6 липня о 18:00Вебінар: Самоемпатія: як вчителю зберегти ресурсність та натхнення під час навчального процесу

Презентація "Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв'язки між організмами. Співіснування організмів"

Про матеріал

Ознайомити школярів із впливом на організм чинників живої природи, з поняттям симбіоз, розкрити взаємозв'язки між організмами, схарактеризувати види співіснування організмів, навчити висловлювати свою думку, виділяти основне з другорядного.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів.

Номер слайду 2

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. На будь-який живий організм впливають не лише чинники неживої природи, а й біотичні чинники (дія інших живих організмів). Складно уявити собі організм, який би чином не був пов’язаний з іншими організмами. Кожний організм, наприклад рослина, існує не ізольовано, а у взаємодії з іншими рослинами, мікроорганізмами, грибами, тваринами.

Номер слайду 3

Організми розподіляються не хаотично, а обов’язково утворюють певні угруповання між собою. Взаємозв’язки між організмами різних видів, які співіснують на одній території, дуже різноманітні: вони можуть бути корисні всім організмам або тільки одному з них, бути шкідливими тощо. Зазвичай це взаємний вплив живих організмів різних видів (інколи і царств живої природи) один на одного.

Номер слайду 4

Розглянемо взаємозв’язки між організмами на прикладі тих, що живуть у лісі. Трав’янисті рослини споживають мінеральні речовини, в утворенні яких беруть участь бактерії, гриби, найпростіші. Їх, у свою чергу поїдають рослиноїдні тварини (наприклад комахи, гризуни, зайці тощо). Отже, ці тварини залежать від рослин. Такі тварини також можуть буди з’їдені хижаками, наприклад хижими птахами, зміями, вовками, лисицями тощо. Серед хижаків (як і серед рослин) можуть складатись конкурентні відносини за джерело їжі.

Номер слайду 5

Конкуренція — це тип взаємодії, за якого організми одного або різних видів можуть конкурувати між собою за ресурси навколишнього простору — воду, освітлення, поживні речовини, місце розташування тощо. У цьому випадку споживання певних ресурсів одними організмами знижує їх доступність для інших. Прикладом внутрішньовидової конкуренції є штучний одновіковий сосновий ліс, де дерева змагаються між собою за світло. Ті дерева, які не встигають за зростаючими швидше, у тіні значно гірше розвиваються, та багато з них гине. Тварини можуть конкурувати за джерело їжі, самицю або територію. Тобто конкуренція виникає, коли організми борються за одні й ті самі умови.

Номер слайду 6

Серед тварин зустрічаються такі взаємозв’язки, як хижацтво. Хижацтво — це тип відносин між організмами, за яких хижак харчується іншими організмами, жертвою.

Номер слайду 7

Інколи у тварин виникають такі взаємовідносини, як канібалізм — поїдання особин свого виду. Найчастіше канібалізм зустрічається у павуків (самиці часто поїдають самців) та риб (поїдають мальків).

Номер слайду 8

Багато тварин, що харчуються рослинами, рослиноїдні, а їх зв’язок із рослинами — виїдання. Так, на пасовищах тварини поїдають тільки певні види рослин, не доторкаючись до інших, отруйних або тих, що мають неприємний смак. Із часом це призводить до корінних змін видового складу рослинності на даній ділянці. Деякі рослини мають захисні пристосування від виїдання тваринами, наприклад виділення отруйних речовин, видозмінені листки-колючки, шипи на стеблах тощо. Також слід зазначити, що непрямі взаємини між організмами не менш важливі, ніж прямі для життєдіяльності та виживання рослин різних видів. Так, комахи та деякі дрібні птахи запилюють квіткові рослини. А розмноження насінням багатьох видів покритонасінних без участі тварин було б неможливим.

Номер слайду 9

Симбіоз (від грец. Symbiosis — співжиття) являє собою всі форми співжиття організмів різних видів, враховуючи паразитизм. Хоча деякі джерела називають симбіозом лише взаємовигідні співвідносини. Взаємовигідне співіснування організмів, що належать до різних видів, називається мутуалізмом. Як приклад можна навести взаємовідносини між бобовими рослинами та азотофіксуючими бульбочковими бактеріями, які мешкають на їх кореневій системі. Аналогічно взаємодіє коріння вищих рослин із грибницею шапинкових грибів. І ті, й інші організми отримують один від одного необхідні для життєдіяльності речовини. Або симбіоз між раком-відлюдником та актинією.

Номер слайду 10

Коменсалізм — це спільне проживання різних організмів, коли один із них, що поселяється всередині тіла іншого та харчується за його рахунок, не завдає шкоди носію (бактерії в кишечнику людини). Організм-хазяїн при цьому зостається незайманим цією взаємодією; на відміну від нього інший організм, навпаки, може демонструвати значні пристосування в будові тіла і поведінці, які полегшують йому участь у таких. Наприклад, риби-прилипали пересуваються, причепившись до акули чи іншої великої риби, і живляться недоїдками, що їх залишає після їди хазяїн. У разі коменсалізму один з організмів може бути середовищем життя для іншого організму.

Номер слайду 11

Паразитизм — це тип взаємозв’язків між організмами різних видів, за якого один із них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково або повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин із довкіллям. Паразитизм трапляється серед різних груп організмів: тварин (найпростіші, плоскі, круглі, кільчасті черви, молюски, членистоногі), бактерій, грибів (борошнисто-росяні, трутовики, ріжки, сажки) і навіть у рослин (повитиця, омела). При паразитизмі один організм завжди завдає шкоди іншому. І завжди один організм є середовищем життя для іншого. Паразити бувають зовнішні (наприклад, блохи, воші, п’явки, кліщі, комарі) та внутрішні (віруси, бактерії, гриби, найпростіші, черви тощо).

Номер слайду 12

Організм як середовище існування за своїми властивостями істотно відрізняється від інших. Так, якщо на організми, які живуть на поверхні інших істот, впливають різні чинники довкілля, то на організми, що мешкають усередині організму хазяїна, ці чинники діють лише опосередковано. У ролі господарів можуть виступати будь-які організми — від бактерій до високорозвинених організмів рослин і тварин. Прикладами паразитів є бактерії (існують численні хвороботворні бактерії). Серед тварин-паразитів можна назвати різні види плоских і круглих червів, які живуть у внутрішніх органах людини і тварин. Так, печінковий ціп’як живиться в печінці та жовчних протоках корів, свиней, кролів, іноді трапляється й у внутрішніх органах людини. Широкий стьожак і свинячий ціп’як паразитують у кишечнику людини, спричиняючи погане самопочуття та схуднення.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Робота з дефектним реченням (самостійна робота). Учитель роздає учням картки з реченнями, які їм слід закінчити. (Роздавальний матеріал.)1. Окрім неживої природи, на будь-який організм впливає …2. Співіснування організмів різних видів називається …3. Взаємовідносини організмів, коли вони борються за однакові умови,— це …4. Серед тварин, окрім рослиноїдних тварин, зустрічається багато …5. Взаємовигідне співіснування організмів називається…6. Зв’язок рослин із тваринами, які ними харчуються, називається…7. Взаємовідносини, за яких один організм завдає шкоди іншому,— це …8. Лев по відношенню до косулі — …9. Співіснування, за якого лише один з організмів отримує користь і при цьому не шкодить іншому,— це …10. Комар по відношенню до людини — …11. Заєць по відношенню до вовка — …12. Собака по відношенню до бліх — …

Номер слайду 15

Відповіді. 1 — жива природа; 2 — симбіозом; 3 — конкуренція; 4 — хижаків; 5 — мутуалізмом; 6 — виїданням; 7 — паразитизм; 8 — хижак; 9 — коменсалізм; 10 — паразит; 11 — жертва; 12 — хазяїн.

Номер слайду 16

Дякую за увагу!!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Гупало Тетяна Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пащенко Ольга Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. стаховська юліана
  Дякую-використала.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Олійник Лариса Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Сітченко Олександр
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  3.0
 6. Шаталова Вікторія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Остапенко Оксана Іванівна
  Дуже змістовний матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
pptx
Додано
1 квітня 2018
Переглядів
35383
Оцінка розробки
4.7 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку