Презентація. Узагальнення знань за темою «Українські землі в XVI ст.»..

Про матеріал

Дана презентація може бути використана на уроціузагальнення з метою: —повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми;

—розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках;

—допомогти осмислит події минулого своєї Батьківщини й формувати позитивне емоційно-особистісне ставлення до них;

—спонукати до подальшого поглиблення знань;

—продовжити формувати і вдосконалювати уміння і навички;

—виховувати інтерес до національної історії.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Узагальнення знань за темою «Українські землі в XVI ст.».

Номер слайду 2

Мета уроку:повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; допомогти осмислити події минулого своєї Батьківщини й формувати позитивне емоційно-особистісне ставлення до них; спонукати до подальшого поглиблення знань;продовжити формувати і вдосконалювати уміння і навички; виховувати інтерес до національної історії.

Номер слайду 3

Повторення

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант1. Закінчити речення:1. Закінчити речення: Берестейська церковна унія була укладена ... p., у результаті якої утворилася ... . Люблінська унія була укладена ... p., у результаті якої утворилася ... .2. Яке твердження відповідає умовам Люблінської унії?а) Українські землі увійшли до складу Польського королівства;б) Українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського;в) Українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої;г) Українські землі перебували під спільним управлінням Польщі та Литви.2. Яке поняття відповідає змісту визначення?Багатогалузевий господарчий комплекс, який базувався на постійній щотижневій панщині залежних селян і був зорієнтований на товарно-грошові відносини, хоча й зберігав чимало рис натурального господарства.а) Двір;б) Маєток;в) Монастир;г) Фільварок.

Номер слайду 8

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант3. Яке з висловлювань є правильним?а) Перша братська школа постала у Львові у 1585 р.;б) Засновником Острозької школи (академії) був князь Василь-Костянтин Острозький;в) Юрій Дрогобич (Котермак) видав першу друковану книжку українською мовою;г) Острозька Біблія в наш час використовується під час церемонії інавгурації Президента України.4. Чи правильне судження?Масова поява творів полемічної літератури наприкінці XVI ст. ...1) було зумовлена підготовкою і укладенням Берестейської унії;2) сприяла формуванню національної свідомості українського народу.а) Обидва варіанти правильні;б) Тільки 1 варіант правильний;в) Тільки 2 варіант правильний;г) Обидва варіанти неправильні.3. Які з наведених подій історії України мали місце в XVI ст.?1) Ліквідація Київського удільного князівства2) Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» і «Букваря»3) Відкриття Острозької академії4) Створення першого реєстру українських козаків5) Відкриття друкарні Києво-Печерського монастиря6) Поширення реформаційних учень на українські земліа) 1, 3, 6; б) 2, 3, 6;в) 1, 4, 5; г) 2, 4, 5.4. Чи правильне судження?У результаті Берестейської (Брестської) церковної унії...1) постала уніатська (греко-католицька) церква;2) відбувся розкол у православній церкві на українських землях.а) Обидва варіанти неправильні;б) Тільки 1 варіант правильний;в) Тільки 2 варіант правильний;г) Обидва варіанти правильні.

Номер слайду 9

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант5. Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вважався напівпривілейованим?а) Шляхта;б) Духівництво;в) Міщани;г) Селяни.5. У якому з українських міст виникли перші церковні братства?а) Львів;б) Київ;в) Луцьк;г) Брацлав.6. Появі якого виду мистецтва сприяло поширення книгодрукування?а) Гравюри;б) Скульптури;в) Різьбярства;г) Портрету.6. Який предмет, крім грама- тики, риторики, арифметики, геометрії, астрономії та музики, входив до «семи вільних наук»?а) Географія;б) Історія;в) Діалектика;г) Природознавство.

Номер слайду 10

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант7. Коли було прийнято «Устави на волоки»?а) 1529 р.б) 1557 р.в) 1566 р.г) 1569 р.7. У якому році було засновано Львівське православне Успенське братство?а) У 1569 р.б) 1586 р.в) 1589 р.г) 1596 р.8. Історична карта. Завдання 2. Назвіть, які нові воєводства та якими літерами позначено на українських землях.8. Історична карта. Завдання 2. Назвіть відповідно до цифр, міста - центри воєводств Речі Посполитої.9. Історичне джерело. Завдання 3. А)9. Історичне джерело. Завдання 3. Б)

Номер слайду 11

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант10. Установіть відповідність між роками і подіями.10. Установіть відповідність між роками і подіями.1. 1574 р.2. 1529 р.3. 1591 р.4. 1556-1561р.р.1. 1581р.2. 1569 р.3. 1588 р.4. 1576-1578р.р.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А) Перший Литовський статут;Б)Створення “Пересопницького Євангелія”;В) Заснування у Львові Успенського братства;Г) Другий Литовський статут;Е) Видано “Адельфотес”;Є) видання Іваном Федоровим “Апостола” і “Букваря”;Ж)Видано “Острозьку біблію”;З) Третій Литовський статут. И) Заснування Острозьким культурно-освітньогоосередку;І) Люблінський сейм.

Номер слайду 12

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант11. Яке з висловлювань є правильним?а) Перша братська школа постала у Львові у 1585 р.;б) Засновником Острозької школи (академії) був князь Василь-Костянтин Острозький;в) Юрій Дрогобич (Котермак) видав першу друковану книжку українською мовою;г) Острозька Біблія в наш час використовується під час церемонії інавгурації Президента України.11. Які воєводства були створені додатково на українських землях після укладення Люблінської унії?а) Руське, Київське;б) Київське, Волинське, Брацлавське;в) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське;г) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське, Руське.

Номер слайду 13

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант12)А) Історичні пам’ятки. Назвіть їх.12)А) Історичні пам’ятки. Назвіть їх.11234324

Номер слайду 14

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}I варіант. II варіант12. Б) Якими були передумови і причини укладення Люблінської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися внаслідок Люблінської унії на українських землях.12. Б) Якими були передумови і причини укладення Берестейської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися внаслідок Берестейської унії на українських землях.

pptx
Додано
14 січня 2019
Переглядів
338
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку