19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Презентація "Теорія будови органічних сполук"

Про матеріал
Даний матеріал допоможе вчителю урізноманітнити навчальний матеріал та наочно продемонструвати історичні етапи розвитку теорії будови органічних сполук О.М. Бутлерова.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова Теорія як вища форма наукових знань.

Номер слайду 2

Мета. Показати залежність властивостей органічних речовин від їх будови. Розширити і поглибити знання учнів про взаємозв'язок між будовою та властивостями речовин. Ознайомити з основними положеннями теорії хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова, простежити її розвиток, визначити її наукове значення.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Основні «протиріччя» органічної хімії Різноманіття речовин - утворене невеликим числом елементів; Як здається невідповідність валентності в органічних речовинах - С3Н8; Різні фізичні і хімічні властивості сполук, які мають однакову молекулярну формулу (С6Н12О6 - глюкоза, фруктоза; С4Н10О - бутиловий спирт, діетиловий ефір)

Номер слайду 5

Передумови виникнення. 2.Відкривались все нові і нові сполуки карбону, кількість яких лавиноподібно зростала. 1.Теорія будови органічних сполук стала результатом узагальнення багатющого фактологічного матеріалу, який накопичила органічна хімія на початку XIX ст. 3.Вчені початку XIX ст. не могли пояснити різноманіття органічних сполук, а так само і явище ізомерії.

Номер слайду 6

Фрідріх Велер в одному з листів до Йенс Берцеліус так описував органічну хімію: «Органічна хімія може зараз кого завгодно звести з розуму. Вона здається мені дрімучим лісом, повним дивних речей, безмежної хащі, з якої не можна вибратися, куди не насмілюєшся проникнути ... » Фрідріх Велер 1800-1882

Номер слайду 7

4. Англійський учений Едуард Франкланд, спираючись на ідеї атомістики, в 1853 р. ввів поняття валентність. Э. Франкланд 1825-1899 Валентність - це властивість атомів хімічних елементів утворювати хімічні зв'язки. Вона визначає число хімічних зв'язків, якими даний атом сполучений з іншими атомами в молекулі.

Номер слайду 8

Хімічна будова Сірка в сірководні та кисень у воді двовалентні. H─S─H, H─O─H Нітроген у аміаку – H трьохвалентний. │ H─N─H Порядок з'єднання атомів в молекулі згідно їх валентності називають хімічною будовою.

Номер слайду 9

Теорія хімічної будови - результат узагальнення ідей видатних вчених-органіків з трьох європейських країн: німця Ф. Кекуле, англійця А. Купера та російської А. Бутлерова. У 1861 р. А. М. Бутлеров створив наукову теорію будови органічних речовин. У 1857 р. Ф. Кекуле відніс вуглець до чотирьохвалентних елементів. В1858 р. А. Купер зазначив, що атоми вуглецю здатні з'єднаються один з одним в різні ланцюги. Ф. Кекуле 1829-1896 А.М.Бутлеров 1828-1886

Номер слайду 10

Бутлеров Олександр Михайлович Учень Mиколи Зініна. У 1849 році закінчив Казанський університет і там же викладав у 1850—68 роках. З 1869 року — професор Петербурзького університету, з 1874 — ординарний академік Петербурзької академії наук. Наукова діяльність Бутлерова була спрямована на створення і утвердження теорії будови органічних сполук. За цією теорією властивості хімічні сполуки залежать від кількості і якості атомів, з яких складається молекула, від послідовності і характеру їхнього зв'язку та взаємного впливу.

Номер слайду 11

Бутлеров вважав, що кожній молекулі речовини відповідає певна будова, яку можна виразити за допомогою формули, де більш-менш точно відображені реальні зв'язки та розташування атомів у молекулі.

Номер слайду 12

Теорія Бутлерова пояснила явище ізомерії, дала можливість визначити будову органічних речовин і передбачити нові класи органічних сполук. Бутлеров добув полімер формальдегіду (1859), синтезував уротропін (1860), вперше добув штучну цукристу речовину (1861). Він синтезував третинні спирти, передбачені його ж теорією, добув ізобутилен і відкрив реакцію його полімеризації. В 1864—66 роках опублікував підручник «Вступ до повного вивчення органічної хімії», в якому теорія хімічної будови була вперше поширена на всі класи органічних сполук.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Пам'ятник Олександру Бутлерову в Казані Учень знаменитого академіка Зініна, він став хіміком не в чужих краях, а в Казані Через шість років Бутлеров був обраний академіком Петербурзької академії наук. Помер Олександр Михайлович в 1886 році, не доживши кількох днів до свого пятідесятівосьмілетія.

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Слова вченого

Номер слайду 17

Сучасне формулювання

Номер слайду 18

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук • у хімічних сполуках атоми зєднуються між собою у перному порядку відповідно до їх валентності, що визначає хімічну будову молекул; • хімічні і фізичні властивості огранічних сполук залежать як від природи і кількості атомів, що входять до їх складу, так і від хімічної будови молекул;

Номер слайду 19

Номер слайду 20

для кожної емпіричної формули можна вивести певну кількість теоретично можливих структур (ізомерів); кожна органічна речовина має лише одну формулу хімічної будови, яка дає уявлення про властивості даної сполуки; у молекулах існує взаємний вплив атомів як бепосередно звязаних, так і безпосередньо не звязаних один з одним. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук

Номер слайду 21

Ізомерія - це явище існування різних речовин - ізомерів, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і, отже, різні властивості. Етиловий спирт Диметиловий етер

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Теорія О.М.Бутлерова має фундаментальне значення для розвитку хімії, оскільки визначає основні особливості хімічної будови молекул. На основі терії О.М.Бутлерова розроблено сучасну номенклатуру і класифікацію органічних сполук.

Номер слайду 25

Гомологічний ряд. Гомологи. Гомологічним рядом називають відповідний ряд речовин розташованих поруч в порядку зростання їх Mr, подібних за будовою і хімічними властивостями, де кожен член - гомолог, який відрізняється від попереднього гомологічною різницею ─ CH2 ─ гомологічний ряд алканів

Номер слайду 26

ГОМОЛОГІЧНІ РЯДИ Алкани Спирти Альдегіди

Номер слайду 27

Молекулярна формула: C3H8 Структурна формула: H H H │ │ │ H─C─C─C─H │ │ │ H H H Скорочена структурна формула:CH3─CH2─CH3 Хімічні формули. Моделі молекули. метан CH4

Номер слайду 28

Приклади:

Номер слайду 29

Де вірно?

Номер слайду 30

Назвати органічні сполуки

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Дякую за увагу!!!

ppt
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
9839
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку