Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація "Угорщина після Другої світової війни"

Про матеріал
У матеріалі висвітлено історичний розвиток Угорщини після Другої світової війни, у т.ч. питання назрівання всеохоплюючої кризи та демократичних перетворень наприкінці 1990-х рр. - на початку ХХІ ст. Матеріал може бути корисним як учителю при плануванні і підготовці уроку за темою, так і учням при вивченні матеріалу теми і підготовці до ЗНО.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Угорщина. Дидактичний матеріал до уроків з всесвітньої історії

Номер слайду 2

Угорщина. Коротка історична довідка. Угорщина. Форма правління. Парламентська республіка. Президент. Однопалатні Державні Збори. Уряд. Офіційна назва держави. Глава держави. Законодавча влада. Виконавча влада. Герб Угорщини. Прапор Угорщини. Кириченко В. А.

Номер слайду 3

Кириченко В. А. Найважливіші завдання післявоєнної Угорщини. Угорщина після Другої світової війниподолання наслідків фашистської диктатури;покарання військових злочинців;вирішення проблеми монархії;демократизація влади і суспільного життя;відновлення демократичних прав і свобод громадян;відновлення зруйнованих війною промислового і сільськогосподарського виробництва;вирішення аграрного питання;вирішення соціальних проблем;відновлення доброго імені держави на міжнародній арені та довіри сусідніх держав.

Номер слайду 4

Кириченко В. А. Післявоєнні демократичні перетворення. Угорщина після Другої світової війнизнищено фашизм та здійснено заходи по подоланню його наслідків у всіх проявах;притягнуто до відповідальності військових злочинців та колабораціоністів;ліквідовано інститут монархії;відновлено парламентську демократію, створено державні і місцеві органи народної влади;відбувалася демократизація суспільного життя;відновлено демократичні права і свободи громадян;здійснювалися заходи по відновленню зруйнованих війною промислового і сільськогосподарського виробництва;вирішувалося аграрне питання;робилися спроби вирішення соціальних проблем.

Номер слайду 5

Однією із головних проблем післявоєнної Угорщини була доля монархії. Монархія скомпрометувала себе в очах партій демократичної орієнтації: за регентства Міклоша Хорті Угорщина не тільки співробітничала з фашистськими режимами Німеччини та Італії, а й прийняла участь у Другій світовій війні на їхньому боці. Ліквідація монархіїКириченко В. А.1 лютого 1946 року

Номер слайду 6

Прихід комуністів до владиу грудні 1944 р. створено комуністичний уряд у Дебрецені; у січні 1946 р. створено коаліційний уряд з комуністами на ключових посадах; у серпні1947 р. комуністи створили коаліційний уряд Незалежного Народного фронту і поступово отримали над ним контроль; у серпні 1949 р. прийнято конституцію країни, яка проголосила будівництво соціалізму основною метою нації. Встановлення комуністичного ладу. Кириченко В. А.

Номер слайду 7

скасування приватної власності;націоналізація чи одержавлення засобів виробництва;індустріалізація і колективізація без урахування національних особливостей;командно-адміністративна система управління господарством у найгірших її проявах;монополія компартії на владу;утвердження всеосяжної влади вождя;зрощення партійного і державного апарату;централізація та бюрократизація влади;втрата у суспільстві засад демократії;обмеження демократичних прав і свобод громадян;засилля та терор до власного народу;всеохоплююча ідеологізація усіх сфер суспільного життя;тотальний контроль за свідомістю людей. Реформи за радянським зразком. Курс на побудову соціалізму. Кириченко В. А.

Номер слайду 8

Кириченко В. А. Угорщина перетворювалася в індустріально-аграрну країну при поглибленні диспропорцій у розвитку промисловості;кооперування села викликало значні труднощі та протиріччя у сільськогосподарському виробництві;гальмувався розвиток соціальної сфери;падіння життєвого рівня населення;втрата у суспільстві засад демократії;обмеження демократичних прав і свобод громадян;самоізоляція від західних країн і новітніх технологій та економічна залежність від Радянського Союзу. Соціалістичний “рай” в УгорщиніКурс на побудову соціалізму

Номер слайду 9

Після ХХ з'їду КПРС на фоні погіршення соціально-економічного становища у країні все більш відкрито стала проявлятися незгода з комуністичними порядками. Активними учасниками мітингів стали студенти. Народ проти “народної демократії”Кириченко В. А.

Номер слайду 10

Угорська революція 1956 р. Період: 23 жовтня – 9 листопада. Завдання:ліквідація тоталітарної системи радянського зразка;ліквідація командно-адміністративної системи управління господарством;Хроніка протистояння. Народ проти “народної демократії”Кириченко В. А.побудова демократичного, національного соціалізму. Засоби досягнення мети: мирні легальні методи боротьби, збройне повстання. Рушійні сили: творча інтелігенція, студенти, робітники

Номер слайду 11

В ніч на 4 листопада 1956 р. радянські війська увійшли в столицю Угорщини і почали придушення повстання. Повстанців підтримала міжнародна громадськість, а Генеральна Асамблея ООН вимагала від СРСР припинити агресію. Придушення Угорської революціїКириченко В. А. Радянські війська на вулицях Будапешта. Листопад 1956 р.

Номер слайду 12

Проміжний підсумок. Кириченко В. А. Події в Угорщині 1956 р. стали виявом та результатом кризи сталінської моделі соціалізму. Вони продемонстрували, що СРСР готовий військовою силою підтримувати комуністичні уряди у країнах Південно-Східної Європи.

Номер слайду 13

Реформаторський курс Яноша Кадара. Режим “ліберального комунізму”у політичній системізмінилися методи планування та управління, розширилася економічна самостійність підприємств;широке впровадження у виробництво новітніх технологій;запроваджено госпрозрахунок;розвиток приватного сектору промисловості, особливо дрібнотоварного (місцеві промисли);впроваджено дотримання принципу добровільності при створенні сільськогосподарських кооперативів;стимулювання експорту сільськогосподарської продукції.економічні реформи. Кириченко В. А.переглянуто методи будівництва соціалізму;реабілітація політичних діячів, які були репресовані в період “культу особи” М. Ракоші;демократизація виборчої системи (висування не одного, а кількох кандидатів, відкликання їх за вимогою виборців).вжито заходів для поліпшення життєвих умов населення;запроваджена матеріальна зацікавленість від результатів праці робітників і службовців;запроваджено пенсії для членів сільськогосподарсь-ких кооперативів.у соціальній сфері

Номер слайду 14

Проблеми економічного, політичного та соціального характеру, які накопичувалися протягом 1970 – 1980-х рр., не дивлячись на позитивні результати окремих реформ, вирішити у рамках соціалістичної моделі виявилося неможливим. Всеохоплююча криза обумовила необхідність змін у країні. Рішучі зміни назріли. Кириченко В. А.

Номер слайду 15

Революційні перетворення 1989 – 1990 рр.у травні 1988 р. Янош Кадар подав у відставку з поста Першого секретаря ЦК УСРП;у січні 1989 р. парламент країни прийняв “демократичний пакет“, який включав ряд законів по демократизації суспільного життя;влітку 1989 р. почалися переговори “круглого столу” за участі представників правлячої партії, громадських організацій та опозиції. Правляча партія відмовилася від монополії на владу. Прийнято рішення про утвердження багатопартійності та деполітизацію силових структур;у березні 1990 р. у країні відбулися перші вільні парламентські вибори.хроніка подій. Кириченко В. А. Багатолюдний мітинг на підтримку демократії. Будапешт,15 березня 1989 р.

Номер слайду 16

Проміжний підсумок. Кириченко В. А. Перехід до нової політичної системи в Угорщині відбувся у результаті мирного переговорного процесу. Механіка переходу визначалася корінними змінами, які відбулися у правлячій Угорській соціалістичній робітничій партії. При цьому конфлікт між реформаторами з УСРП та демократичною опзицією не носив ідеологічного характеру.

Номер слайду 17

Кириченко В. А. Арпац Гьонц{0505 E3 EF-67 EA-436 B-97 B2-0124 C06 EBD24}1989 - 1990 Матьяш Сурьош1990 - 2000 Арпац Гьонц200 - 2005 Ференц Мадл2005 - 2010 Ласло Шойом2010 - 2015 Паль Шміттз 2015 Янош Адер. Президенти Угорщини. Матьяш Сурьош Угорщина на шляху демократизаціїФеренц Мадл. Ласло Шойом. Паль. Шмітт. Янош. Адер

Номер слайду 18

Кириченко В. А. Угорщина у ХХІ ст. Сучасне угорське виробництво. Економічне життя у країні складається на основі ринкових відносин з урахуванням національної специфіки і традицій господарювання. При цьому сліпе копіювання західної моделі відкидається.

Номер слайду 19

Кириченко В. А.з 1999 р. НАТО Угорщина у європейських інтеграційних процесахЄвросоюзз 2004 р. ОБСЄз 1975 р. Рада Європиз 1990 р. Підрозділ збройних сил Угорщини на навчаннях

Номер слайду 20

Загальний підсумок. Кириченко В. А. Угорщина сьогодні — парламентська республіка, високорозвинена індустріально-аграрна держава, економіка якої інтегрована в загальноєвропейський ринок. В країні відбулися значні перетворення, спрямовані на побудову ринкової економіки і становлення громадянського суспільства.

pptx
Додано
18 листопада 2020
Переглядів
3715
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку