25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Презентація "Роль мистецтва в освітньому процесі як засіб гармонійного розвитку особистості в умовах проєкту " Інтелект України"..

Про матеріал
Презентація допоможе визначити роль мистецтва в освітньому процесі як засобу гармонійного розвитку особистості молодшого школяра в умовах науково-педагогічного проєкту "Інтелект України".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Роль мистецтвав освітньому процесі як засіб гармонійного розвитку особистості

Номер слайду 2

Діти повинні жити у світі краси,гри, казки , музики , малюнка , фантазії ,творчості.  Творчість відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів. В. Сухомлинський

Номер слайду 3

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб;формування цінностей; розвиток самостійності, творчості та допитливості; необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві; компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

Номер слайду 4

Вивчення освітньої галузі «Мистецтво» у початковій школі передбачається Державним стандартом початкової загальної освіти. Її зміст ґрунтується на:загальнолюдських цінностях ;принципах науковості; полікультурності;Системності; Інтегративності;єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості;взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Номер слайду 5

Метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Номер слайду 6

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Номер слайду 7

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовними лініями:“Художньо-творча діяльність” націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей через освоєння художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого вираження. “Сприймання та інтерпретація мистецтва” спрямована на пізнання цінностей, що відображають твори мистецтва. “Комунікація через мистецтво” націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого “Я”. Передбачає формування презентувати себе і свої досягнення, взаємодіяти у різних культурно-мистецьких заходах.

Номер слайду 8

Ключові компетентності, які повинні формуватися на уроках мистецтва: Вільне володіння державною мовою;Математична компетентність;Компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічна компетентність; Інформаційно-комунікаційна компетентність; Навчання впродовж життя; Громадянська та соціальна компетентності;Культурна компетентність; Підприємливість та фінансова грамотність;Інноваційність.

Номер слайду 9

Розвиток компетентностей здійнюється через такі види діяльності: Усне висловлювання вражень; Здійснення елементарних розрахунків;Спостереження, дослідження і відтворення довкілля засобами мистецтва; Використання ІКТ; Співпраця, участь у заходах; Виявлення шани до народних традицій; Прояв бажання ділитися своїми творчими ідеями; Бажання впроваджувати нові ідеї.

Номер слайду 10

Зміст навчання предметів художньо-естетичного циклу (освітньої галузі «Мистецтво») в школі спрямовані на розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів,формування їх художньо-образного, асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні, засвоєння образного змісту творів мистецтва, що відкриває широкі можливості ефективного впливу на формування патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей в школярів.

Номер слайду 11

Упродовж навчання у початковій школі у дітей мають системно формуватися виконавські уміння та навички, характерні для кожного окремого виду художньої діяльності: опанування графічних, живописних, декоративних технік, знайомство з правилами композиції, кольорознавства, ліплення тощо; формування вокальних та хорових навичок;набуття елементарних акторських та хореографічних умінь під час театралізацій, інсценізацій, рольових ігор, рухів під музику тощо.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

МУЗИЧНА СКЛАДОВА КУРСУ «МИСТЕЦТВО»художньо-творча діяльність (спів вокальних вправ, дитячих пісень, гра на музичних інструментах, імпровізації голосом, пластикою, інсценізація пісень, створення театралізованих образів, знайомство з нотною грамотою тощо);

Номер слайду 15

сприймання та інтерпретація творів мистецтва (сприймання творів різних видів мистецтва, обговорення вражень, емоцій, які вони викликали, добір із запропонованих слів-характеристик, що співзвучні особистим емоціям та враженням, визначення засобів виразності твору тощо);

Номер слайду 16

Номер слайду 17

комунікація через мистецтво (виховні ситуації, презентація та характеристика власних творчих досягнень, проведення шкільних мистецьких заходів та упровадження правил творчої співпраці, взаємодії, комунікації).

Номер слайду 18

Номер слайду 19

ОБРАЗОТВОРЧА СКЛАДОВА КУРСУ «МИСТЕЦТВО “художньо-творча діяльність (малювання графічними матеріалами, фарбами, вирізування, конструювання з паперу, робота з природними матеріалами, оздоблювальних елементів. різних видів декоративно-прикладного мистецтва   (народна іграшка, розпис, витинанка, писанка, ліплення з пластичних матеріалів різними прийомами і способами);

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

сприймання та інтерпретація творів мистецтва (сприймання творів різних видів образотворчого мистецтва, обговорення вражень, емоцій, визначення засобів виразності твору, визначення колориту творів мистецтва та учнівських робіт);

Номер слайду 23

Номер слайду 24

комунікація через мистецтво (презентація та характеристика власних творчих досягнень, колективне виконання творчого задуму щодо оформлення класної кімнати, створення колективних художніх композицій, флеш-моби тощо).

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Педагогічні технології:технології інтегрованого навчання,особистісно-зорієнтовані, інтегративні, ігрові, інтерактивні,розвивальне, проблемне навчання,критичне мислення,проектна технологія,Мистецькі технології:арт-технології,технології музикотерапії,вокалотерапії,арт-терапії,казкотерапії Мистецько-педагогічні технології

Номер слайду 28

Методична компетентність вчителя мистецтва

Номер слайду 29

Життя в умовах ринкової економіки, новітніх науково-інформаційних технологій визначило суспільний запит на виховання творчої, інтелектуально розвиненої, креативної особистості, яка вміє самостійно приймати рішення, робити вибір, врівноважуючи його свідомою відповідальністю. Розвиток дитини, її інтелектуальних та творчих якостей є пріоритетним напрямом у професійній діяльності вчителя початкових класів. І реалізовувати його нам допомагає діяльність за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

Номер слайду 30

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» ПРИДІЛЯЄ увагу: розвитку творчості (креативності); емоційного інтелекту – якостей особистості, необхідних їй упродовж життя;якостей, що активно розвиваються у процесі різних видів мистецької діяльності – спів, малювання, імпровізація, інсценізація, активне сприймання творів мистецтва для розуміння їх впливу на людину.

Номер слайду 31

Для уроків характерні: висока щільність і швидкий темп, вони прораховані до секунд. Програма проекту досить насичена і надзвичайно цікава завдяки :спеціальним методикам; засобам наочності; ілюстрованим, аудіо- та відеоматеріалам;іграм, танцювальним рухам і музичним паузам процес навчання стає захоплюючим для дитини.

Номер слайду 32

Навчання – інтегроване: діти одночасно працюють із картами,слухають музику, роздивляються твори прикладного мистецтва, живопису, графіки і  скульптури,переглядають фільми. Це багатоаспектна міжпредметна інтеграція , відбувається всебічне сприйняття матеріалу за принципом «бачу, чую і творю», системний підхід та доступність подачі складних тем. Проект дає вчителю такий інструментарій, який дозволяє творити на уроках, формувати в учнів ключову компетентність «Умій учитися».

Номер слайду 33

На кожному уроці створюються ситуації успіху, зацікавленості та комфорту. Розвивальне освітнє середовище сприяє прояву здібностей кожної особистості.

pptx
Пов’язані теми
Мистецтво, Інші матеріали
Додано
12 жовтня 2020
Переглядів
437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку