Презентація "Українські земліу 18-19 століттях

Про матеріал
Презентація допомагає учням: - порівняти соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та Західної України у кінці 18-19 століттях; - виокремити форми соціальних протестів; - дізнатися про початок національного відродження; - познайомитися з відомими історичними діячами та їх роллю в національному відродженні Наддніпрянщини та Західної України.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Українські землі кінець 18 - 19 століття Австрійська та Російська імперії – метрополіїУкраїнські землі (Західна Україна та Наддніпрянщина) - внутрішні колонії

Номер слайду 2

3 поділи Речі Посполитої(Росія, Австрія, Пруссія)1772, 1793, 1795 роки

Номер слайду 3

Наддніпрянщина

Номер слайду 4

Адміністративно-територіальний устрій. Західна Україна(Східна Галичина – Львів,Закарпаття – Ужгород,Північна Буковина – Чернівці)Австрійська імперія. Східна Галичина, Північна Буковина та частина польських земель отримала назву – Королівство Галичини та Лодомерії, яке ділилося на округи. Карпатська Україна поділялася на жупи і управляли ними угорські чиновники.15% території3,5 млн чоловік. Наддніпрянщина(Київ)Російська імперія Утворення 3 генерал-губернаторств, до складу кожного з них входили 3 губернії: Малоросійське: Харківська, Чернігівська, Полтавська; Київське: Київська, Волинська, Подільська; Новоросійське і Бессарабське: Катеринославська, Херсонська, Таврійська. Губернії поділялися на повіти, а повіти на волості83% території8,2 млн чоловік

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Соціально-економічний розвиток. Особливості1. Більшість земель у руках поміщиків.2. Найбільш численна верства населення – селяни3. Головні галузі с/г: землеробство і тваринництво.4. С/г розвивалося екстенсивним шляхом.3. Спеціалізація регіонів України: Правобережжя – пшениця, жито, цукрові буряки, картопля;Лівобережжя - зернові культури, картопля, коноплі;Південь – пшениця, льон на олію, вівчарство;Слобожанщина – жито, овес, картопля, тютюн, льон на волокно;4. Основна форма торговельних перевезень – чумацтво;1817 рік – Одесі оголошено порто-франко.30-40 роки 19 ст. – початок промислового перевороту: Почався в харчовій промисловості (цукровій, горілчаній, борошномельній, тютюновій, олійній);1843 рік – перша цукраварня «Брати Яхненки та Симиренки»;Цукрорафінадні та машинобудівні заводи;Пароплави «Українець», «Ярослав Мудрий» -між Києвом та Кременчуком;Базари, ярмарки;Вивозили: хліб, вовну, сало, шкіру, сіль, солону рибу, фрукти, горілку, цукор …Ввозили: бавовняні, лляні, шерстяні, шовкові тканини, залізо, чай, прянощі.

Номер слайду 7

Василь каразін. Поміщик, який пропагував нові методи господарювання. У селі Кручик на Харківщині створив хімічну лабораторію, метереологічну станцію та дослідницьке поле

Номер слайду 8

Терещенки – Глухівські мільйонери-меценати

Номер слайду 9

Симиренки – від кріпаків до мільйонерів

Номер слайду 10

Яхненки – із селян у цукрозаводчиків

Номер слайду 11

Українські землі в системі міжнародних відносин1. Як війни торкнулися України?а) воювали на боці Росії: втрати людські, матеріальні;б) воєнні дії точилися на українських землях: продовольство, фураж, коні, воли;в) руйнування сіл, міст.- російсько-турецькі війни 1806-18012 рр: Бессарабія, землі між Дністром і Пд Бугом- Росії;- 1828-1829 роки: задунайські козаки на чолі з отаманом Йосипом Гладким перейшли на бік Росії - Азовське козацьке військо, Чорноморське, Кубанське (1860);- 1812 рік – російсько-французька війна:- окупація України французами (продовольство, фураж, тяглова сила). Плани французів щодо українських земель:-поділ на 2 наполеоніди (Лівобережну, Південну);- Правобережну – Герцогству Варшавському;- Бессарабію та землі між Дністром і Пд Бугом- Османській імперії

Номер слайду 12

Соціальні протести. Масонські ложі (організації)- перший вияв протесту царизму. Членами лож були лікарі, архітектори, літератори, науковці, купці.1818 рік – Полтава: Михайло Новіков, І. Котляревський, В. Тарновський. Завдання: залучити поміщиків до активної громадсько - політичної діяльності Рух декабристів; 1821 рік – « Південне товариство» у м. Тульчині на Поділлі, Програма «Руська правда» П. Пестеля;1823 рік – виникло Товариство об’єднаних словян ( брати Борисові);1825 рік - повстання Чернігівського полку у Васильково; 1830-1831 роки – польське повстання;1830-1835 роки- повстання селян під проводом Устима Кармалюка на Поділлі;1846-1847 роки- Кирило-Мефодіївське товариство. Засновики: Микола Костомаров, Микола Гулак, Василь Білозерський. Програми: «Книга буття українського народу» та «Статут…»;Мета: підняти самосвідомість українців (писали наукові праці, збирали кошти на відкриття народних шкіл, писали підручники)1847 рік – арешти кириломефодіївців. Найтяжче покараний - Т. Шевченко за знайдену під час обшуку поему «Сон».

Номер слайду 13

Устим Кармалюк

Номер слайду 14

Початок національного відродження1. 1798 рік –початок, видання «Енеїди» І. Котляревського2. Видання збірок фолькльору:- М. Цертелі «Спроба зібрання старовинних малоросійських пісень»;- М. Максимович «Малоросійські пісні», «Українські народні пісні», «Збірник українських пісень»;Д. Бантиш-Каменський «Історія Малої Русі»;- О. Павловський «Граматика малоросійського наріччя».3. Новгород-Сіверський – автономістський гурток українських дворян: поширювали твори І. Мазепи, П. Полуботка, створювали проєкти розвитку української освіти;1791 рік – таємна подорож Василя Капніста до Берліна, щоб допомогли українцям визволитися від московської влади;Григорій Полетика «Історія русів»4. Харків – колиска національного відродження на Наддніпрянщині:1805 рік, Василь Каразін, відкриття Харківського університету;Видання «Українського вісника» та «Українського журналу;І. Срезневський «Запорозька старина».

Номер слайду 15

Перший ректор Харківського університету філолог Іван Рижський

Номер слайду 16

Микола Костомаров Тарас Шевченко

Номер слайду 17

Ізмаїл Срезневський Михайло Максимович

Номер слайду 18

Іван Котляревський Василь Капніст

Номер слайду 19

західна Українав кінці XVІІІ- на початку XІX століття

Номер слайду 20

Соціальні протести. Рушійною силою національного відродження були священники греко-католицької церкви.1833-1837 роки, Львів, гурток «Руська трійця»: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький – студенти Львівського університету (1784 рік), вихованці греко-католицької семінарії. Мета гуртка: піднесення національної свідомості народу та ролі української мови. Діяльність: Ходили в народ: записували народні пісні, перекази, виголошували проповіді в церквах українською мовою, Підготували історико-літературну збірку «Зоря» (про Б. Хмельницького, опришків, С. Наливайка), видання заборонено цензурою.- 1837 рік – виданий альманах «Русалка Дністрова» в Будапешті. Влада арештувала недопроданий тираж, видавців притягнули до відповідальності. Значення: «Руська трійця» пробуджувала національну свідомість українців.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Геній Галичини. Зачинатель нової української літератури. Одним із перших переклав українською мовою «Слово о полку Ігоревім»Підготував підручник українською мовою «Читанку для малих»,Написав вірш «Рідна мова»:«Руська мова нас родила,Руська мова нас повила,Руська мова нас любила, Чому ж мова її немила?»

Номер слайду 23

- І що ж такого великого зробив той Маркіян Шашкевич, що його ім’я стало таким відомим у Галицькій Україні? (с. 76, абзац 3)- Якою ж була доля «Руської трійці»?(підготувати розповідь )

Номер слайду 24

Селянський рух1810-1825 рр – Прикарпаття – рух опришків. Методи боротьби:-напади на панські двори і державні маєтки, знищували й відбирали майно;- карали особливо жорстоких і зажерливих панів, чиновників.1843-1844, 1848-1849 роки – Північна Буковина - селянські повстання на чолі з Лук’яном Кобилицею. Методи боротьби:- оволоділи спірними лісами й полонинами, оголосили їх своєю власністю;- відмовилися платити за них податки, відробляти панщину;- вимагали вільного користування лісами та пасовищами;:- вимагали відкриття українських шкіл. Наслідки:- Імператорські війська придушили повстання;- Позбавлено депутатського мандата Л. Кобилицю;- 1850 рік - заарештований і після тяжких тортур помер;- Імператор Франц-Йосиф І зменшив кількість днів панщини, скасував гужову повинність, розширив права селян у користуванні власними наділами.-

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Національний рух під час революції 1848-1849 років«Весна народів»1. Створення у Львові в 1848 році Центральної ради народової (ЦРН) (поляки, що хотіли домогтися автономії і закликали українців до згоди й співпраці, але не визнавали національних прав русинів).2. Створення у Львові в 1848 році першої легальної політичної організації Головної руської ради (ГРР) (30 членів, наставники Григорій Яхимович та Адольф Добрянський):- газета українською мовою «Зоря Галицька»(Перша на Галичині і в Україні газета українською мовою)- національна символіка: синьо-жовтий прапор, герб - лев на синьому тлі, обрали 39 депутатів до австрійського парламенту;- рух за національно-територіальну автономію (відокремлення Східної Галичини (українці) від Західної Галичини (поляки)Боротьба за національну свободу - 1849 рік - відкрито кафедру української мови та літератури у Львівському університеті. ЇЇ очолив Яків Головацький;- заснували Галицько-руську матицю – культурно-просвітницьку організацію, яка займалася виданням книжок для народу (надрукована «Читанка для малих» М. Шашкевича);- організували перший з’їзд діячів української культури, науки та освіти у Львові в 1848 році – Собор руських учених.

Номер слайду 27

Наслідки революції 1848-1849 років в Австрійській імперії:- Австрія проголошена конституційною монархією;- законодавча влада: імператору та парламенту;- Конституція декларувала демократичні свободи: особи, совісті, віросповідування, друку, зборів, організацій, усім народам – непорушність їхніх національностей та мови;- вибори до парламенту ( депутати Іван Капущак, Лук’ян Кобилиця вимагали скасувати панщину без викупу, не проголосували);- скасували кріпосне право:1848 року на Галичині та Буковині, 1853 року на Закарпатті;- скасування панщинних повинностей селян;- набуття українцями досвіду парламентської діяльності;- зростання національної свідомості українців.

Номер слайду 28

Іван Могильницький – заснував багато парафіяльних шкіл, видав підручники, зокрема, «Буквар» та «Граматику», заснував у 1816 році у Перемишлі «Товариство галицьких греко-католицьких священників для поширення просвіти і культури серед вірних» Олександр Духнович - писав поезію рідною мовою, складав книжки для початкової школи, автор гімну Закарпаття «Я русин був, єсьм і буду»; (с.69) Михайло Лучкай – написав шеститомну «Історію карпатських русинів»

Номер слайду 29

Західна Україна(у складі Австро-Угорської імперії з 1772 року – І поділ Речі Посполитої )Галичина – Львів;Закарпаття – Ужгород;Буковина – Чернівці.

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Прийом «Знайди помилки»1. Землі Західної України перебували в складі Російської імперії та потрапили до її складу в 1793 році в результаті поділу Османської імперії.2. Центрами земель Західної України були: Галичини- Перемишль; Закарпаття – Мукачево; Буковини – Сучава.

Номер слайду 32

Економічний розвиток1. Один з найрозвинутіших промислових регіонів Росії2. Інтенсивність розвитку економіки різна-найбільш розвинутий Південь3. Спеціалізація промислового виробництва: Донецьк -вугільно-металургійна, Криворіжжя – залізорудна, Нікополь - марганцева і т.п.4. Висока концентрація промислового виробництва (зосередження засобів виробництва та працівників на великому підприємстві )5. Утворені синдикати (форма монополії, що займається регулюванням цін та спільним збутом товарів): «Продамет», «Трубопродаж», «Продвугілля», «Продвагон».6. Економічна криза-1900-1903 роки-занепад економіки7. Найкраще розвинені галузі промисловості: виробництво цукру, видобутку залізної руди, вугілля, виплавка сталі.

Номер слайду 33

Початок національного відродження – процеси, пов’язані з пробудженням національної самосвідомості бездержавних народів Європи3 етапи: І-академічний: пробудження інтересу до народної творчості (збирання та її публікація), вивчення народної мови;ІІ – культурний: написання літературних творів рідною мовою та їх друк, поширення української мови через «Просвіти», школи, театри, концерти, літературні вечори, читальні та бібліотеки, видання газет, журналів.ІІІ – політичний: висування політичних вимог. - Чи можуть ці етапи існувати в чистому вигляді, чи будуть переплітатися?

Номер слайду 34

Прийом «Питання – відповідь»- Який народ розпочне в Російській імперії рух за національне відродження і чому?- Чому українці хотіли зберегти рідну мову?- Що для цього робили?- Які етапи національного відродження вивчили?

Номер слайду 35

Соціально-економічний розвиток. Особливості1. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ1770-1780 років: аграрна (селяни одержали особисту свободу) 2. Скасування кріпосного права: на Галичині та Буковині – 1848 рік,на Закарпатті – 1853 рік.- Виник кооперативний рух. Батьком руху називають Василя Нагірного. У 1883 році в Львові він створив перше кооперативне підприємство «Народна торгівля». Для підтримки приватної торгівлі були створені оптові контори, крамниці, надання позик для організації торгівлі.3. Трудова еміграція за кордон на Захід (США, Канада, Бразилія – «бразильська гарячка») – безземелля, безробіття, злидні.4. 1861 рік – перша залізниця Львів - Перемишль. Економічний розвиток Економічно землі були слаборозвинутими і були ринком збуту товарів та джерелом сировини75-85% населення зайняті в сільському та лісовому господарстві.2. Розвинуті галузі – видобувна та лісозаготівельна.3. Найбільш розвинуті галузі видобувної промисловості: нафтова, озокеритна, вугільна. Озокерит – гірський віск, подібний до бджолиного віску, але має запах керосину

Номер слайду 36

Василь Нагірний. Відомий архітектор. Засновник кооперативного руху в Галичині.1883 рік - утворив у Львові кооператив «Народна торгівля».1892 рік- страхове товариство «Дністер»,

Номер слайду 37

Прийом «Я вважаю, що …»1. Скасування кріпосного права сприяли кращому розвитку … та …, тому що …»2. Утворення Василем Нагірним кооперативів сприяло кращому розвитку …, тому що … .3. Найбільш розвиненими галузями видобувної промисловості були …, …, … , тому, що … .4. Озокерит подібний до … віску, але має запах … .

Номер слайду 38

Суспільно-політичний розвиток1. Течії політичного руху:москвофіли – прагнули культурної єдності Західної України з Росією, виражали інтереси консервативної інтелігенції, сільської буржуазії та частини греко-католицького духовенства.народовці- прагнули здобути широкі права для українців, об’єднати українські землі, виражали інтереси інтелігенції, студентства, уніатського та православного духовенства.- Кого з них називали:старофіли;українофіли.- Кому з них фінансову підтримку надавала влада Російської імперії?Москвофіли: утворили товариства, що видавали газети, журнали російською мовою, пропагували ідею, що самостійного українського народу нема, а є єдиний «русский» народ від Карпат до Камчатки та одна мова - «язичіє» -суміш російської, польської та української мов. Народовці: утворили «Просвіти», Літературне (Наукове) товариство імені Т. Шевченка, видавали газети, журнали, мріяли про об’єднання українських земель та утворення самостійної України;Утворили першу українську політичну партію – РУРП (1890 рік); І. Франко, М. Павлик. Домоглися відкриття Чернівецького університету в 1875 році;Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті (1894 рік)

Номер слайду 39

Утворення українських політичних партій- Хто їх буде утворювати москвофіли чи народовці?Політична партія - об’єднання людей, які мають однакову мету та шляхи її досягнення: здобути державну владу або впливати на рішення влади. Русько-українська радикальна партія (РУРП) - І. Франко, М. Павлик -1890 р. – вирішення національних питань та возз’єднання українських земель в незалежну державу. Програму склав Ю. Бачинський «Україна ірредента» - «Україна уярмлена»;Вели політику «нової ери» 1890 рік - спробу порозумітися з польським урядом. Зачитати здобутки «нової ери» на стор. 190 Наслідок: утворення Національно-демократичної партії (НДП)-1899 р.-М. Грушевський, К. Левицький, І. Франко, Ю. Романчук - соборність – об’єднання українських земель, їх автономія в складі Австро-Угорськіій імперії. Українська соціал-демократична партія (УСДП)-1899р.- Ю. Бачинський, М. Ганкевич – національна свобода, рівноправність.

Номер слайду 40

Номер слайду 41

pptx
Додано
13 березня 2023
Переглядів
621
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку