Презентація "Сучасні методи селекції"

Про матеріал
Основними методами селекції є добір, гібридизація, індукований мутагенез й поліплоїдія.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сучасні методи селекціїПідготувала викладач. Василевська В. В.

Номер слайду 2

Завдання для самоконтролю1. Що таке селекція? 2. Назвіть напрями розвитку сучасної селекції. 3. Наведіть приклад досягнень селекції. 4. Які основні завдання сучасної селекції?5. Назвіть імена видатних вітчизняних селекціонерів.6. Які досягнення та завдання сучасної селекції? 7. Який внесок вітчизняних учених у розвиток селекції? 8. Висловіть своє судження про внесок вітчизняних учених у розвиток селекції. Перевірка домашнього завдання:

Номер слайду 3

Назвіть відомі вам сорти культурних рослин та їх дикорослих предків?Наведіть приклади пород свійських тварин, та їхніх родичів у дикій природі?Що таке сорт?Що таке порода?Що таке штам?Пригадайте:

Номер слайду 4

Добір (масовий, індивідуальний)Гібридизація. Створення чис тих ліній Інбридинг (споріднене схрещування)Аутбридинг (неспоріднене схрещування)Сучасні методи селекції:

Номер слайду 5

одержання гібридів.з

Номер слайду 6

ГІБРИДИЗА́ЦІЯ – процес отримання гібридів у результаті схрещувань рослин або тварин, які відрізняються між собою одним чи кількома алелями, кількістю або будовою хромосом. Неспоріднена( Аутбридинг)-схрещування неспоріднених між собою особин для отримання гетерозиготних особин. Споріднена( Інбридинг)- схрещування близькоспоріднених організмів для отримання гомозиготних особин-чистих ліній. Віддалена( Міжвидова )-схрещування органімів різних видів, родів для отримання міжвидових гібридів.

Номер слайду 7

Інбридинг- англ. inbreeding — від in — в, всередині і breeding — розведення. Схрещування організмів, які мають безпосередніх спільних предків. Інша назва споріднене схрещування. Серед самозапильних рослин і самозаплідних гермафродитних тварин. Горох (самозапильна рослина)При схрещуванні братів і сестер, батьків та їхніх нащадків. Інбридинг

Номер слайду 8

Неспоріднене схрещування. Аутбридинг- гібридизація організмів, які не мають тісних родинних звязків, тобто представників різних ліній, сортів чи порід одного виду. Відноситься до внутрішньовидової гібридизації. Коровобізон, та мул (схрещування коня з ослом). Аутбридинг

Номер слайду 9

Соматична гібридизація відбувається шляхом злиття соматичних клітин. Таким способом можна отримувати навіть гібриди між тими організма-ми, які не здатні до схрещування (пацюка і миші, вівса і кукурузитощо), або між клітинами різних тканин представників одного виду. Одним із перспективних напрямів соматичної гібридизації є отри-мання гібридом (гібридних клітин, які створюються шляхом злиттялімфоцитів і ракових клітин). Метод соматичної гібридизації

Номер слайду 10

Одним із найбільш перспективних сучасних методів селекції є метод швидкого мікроклонального розмноження. Він полягає у вирощуванні культури клітин рослин на поживних середовищах. Для цього шматочки калусної (недиференційованої) тканини рослини розміщують на поживному середовищі, де під впливом доданих фітогормонів відбувається диференціація клітин і утворюються корінь і пагін нової рослини. Метод швидкого мікроклонального розмноження

Номер слайду 11

Метод отримав назву мікроклонального через дуже малі розміри зразків тканин (у малини — 2 мм, у хмелю — 0,1 мм тощо), потрібних для вирощування нової рослини.

Номер слайду 12

Цитрусові — це велика група рослин із родини Рутові, найвідоміші представники якої належать до роду Цитрус (Citrus). Лимони, мандарини, грейпфрути, апельсини — усі вони є добре відомими представниками цього роду рослин. Цитрусові виникли на території Південно-Східної Азії і були одомашнені в тому ж регіоні. Основними методами селекції в цій групі були гібридизація та відбір мутантних варіантів переважно соматичного походження. Застосування методів селекції на прикладі цитрусових

Номер слайду 13

Вихідними формами для селекції цитрусових були три види: цитрон (Citrus medica), мандарин (Citrus reticulata) і помело (Citrus maxima). Більшість культурних цитрусових (лимони, грейпфрути, апельсини тощо) є гібридами цих трьох видів. Вони гібридизувалися в різній послідовності та різних напрямках і містять різний відсоток генів кожного з видів (мал. 45.3). Частина цитрусових є гібридами двох видів. Так, помаранч є гібридом помело і мандарина, червоний лимон — мандарина і цитрона, каламондин — кумквата і мандарина.

Номер слайду 14

Селекція мікроорганізмів базується на експериментальному мутагенезі. Особливості селекції мікроорганізмів: Не мають статевого процесу. Мутації проявляють уже в першому поколінніШвидкі темпи розмноження. Легко здійснюється горизонтальне перенесенння генів. Селекція мікроорганізмів

Номер слайду 15

Прізвище, ім’я _____________________________________ Група Дата 18.01.2021 Самостійна робота «Поняття про селекцію. Методи селекції»1. Що таке селекція?2. Що є предметом селекції?3. Що є теоретичною базою селекції?4. Хто заклав наукові основи селекції?5. Назвіть відомих українських селекціонерів, які зіграли важливу роль у становленні селекції. Самостійна робота

Номер слайду 16

6. Вкажіть основні розділи сучасної селекції.7. Що таке одомашнення, або доместикація?8. Чому більшість видів, що мешкають вільно у природі , не можна одомашнити?9. Які це культурні рослини?10. Що таке добір?11. Який у селекції буває добір?12. Що таке гібридизація?13. Якою буває гібридизація?

Номер слайду 17

§45, підручника «Біологія і екологія 11 клас» Задорожний К. М., на гугл дискі завдання та посилання на тест. Домашнє завдання

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Володимирівна Ліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
25 березня 2021
Переглядів
14019
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку