20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Презентація учнівського дослідження Біокліматична оцінка комфортності території Заводського району м. Запоріжжя

Про матеріал
Парацельс (Фон Гогенгейм, 1493 - 1541рр.): «Тому, хто вивчає вітри, блискавки й погоду, відомо походження хвороб» Досліджуючи вплив змін метеорологічних умов на адаптаційні механізми, ми виконуємо соціальне замовлення громади Заводського району. Робота дозволить використовувати власні ресурси без залучення додаткового фінансування для пом'якшення мікроклімату в наймеш комфортних ділянках і залучення більш комфортних територій для відпочинку і спортивних заходів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Біокліматична оцінка комфортності території Заводського району м. Запоріжжя Роботу виконала: Близнюкова Марія Олександрівнаучениця 10-А класу Запорізького навчально–виховного комплексу № 67 Науковий керівник : Гриценко Олександра Вікторівна вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Номер слайду 2

Актуальність теми дослідження 1. Біоклімат території – важливий природній ресурс, від якого залежить комфортність відчуттів і самопочуття людини, працездатність, продуктивність праці і здоров’я організму в цілому. 2. Досліджуючи вплив змін метеорологічних умов на адаптаційні механізми, ми виконуємо соціальне замовлення громади Заводського району.3. Робота дозволить використовувати власні ресурси без залучення додаткового фінансування для пом'якшення мікроклімату в наймеш комфортних ділянках і залучення більш комфортних територій для відпочинку і спортивних заходів. 2

Номер слайду 3

Науковий апарат. Об‘єкт дослідження. Вплив погоди і клімату на самопочуття і здоров'я населення району. Предмет дослідження. Оцінка біокліматичної комфортності території проживання населення Заводського району. Мета дослідження. Визначити біокліматичний потенціал території для раціонального використання ландшафтно-кліматичних умов.3

Номер слайду 4

Науковий апарат4

Номер слайду 5

Завдання дослідження З'ясувати теоретичні поняття «біокліматична оцінка», «біокліматичні індекси», «комфортність території», «показник кліматичної комфортності». Вивчити зарубіжний і вітчизняний досвід використання біокліматичної оцінки комфортності території. Визначити основні кліматичні параметри погоди Заводського району та сезонні особливості для оцінки комфортності території. Показати їх вплив на основні мікрокліматичні та біокліматичні показники території. Графічно змоделювати і таблично пояснити картосхему зонування території Павло-Кічкасу за метеорологічними і біокліматичними показниками.5

Номер слайду 6

На виконання першого завдання. Комфортність території – це сприятливі умови проживання і відпочинку мешканців окремої території. Біокліматична оцінка - сумарна оцінка усіх кліматичних факторів, що впливають на життя людей окремої території.6

Номер слайду 7

На виконання першого завдання. Показники кліматичної комфортності – це сукупність окремих метеорологічних показників (температури, вологості, швидкості вітру і т. д.), за якої спостерігається мінімум метеотропних реакцій організму.7

Номер слайду 8

На виконання першого завдання Визначення провідного показника - ефективності температури (ЕТ) за формулою Миссенарда: ЕТ = t – 0,4(t – 10)(1 – ƒ / 100), де t – температура сухого термометра в ̊С, ƒ – відносна вологість у %.{B4 C91 D05-87 B7-4 A7 D-9 ADD-0 BF2 DE78265 A}ЕТ˃ 30 ̊30 ̊ –24 ̊24 ̊ - 18 ̊ 18 ̊ - 12 ̊12 ̊ - 6 ̊6 ̊ - 0 ̊ відчуттядуже жаркожаркотеплопомірно теплопрохолоднопомірно холоднонавантаженнясильнепомірнекомфортнекомфортнепомірнепомірне{B4 C91 D05-87 B7-4 A7 D-9 ADD-0 BF2 DE78265 A}ЕТ0 ̊ - (- 12) ̊ -12 ̊ - (-24) ̊-24 ̊ - (-30) ̊˂ -30 ̊відчуттяхолоднодуже холоднонадто холоднонадто дуже холоднонавантаженняпомірнесильна загроза обмороження дуже сильнанадзвичайно висока ймовірність замерзання8

Номер слайду 9

На виконання другого завдання. АТ = t + 0,33е – 0,70 V – 4 де АТ – ефективна температура по Стедмену (̊С), t – температура повітря (̊С), V (м/с) – середня швидкість вітру на стандартній висоті 10 м, е – тиск водяної пари (г. Па). НІ = - 42,379 + 2,04901523t + 10, 14333127 ƒ – 0,22475541t*ƒ – 0,00683783t2 – 0,05481717ƒ2 + 0,00122874t2 + 0,00085282t*ƒ2 – 0.00000199t2ƒ,де НІ – індекс спеки, t – температура повітря (̊С), ƒ – відносна вологість повітря, (%). НІ = - 42,379 + 2,04901523t + 10, 14333127 ƒ – 0,22475541t*ƒ – 0,00683783t2 – 0,05481717ƒ2 + 0,00122874t2 + 0,00085282t*ƒ2 – 0.00000199t2ƒде НІ – індекс спеки, t – температура повітря (̊С), ƒ – відносна вологість повітря, (%).9

Номер слайду 10

На виконання другого завдання. Класифікація погоди за Г. П. Федоровим {284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7}  Типи погоди. Метеорологічні показники. Добовий перепад температури повітря, °СВідносна вологість повітря, %Швидкість руху повітря, м/с. Перепад атмосферного тиску, г. Па. Оптимальнийдо 240 - 70до 3до 3 Подразнювальний2 - 470 - 903 - 94 - 8 Гострийпонад 4понад 90понад 9понад 810

Номер слайду 11

На виконання третього завдання{284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7}Температура повітря, ° СВідносна вологість повітря, %Суб'єктивне відчуття2140-75 Найбільш приємний стан. 218590 Відсутність неприємних відчуттів. Втома, пригнічений стан.24206580100 Відсутність неприємних відчуттів. Неприємні відчуття. Потреба в спокої. Неможливість виконання важкої роботи.302550658090 Неприємні відчуття відсутні. Нормальна працездатність. Неможливість виконання важкої роботи. Підвищення температури тіла. Небезпека для здоров'я. Залежність суб'єктивних відчуттів людини від параметрів навколишнього середовища 11

Номер слайду 12

На виконання третього завдання. Порівняння показників ЕТ з різницею в ФГП пунктів {5 DA37 D80-6434-44 D0-A028-1 B22 A696006 F}№ з\п. Місяць 2014 рік. Північний схил берега р. Дніпро Вулиця Радіаторна, ЗНВК №67tср., °Свідн. вол.,% ЕТВідчуття Навантаження tср., °Свіднвол.,%ЕТВідчуття Навантаження 1січень-1,570-0,1 Холодно Помірне-3,370-2,9 Холодно Помірне2лютий0,5462,6 Помірно холодно. Помірне-2.8460 Холодно Помірнеберезень3,8704,5 Помірно холодно. Помірне4,6705,2 Помірно холодно. Помірне4квітень4604,9 Помірно холодно. Помірне10,86010,7 Прохолодно Помірне5травень19,66018,1 Тепло Комфортне24,16021,8 Тепло Комфортне6червень205518.4 Тепло Комфортне245521,5 Тепло Комфортне3.12

Номер слайду 13

На виконання четвертого завдання 136.5.1. 1. 4. 2.2.2.4.1.3.123456- Комфортні - Переважно комфортні- Достатньо комфортні- Помірно комфортні- Некомфортні- «Недоступні» територіїУмовні позначення. Картосхема зонування комфортності території Заводського району міста Запоріжжя

Номер слайду 14

На виконання четвертого завдання Вплив змін погоди на самопочуття учнів комплексу14{5 DA37 D80-6434-44 D0-A028-1 B22 A696006 F}№ Питання 2 – Б 6 – В 10 – А 1 Реакції учнів на зміну погоди підвищення температури3 – 5 3 – 4 2зниження температури4 – 5 3 – 4 3підвищення вологості повітря4 – 5 3 – 4 3зниження вологості повітря3 – 4 2 – 3 1зміни атмосферного тиску4 – 5 3 – 4 3різкі коливання погоди9 – 10 7 – 9 5 – 6 2. Вплив зміни погоди на учнів: відвідування занять, працездатність, успішність, дотримання дисципліни на уроках і перервахне впливають зовсім5 – 6 3 – 4 2 – 3 впливають в кожному конкретному випадку6 – 75 – 6 2 – 3 залежить від групи здоров'я учнів, фізичної підготовки?3 – 4 3 – 4 залежать від мотивації, темпераменту, вихованості5 – 6 3 – 4 1 – 3 3 Пояснення реакції учнів на зміни погоди їх батькамиперевантаженістю3 – 4 3 – 4 5 – 7 загальним станом здоров'я дитини3 – 4 3 – 4 4 – 6 екологічним станом району й міста5 – 6 3 – 4 3 – 4 інші причини 1 – 10* 1 – 10* 1 – 10*

Номер слайду 15

На виконання четвертого завдання Матеріали дослідження можуть бути використані:на уроках географії і екології, в області демографії, соціології і соціальної політики, в дослідженнях з метеорології і кліматології;для використання у прогнозуванні і профілактиці сезонних захворювань, залежності від зміни погоди;для вибору найбільш комфортних майданчиків в районі і найпродуктивніших режимів праці на відкритому повітрі (тривалості, частоти й терміну перерв, спортивних змагань, екскурсій, походів, прогулянок, тощо);для біокліматичного обґрунтування вибору зон відпочинку, туризму й проектування оздоровчих закладів;для покращення показників демографічного розвитку регіону й міста. 15

Номер слайду 16

Практичне значення Проект було представлено й схвалено під час зустрічі з Головою райадміністрації по Заводському району Баєвим А.І. Дослідженням зацікавилися представники ЗДІА та ВАТ «Запоріжсталь» під час захисту в І турі конкурсу робіт в МАН.16

Номер слайду 17

Висновки1. Комфортність території – це сприятливі умови проживання і відпочинку мешканців окремої території. Біокліматична оцінка - сумарна оцінка усіх кліматичних факторів, що впливають на життя людей. 2. Мікроклімат Заводського району відрізняється у кількісному і якісному плані від клімату міста Запоріжжя. Характерним для міста є переважання протягом року східних і північно – східних вітрів. Географічне положення району на півночі міста виключає залежність території від впливу переважаючих вітрів, а значить і забрудненого повітря з промислового майданчика міста.3. Аналіз отриманих результатів показує, що на території Заводського району в холодний період ефективна температура (ЕТ) характеризує зимові умови як холодні і помірно холодні з помірним навантаженням на організм людини 4. Показники ефективних температур (ЕТ) в теплий період характеризує біокліматичні показники, як «тепло», «помірно тепло», «комфортно».5. Більш комфортні умови й менші навантаження у жителів приватного сектора: менші перепади температури, вологості, менша швидкість вітру, більше приходиться рослинності на кожного жителя на відміну від жителів багатоповерхових будинків.6. Результати метеоспостережень і показники ефективної температури показують більш комфортні умови в місцях, пов’язаних з близькістю до водного об’єкта (р. Дніпро), в заліснених урочищах, парках, скверах, лісопосадках. 17

Номер слайду 18

Дякую за увагу!Парацельс (Фон Гогенгейм, 1493 - 1541рр.): «Тому, хто вивчає вітри, блискавки й погоду, відомо походження хвороб.»18

pptx
Додано
24 липня
Переглядів
38
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку