розробляти свої навчальні програми та курси на основі інтеграції предметів .

Слайд 4.

Стандарт проголошує презумпцію талановитості дитини, рівний доступ до освіти і відсутність будь-яких форм дискримінації.

У стандарті закладені такі принципи (пріоритети) :

-цінність дитинства – тобто відповідність вимог віковим особливостям дитини (дитиноцентризм);

-радість пізнання та розвиток особистості – тобто плекання самостійності та незалежного мислення замість “навченої безпорадності;

-принципи здоров'я та безпеки – формування здорового способу життя та створення безпечних умов для фізичного та психоемоційного розвитку дітей.

Слайд 5

Стандарт передбачає між 2 і 3-ою академічними годинами варто проводити рухливі ігри, зазвичай на вулиці.

 • У навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу, який вчитель може використовувати на свій розсуд (на засвоєння навчального матеріалу, піти з учнями в музей тощо).
 • Наприкінці кожної чверті – корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей учнів, адже всі вони навчаються згідно зі своїми темпом та особливостями.
 • Стандарт передбачає інтегроване навчання в початковій школі.
 • Зміст початкової освіти розроблено на основі компетентнісного підходу.
 • Слад 6.
 • Автори стандарту розглядають компетентнісний підхід як зрівноважене поєднання знань, вмінь і ставлень. Пригадаємо різницю між компетенцією і компетентністю.

Компетенція – рівень розвитку особистості учня, пов'язана з якісним опануванням знань.

Компетентність — це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.

Слайд 7. Навіщо ж вводиться інтеграція?

Дитина в ранньому віці сприймає світ цілісно, а не по-предметно. Тому навчання в початковій школі буде інтегрованим – предмети будуть об'єднуватись довкола цікавих для дитини тем чи проблем. Зараз учні отримують фрагментарні знання, які можна порівняти з пазлами. А з введенням інтеграції ці «пазли знань» складуться в єдину «картину світу».

Слайд 8. Повторимо що ж таке інтеграція?

Інтеграція (від лат. Integratio – відновлення, спогад, Integer – цілий) – об'єднання в ціле будь-яких частин, елементів.

Інтегроване навчання –

1) засновано на комплексному підході;

2) розглядається через призму цілісної картини світу;

3) предметні межі руйнуються;

4) вчителі заохочують учнів спиратися на знання і навички з кількох предметних областей.

Ми маємо широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з таких предметів, як…

Слайди 9, 10, 11, 12.

1 клас

Предмети

Теми, що інтегруються

Основи здоров'я

Мистецтво

Будь чистим і охайним

Типи музики

Математика

Образотворче мистецтво

Природознавство

Симетрія як засіб гармонізації форми.

Виконання композиції «Крила метелика»

Різноманітність тварин.

Математика

Мистецтво

Навчання грамоти

Порівняння чисел. Попереднє і наступне число. Монети 1 к.,2 к.., 5 к..

Розбір кольору. Малювання квітів для віконниць бабусиної хати.

Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «П'ять дубків»

Математика

Основи здоров'я

Складання і розв'язування виразів на віднімання та додавання. Написання цифр.

Культура спілкування. Словник мовленнєвого етикету.

Правила спілкування

2 клас

Предмети

Теми, що інтегруються

Математика

Трудове навчання

Закріплення вивчених таблиць додавання і віднімання. Розпізнавання геометричних фігур.

Розмічання і вирізання з картону геометричних фігур.

Природознавство

Мистецтво

Рослини восени

Осінь. Засоби мистецтва.

Основи здоров'я

Читання

Рід,родина,рідня. Про родовід.

Володимир Сенцовський “Бабусин онучок". Створення усного портрету.

Читання

Природознавство

Творчість Марійки Підгірянки “Ліс", “Прийшла осінь".

У царстві рослин. Охорона природи.

3 клас

Предмети

Теми, що інтегруються

Природознавство

Розвиток мовлення

Тварина – частина живої природи.

Складання усного опису тварин.

Українська мова

Трудове навчання

Розвиток зв'язного мовлення. Складання твору з елементами опису «Могутній дуб»

Людина і художнє довкілля. Виготовлення композиції з використанням оригінальних технік. Композиція «Дуб-велетень»

Українська мова

Читання

Я і Україна

Розбір прикметника як частини мови. Складання розповіді за поданими словами «Мій друг», «Моя подруга»

Творчість Грицька Бойка. З гумором про серйозні речі. Г.Бойко «Як невдаха виступав», «Хвастунець», «Сашко»

Перевага добрих вчинків.

Читання

Українська мова

Музика

Ознайомлення з творчістю Марійки Підгірянки «Що я люблю», «Співанка про місяці».

Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками.

Визначення характеру музики. П.І.Чайковський «Пори року».

Розвиток зв'язного мовлення

Музика

Написання твору «Весна іде».

Виражальні засоби музики С.Рахманінов «Весняні води».

4 клас

Предмети

Теми, що інтегруються

Мистецтво

Математика

Конструювання будинків з паперу.

Площа прямокутника.

Літературне читання

Трудове навчання

Я і Україна

«Перед Святвечором» Юлія Смаль. (оновлене коло читання)

«Янгол із синтепону». Робота зі штучними матеріалами.

Свята нашої держави.

Мистецтво

Українська мова

Мистецтво

Малювання композиції «Осінь за вікном».

Твір–опис за картиною І.Левітана.

Мова звуків. П.І.Чайковський «Пори року»- слухання

Мистецтво

Літературне читання

Малювання композицій “Колядники»"

Календарно-обрядові пісні. Виконання колядок «Добрий вечір тобі», «Нова радість

стала»

Юлія Смаль “Різдвяна ніч" (оновлене коло читання)

Математика

Я і Україна

Прості і складені задачі на знаходження швидкості, часу, відстані.

Подорож материками і океанами.

Слайд 13.

 • Стандарт передбачає поділ початкової освіти на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, які враховують особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей;
 • організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі;
 • 1 цикл (1–2 класи) – ігровий;
 • 2 цикл (3–4 класи) – навчання на інтегровано-предметній основі;
 • Загальні та конкретні очікувані результати (ЗОРи і КОРи) .
 • Слайд 14.Освітні галузі, які закладені в стандарті
 • Назва освітньої галузі

Мовно-літературна (МОВ)

Математична (МАО)

Природнича (ПРО)

Технологічна (ТЕО)

Інформатична (ІФО)

Соціальна і здоров'язбережна (СЗО)

Фізкультурна (ФІО)

Громадянська та історична (ГІО)

Мистецька (МИО)

Слайд 15.

Освітні галузі реалізуються здебільшого на інтегрованій основі, а тому навчальних предметів буде менше.

Як буде реалізовуватись така інтеграція?

Пропонується інтегрувати сім освітніх галузей у курс “Я досліджую світ". Окремими навчальними предметами залишаються іноземна мова, фізкультура та мистецтво. Звичні для нас “українська мова" та “математика" пропонується теж інтегрувати, але не повністю. З 4-х годин на тиждень вивчення математики один урок викладатиметься в рамках інтегрованого курсу, а інші три – як окремі навчальні предмети. Так само з українською мовою. Автори стандарту пропонують 2 години цього навчального предмету викладати в рамках курсу “Я досліджую світ', а решту 5 – як окремий предмет “Українська мова".

Слайд 16.

Як же читати стандарт? У стандарті для кожної освітньої галузі спершу вказується загальна ціль, на реалізацію якої спрямовані “загальні очікувані результати" (ЗОР) та “конкретні очікувані результати" (КОР). Ці загальні цілі виписані одразу після назви освітньої галузі. Загальні очікувані результати (ЗОРи) вказують на рівень розвитку кожного вміння на завершення циклу навчання (1-2 клас і 3-4 відповідно). Конкретні очікувані результати (КОРи) описують ядро знань учня.

Саме по КОРах буде проводитись підсумкове оцінювання учнів після закінчення 4 класу.

Слайд 17. Разом з тим у стандарті сказано, що змістові лінії

виписані для кожної освітньої галузі – вони окреслюють її внутрішню структуру та систематизують КОРи галузі

Модельні навчальні програми – це зразок, за яким вчителі створюють свої навчальні програми. Модельна програма наразі створюється вчителями-практиками, які пілотують стандарт. Тобто, ми з вами, маючи стандарт вже сьогодні зможемо розпочати роботу над створенням власних навчальних програм.

Слайд 18. Таким чином, вчитель

 • розробляє навчальну програму та здійснює календарне планування у довільній формі;
 • сам визначає, як розпоряджатись 20% резервного часу.

Слайд 19. У стандарті визначено показчие наскрізних ", які реалізуються в рамках кожної освітньої галузі.

1.Розв'язую проблеми

2.Критично мислю

3.Творчо мислю (креативність)

4.Співпрацюю

5.Ефективно спілкуюся

6.Розвиваю власний емоційний інтелект

7.Досліджую

8.Організовую свою діяльність

9.Рефлексую

10.Читаю вдумливо

Слайд 20. Отже, перед нами постає питання. Яким повинен бути вчитель, що він повинен знати і вміти робити, щоб якісно реалізувати вимоги стандарту з 1 вересня 2018 н.р.

 • Слайд 21.
 • 1. Знати і розуміти вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти.

2.Опрацювати і використовувати на практиці методики, які дозволяють реалізувати інтегрований, діяльнісний та компетентнісний підходи.

3.Уміти складати власну навчальну програму, якісно заповнювати резервні години типових навчальних програм.

4.Створювати комфортне освітнє середовище для учнів класу та ефективно його застосовувати .

Слайд 22.

І ось коли ми плідно попрацюємо на засадах НУШ за новим державним стандартом початкової загальної освіти матимемо випускника НУШ.

Який же він?

Усебічно розвинена цілісна особистість, здатна до критичного мислення.

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення.

Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

II. Практична частина.

Зараз я пропоную вам створити буктрейлер. Буктрейлер – це короткий відеоролик книги, кліп по книзі. Метою буктрейлеру є спонукання до прочитання книги. В даному випадку нового державного стандарту початкової загальної освіти, побудований на засадах інтеграції. Буктрейлери можуть бути анімаційними, ігровими, виготовленими у формі комп'ютерної графіки, колажу, аплікації, малюнків.

Я створила буктрейлер «Випускник НУШ».

- Яким же я його бачу? (Аналіз створеного).

Буктрейлер який створите ви – матиме назву «Інтеграція», тобто як ви бачите зміст слова інтеграція. Тобто, що таке інтеграція, з чим я її порівнюю та яке її значення.

Після створення ви презентуєте продукт своєї діяльності із висновком «Чому ж інтеграція є потребою і необхідністю НУШ?»

-Зараз із скриньки вийміть геометричну фігуру, яка вам подобається.

Кружечки – це 1 група, квадратики – це 2 група. Формуємо групи. Кожна група отримує кейс, у якому все необхідне для створення буктрейлеру. На виконання цього завдання пропоную 10 хвилин.

-А тепер займіть зручне положення. Розслабте м'язи обличчя, рук, ніг. Уявіть що ви зараз у казковому лісі з його чарівними звуками природи, які допоможуть вам якнайкраще виконати це творче завдання.

(Музичний супровід звуки природи)

III. Презентація робіт з висновком груп.

IV. Висновок.

Можливо, система інтегрованого навчання ще недостатньо опрацьована і неоднозначно сприймається педагогами. Її повне теоретичне обгрунтування та запровадження у практику навчання – справа майбутнього. Але вже сьогодні є очевидним, що саме інтегроване навчання може стати ефективним механізмом регуляції інтелектуальної діяльності.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Путівник за новим державним стандартом початкової загальної освіти. Вчитель Орільської ЗОШ I-III ступенів Стрюк Т. А.

Номер слайду 2

Це – проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Цього навчального року (2017/2018) його використовують у навчальному процесі 100 шкіл по всій Україні, які пілотують Нову Українську Школу (НУШ). Що це за документ?

Номер слайду 3

Державний стандарт початкової загальної освіти Визначає, що саме мають знати й уміти учні по закінченню певного циклу навчання Окреслює ідейні засади та принципи навчально-виховного процесу, логіку його організації Вчителі зможуть розробляти свої навчальні програми та курси на основі інтеграції предметів. Визначає спільні очікувані результати, які учень має досягнути за певний період.

Номер слайду 4

Стандарт проголошує презумпцію талановитості дитини, рівний доступ до освіти і відсутність будь-яких форм дискримінаціїПринципи Стандарту– цінність дитинства – тобто відповідність вимог віковим особливостям дитини– радість пізнання та розвиток особистості – тобто плекання самостійності та незалежного мислення замість “навченої безпорадності”– принципи здоров’я та безпеки – формування здорового способу життя та створення безпечних умов для фізичного та психоемоційного розвитку дітей

Номер слайду 5

Стандарт. Між 2 і 3-ою академічними годинами рухливі ігри20 % резервного часу (засвоєння навчального матеріалу, похід в музей, тощо)Наприкінці чверті – корекційно – рефлексійний тижденьІнтегроване навчання. Компетент-нісний підхід

Номер слайду 6

Компетенція – рівень розвитку особистості учня, пов’язаний з якісним опануванням знань. Компетентність — це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.

Номер слайду 7

Навіщо вводиться інтеграція?Дитина в ранньому віці сприймає світ цілісно, а не по-предметно. Тому навчання в початковій школі буде інтегрованим – предмети будуть об’єднуватись довкола цікавих для дитини тем чи проблем.

Номер слайду 8

Інтеграція (від лат. Integratio – відновлення, спогад, Integer – цілий) – об'єднання в ціле будь-яких частин, елементів. Інтегроване навчання – засновано на комплексному підході розглядається через призму цілісної картини світу предметні межі руйнуються вчителі заохочують учнів спиратися на знання і навички з кількох предметних областей

Номер слайду 9

Предмети. Теми, що інтегруються. Основи здоров’я. Мистецтво. Будь чистим і охайним Типи музики. Математика. Мистецтво. Природознавство. Симетрія як засіб гармонізації форми. Виконання композиції «Крила метелика»Різноманітність тварин. Математика. Мистецтво. Навчання грамоти. Порівняння чисел. Попереднє і наступне число. Монети 1 к.,2 к.., 5 к.. Розбір кольору. Малювання квітів для віконниць бабусиної хати. Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «П’ять дубків»Математика. Основи здоров’я. Складання і розв’язування виразів на віднімання та додавання. Написання цифр. Культура спілкування. Словник мовленнєвого етикету. Правила спілкування. Широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з таких предметів1 клас

Номер слайду 10

Предмети. Теми, що інтегруються. Математика. Трудове навчання. Закріплення вивчених таблиць додавання і віднімання. Розпізнавання геометричних фігур. Розмічання і вирізання з картону геометричних фігур. Природознавство. Мистецтво. Рослини восени. Осінь. Засоби мистецтва. Основи здоров’я. Читання. Рід,родина,рідня. Про родовід. Володимир Сенцовський “Бабусин онучок”. Створення усного портрету. Читання. Природознавство. Творчість Марійки Підгірянки “Ліс”, “Прийшла осінь”. У царстві рослин. Охорона природи.2 клас

Номер слайду 11

Предмети. Теми, що інтегруються. Природознавство. Розвиток мовлення. Тварина – частина живої природи. Складання усного опису тварин. Українська мова. Трудове навчання. Розвиток зв’язного мовлення. Складання твору з елементами опису «Могутній дуб»Людина і художнє довкілля. Виготовлення композиції з використанням оригінальних технік. Композиція «Дуб-велетень»Українська мова. Читання. Я у світіРозбір прикметника як частини мови. Складання розповіді за поданими словами «Мій друг», «Моя подруга»Творчість Грицька Бойка. З гумором про серйозні речі. Г. Бойко «Як невдаха виступав», «Хвастунець», «Сашко»Перевага добрих вчинків. Читання. Українська мова. Мистецтво. Ознайомлення з творчістю Марійки Підгірянки «Що я люблю», «Співанка про місяці». Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками. Визначення характеру музики. П.І. Чайковський «Пори року». Розвиток зв’язного мовлення. Мистецтво. Написання твору «Весна іде». Виражальні засоби музики С. Рахманінов «Весняні води».3 клас

Номер слайду 12

Предмети. Теми, що інтегруються. Мистецтво. Математика. Конструювання будинків з паперу. Площа прямокутника. Літературне читання. Трудове навчання. Я у світі«Перед Святвечором» Юлія Смаль. (оновлене коло читання) «Янгол із синтепону». Робота зі штучними матеріалами. Свята нашої держави. Мистецтво. Українська мова. Малювання композиції «Осінь за вікном». Мова звуків. П.І. Чайковський «Пори року» - слухання. Твір–опис за картиною І. Левітана. Мистецтво. Літературне читання. Малювання композицій “Колядники»”Календарно-обрядові пісні. Виконання колядок «Добрий вечір тобі», «Нова радість стала»Юлія Смаль “Різдвяна ніч”Математика. Я у світіПрості і складені задачі на знаходження швидкості, часу, відстані. Подорож материками і океанами.4 клас

Номер слайду 13

поділ початкової освіти на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, які враховують особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей;організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі; 1 цикл (1–2 класи) – ігровий; 2 цикл (3–4 класи) – навчання на інтегровано-предметній основі. Стандарт передбачає

Номер слайду 14

Назва освітньої галузіМовно-літературна (МОВ)Математична (МАО)Природнича (ПРО)Технологічна (ТЕО)Інформатична (ІФО)Соціальна і здоров’язбережна (СЗО)Фізкультурна (ФІО)Громадянська та історична (ГІО)Мистецька (МИО)Індекс у таблиці державних вимог до обов’язкових результатів навчання. МОВМАОПРОТЕОІФОСЗОФІОГІОМИООсвітні галузі

Номер слайду 15

Українська мова (5 год., - 2 в інтегр. курс)Математика (3 год., 1-в інтегр. курс) “Я досліджую світ”Мистецтво (інтегрований курс)Іноземна мова. Фізична культура. Навчальні предмети і курси

Номер слайду 16

Як читати Стандарт?Загальні очікувані результати (ЗОРи)вказують на рівень розвитку кожного вміння на завершення циклу навчання (1-2 клас і 3-4 відповідно). Конкретні очікувані результати (КОРи) описують ядро знань учня. Саме по КОРах буде проводитись підсумкове оцінювання учнів після закінчення 4 класу.

Номер слайду 17

Державний Стандарт Змістові лінії. Виписані для кожної освітньої галузі – вони окреслюють її внутрішню структуру та систематизують КОРи галузі. Модельна навчальна програма . Це – зразок, за яким вчителі створюють свої навчальні програми. Модельна програма наразі створюється вчителями-практиками, які пілотують Стандарт.

Номер слайду 18

Вчитель:розробляє навчальну програму та здійснює календарне планування у довільній формі;сам визначає, як розпоряджатись 20% резервного часу;може сам визначати тривалість уроку і форму його проведення;очікувані результати, вчитель визначає згідно з КОРами.

Номер слайду 19

Покажчик наскрізних умінь. Критично мислю. Творчо мислю (креативність)Співпрацюю. Ефективно спілкуюся. Розвиваю власний емоційний інтелект. Досліджую. Організовую свою діяльність. Рефлексую. Читаю вдумливо

Номер слайду 20

Що повинен вміти роботи вчитель, щоб якісно організувати навчально-виховний процес за новим Державним стандартом початкової загальної освіти?

Номер слайду 21

Знати і розуміти вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти. Опрацювати і використовувати на практиці методики, які дозволяють реалізувати інтегрований, діяльнісний та компетентнісний підходи. Уміти складати власну навчальну програму, якісно заповнювати резервні години типових навчальних програм. Створювати комфортне освітнє середовище для учнів класу та ефективно його застосовувати

Номер слайду 22

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ: Усебічно розвинена цілісна особистість, здатна до критичного мислення. Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішенняІнноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя

Номер слайду 23

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Івченко Поліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. грабовецька ірина
  Дуже добре. Чудово.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шнайдер Тетяна
  Дякую за корисну інформацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
31 січня 2018
Переглядів
12613
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку