15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Презентація “ Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції.”

Про матеріал

Презентація до уроку “ Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції."

Розроблено для учнів 9-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, що навчаються за типовою програмою з біології для 6-9 класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 року.

2 години на тиждень

Зміст слайдів
Номер слайду 1

9 клас Ознайомитися із основами еволюційного вчення, сформувати уявлення про розвиток еволюційних поглядів, розглянути внесок у розвиток ідей еволюціонізму відомих учених; розвивати вміння використовувати отримані раніше знання; виховувати вміння поважати ідеї, відмінні від власних поглядів. - еволюція; -еволюційне вчення; - креаціонізм; - трансформізм; ламаркізм; успадкування набутих ознак; дарвінізм; природний добір; боротьба за існування; спадкова мінливість  

Номер слайду 2

Еволюція – це незворотній процес змін, що відбувається в певній системі.

Номер слайду 3

Еволюція – це історичний розвиток органічного світу та збільшення різноманітності видів шляхом новоутворень, поступового пристосування живих систем до мінливих умов існування. Термін запропонував Шарль Бонне у 1762 р Ключові слова: адаптивність змін (пристосованість); незворотній характер; вищий рівень організації.

Номер слайду 4

Деякі ідеї про історичний розвиток живих істот висловлювали ще античні мислителі: давньогрецькі – Геракліт, Демокріт, давньоримські – Тіт Лукрецій. Але спроби науково пояснити розвиток природи з’явились лише на початку ХІХ ст.. Вони виказували ідеї про змінність навколишнього світу, у тому числі про історичні перетворення організмів: - живе походить від неживого; -одні істоти дають початок іншим. Історія еволюційних поглядів Геракліт ефеський – діалектичне мислення “Все тече – все міняється” В основі живого – вогонь.

Номер слайду 5

Системи еволюційних поглядів креаціонізм трансформізм

Номер слайду 6

Карл Лінней – праця «Система природи» (1735), де запропонував першу класифікацію рослин і тварин. Розділив тваринний світ на шість класів: Ссавці, Птахи, Гади (Земноводні і Плазуючі), Риби, Комахи і Черв'яки (до черв'яків відніс губок, кишковопорожнинних і молюсків). У класі Ссавці учений виділив 17 рядів і до вищого ряду приматів відніс людиноподібних мавп і людину Створена Ліннеєм класифікація носила штучний характер, оскільки ґрунтувалася не на головних властивостях організмів і їх історичних зв'язках, а на чисто зовнішніх ознаках. Кожний вид, із його точки зору, представляв потомство однієї пари тварин або рослин, створених Богом і з тих пір постійних і незмінних.

Номер слайду 7

Розвиток природознавства в кінці XVIII — початку XIX ст. ознаменувався посиленням матеріалістичних уявлень. Деякі учені виказували думку про природне виникнення світу і його поступовий розвиток і оновлення. Основи першого вчення про еволюцію органічного світу були розроблені і опубліковані в праці «Філософія зоології» (1809) французьким природодослідником Ж. Б. Ламарком(1744 — 1829).

Номер слайду 8

I закон Ламарка “Вправляння чи не вправляння органів” . Теорія мала суто теоретичний характер Перша еволюційна теорія (ламаркізм) Він припускав , що всім живим організмам властиве прагнення до досконалості , бажання стати кращими та складнішими . II закон Ламарка “Успадкування набутих ознак” Якщо орган тренується, то він розвивається, якщо ні – з часом відмирає. Набуті у процесі життя зміни передаються нащадкам.

Номер слайду 9

Жан Батист Ламарк Згідно з I законом, живий організм може натренувати якийсь орган, а потім передати цю ознаку іншим поколінням. Предок жирафи протягом багатьох поколінь тягнув шию , аби дістатися листя на гілках дерев . У результаті шия тренувалась та видовжувалась із кожним поколінням , що й призвело до появи шиї сучасного жирафа.

Номер слайду 10

Під градацією (лат. gradatio — поступове підвищення, від gradus — ступінь, степінь) Ламарк розумів послідовні ступені ускладнення організації від найпростіших до ссавців. В тваринному світі він виділив 14 класів і розділив їх на 6 градацій (ступенів).

Номер слайду 11

Теорія природного добору Чарльза Дарвіна Вчений замість авбстрактних висновків описував спостережувані явища , грунтуючись на фактах і мисленєвих експерементах. На той час Ч.Дарвін нічого не знав про генетику й механізм спадковості , проте використав сам факт спадкової передачі ознак. 1809-1882 ( англійський натураліст та мандрівник )

Номер слайду 12

Чарлз Дарвін 1859 р. – праця «Походження видів шляхом природнього добору»

Номер слайду 13

Основні положення теорії Дарвін висловив в 1859 р. в книзі «Походження видів шляхом природного добору» Навколосвітня подорож Дарвіна на корблі «Бігль» 1831 – 1836 рр.

Номер слайду 14

Еволюція за Дарвіном полягає у безперевних пристосувальних змінах видів. Він вважав, що всі сучасні види є нащадками вимерлих предкових форм. Еволюція відбувається на грунті спадкової мінливості під дією боротьби за існування, наслідком якої є природний добір.

Номер слайду 15

Археоптерикс Ознаки від рептилій: кігті на передніх кінцівках наявність зубів довгий хвіст із хребтом із хребців, які не зрослися Ознаки від птахів: Диференційоване оперення Передні кінцівки перетворені у крила Докази палеонтології (викопні рештки перехідних форм)

Номер слайду 16

Іхтіостег

Номер слайду 17

Палеонтологічні ряди

Номер слайду 18

Закон зародкової подібності (К.Бер) Біогенетичний закон (Е.Геккель, Ф.Мюллер) Ембріологічні докази еволюції Біогенетичний закон - кожна особина в індивідуальному розвитку (онтогенезі) коротко й швидко повторює історію розвитку свого виду (філогенез).

Номер слайду 19

Порівняльна анатомія – наука, яка займається вивченням подібності та відмінності в будові тварин, чим з’ясовує родинні зв’язки між різними групами тварин і їх походження в процесі еволюції. Гомологічні органи Аналогічні органи Атавізми Рудименти Порівняльно-анатомічні докази

Номер слайду 20

Гомологічні органи - це органи, які подібні за будовою та походженням, але виконують різні функції

Номер слайду 21

Аналогічні органи - це органи, які мають подібну функцію, проте мають різне походження і будову.  крило птаха і метелика кінцівка крота і вовчка

Номер слайду 22

Атавізми - випадки появи в окремих особин ознак предків

Номер слайду 23

Рудименти - це органи, що в процесі еволюції втратили початкове значення і знаходяться в стадії зникнення

Номер слайду 24

Молекулярно-генетичні та біохімічні докази Аналіз ДНК спроможний встановити ступіть споріднення між двома людьми, порівняння геномів дозволяє з'ясувати ступінь споріднення між видами, а знаючи кількість накопичених відмінностей, дослідники визначають час розходження двох видів, тобто час, коли існував їх останній спільний предок. Наприклад, згідно з даними палеонтології, спільний предок людини і шимпанзе жив приблизно 6 млн років тому.

Номер слайду 25

Відео «Докази еволюції»

Номер слайду 26

Фактори еволюції Еволюційні фактори — це явища та процеси, які змінюють генофонд популяції. Мутації Популяційні хвилі (хвилі життя) Дрейф генів Ізоляція Міграція Природний добір

Номер слайду 27

Закріплення знань Гіпотеза, згідно з якою життя на Землі виникло завдяки Творцю: А       креаціонізм Б       стаціонарного стану В       панспермії 2. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу як фактор еволюції розглядав: а) К. Лінней; б) Ж. Кюв’є ; в) Ж.-Б. Ламарк. 3. Те, що види реально існують у природі й не змінюються з часом, вважав: а) Ч. Дарвін; б) К. Лінней; в) Ж.-Б. Ламарк 4. Послідовники креаціонізму: а) дотримуються релігійних поглядів на походження життя; б) дотримуються еволюційних поглядів на походження життя; в) вважають, що життя на Землю було занесено з космосу. 5. Учений, що є автором книги «Філософія зоології»: а) Арістотель ; б) Лінней ; в) Ламарк; г) Дарвін. 6. Дай визначення терміну. Еволюція- це….. 7. За Ламарком рушійними факторами еволюції є_____________ та ___________ . 8. За Дарвіном еволюційними факторами є____ ,_________ та________ 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Перун Ганна Федорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Беднарчук Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кухар Анастасія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додав(-ла)
Биндю М.
Додано
31 березня 2020
Переглядів
6413
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку