Презентація "Роль конкуренції в організації ринкової економіки"

Про матеріал

Презентація розкриває суть поняття "конкуренція", знайомить із її видами, дає можливість усвідомити, яку роль відіграє конкуренція у функціонуванні ринкової економіки, що таке досконала і недосконала конкуренція, як співвідносяться конкуренція і монополія.М

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Роль конкуренції в організації ринкової економіки Матеріали підготовлені до уроку вчителем економіки Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 ім. М. Савченка СМР Ткаченко Наталією Миколаївною

Номер слайду 2

Ринок – це сфера, де активно взаємодіють усі ринкові суб’єкти Ринок – це організована структура, у якій “зустрічаються” виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті попиту споживачів і пропозиції виробників установлюються ціни на товари і послуги та обсяги продажу. Ринок – це відносини між людьми, що проявляються через обмін, організований за законами товарного виробництва й обігу.

Номер слайду 3

Конкуренція це боротьба (змагання, суперництво) між окремими суб’єктами ринку за найповнішу реалізацію своїх інтересів, насамперед, економічних.

Номер слайду 4

Аргументи проти Шарль Фур’є (відомий французький соціаліст XIX ст.). Конкуренція викликає скорочення заробітної плати і веде народ “до злиднів через успіхи промисловості”. “Будь-який трудящий перебуває в стані війни з іншими і недоброзичливий до них через особистий інтерес” (“Новий господарський і соцієтарний світ...”). Микола Чернишевський (відомий російський соціаліст XIX ст.). “Ця війна називається конкуренцією... вона нищить усіх найслабших у кожному званні, у кожній справі” (“Капітал і праця”). Карл Маркс, визнаючи, що конкуренція сприяє технічному прогресу і нагромадженню капіталу, наголошував на тому, що вона є засобом експлуатації. “Конкуренція... серед робітників дає змогу капіталістові зменшити ціну праці, а спадна ціна дає йому, в свою чергу, можливість додатково збільшити робочий час” (“Капітал”, т.1). Аргументи за Альфред Маршалл (видатний англійський економіст, засновник мікроекономіки). Конкуренція існує “для підтримки енергії і саморозвитку суспільства”, а припинення її дії “може порушити стабільність суспільного добробуту”. На конкуренцію найчастіше нарікають ті торговці і промисловці, ціни на товари яких вона знижує. Хоча “енергія і винахідливість” конкурента, який спричинив це зниження, обертається вигодою для споживача і суспільства (“Принципи політичної економії”, т. 1). Фрідріх Август фон Хайєк (видатний австро-американський економіст, лауреат Нобелівської премії). “Конкуренція являє собою процедуру відкриття, пізнання нового — процедуру, властиву еволюції в усіх її формах, що змушує людину поза її бажанням пристосовуватися до певних ситуацій. І саме за рахунок зростаючої конкуренції, а не за рахунок солідарності збільшується поступово наша ефективність” (“Згубна самовпевненість. Помилки соціалізму”).

Номер слайду 5

Для здійснення конкуренції потрібні певні умови: наявність певної кількості незалежних економічно виробників товару або ресурсів та їх споживачів; свобода вибору господарської діяльності виробників і партнерів при встановленні господарських зв’язків; можливість доступу до ринку будь-якого суб’єкта ринкових відносин; наявність достатньої кількості вільних економічних ресурсів, які можна використати для виробництва.

Номер слайду 6

Переваги та недоліки - конкуренція стимулює раціональне використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів; - змушує виробників постійно поновлювати асортимент; - пильно стежити за науково-технічними новинками і активно впроваджувати їх у виробництво. - конкуренція є однією з причин безробіття; - впливає на нерівномірний розподіл доходів між різними групами населення; - призводить до розорення дрібних товаровиробників; - сприяє концентрації виробництва; - може породжувати монополію з усіма її негативними наслідками.

Номер слайду 7

Плюси конкуренції немає невиправданого зростання цін; поліпшення якості товару; двигун науково-технічного прогресу; поліпшення конкурентоспроможності на світових ринках; зростання ефективності економіки.

Номер слайду 8

Мінуси конкуренції у когось товар може бути краще; складніше залучити клієнтів; ризик бути "видавленим" з ринку; може будуватися на корисливості, і цим посилює мотивацію вчинення шахрайство і злочинів.

Номер слайду 9

Види конкуренції Цінова: продавці впливають на попит за допомогою зміни ціни, тобто вони рухаються кривою попиту, змінюючи ціну. Цінова конкуренція — гнучкий інструмент маркетингу, оскільки ціну можна швидко і легко змінювати, з огляду на фактори попиту. Нецінова: виділяють товари або послуги за допомогою реклами, пакування, постачання, сервісу, доступності товарів або послуг та інших маркетингових факторів. Чим унікальніша пропозиція продавця з погляду споживача, тим більше влади у встановленні цін.

Номер слайду 10

Чому виникає конкуренція? Суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі. Спроби компаній з інших галузей залучити покупців даної галузі на бік своїх товарів-замінників. Потенціал входу в галузь нових фірм. Ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку постачальників ресурсів. Ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку покупців продукції.

Номер слайду 11

Міра конкуренції визначається: Кількістю покупців і продавців; Наявність точної інформації, її доступність; Тип продукту, що продається; Легкість появи нових фірм на ринку. Рівень конкуренції визначається “свободою підприємництва та вибору”

Номер слайду 12

недосконала стан ринку, за якого певні продавці або покупці можуть здійснювати вплив на ринкову ціну. досконала жоден продавець не здатний істотно впливати на ціну. Конкуренція

Номер слайду 13

газо-, водо-постачання: «Нафтогаз України», «Укрспецекспорт», «Енергоатом», «Укрзалізниця». ринок мобільного звязку, компютерів, автомобільний: ,«Microsoft», «Apple», «БМВ» «Мерседес», роздрібна торгівля, легка промисловість, перукарні, кінотеатри с/г продукція, ринок іноземних валют Приклади можлива значна вагома відсутня Нецінова конкуренція повний значний незначний ніякий Вплив на ціну неможливий важкий неважкий вільний Вступ в галузь унікальний може бути однорідним неоднорідний однорідний Однорідність продукту одна декілька багато дуже багато Чисельність фірм Монополія Олігополія Монополіс- тична конкуренція Досконала конкуренція Структура ринку Риси

Номер слайду 14

Олігополія – ринкова ситуація, за якої декілька фірм домінує в галузі.

Номер слайду 15

Природні монополії: залізниця, пошта, комунальне господарство (водопостачання, газопостачання, електроенергія) Монополія – одна фірма є єдиним виробником продукту, в якого немає близьких замінників.

Номер слайду 16

Монополії на загальнодержавному ринку: - Національна енергетична компания Укренерго; - Укрзалізниця в складі шести залізниць та інші об єднання, підприємства, установи залізничного транспорту; - НАК Нафтогаз України, ОАО Укртранснафта; - Українське державне підприємство Укрхімтрансаміак; - державне підприємство обслуговування повітряного руху Украерорух; - ПАТ Одеський припортовий завод; - УДП почтового звязку Укрпошта; - Концерн РРТ; - ПАТ Укртелеком.

Номер слайду 17

Монопсонія – один покупець на ринку.

Номер слайду 18

Поведінка виробника за умов: досконалої конкуренції 1. Ціна продукту — показник, на який виробник вплинути не може. Маючи на меті максимізацію прибутку, виробник здатний впливати лише на обсяги виробництва. 2. Вирішуючи питання скільки виробляти, виробник зіставляє виручку від реалізації додаткової одиниці продукту і витрати на виробництво цієї одиниці . Якщо граничні витрати починають перевищувати виручку, то це сприймається виробником як сигнал до припинення збільшення виробництва чистої монополії 1. Виробник може впливати і на ціну, і на обсяги виробництва. Існує залежність: чим більші обсяги виробництва, тим менша ціна. 2. Підприємство-монополіст зацікавлене у виробництві меншої кількості продукції і продажу її за вищою ціною. Межею зростання цін є доходи покупців.

Номер слайду 19

Основна ідея А. Маршала, яку він розкрив у праці «Принципи економіки» (1890 р.) необхідность перенесення наголосу в дослідженнях економістів із проблеми вартості на аналіз закономірностей взаємодії категорій попиту та пропозиції і створення на цій основі розгорнутої теорії ціни.

Номер слайду 20

Попит і пропозиція

Номер слайду 21

Державне регулювання цін Державне регулювання цін – це діяльність держави, спрямована на встановлення і підтримку певного рівня цін.

Номер слайду 22

Монополія обмежує позитивні риси конкуренції, її конструктивний вплив на технічний прогрес, зменшення витрат, зростання добробуту. Тому понад 100 років існує практика обмеження монополій з боку держави, так зване антимонопольне законодавство. Що, зокрема, забороняє антимонопольне законодавство США? 1 - контроль одним виробником більше ніж 60% ринку. 2 - домовленість виробників, спрямовану на фіксування цін. 3 - дискримінацію покупців через визначення продавцем певних додаткових умов продажу (продаж у комплекті тощо).

Номер слайду 23

До першочергових реформ у сфері захисту конкуренції належить: - запровадження якісної оцінки впливу регуляторних дій органів державної влади. - реорганізація Антимонопольного комітету України. - застосування нагляду у сфері державних закупівель за позаконкурентними процедурами, зокрема щодо низки оборонних закупівель.

Номер слайду 24

Внутрішнім механізмом руху ринкової економіки і розв’язання фундаментальних економічних проблем є конкуренція. Серед позитивних наслідків конкуренції є динамічне пристосування до нових ситуацій, зростання ефективності, зменшення витрат і, як наслідок, підвищення добробуту. Причиною недосконалості конкуренції стає монополія або продавців, або покупців. Монополія суттєво змінює поведінку виробника на ринку, даючи йому можливість забезпечувати зростання власних прибутків за рахунок зменшення обсягів реалізації та зростання цін. Розуміючи негативні наслідки монополії, держави розвинутих країн створили антимонопольне законодавство.

Номер слайду 25

Дякую за увагу!!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.3
Оригінальність викладу
3.3
Відповідність темі
4.3
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Гребіник Ярослав Вікторович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Леиг Мистер
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  4.0
 3. Силкіна Галина
  Дякую за Вашу роботу!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.)
Додано
19 липня 2018
Переглядів
11234
Оцінка розробки
4.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку