Презентація "Вступ до курсу громадянська освіта"

Про матеріал
Презентація до вступного уроку з Громадянської освіти в 10 класі. Актуальність упровадження громадянської освіти в Україні зумовлена тим, що формування демократичної громадськості є нагальною потребою всіх розвинених держав.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вступ до курсу «Громадянська освіта»Урок 1

Номер слайду 2

Актуальність упровадження громадянської освіти в Україні зумовлена тим, що формування демократичної громадськості є нагальною потребою всіх розвинених держав. Вивчення курсу «Громадянська освіта» передбачає:формування: вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності за власну поведінку; громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство в розв’язанні суспільних проблем. Вивчення курсу «Громадянська освіта» передбачає:

Номер слайду 3

виховання: 1) поваги до людської гідності, дотримання прав людини і демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості та рівності; 2) громадянської свідомості особистості, орієнтованої на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття приналежності до свого народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї держави; 3) толерантності, інклюзії та поваги до культурного розмаїття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей; 4) розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності школярів, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв’язувати конфлікти й запобігати дискримінації. Вивчення курсу «Громадянська освіта» передбачає:

Номер слайду 4

Завдання громадянської освіти — забезпечити цілеспрямовану підготовку старшокласників до функціонування в системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності.

Номер слайду 5

Основні принципи курсу «Громадянська освіта»:{5 DA37 D80-6434-44 D0-A028-1 B22 A696006 F}Демократичність. Пріоритет ідеї прав і свобод людини у громадянській освіті; виховання почуття соціальної справедливості та солідарності, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством та приймати рішення. Викладання курсу передбачає діалогічний характер навчання, створення атмосфери взаємоповаги у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок школи з сім’єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, засобами масової інформації тощо. Практична спрямованість. Передбачає формування в учнів пріоритетних для системи громадянської освіти вмінь і навичок: соціальної взаємодії, самостійного аналізу різноманітних ситуацій, перш за все, з власного життєвого середовища, приймати рішення і діяти у правовому полі. Зорієнтованість на позитивні соціальні діїСпрямованість на набуття позитивного досвіду соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськостіПлюралізм. Формування поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної, расової різноманітності, уникнення екстремістських поглядів і поведінки, виховання толерантного ставлення до різних світоглядних і політичних доктрин, релігійних переконань і поглядів, до діяльності різних дитячих та молодіжних громадських організацій

Номер слайду 6

Пропонований вашій увазі підручник курсу громадянської освіти в 10 класі не лише надає необхідні знання про демократію, права людини, успішну комунікацію громадян між собою і з державою. Нашою метою було створення підручника, що дає змогу вам одразу застосовувати набуті уміння у повсякденному житті, вирішувати Ваші особисті й суспільні проблеми.

Номер слайду 7

Сьогодні кожна молода людина має розвивати свої навички мислення вищого рівня, критично оцінювати та синтезувати інформацію, до якої відкрився безмежний доступ. Ключовим словом в курсі є Демократія. Цей курс про те, як розбудовувати і зміцнювати демократію в Україні, а також у вашому найближчому оточенні — школі, місцевій громаді. Мова йде про зміни, які кожен з нас має робити щодня, діючи усвідомлено і компетентно. Сьогодення — це час нових знань, креативних рішень, і, що найважливіше, — реальних дій.

Номер слайду 8

Демократія є багатовимірним явищем, яке набуває в кожній країні свого завершеного вигляду тільки завдяки зусиллям кожного громадянина. Саме тому в основу Вашого навчання покладено сучасний формат 3 Д, що передбачає тривимірну перспективу певного об’єкта, якнайкраще відображає багатоаспектність і багатовимірність громадянської компетентності, ключових здатностей громадянина, яких Ви маєте змогу набути під час опанування курсу: ДУМАЄМО — розвиток критичного мислення — Я маю самотужки зрозуміти й оцінити!ДБАЄМО — розвиток громадянського патріотизму — Я вмію співвідносити власні інтереси з інтересами громади, суспільства, держави!ДІЄМО — формування активної громадянської позиції — Добробут моєї країни і моїх співгромадян залежить від мене і моїх дій!

Номер слайду 9

Відповідно до навчальної програми зміст курсу викладено за принципом поступового розширення спектру громадянських здатностей, які забезпечують Ваше активне залучення як молодих громадян до обговорення проблем, власні судженні і думки, дослідження практичних ситуацій суспільного життя. Дизайн кожного розділу розроблено так, щоб провести Вас через дослідження важливих суспільних понять та їхньої взаємодії у різних контекстах — особистісному, місцевому, національному і глобальному. Цей курс — кожного разу нова, цікава та корисна інформація, жваві дискусії, корисний досвід для теперішнього життя та нашого майбутнього.

Номер слайду 10

Запропонований підручник з громадянської освіти містить 7 розділів, кожен з яких розкриває той чи інший аспект та особливості життя і діяльності людини у демократичному суспільстві. Розділ 1 «Особистість та її ідентичність» допоможе Вам краще зрозуміти себе як особистість, індивідуальність, окреслити власні життєві пріоритети, зрозуміти інших людей та їхні цінності.

Номер слайду 11

Розділ 2 «Права і свободи людини» розкриває поняття людської гідності, визначає права громадян у державі. Ви отримаєте змогу навчитися розпізнавати порушення прав людини, захищати власні права та права інших людей.

Номер слайду 12

Розділ 3 «Людина у соціокультурному просторі» присвячено соціальному та культурному різноманіттю суспільства. Ви ознайомитеся з особливостями полікультурного соціуму, шляхами досягнення гармонійного співжиття різних спільнот, навчитеся долати стереотипи та упередження стосовно «інших» та досягати консенсусу.

Номер слайду 13

Ознайомлення з Розділом 4 «Демократичне суспільство та його цінності» дозволить Вам краще зрозуміти сутність демократії та основних її понять, як-от: державна влада, громадянське суспільство, соціальна згуртованість тощо. Ви отримаєте можливість повноцінно долучитися до участі у демократичних процедурах на рівні вашої школи чи громади.

Номер слайду 14

Розділ 5 «Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту» розкриває поняття економіки як сфери життя людини. Тут Ви зможете навчитися усвідомлювати власні економічні інтереси, ознайомитися з принципами та механізмами ринкової економіки, розпізнавати прояви корупції та протидіяти їм.

Номер слайду 15

Розділ 6 «Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність» надає можливості для визначення особливостей ЗМІ у демократичному суспільстві, розкриває взаємозалежність понять свобода, етика та відповідальність. Ви отримаєте змогу навчитися критично сприймати інформацію, формувати власні судження в різного виду текстах і на різних медіа-платформах, протидіяти маніпуляціям мас-медіа.

Номер слайду 16

Розділ 7 «Україна, Європа, світ» присвячено розгляду глобального суспільства та ролі в ньому України. Ви ознайомитеся з поняттями інтеграції та глобалізації, зрозумієте особливості міжнародних відносин, сформуєте власне бачення європейського вектору розвитку України.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Для чого, на вашу думку, необхідно вивчати курс «Громадянська освіта»?Чого ви очікуєте від вивчення цього курсу?

Номер слайду 21

Громадянська освіта - це інтегрований курс, який охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні, соціально-психологічні знання. Фундаментальними цінностями сучасного світу є демократія свобода, повага до прав людини, солідарність та участь. Базова умова демократичного розвитку суспільства — це громадяни, котрі володіють умінням) здійснювати зважений і раціональний вибір, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміють значення права, толерантно ставляться до думок інших, активно цікавляться суспільним, політичним та економічним життям. Висновок

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Усата Алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Довгань Юлія Володимирівна
  Вітаю. Пані Ірино, у Вас дуже класні розробки з громадянської освіти. А чи є у Вас такі ж розробки на ІІ семестр? Буду дуже вдячна, якщо Ви надасте можливість ними скористатить.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
5105
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку