Презентація:"У пошуках нових форм та методів освітніх інновацій"

Про матеріал

Мета: розглянути організаційно-методичне забезпечення методичної комісії; зосередити увагу на проблемі готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; сприяти популяризації освітніх інновацій, як найбільш ефективного засобу формування життєвих навичок; обговорити методи впровадження інновацій в навчальну діяльність; формувати зацікавленість активних, творчих педагогів інноваційною діяльністю.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Організаційно-методичне забезпечення методичної комісії. Творча майстерня: «У пошуках нових форм та методів освітніх інновацій»

Номер слайду 2

Завдання методичної комісіїЗдійснення рушійного повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу. Методична комісія – це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів. Розвиток творчих здібностей майбутніх робітників та їхньої самостійної праціВикористання активних форм та методів навчання: семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання практичних ситуацій. Акумулювати всі нововведення, які з’являються на сучасному ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати учням і педагогам найбільш актуальні та прогресивні

Номер слайду 3

«Безумство - діяти по-старомуі чекати на нові результати»Альберт Ейнштейн. Розробка навчально-методичної документації.(Обговорення робочих навчальних програм з предметів професійно-теоретичної підготовки, виробничого навчання, виробничої практики; обговорення переліку навчально-виробничих робіт та комплексних контрольних завдань для проведення поетапної атестації для кожного кваліфікаційного рівня; обговорення заходів з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу тощо.)Організація навчально-виробничого процесу. (Обговорення питань пов’язаних з організацією формування початкових навичок учнів у навчальних майстернях, простих комплексних видів робіт, лабораторно-практичних робіт тощо; обговорення методичних підходів до запровадження в навчально-виробничий процес активних форм навчання; обмін досвідом із застосуванням різних методів на уроках теоретичного та виробничого навчання; обговорення переліку та змісту навчально-виробничої випускної документації; обговорення методичних рекомендацій і розробок уроків теоретичного та виробничого навчання.)Підвищення ефективності навчально-виробничого процесу. (Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів професійного спрямування; аналіз результатів державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації учнів тощо; забезпечення навчально-виробничого процесу сучасними дидактичними засобами навчання; розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів; обговорення питань про роботу з обдарованими учнями.)Підвищення професійно-педагогічного рівня.(Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення; організація обміну передовим досвідом; участь у роботі школи педагогічної майстерності.)

Номер слайду 4

Алгоритм засідань методичної комісії сільськогосподарських професій. Вибір секретаря. Обговорення проекту плану роботи та його доповнення Обмін досвідом з питань підготовки до нового навчального року. Затвердження адміністрацією навчального закладу. На кожному засіданні нами обговорюються та приймаються чіткі рішення з питань теми, що запланована, впровадження чи використання яких перевіряють заступники директора та методист. Зміст кожного засідання відображається у протоколі, до якого додаються матеріали з розглянутих питань. Кожна наступна зустріч методичної комісії розпочинається з аналізу виконання рішень попереднього засідання.

Номер слайду 5

Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки інтенсивному реформуванню її відповідно до вимог часу, у процесі формування принципово нової схеми освіти, яка поступово замінюватиме традиційну. Пріоритетні завдання сучасної освіти: Навчання навчатися полягає у виробленні вміння оволодівати та оперувати найрізноманітнішою інформацією. Навчання працювати має на меті формування здатності ефективно оволодівати професійними навичками, вміння знаходити вихід у найнепередбачуваніших виробничих ситуаціях, співпрацювати в колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та ефективно їх виконувати. Навчання співіснувати полягає у розвитку таланту до налагоджування соціальних, дружніх і родинних стосунків, вихованні здатності до емпатії, персоніфікованих взаємин з іншими людьми. Завданням навчання жити є формування в молодої людини цілісного світогляду і світосприйняття, вміння обдумано бачити особистісний сенс життя, прагнути до духовної зрілості, бути відповідальною за себе, усвідомлювати відповідальність за долю людства. А чи у правильному напрямку ми рухаємося? Можливо потрібно вносити кардинальні зміни у освітній процес підготовки спеціалістів нашого профілю?

Номер слайду 6

Питання: Якими якостями повинен володіти педагог, готовий працювати в інноваційному режимі?Вправа: «Мозковий штурм»

Номер слайду 7

Але ж чому? Чому нам так необхідні освітні інновації? Невже ми – педагоги, з багаторічним стажем роботи не можемо заставити дітей вчитися? Чому ми не можемо домогтися від них відтворювати на практиці усі ті уміння, які ми передаємо їм з року в рік? Вправа: «Переваги і недоліки освітніх інновацій»

Номер слайду 8

Освітні інновації у роботі методичної комісії сільськогосподарських професій ДНЗ «Чортківське ВПУ» 1. Запровадження освітніх інновацій на уроках «Агротехнології». Для того, щоб займатися впровадженням освітніх інновацій на уроках теоретичного навчання особливо високими є вимоги до рівня теоретичних знань і практичної підготовки педагогічних працівників. Зважаючи на цей факт, викладачі професійно-теоретичної підготовки постійно намагаються крокувати в ногу з часом та бути в курсі справ щодо новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та новинок застосування засобів захисту рослин провідних компаній світу. Семінар-практикум німецької хімічної компанії BASF по застосуванню засобів захисту рослин на овочевих культурах(с. Синьків Заліщицького району)

Номер слайду 9

«Овочева майстерня» швейцарської компанії Syngenta – однієї із лідерів виробників засобів захисту рослин та насінництва. (м. Рівне)Головною метою освіти є створення людини, здатної робити нове, а не повторювати те, що вже зроблено прийдешніми поколіннями. Жан Піаже

Номер слайду 10

Освітні інновації у роботі методичної комісії сільськогосподарських професій ДНЗ «Чортківське ВПУ» 2. Застосування власного сайту як інструменту освітніх інновацій. Для успішної та ефективної побудови викладання слід опиратися на такі складові, як здатність викладачів до ефективного впровадження сучасних освітніх інновацій та індивідуальні здібності учнів. Кожен із нас дуже часто помічав, що у ході пошуку необхідної інформації учням значно легше працювати із всесвітньою мережею Інтернет аніж відвідувати бібліотеку навчального закладу. Тай що гріха таїти, усі ми знаємо у якій кількості і на якому рівні бібліотеки професійно-технічних закладів забезпечені новітньою навчальною літературою…Зважаючи на дані обставини нами практикується застосування власного веб-сайту для допомоги учням у пошуку необхідної інформації при підготовці до уроків теоретичного навчання.http://viznyuk.16mb.com

Номер слайду 11

Освітні інновації у роботі методичної комісії сільськогосподарських професій ДНЗ «Чортківське ВПУ» 3. Застосування педагогічних програмних засобів на уроках професійно-теоретичної підготовки. При підготовці учнів сільськогосподарського профілю педагогічні програмні засоби застосовуються на таких уроках як: Слюсарна справа, Агротехнології, Трактори, Будова і експлуатація вантажного автомобіля. Педагогічний програмний засіб дає змогу на уроках теоретичного навчання застосовувати комп’ютерні технології і засоби Інтернет та ставить за мету забезпечити навчання за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з керуванням процесу навчання.

Номер слайду 12

Освітні інновації у роботі методичної комісії сільськогосподарських професій ДНЗ «Чортківське ВПУ» 4. Проведення ярмарок педагогічної творчості для пропаганди передового педагогічного досвіду. Застосовуючи даний вид нетрадиційної методичної роботи намагаємось висвітлювати досягнення педагогічного колективу нашої методичної комісії у справі реформування освітньої системи та впровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес. Вернісаж педагогічних ідей.« Як зробити урок ефективним». Робота опублікована у науково-методичному журналі видавничої групи «ОСНОВА» «Педагогічна майстерня» № 3 (27) березень 2013 р.

Номер слайду 13

Психолого-педагогічний семінар:«Феномен професійного вигорання педагога». Тренінг:«Педагогічний колектив – це творча співдружність однодумців».

Номер слайду 14

Освітні інновації у роботі методичної комісії сільськогосподарських професій ДНЗ «Чортківське ВПУ» 5. Застосування веб-квестів на уроках професійно-теоретичної підготовки. Даний вид інновацій базується на використанні учнями мережі Інтернет для пошуку і систематизації інформації у вигляді комп’ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо. Чому даний вид інновації має право на життя? Окрім розвитку уміння працювати з різними джерелами інформації, застосування веб-квестів сприяє: самонавчанню і самоорганізації;уміння працювати в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;розвиває уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;формує навички публічних виступів.

Номер слайду 15

Освітні інновації у роботі методичної комісії сільськогосподарських професій ДНЗ «Чортківське ВПУ» 6. Урок – змагання, як метод поєднання колективної й індивідуальної форм освітніх інновацій. Постійно підвищувати інтерес до уроку — завдання кожного педагога. Напевно, кожний із Вас має свої маленькі секрети і винаходи, як можуть побороти нудьгу на уроці. Щоб оволодіти знаннями, недостатньо тільки відтворити матеріал підручника. Розвиток винахідливості та творчих здібностей учнів багаторазово підвищує ефективність самого уроку, створює умови для розкриття особистості учня. Урок-змаганняз предмету: «Правила дорожнього руху»

Номер слайду 16

Освітні інновації у роботі методичної комісії сільськогосподарських професій ДНЗ «Чортківське ВПУ» 7. Застосування комп’ютерних технологій на уроках виробничого навчання. Завдяки інноваційним технологіям та інтерактивним методам навчання на уроках виробничого навчання створюються найкращі умови для самопізнання і саморозвитку особистості фахівця, здатного конкурувати на сучасному ринку праці. Саме комп’ютерні технології здатні активізувати навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації, змаганню учнів між собою та прагненню отримати вищу оцінку. Урок виробничого навчання із застосуванням комп'ютерних технологій

Номер слайду 17

Ми з вами, хочемо того чи ні, є викладачами нового століття і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням для кожної дитини, щоб життя в наших навчальних закладах, в якому беруть участь як і учні так і педагогічні працівники, досягло гармонії. Пам’ятайте: хороші вчителі створюють хороших учнів, і в майбутньому, я вірю, учні наших училищ стануть справжніми людьми!Шановні педагоги. Підійшла до завершення наша зустріч. Тож зараз я хочу запропонувати всім присутнім записати на кольорових стікерах свою думку щодо здійснення Ваших очікувань від її тематики та коментуючи, розмістити їх на нашому «Березі здійснених надій», або ж відправити їх у «Пустелю вічного пошуку», якщо їм не судилось здійснитись. Вправа: «Берег здійснених надій»

pptx
Додано
28 лютого 2018
Переглядів
3704
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку