Опис власного педагогічного досвіду з теми «Дистанційне навчання»

Про матеріал

Сьогодні особливої актуальності набуває дистанційна форма навчання, яка демонструє свої переваги над іншими формами завдяки значно вищій інформативності, доступності та економічної ефективності. Вона є значно мобільнішою та комфортнішою ніж інші форми навчання, забезпечує швидкість оновлення знань, не обмежує діяльність вчителя. Перевагою дистанційного навчання є суттєва додаткова свобода учня у виборі навчання. Дистанційне навчання сьогодні - один із перспективних напрямів інформатизації навчального процесу, ефективний спосіб отримати нові знання.

Перегляд файлу

Опис власного педагогічного досвіду з теми

«Дистанційне навчання»

Сучасне суспільство розвивається дуже динамічно. При цьому деякі зміни відбулися незалежно від педагогіки, навіть більше, всупереч їй. Вплив соціокультурного оточення, засоби масової інформації та Інтернету на дитячу психіку настільки сильний і всюдисущий, що цілеспрямована педагогічна діяльність відступає, стає менш істотною. В інформаційному суспільстві, коли інформація стає вищою цінністю, а інформаційна культура людини - визначальним фактором їхньої професійної діяльності, змінюються і вимоги до системи освіти, відбувається істотне підвищення її статусу.

 Україна, як відомо, приєдналася до Болонського процесу. А це є свідченням того, що ми стаємо частиною європейського освітнього простору і якнайшвидше повинні виконати свої зобов’язання з підвищення якості освіти. Реформування шкільної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, у результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають мультимедійні, або комп’ютерні, технології. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності.

Сьогодні особливої актуальності набуває дистанційна форма навчання, яка демонструє свої переваги над іншими формами завдяки значно вищій інформативності, доступності та економічної ефективності. Вона є значно мобільнішою та комфортнішою ніж інші форми навчання, забезпечує швидкість оновлення знань, не обмежує діяльність вчителя. Перевагою дистанційного навчання є суттєва додаткова свобода учня у виборі навчання. Дистанційне навчання сьогодні - один із перспективних напрямів  інформатизації навчального процесу, ефективний  спосіб отримати нові знання.

Метою мого досвіду можна визначити процес організації ефективної побудови навчального середовища та його застосування у навчальному процесі за дистанційною формою навчання  засобами Google сервісу. Дистанційне навчання засновано на новітніх методах представлення навчальних матеріалів в електронному вигляді (гіпертекстова розмітка документів, звук відео, вбудовані в електронний документ, інтерактивність при роботі з даними), використання Всесвітньої мережі Інтернет для доставки електронних навчальних засобів учням. 

Враховуючи, що дистанційна форма навчання суттєво (організаційно, технологічно, нормативно тощо) відрізняється від традиційної, переді мною постало завдання: забезпечити доступність навчального матеріалу, поліпшити якість та підвищити ефективність навчально-виховного процесу, шляхом використання дистанційної форми навчання, спираючись на весь спектр інновацій традиційного навчання (майстер-класи, семінари, конференції, проекти тощо), а також використовуючи  Google сервісу.

Повсюдне впровадження сучасних інформаційних технологій у повсякденне життя українських громадян послужило каталізатором для розвитку процесів пов’язаних з дистанційним навчанням. Дистанційне навчання – все частіше ми чуємо ці слова, а сама форма навчання все активніше завойовує своє місце в системі освіти України. Термін “дистанційне навчання” говорить сам за себе – це навчання на відстані від навчального закладу. Взагалі в багатьох ця форма навчання більше асоціюється з заочною формою. Але це не зовсім так. Схожа вона тільки загалом, а в цілому має ряд переваг. У чому вони полягають, і на яких принципах будується дистанційне навчання, які перспективи його розвитку? Це лише мала частина виникаючих питань. Давайте знайдемо на них відповіді.

 Інтернет як джерело інформації давно вже став реальністю, а розвиток телекомунікацій, без яких ця форма навчання немислима, йде швидкими темпами. Таким чином, одне з умов реалізації дистанційного навчання, а саме підготовка технічної бази, фактично поступово виконується.

Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання. Для успішного рішення цього питання необхідно підготувати відповідну нормативно-правову базу. У цьому напрямку також ведеться інтенсивна робота. Уже нині ми маємо наступний перелік документів. Так, у 1993 р. було затверджено указ Президента "Про державну політику інформатизації України". На базі різних навчальних закладів створюються лабораторії для впровадження дистанційного навчання. З метою підключення користувачів телекомунікаційної мережі закладів освіти та науки України з координаційним "Центром Європейської інтеграції" була створена Українська науково-освітня мережа (УРАН). Активність існуючих центрів дистанційного навчання зросла після прийняття у 2000 р. наказу Міністра освіти та науки України "Про створення Українського центру дистанційної освіти". Для забезпечення координації та інтеграції зусиль навчальних, наукових, науково-методичних та виробничих установ, організацій, підприємств Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Української академії державного управління при Президентові України, інших установ. Ефективним впровадженням в освітню практику освітніх технологій та засобів навчання нового покоління стало створення навчально-наукового виробничого комплексу "Академія дистанційної освіти". До складу комплексу увійшли різні навчальні заклади. У 2002 р. Україна приєдналася до Європейської освітньої мережі - Multi-Gigabit Europen Academic Network, яка об'єднує понад 3 тисячі наукових, дослідницьких і навчальних закладів, а також мільойни приватних користувачів з 31 Європейської країни.

Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп'ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії учнів і вчителів.

Гнучкість й адаптивність  дистанційного навчання полягає в тому, що школярі мають швидку форму спілкування з учителями, іншими учнями, працюють у вільний для себе час, у зручному місці і режимі. Сучасне спілкування усе частіше стає віртуальним. Школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами і форумами задля комунікації. Для мене є важливим навчити учня за короткий час отримувати, освоювати, перетворювати і використовувати в житті величезну кількість інформації. Тому можливості, надані Інтернетом і дистанційним спілкуванням, можуть бути основою формування нової інтеркультурної освіти.

Останній часом масового поширення зазнали хмарні технології, які через свою зручність, простоту використання, доступ до важливих файлів у будь­який час, через будь­які пристрої, від ноутбуків до смартфонів, та ряд інших переваг набули прискореного темпу розповсюдження та популярності. Їх використання відкриває широкі можливості для розвитку різних форм мережевої взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу.

Сервіси Google у свою чергу є не тільки хмарними, а й мають ще ряд переваг порівняно з іншими: безкоштовність, постійне оновлення, україномовний інтерфейс та можливість інтеграції між різноманітними додатками тощо.

Google вигадали та створили два студенти Ларі Пейдж (Larry Page) та Сергій Брін (Sergey Brin). Вперше вони зустрілись у 1996 році та почали співпрацювати на пошуковому сервісі BackRub, який аналізував так звані «зворотні посилання». Чутка про нову технологію пошуку швидко поширилась в Інтернеті. Ларі та Сергій вирішили створити величезну пошукову систему, яку згодом назвали Google.

 • Компанія Google офіційно започаткована у 1998 році.
 • За час свого існування компанія неодноразово отримувала призи, ставала лідером різноманітних рейтингів у ІТ-технологіях, стала одною з найприбутковіших компаній світу.
 • На даний момент Google продовжує розвиватись та створювати нові продукти.
 • Мета компанії залишається незмінною: «Зробити доступною усю інформацію в світі».

Тому використання даних сервісів у навчальному процесі надає наступні переваги:

 •  Щоб використовувати сервіси Google немає необхідності купувати операційну систему Windows. Щоб розпочати використання сервісів достатньо підключення до Інтернету, браузера та будь-якої вільно розповсюджуваної операційної системи або мобільного пристрою.
 • Доступ до матеріалів можна отримати як з школи, так і з дому.
 • Спільна робота з учнями в режимі Online.
 • Можливість інтерактивної перевірки виконання роботи.
 • Стеження за ходом роботи без потреби відволікати від неї учня.

Щоб розпочати роботу з сервісами слід зареєструвати вчителя та учня.

Що таке обліковий запис (акаунт) Google?

Акаунти Google – це єдина система входу, що дозволяє отримати доступ до

всіх сервісів Google. Він включає в себе адресу Gmail і профіль Google, що дозволяє

покращити й персоналізувати використання Google. Один акаунт можна використовувати для входу у всі сервіси Google незалежно від того, на сторінці якого продукту ви його створили.

Акаунт Google дозволяє користуватися різними продуктами Google, включаючи Google+ (соціальну мережу), Gmail (поштовий сервіс), Календар Google, Диск Google (малюнки, документи, таблиці, презентації, форми, папки тощо), Карти Google, Перекладач Google тощо. Якщо ви користувалися будь­яким із цих продуктів, то у вас вже є обліковий запис Google. Ім'я користувача акаунта – це адреса електронної пошти, що використовулася при створенні облікового запису Google. Якщо у вас є адреса Gmail, тоді, щоб увійти в обліковий запис Google, просто введіть ім'я користувача та пароль електронної пошти.

Якщо навчальний заклад має власне доменне ім’я, корпорація Google уможливлює отримання адреси почтових скриньок на основі даного імені. Для полегшення реєстрації групи можна призначити одного (відповідального) учня і надати йому повноваження адміністратора.

Диск Google ( англ. Google Drive ) – хмарне сховище даних, яке належить компанії Google Inc.​, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарах та ділитися ними з іншими користувачами хмар в Інтернеті.

        Основні переваги сервісу Google Drive

● Сервіс безкоштовний, має україномовний інтерфейс.

● Доступ до файлів з будь­якого місця. ​Розмістіть файли на Диску Google, і

ви зможете отримувати доступ до них із настільного комп’ютера, мобільного

телефону або планшетного ПК, а також на веб­сайті drive.google.com.

● Постійне оновлення. Ви вносите зміни у файл в одному місці, і він

автоматично оновлюється скрізь.

● 15 Гб вільного простору. ​Спочатку ви безкоштовно отримуєте 15 Гб обсягу

пам’яті на Google Диску, тож можете зберігати тут будь­які файли –

зображення, історії, макети, малюнки, записи, відео тощо.

Google Диск - єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. Він дозволяє працювати над документами одночасно з іншими. Досить зручно в сервісі Google Диск створювати документи, презентації, таблиці, але для оцінювання та контролю самостійної роботи учнів, на мою думку, найкращим варіантом буде використання форм. Зайшовши на свою сторінку в сервісі Google диск і в закладці «Створити» вибравши додаток «Форма», наповнивши відповідним матеріалом (наприклад, тестовим), отримаємо форму для он-лайн перевірки знань учнів. Зручність використання даної форми полягає в тому, що вчитель може переглянути відповіді учнів поіменно із зазначенням дати і часу, коли дана форма опрацьовувалася.

 На сучасному етапі запровадження ІКТ з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, навчальні заклади отримали можливість подавати нову інформацію, задовольняючи індивідуальні потреби кожного суб’єкта навчального процесу. Ефективність такого навчання залежить від вмілої організації вчителем навчального процесу як на заняттях, так і в позаурочний час.

 

 

 

Разом з тим від того, як кожний учень уміє самостійно працювати, опановуючи необхідну інформацію, залежить рівень його навчальних досягнень. Також Форми допоможуть отримати своєчасно зворотній зв’язок з будь­якогопитання. Дані з відповідями автоматично зберігаються у відповідній таблиці.

Ще одна перевага Форм Google – інструмент, який автоматично будує аналітичні діаграми відповідно до результатів опитування.

Документи Google можна використовувати для спільної роботи. Для спільного одночасного редагування документів доречно спочатку домовитись про об’єкти для редагування: розподілити фрагменти текстів, абзаци, сторінки тощо, які будуть редагувати окремі користувачі. Кожному учню надається доступ до документа. Будь-який учень може в зручний для себе час повернутися до даного документа чи імпортувати його в звичайний документ Microsoft Office. Вчитель може перевіряти правильність виконання завдань, додаючи коментарі. Також учні можуть виконувати завдання разом. Контроль версій документів дозволяє переглядати хто з користувачів вносив в них зміни.

Використання спільного сховища даних.

Матеріали можна зберігати в спільних папках, щоб їх можна було легко знайти та використовувати. Один користувач створює папку, відкриває до неї доступ іншим.

Наприклад, я  використала можливість спільного доступу до папки на Диску Google при організації уроку технології 10 клас, створила алгоритм виконання завдання за зразком, опублікувала необхідні для вивчення матеріали на Диску Google, надіслала посилання  за допомогою групи контактів у gmail. Тобто, учні отримали інформацію про те, де розміщені матеріали, а потім всі працювали зі спільною папкою.

 

Приклад спільної папки, де розміщені матеріали

Гнучкі налаштування спільного доступу дозволяють користувачам публікувати різні документи й обмінюватися ними на різних рівнях (класу, об’єднання, навчального закладу, міста, області...). Розміщувати опубліковані документи можна на сайтах, блогах, у спільнотах тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайно легко оперативно зібрати інформацію, узагальнити, проаналізувати, виконати обчислення за допомогою Таблиць Google. Алгоритм простий: створюється таблиця, надається доступ конкретним користувачам для заповнення/редагування. Посилання на таблицю можна надіслати електронною поштою, опублікувати в оголошенні на сайті чи спільноті. Таким чином можна скласти таблиці обліку, узагальнити результати моніторингу, зібрати будь­яку інформацію.  

Важливо те, що в Таблицях Google застосовуються не тільки всі стандартні функції для обчислень, а й працює потужний інструмент аналітики, який будує на основі обраних даних діаграми.

Також за допомогою таблиць зручно узагальнювати та контролювати процес виконання завдань, роботи над проектом, тощо. Це можна зробити за допомогою кольорів: червоний ­ не виконано, жовтий ­ потрібно допрацювати, зелений ­ все виконано вчасно.

 

Опрацювання теоретичного матеріалу, його узагальнення та презентація  можна виконати за допомогою додатку Презентації Google.  Презентації Google дозволяють спільно редагувати слайди, знаходячись дома, у будь-який зручний для учня час. Коди створених презентацій легко вбудовуютсья до сайтів, блогів у режимі перегляду, тобто одразу можна переглянути вміст слайдів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливості для дистанційного навчання

На базі платформи Сайтів Google досить зручно та просто організувати дистанційне навчання як учителів так і учнів. Сайти надають можливість вбудовувати до сторінок об’єкти Диску Google у режимі перегляду. Тобто, крім того, що вони зберігаються у хмарі, документи можна погортати, відкрити таблиці, проглянути вбудовані презентації, пройти опитування безпосередньо на сайті за допомогою Форм Google, переглянути навчальне відео, вбудоване до сайту, яке до цього було опубліковано на YouTube. Також до Сайтів Google можна вбудовувати коди сторонніх сервісів. Наприклад, сервіс LearningApps, який дає можливість створювати інтерактивні завдання: різноманітні ігри, вікторини тощо. Адже, коли на сайті розміщено інтерактивне завдання це значно підвищує інтерес й до навчального предмета, й до розробленої теми, дозволяє учню виконати його безпосередньо у середовищі сайту, перевірити отримані знання та навички на практиці. Навіть для наймолодших школярів чи таких складних предметів як фізика, хімія, математика через додавання на сайт навчальних відео з розповіддю, демонстрацією вчителя можна зробити матеріал доступним для вивчення. Зважаючи, що вчителі переважно дуже творчі, їхній фантазії є де розгулятися.

Узагалі, дистанційна освіта – це один із сучасних трендів. Особливо він актуальний в Україні, зважаючи ще й на військові дії, подовжені канікули тощо. Проте таке навчання цілком можна організувати за допомогою Сайтів Google. Наприклад, сайт Дистанційного навчання Хлібодарівського НВК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт містить сторінки із систематизованими матеріалами з вивчення предметів для усіх класів. Вчитель наповнює відповідні сторінки своїм матеріалом згідно свого навантаження і розкладу. Сторінки можуть містити посилання на он­лайн­спільноту для підтримки навчання й форму зворотнього зв’язку, за допомогою яких кожен відвідувач може отримати консультацію, відповідь на питання, проблемну ситуацію, запропонувати рішення, висловити власну думку. Протягом усього навчання учасники виконують завдання на отримання зворотнього зв'язку, налагодження комунікації за допомогою сервісів Google (Gmail, Calendar, Google+, Drive, Sites): створюють контактні групи, працюють у групових чатах, обмінюються повідомленнями, подіями, пишуть коментарі, спільно редагують аркуші таблиці, слайди в презентації, сторінки сайту курсу, беруть участь в опитуваннях. За допомогою детальних покрокових інструкцій кожен учитель створює для майбутнього дистанційного уроку, а заступник – для майбутнього віртуального кабінету: детальну програму, реєстраційну форму, розклад, сайт майбутнього дистанційного навчання зі сторінками, що забезпечують ефективну навігацію, отримання зворотнього зв’язку, містять різні опубліковані матеріали та вбудовані ґаджети. Під час навчання учасники дистанційного навчання опрацьовують теоретичні основи створення дистанційних уроків, й розглядають можливості створення за допомогою сервісів Google інформаційно­освітнього середовища навчального закладу. Будь­який  учень, працюючи з теоретичним матеріалом, навчальними відео або систематизованими сторінками щодо вивчення певної теми, отримує можливість самостійно навчитися успішно впоратись із запропонованими завданнями.

Інструменти спілкування у дистанційному навчанні:

Електронна пошта gmail – це стандартний сервіс Google, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.

 

Чат hangouts – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат.  

Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.

 

 

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається вчитель), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком. Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття  коли учні і вчитель знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Вчитель і учні можуть бачити один одного, вчитель має можливість супроводжувати пояснення наочним матеріалом.

Реалізація перерахованих можливостей дистанційного навчання у педагогічній сфері  дозволяє визначити такі види діяльності, до яких можна залучити учнів під час навчання: збір, зберігання, обробка інформації; передача інформації її інтерпретація та подання в різній формі; взаємодія користувача з програмною системою, що припускає обмін текстовими запитами і відповідями; автоматизований контроль результатів знань, тестування тощо. Зазначені види діяльності засновані на інформаційній взаємодії між учнями, вчителями і засобами інформаційних та комунікаційних технологій, спрямованих на досягнення навчальних цілей і досягнення запланованого засвоєння навчальної інформації.

Отже, Інтернет-технології, зокрема сервіси Google під час вивчення математики та інформатики в школі дозволяють на якісно новому рівні розв’язувати завдання стосовно активізації самостійної роботи учнів з можливістю вибору індивідуальної траєкторії і темпу вивчення навчального матеріалу, подання інформації в інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі, забезпечення комунікації з учнями, віддаленими в часі і територіально, підвищувати та стимулювати пізнавальні інтереси школярів.

 

 

 

 

ПРИКЛАД 1

ІНФОРМАТИКА. 3 КЛАС

ТЕМА: ВЕБ-СТОРІНКИ, ВЕБ-САЙТИ ТА ЇХ ПЕРЕГЛЯД.

Завдання: 

1.Ознайомся з матеріалом переглянувши презентацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дай відповіді на запитання, які прочитаєш в кінці.

3. Впиши відповіді у форму розташовану нижче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЖАЮ УСПІХІВ!!!!!!!

ТЕМА: ІНТЕРНЕТ

Будь ласка, зроби відмітку про своє відвідування уроку заповнивши форму нижче

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомтеся з матеріалом теми уроку  натиснувши тут

Спробуй правильно розставити пари у навчальній грі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажаю успіху!!!!

ТЕМА: СЕРЕДОВИЩЕ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ. РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ.

 

 1. Опрацювати тему за допомогою презентації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Підготуватися до практичної роботи за переглянутим матеріалом.

 

УСПІХІВ!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАД 2

ГЕОМЕТРІЯ. 10 КЛАС

 

ТЕМА: ОРТОГОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Виконати завдання у зошиті.

Відповіді вписати у форму. 

БАЖАЮ УСПІХІВ!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

ТЕМА: ПЕРПЕНДИКУЛЯР І ПОХИЛА ДО ПЛОЩИНИ. ТЕОРЕМА ПРО ТРИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРИ.

Знайомимося з новим матеріалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконуємо завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді вписуємо у форму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

 

За правильне виконання математичного  диктанту ви можете отримати оцінку 4 бали. Для тих, хто хоче отримати оцінку більше ніж 4 бали, пропоную виконати наступні завдання (натиснути тут). Відповіді вписуємо у форму "математичний диктант" (якщо не бажаєте підвищувати оцінку - поставте тире у формі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви виконаєте завдання вчасно, то можете отримати 2 бонусних бали!!!!!!!!

ЧЕКАЮ НА ВІДПОВІДІ!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

ТЕМА: ВЛАСТИВОСТІ ПРЯМИХ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИХ ДО ПЛОЩИНИ.

Перевірка домашнього завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомитися з темою "Властивості прямих, перпендикулярних до площини"

 

 

 

 

 

Теорема 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорема 2

 

 

 

 

 

Теорема 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорема 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді до задач впишіть у форму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажаю успіхів!

 

 

ТЕМА: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ.

 

1. Чи може пряма бути перпендикулярною тільки одній прямій площини?

2. Як розміщена відносно площини круга пряма, перпендикулярна двом його діаметрам?

3. Пряма АО перпендикулярна площині кола з центром в точці О. Точка В лежить на колі. Знайти радіус кола, якщо АВ = 12 см, Ð АВО = 30°.

4. З вершини А правильного трикутника АВС проведено перпендикуляр АК до площини трикутника. Знайти відстань від точки К до вершини трикутника, якщо ВС = 12 квадратних коренів з 3 см, Ð КВА = 30°.

5. Пряма SА перпендикулярна площині прямокутника АВСD, АD = 6 см, СD = 8 см, ÐSСА = 30°. Знайти SА.

6. Через вершину В рівнобедреного трикутника АВС проведено перпендикуляр SВ до його площини довжиною 4 см. Знайти Ð SМВ, де М – середина сторони АС, якщо АВ = ВС = 5 см, АС = 6 см.

7. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 18 см. Точка М знаходиться на відстані 15 см від усіх його вершин. Знайти відстань від точки М до площини трикутника.

8. Через точки А і В проведено прямі, перпендикулярні до площини α, які перетинають її в точках С і D. Знайдіть відстань між точками А і В, якщо АС = 3 м, ВD = 2 м, СD = 2,4 м і відрізок АВ не перетинає площину α.

9. Верхні кінці двох вертикальних стовпів, які знаходяться на відстані 3,4 м один від одного, з’єднано поперечкою. Висота одного стовпа 5,8 м, а другого 3,9 м. Знайдіть довжину поперечки.

10. Телефонний провід завдовжки 15 м протягнуто від телефонного стовпа, де він прикріплений на висоті 8 м від поверхні землі, до будинку, де його прикріпили на висоті 20 м. Знайдіть відстань між будинком і стовпом, вважаючи, що провід не провисає.

 Розв'язати 5 на вибір завдань у зошиті. Відповіді сфотографувати і надіслати на електронну адресу вчителя  irinatsoy@ukr.net   

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАД 3

ГЕОМЕТРІЯ. 7 КЛАС

ТЕМА: ЗОВНІШНІЙ КУТ ТРИКУТНИКА.

Перевірка домашнього завдання

Ознайомся з новим матеріалом:

параграф 18 стр.85 підручника, або переглянути відеоматеріали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати завдання

https://sites.google.com/site/hlibodarivskijnvk/7-klas/geometria/%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%821.PNGhttps://sites.google.com/site/hlibodarivskijnvk/7-klas/geometria/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG

 

 

Відповіді до завдань впиши у форму

https://sites.google.com/site/hlibodarivskijnvk/7-klas/geometria/%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%822.PNG 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА: Оцінки буде виставлено за домашнє завдання + робота за урок

ТЕМА: СУМА КУТІВ ТРИКУТНИКА.

 1. Уважно перегляньте малюнок і спробуйте  знайти невідомі кути трикутника, натисніть тут
 2. Розв'язати у зошиті вправи з підручника 366, 371 сторінка 84

 

 1. Відповіді впишіть у форму

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ЗНАЮ! У ВАС ВСЕ ВИЙДЕ!!!!!!!!!!!!

 

ТЕМА: СУМА КУТІВ ТРИКУТНИКА.

 1. Дати відповіді на запитання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/hlibodarivskijnvk/7-klas/geometria/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG

 1. Знайти невідомі кути трикутника

 

 

 

Відповіді вписати у форму

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЖАЮ УСПІХІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

.

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
31 січня 2018
Переглядів
5549
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку