Урок - Узагальнення з теми "Закономірності спадковості", біологія 9кл.

Про матеріал
Узагальнюючий урок з теми "Закономірності мінливості" в 9 класі, який дозволить перевірити рівень засвоєння знань, умінь та навичок учнів з теми; перевірити рівень учнів оперувати термінами та поняттями з генетики; дасть учням можливість висловити свою думку з цієї теми та показати вміння розвязувати елементарні задачі з генетики.
Перегляд файлу

Узагальнюючий урок  з теми

 «ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК», Біологія, 9

Мета: перевірити рівень засвоєння знань, умінь та навичок з теми «Закономірності успадкування ознак»; визначати основні поняття генетики; учні повинні розуміти сутність основних законів генетики; учні оцінюють значення генетичних знань у діяльності людини та називають основні галузі їхнього використання.

Хід уроку

 Перша частина роботи полягає в тому, що учні розповідають основні поняття та терміни з теми. Я готую їм картки з термінами. Учні обирають  картки і розповідають один одному терміни (метод взаємоперевірки).

 Далі вони отримують свій варіант і виконують роботу письмово. В завданні їм треба дати відповіді на два питання і розв’язати задачу з генетики.

 

І. Робота з основними поняттями та термінами.

 

1.Алельні гени,                                                  1.Дигібридне схрещування,

2.Генетика,                                                         2. Гібриди,

3.Домінантний ген,                                            3. Гомологічні хромосоми

4.Локус.                                                               4. Гомозиготна особина.

 

 

1.Зигота,                                                              1. Геном,

2.Статеві хромосоми,                                        2. Розщеплення,

3.Фенотип,                                                          3. Неповне домінування,

4.Кон'югація.                                                      4.Регуляторні гени

 

 

1.Спадковість,                                                  1.Метод, який застосував Г.Мендель.         

2.Моногібридне схрещування,                       2. Домінантний ген,

3.Кросинговер,                                                 3.Структурні гени

4.Рецесивний ген                                             4.Фенотип.

 

 

1.Мінливість,                                                    1. Локус,

2.Рецесивний ген,                                            2. Спадковість,

3.Гетерозигота                                                 3.Сублетальні гени,

4.Гетерозиготні особини.                               4. Генетика

 

 

1.Гамета,                                                           1.ІІІ закон Г.Менделя.

2.Летальні гени                                                2. Статеві хромосоми,

3.Аутосоми,                                                      3. Неповне домінування,

4.Гомозиготні особини.                                   4.Спадковість.

 

 

1.Ген,                                                                    1. Зигота,

2.Аналізуюче схрещування,                               2. Алельні гени,

3.Домінантна ознака,                                          3. Гомозиготна особина,

4.Методи генетики.                                             4. Гипотеза чистоти гамет.

 

 

1.І закон Менделя.                                                 1. Чому Г.Мендель обрав горох?

2.Фенотип,                                                              2.Генотипи груп крові,                                          

3.Геном,                                                                   3.Назвати гамети генотипу АаСс,

4.Гомозигота                                                           4. Гібриди.

 

 

1.ІІ закон Менделя,                                                 1.Чому Г.Мендель обрав горох?

2.Проміжний характер успадкування ознак,        2.Генотипи резус-факторів,

3.Рецесивна ознака,                                                3. І закон Менделя

4.Гамета.                                                                  4.Рецесивний ген.   

 

ІІ. Індивідуальна робота  учнів за варіантами.

 

         Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 1.

1.Які особливості гороху посівного зробили його вдалим об'єктом генетичних досліджень?

2.Що таке молекулярно-генетичні методи?

3. Задача. Ген чорного кольору великої рогатої худоби домінує над геном червоного кольору. Якого кольору будуть потомки при схрещуванні гібридних бика і корови? Яким буде розщеплення за генотипом та фенотипом?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 2.

1.Які особливості успадкування, зчепленого зі статтю?

2.Назвіть методи діагностики спадкових хвороб людини.

3.Задача.  У людини ген кароокості (В) домінує над голубими очами (в). Чоловік з карими очами жениться на синьоокій жінці. В цієї родині народилось вісім дітей; всі з карими очами. Які генотипи мають всі члени родини?

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 3.

1.Як формулюється закон домінування?

2. Які особливості успадкування, зчепленого зі статтю?

3.. У кішок руде забарвлення шерсті домінує над чорним. Гетерозиготи мають черепахове забарвлення. Ген забарвлення зчеплений із статтю (Х-хромосома). Якими можуть бути нащадки, якщо кіт чорний, а кішка – руда?

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 4.

1.Як формулюється закон розщеплення?

2. Що таке мінливість? Яке значення мінливості?

3. У кішок руде забарвлення шерсті домінує над чорним. Гетерозиготи мають черепахове забарвлення. Ген забарвлення зчеплений із статтю (Х-хромосома). Якими можуть бути нащадки, якщо кіт рудий, а кішка –чорна?

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 5.

1.Що таке моногібридне схрещування?

2. Що таке модифікаційна мінливість? Назвіть приклади модифікаційної мінливості.

3. Задача. У матері І група крові, а в батька – IV. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного з батьків? Написати схему схрещування.

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 6.

1.В чому полягає сутність закону чистоти гамет?

2.Назвіть основні закономірності модифікаційної мінливості.

3. У матері ІІ група крові, а в батька – IІІ. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного з батьків? Написати схему схрещування.

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 7.

1.Що таке дигібрид не схрещування?

2. Які є форми мінливості?

3. Задача. Якими можуть бути діти від шлюбу чоловіка і жінки з хвилястим волоссям, якщо кучеряве волосся – домінантний прояв ознаки, а пряме – рецесивний?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 8.

1.Скільки типів гамет утворюють гібриди , що є дигетерозиготами?

2. Назвіть властивості модифікаційної мінливості.

3. Задача. У томатів нормальна висота А і червоний колір плодів В – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Які плоди будуть у рослин, отриманих унаслідок схрещування ААbb×aaBB?

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 9.

1.Що таке аналізуючи схрещування? Навести приклад.

2. Як досліджують модифікаційну мінливость?

3. Задача. У томатів нормальна висота А і червоний колір плодів В – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Які плоди будуть у рослин, отриманих унаслідок схрещування АaBb×Aabb?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 10.

1.Назвіть основні типи взаємодії генів.

2. Що таке комбінаційна мінливість? Назвіть джерела комбінаційної мінливісті.

3. Задача. У томатів нормальна висота А і червоний колір плодів В – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Які плоди будуть у рослин, отриманих унаслідок схрещування АaBb×aabb?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 11.

1.Що таке взаємодія алельних генів? Наведіть приклади.

2. Що таке мутаційна мінливість? Назвіть приклади мутаційної мінливості.

3. У гарбуза  біле  забарвлення  плодів  домінує над жовтим, а кругла форма – над видовженою. Яким буде розщеплення за фенотипом при дигібридному схрещуванні батьківських особин з генотипами АаВВ×ааВb?

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 12.

1.Що таке взаємодія неалельних генів? Наведіть приклади.

2. Як формулюється закон гомологічних рядів спадкової мінливості? Хто його автор? Наведіть приклади.

3. У гарбуза  біле  забарвлення  плодів  домінує над жовтим, а кругла форма – над видовженою. Яким буде розщеплення за фенотипом при дигібридному схрещуванні батьківських особин з генотипами Ааbb×ааВb?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 13.

1.Як формулюється закон зчепленого успадкування ознак?

2. Які властивості та значення мутаційної мінливості?

3. У гарбуза  біле  забарвлення  плодів  домінує над жовтим, а кругла форма – над видовженою. Яким буде розщеплення за фенотипом при дигібридному схрещуванні батьківських особин з генотипами АAbВ×ааbb?

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 14.

1.Що таке кросинговер?

2. Порівняйте модифікаційну та мутаційну мінливість.

3. Задача. У томатів червоний колір домінує над жовтим. Запишіть схему схрещування і визначте, яких нащадків можна очікувати від схрещування  Аа×Аа?

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 15.

1.Назвіть основні положення сучасної хромосомної теорії спадковості.

2.Назвіть види мутацій. Наведіть приклади.

3. Задача. У томатів червоний колір домінує над жовтим. Запишіть схему схрещування і визначте, яких нащадків можна очікувати від схрещування  Аа×аа?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 16.

1.Які відкриття були здійснені з допомогою мушки дрозофіли?

2.Назвіть основні положення сучасної мутаційної теорії.

3. Задача. У томатів червоний колір домінує над жовтим. Запишіть схему схрещування і визначте, яких нащадків можна очікувати від схрещування  аа×АА?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 17.

1.Які ознаки визначають стать?

2. Назвіть основні групи та приклади мутагенів.

3. Задача. У томатів червоний колір домінує над жовтим. Запишіть схему схрещування і визначте, яких нащадків можна очікувати від схрещування  АА×Аа?

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 18.

1.Назві три основні типи визначення статі.

2. Назвіть причини мутацій.

3. Задача. У морської свинки хвиляста шерсть домінує над гладкою. Запишіть генотипи всіх тварин у схрещуванні : з хвилястою шерстю × з гладкою шерстю = усі нащадки з хвилястою шерстю.

 

 

 

 

Тематичне оцінювання з теми: «Закономірності успадкування ознак»

Картка 19.

1.Назвіть особливості успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

2.Що таке мутації?

3. Задача. У морської свинки хвиляста шерсть домінує над гладкою. Запишіть генотипи всіх тварин у схрещуванні : з хвилястою шерстю × з гладкою шерстю = розщеплення 1:1.

                

doc
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
25 березня 2021
Переглядів
2085
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку