26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Презентація "Ґрунти України" 8 кл.

Про матеріал

Знання про багатоманітність типів ґрунтів на території України, їх розміщення та походження потрібні, щоб могти оцінити те багатство, яким ми володіємо нині. І ще необхідніше, щоб зберегти ґрунти для майбутніх поколінь.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Грунти України

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Грунт – це особливе природне тіло, верхній пухкий родючий шар земної кори, сформований в результаті взаємодії природних компонентів.

Номер слайду 4

Ґрунт складається з кількох шарів, або горизонтів. Сукупність усіх ґрунтових горизонтів становить профіль ґрунту. Кожний шар ґрунту має свою будову, структуру, колір і потужність. У різних ґрунтів профілі неоднакові.

Номер слайду 5

Ґрунтовий профіль Гумусовий шар Елювіальний шар Материнська порода Ілювіальний шар

Номер слайду 6

Склад і будова ґрунту. Основні його компоненти – частки гірських порід, що зазнали ерозії – глина, алеврит і пісок, які перетворюються на ґрунт тільки після додання органічного матеріалу. Невід'ємними інгредієнтами ґрунту є також вода, яка тонкою плівкою вкриває незліченні частки органічного і неорганічного матеріалу, і повітря, що заповнює поровий простір між ними.

Номер слайду 7

Складові частини ґрунту

Номер слайду 8

Умови грунтоутворення

Номер слайду 9

ГРУНТИ ЗА МЕХАНІЧНИМСКЛАДОМСУГЛИНИСТІСУПІЩАНІПІЩАНІглинисті

Номер слайду 10

Супіщані60% пісок40% глина. Суглинкові60% глина40% пісокҐрунти

Номер слайду 11

В Україні нараховують понад 38 типів грунтів. Вони відрізняються між собою структурою, мінеральним складом, вмістом гумусу та поживних елементів, фізичними й хімічними властивостями, родючістю, придатністю для сільськогосподарського використання.

Номер слайду 12

Основними генетичними типамиґрунтів в Україні є дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи, каштанові, бурі лісові (буроземи), лучні, болотні, коричневі

Номер слайду 13

Типи ґрунтівдерново- сірі лісові чорноземи каштанові лучні буроземипідзолистікоричневі

Номер слайду 14

Сформувалися в умовах помірного теплого вологого клімату на піщано-глинистих відкладеннях. Гумусовий горизонт малопотужний до 20 см. Дерново-підзолисті ґрунти.

Номер слайду 15

Гумусовий горизонт досягає 60 см. Родючість цих ґрунтів становить 44-80 балів (за 100 бальною шкалою). Формується в умовах характерних для природної зони лісостепу. Сірі лісові грунти

Номер слайду 16

Сформувалися в умовах сухого степу. Шар гумусу досягає 45 см. Каштанові грунти

Номер слайду 17

З усіх видів грунтів найродючіші чорноземи. Родючість грунтів визначає такий компонент, як гумус (перегній). Це органічна речовина, що утворилася з решток відмерлих організмів, а також у результаті життєдіяльності організмів, які переробляють ці рештки, розкладають, збагачують вуглекислим газом, водою, аміаком та іншими речовинами.

Номер слайду 18

Найпоширеніші в Україні – чорноземи.

Номер слайду 19

Формується під степовою рослинністю в умовах помірно теплого, недостатньо вологого клімату. Потужність гумусового горизонту досягає 120 см. Родючість становить 65-100 балів (за 100 бальною шкалою). Чорнозем

Номер слайду 20

Структура грунтового покриву України. Чорнозем. Опідзолені КаштановіСірі лісові СолонцюватіЛужні

Номер слайду 21

Відповідно від призначення всі землі України поділяються на:- землі сільськогосподарського призначення;- землі населених пунктів;- землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;- землі природоохоронного, оздоровчого, та історико-культурного призначення;- землі лісового фонду;- землі водяного фонду;- землі запасу. Земельний фонд України

Номер слайду 22

Екологія ґрунту Ґрунт є найдорожчим багатством людства. Чорноземні ґрунти, найродючіші в світі, вкривають дві третини території України. Сільськогосподарські угіддя тут становлять 71 %, а орні 56 % усієї площі країни. Ґрунти не належать до категорії невичерпних ресурсів. В Україні спостерігається зменшення земель внаслідок ерозійних процесів, повторного засолення, забруднення промисловими відходами. Чорноземи втратили третину гумусу.

Номер слайду 23

Антропогенний вплив на ґрунт Прямий. Обробка земель важкими механічними агрегатами. Внесення добрив. Безконтрольне застосування засобів захисту рослин. Осушення та зрощення ґрунтів. Непрямий. Вирубування лісів. Будівництво штучних водойм. Надмірне випасання тварин. Будівництво видобувної та переробної промисловості.

Номер слайду 24

У цілому природна родючість ґрунтів України є однією з найвищих у світі. Зокрема, у нашій країні зосереджена 1\3 частина від усієї площі чорноземів світу.

pptx
Додано
19 травня 2018
Переглядів
483
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку