2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Презентація "Розмноження рослин"

Про матеріал
Здатність розмножуватися притаманна всім живим організмам. Розмноження забезпечує передачу нащадкам інформації про ознаки організму, тобто інформації,яку називають спадковою. Розмноження – це процес відтворення собі подібних організмів, який забезпечує неперервність життя видів. Виокремлюють дві основні форми розмноження, що здійснюються спеціальними клітинами: нестатеве – спорами і статеве – гаметами. Розмноження забезпечує збільшення кількості особин виду при наявності сприятливих умов, а також заміну особин, які старіють і гинуть.Нестатеве розмноження – це розмноження, яке відбувається за участю нестатевих клітин лише одного організму. Всі нащадки, які утворюються з цих клітин, є подібними до батьківського організму, тому що спадкова інформація передається без змін. Нестатеве розмноження обмежує різноманітність ознак нових особин, але може за короткий час забезпечити утворення великої кількості нащадків.Статеве розмноження – це розмноження, яке відбувається за участю статевих клітин, як правило, двох батьківських організмів. Статеві клітини, або гамети, несуть різну спадкову інформацію. За всіх випадків статевого розмноження гамети зливаються. Злиття гамет називають заплідненням
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розмноження рослин: статеве та нестатеве розмноження рослин

Номер слайду 2

Розмноження Розмноження — це здатність живих організмів відтворювати особин (організми) того ж виду. Отже, здатність розмножуватися, тобто давати потомство, що з дивовижною точністю повторює будову, спосіб життя, пристосування батьківських форм, є запорукою продовження життя на нашій планеті.

Номер слайду 3

Форми розмноження

Номер слайду 4

Статеве розмноження Для статевого розмноження необхідні два організми, які утворюють спеціальні статеві клітини — гамети. Дві гамети зливаються, утворюючи нову клітину — зиготу. Із зиготи розвивається дорослий організм наступного покоління, який несе в собі ознаки двох батьківських організмів. На відміну від нестатевого, при статевому розмноженні з’являється велика різноманітність ознак в особин, що дозволяє їм краще пристосовуватися до мінливих умов життя.

Номер слайду 5

Гамети. Головною відмінністю статевого розмноження від нестатевого є утворення гамет. Гамети — це клітини, які несуть свою частину інформації від батьківського та материнського організмів, які їх утворюють. На відміну від звичайних клітин, гамети містять половинний набір хромосом. Потім, після злиття гамет, набір хромосом стає повним. Жіночі гамети називають яйцеклітиною, а чоловічі гамети в рослин називають сперміями.

Номер слайду 6

Подвійне запліднення у квіткових рослин

Номер слайду 7

Статеве розмноження спорових рослин. У спорових рослин відбувається чергування поколінь. Статевого- гаметофіту та нестатевого - спорофіту.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Спори. Окремі спеціалізовані клітини, оточені захисними оболонками. Нестатеве розмноження в нижчих рослин здійснюється за допомогою спеціалізованих спор із джгутиками (зооспор) і нерухомих спор (апланоспор).

Номер слайду 11

Спора це репродуктивна структура, пристосована для поширення й виживання в неактивному стані протягом довгого періоду часу за несприятливих умов. Спори формують частину життєвого циклу багатьох рослин, грибів, деяких бактерій. Головною різницею між спорами і насінням є незначна кількість поживних речовин, що міститься у спорі.

Номер слайду 12

Вегетативне розмноження — це розмноження частинами вегетативних органів рослини. Воно значно поширене у природі, здавна використовується людиною при розведенні плодових і ягідних рослин, в овочівництві, лісівництві, квітникарстві. Вегетативне розмноження сприяє значному збільшенню числа особин і розселенню їх у природі. Оскільки при вегетативному розмноженні успадковуються ознаки материнського організму, у практиці селекційної роботи і в сільському господарстві його використовують для збереження цінних сортів культурних рослин і для швидкого підвищення їхньої урожайності.

Номер слайду 13

Вегетативне розмноження рослин. Штучне. Природне. Пагоном. Коренем. Щеплення. Живцювання. Трансплантація. Кореневими паростками. Кореневим живцями. Надземнимипагонами. Листками. Вусами. Стебловимиживцями. Листковимживцями. Листковимибруньками. Цибулинами. Бульбами. Корневищем. Підземними видозміненими пагонами

Номер слайду 14

Природне вегетативне розмноження:

Номер слайду 15

Штучне вегетативне розмноженнярозмноження поділом (кущів — бузок, кореневищ — іриси, бульб — картопля, коренів — малина) — бульби можна розділити на декілька частин, і, якщо відрізана частина матиме хоч одну бруньку, вона утворить пагін, з якого виросте молода рослина. Розмноження поділом кущів найчастіше практикують у декоративному садівництві;

Номер слайду 16

розмноження виводками, живцями — живцем називається частина рослини, відрізана від батьківської форми для вегетативного розмноження; це можуть бути і частини стебел, і частини коренів, і частини листків. Кореневими живцями розмножуються хрін, троянди, драцени. Листковий живець — листок із черешком кладуть на вологий пісок, зробивши на великих жилках надрізи для швидкого формування додаткових коренів;• щеплення — пересадження частини живої рослини, що має бруньку, на іншу рослину, з якою вона зростається. Та частина рослини, що пересаджується на іншу, називається прищепою, а та, на яку пересаджують,— підщепою.

Номер слайду 17

Щеплення. Це пересаджування частини однієї рослини на іншу рослину з подальшим їх зрощуванням між собою.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

«Розподіли ознаки». Ряд характерних ознак спор, які необхідно розподілити у два стовпчики: велика чисельність (до кількох мільйонів); без сприятливих умов гинуть; більшість швидко проростає; дуже легкі; відсутній запас поживних речовин; вкриті потовщеною оболонкою. {08 FB837 D-C827-4 EFA-A057-4 D05807 E0 F7 C}Позитивна риса. Негативна риса

Номер слайду 20

{08 FB837 D-C827-4 EFA-A057-4 D05807 E0 F7 C}Позитивна риса. Негативна риса1) велика чисельність (до кількох мільйонів)2) дуже легкі;3) більшість швидко проростає;4) вкриті потовщеною оболонкою1) без сприятливих умов гинуть;2) відсутній запас поживних речовин

Номер слайду 21

«Закінчи речення»1. Збільшення кількості особин будь-якого виду називається…2. Під час розмноження нащадки отримують від батьків…3. Розрізняють такі типи розмноження: … 4. Статеве розмноження відбувається за допомогою…5. Чоловічі статеві клітини називаються… 6. Жіночі статеві клітини називаються…7. Під час злиття чоловічої та жіночої статевих клітин утворюється… 8. Нестатеве розмноження рослин здійснюється за допомогою…9. Окрема нестатева клітина, оточена захисними оболонками, називається… 10. Рухомі спори мають… (….), за допомогою яких вони пересуваються.11. Вітром, водою або за допомогою тварин поширюються… (….) спори.12. Розмноження рослин за допомогою вегетативних органів чи їхніх видозмін називається… (……).

Номер слайду 22

1. Збільшення кількості особин будь-якого виду називається… (розмноженням).2. Під час розмноження нащадки отримують від батьків… (спадкову інформацію).3. Розрізняють такі типи розмноження: … (статеве, нестатеве).4. Статеве розмноження відбувається за допомогою… (статевих клітин).5. Чоловічі статеві клітини називаються… (спермії або сперматозоїди).6. Жіночі статеві клітини називаються… (яйцеклітини).7. Під час злиття чоловічої та жіночої статевих клітин утворюється… (зигота).8. Нестатеве розмноження рослин здійснюється за допомогою… (спор).9. Окрема нестатева клітина, оточена захисними оболонками, називається… (спорою).10. Рухомі спори мають… (джгутики), за допомогою яких вони пересуваються.11. Вітром, водою або за допомогою тварин поширюються… (нерухомі) спори.12. Розмноження рослин за допомогою вегетативних органів чи їхніх видозмін називається… (вегетативним).

pptx
Додано
23 січня 2019
Переглядів
3897
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку