17 квітня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання

Презентація "Український вимір - європейські цінності"

Про матеріал
Презентація "Український вимір - європейські цінності" Відео № 1: Європа починається з тебе Відео № 2: Людина починається з тебе Відео № 3: Міняєш країну - зміни себе
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР - ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІПідготувала Швецова Вікторія Савеліївна

Номер слайду 2

«Цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров’я тощо, заради якого вона живе.».

Номер слайду 3

Україна – держава європейська і представлена вона в усіх європейських організаціях, співпрацює з ЄС, громадяни України працюють у країнах Європи. Україна має своє мистецтво, яке має європейський характер. Україна є частиною Європи. Ми повинні все робити, аби прискорити вхід у європейську співдружність. А це можливо лише за умови, що разом будемо збагачувати Україну, дбати про її авторитет, підвищувати добробут громадян.

Номер слайду 4

Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її з тимчасових соціально – економічних труднощів на шлях прогресу і процвітання.

Номер слайду 5

Гімн Європейського Союзу - композиція Людвіга ван Бетговена до тексту „Ода радості” Фредеріка Шіллера. Українською мовою Європейський гімн переклав М. Лукаш ДО РАДОСТІРадість, гарна іскро божа!Несказанно любо нам. Увійти, царице гожа,В твій пресвітлий дивний храм. Все, що строго ділить мода,В’яжеш ти одним вузлом,Розцвітає братня згода. Під благим твоїм крилом…Обнімітьсь, міліони,Поцілуйтесь, мов брати!Вічний Отче доброти,Дай нам ласки й охорони! Кого доля ощастила. Тим, що другові він друг,Кого любить лада, - Йдіть до нас в веселий круг. Йдіть усі, хто зве своєю. В світі душу хоч одну!Хто ж весь вік черствів душею – Йди у іншу сторону…Поклонитесь, міліони,Перед мудрістю Творця!Сповніть милістю серцяІ чиніть його закони…Будьте мужні, міліони!Вірте, страдні, в кращий світ!.. Будь твердим в лиху годину,Поміч скривдженим давай,Всюди правду знай єдину,Зроду клятви не ламай,Не знижайсь перед потужним,Коли треба – важ життям!Шана й слава чесним, мужнім,Згуба підлим брехунам!  Станьмо дружною сім’єю,Жити правдою й добром. Присягнімо цим вином. Перед вишнім Судією!

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Для вступу до складу Європейського Союзу необхідний досить високий рівень економічного розвитку і здійснення правової реформи. Потрібно привести внутрішнє законодавство держави-кандидата у відповідність з нормами права Європейського Союзу. Сьогодні країни усього світу дивляться на нас, сподіваючись, що наш незламний дух реалізується в конкретних справах, які підвищують авторитет і значення України у світі. Ми повинні діяти, як європейці: послідовно та наполегливо впроваджувати європейські стандарти життя, втілювати європейські цінності у нашій державі.

Номер слайду 11

Угода про Асоціацією засвідчила наміри нашої країни формувати та розвивати європейські цінності – це масштабність мислення, мир і свобода, толерантність і повага людської гідності, рівність і демократія, справедливість і відсутність дискримінації, повага до верховенства права і дотримання прав людини

Номер слайду 12

Толерантність – повага, сприйняття та розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості і, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання прав і свобод людини та сприяє культурі миру. Толерантність – це єдність у різноманітті. Цей принцип став пріоритетним для всіх країн-членів ЄС. Сьогодні великого значення набуває міжкультурний діалог – шлях, на якому шукаються способи спільних рішень, розвитку співпраці, обміну та партнерства. Це діалог культур та традицій, толерантна взаємодія між людьми різних соціальних, етнічних та вікових груп.

Номер слайду 13

Гідно самореалізована людина є щасливою — і в професії, і в родині, і в соціальному громадянському просторі. Така людина вступає у відносини, здатні створювати відкрите демократичне суспільство, яке не знищує свободу в обмін на “щастя”, а робить економічну, політичну, духовну свободу особистості умовою свого розвитку.

Номер слайду 14

Усього на території Європи розташовано 45 незалежних країн, економіка і культура яких тісно пов’язані. Україна, маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна посісти належне місце серед народів Європи і світу в цілому

Номер слайду 15

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому кожен з вас повинен мати не тільки необхідні компетенції, ґрунтовні знання з різних предметів, а й бути гідним громадянином, патріотом своєї держави; інтелектуально розвиненою, духовно і морально зрілою особистістю, яка готова протистояти викликам глобалізації життя.

Номер слайду 16

У глобальному світовому суспільстві молодь не повинна втрачати свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, повагу до його духовних, моральних і культурних надбань. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення. Треба пам’ятати народну мудрість: «Де народився, там і згодився!», «Якість життя людини залежить від тих цінностей та якостей, які вона сама сформувала у собі».

Номер слайду 17

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

Номер слайду 18

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи. Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Номер слайду 19

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Номер слайду 20

Вправа «Ціннісні орієнтації». Завдання: Кожної цінності приписується порядковий номер. Мінімум – 1, а максимум – 5. Одиницею відзначаються цінності, що не мають ніякого значення. Двійкою – ті, які, в принципі, можуть бути важливі. Трійкою – цінності з певним, конкретним значенням. Четвіркою – важливі твердження. І п’ятіркою – те, що людина ставить понад усе.

Номер слайду 21

Молодь будь-якої країни творить її майбутнє: мріє, забігає наперед, будує грандіозні плани і проекти. Саме в лавах теперішньої молоді перебувають ті, хто завтра стане біля керма держави. Вам належить будувати сучасну Україну та керувати нею. Зараз у кожного з вас є можливість активно працювати у громадському русі, ви майбутня еліта нашого суспільства, повинні формувати лідерські здібності, щоб ефективно працювати в обраній сфері суспільного життя. Обирати Вам!

Номер слайду 22

Вибір залишається за Вами! Гідна самореалізація людини — мета цивілізаційного розвитку України. Під гідною самореалізацією можна розуміти розкриття життєвого потенціалу людини в тілесному, творчому й духовному вимірах, що робить її креативною, а тому корисною для сучасного інноваційного суспільства. Така самореалізація органічно поєднує індивідуальні та комунікативні можливості людини. Гідна самореалізація означає діяльність, яка не лише розкриває здібності людини, здійснює її цілі й цінності, а й приносить задоволення її потреб та потреб її родини.

Номер слайду 23

Гідно самореалізована людина є щасливою — і в професії, і в родині, і в соціальному громадянському просторі. Така людина вступає у відносини, здатні створювати відкрите демократичне суспільство, яке не знищує свободу в обмін на “щастя”, а робить економічну, політичну, духовну свободу особистості умовою свого розвитку. Усього на території Європи розташовано 45 незалежних країн, економіка і культура яких тісно пов’язані. Україна, маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна посісти належне місце серед народів Європи і світу в цілому

Номер слайду 24

Кожен повинен пам’ятати, що настав час, коли все залежить від спільної взаємодії та співпраці громадян держави Україна – дорослих і молоді. Майбутнє залежить від кожного з нас!

Номер слайду 25

Успіхів у навчанні!

pptx
Додано
30 липня 2019
Переглядів
232
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку