презентація з економіки для 11-го класу

Про матеріал
презентація, яку можна використовувати у якості додаткового матеріалу при опрацюванні теми "Державне регулювання економіки"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Державне регулювання економіки

Номер слайду 2

Державне регулювання економіки(ДРЕ) це система типових мір законодавчого, виконавчого контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними заснуваннями і громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються; це сфера діяльності держави для цілеспрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики

Номер слайду 3

Цілі економічного розвитку визначаються для країни в цілому, окремих її регіонів, інституціональних одиниць, груп населення. Вони мають бути конкретними, кількісно визначеними. Пріоритети – це найважливіші соціально-економічні процеси, на стимулювання яких спрямовується у певний період переважна частина ресурсів за допомогою відповідних регуляторів. Об’єктом регулювання є господарство країни, регіонів, областей, міст і районів, а також соціально-економічні процеси: економічний цикл, структура економіки, інвестиційна діяльність, інноваційні процеси, грошовий обіг, інфляція, ціни, платіжний баланс тощо.

Номер слайду 4

Суб’єктом регулювання є держава в особі державних органів управління (президента, парламенту, уряду, місцевих адміністрацій), яка для розв’язання складних соціально-економічних проблем, усебічного врахування інтересів залучає наукові установи, політичні партії, громадські та релігійні організації. Економічною основою державного регулювання є бюджетний фонд, а також майно держави.

Номер слайду 5

Об’єкти ДРЕ економічний цикл; секторальна, галузева і регіональна структура господарства; умови накопичення капіталу; зайнятість; грошовий обіг; платіжний баланс; ціни; умови конкуренції; соціальні відношення, соціальне забезпечення; підготовка і перепідготовка кадрів; навколишнє середовище; зовнішньоекономічні зв'язки.

Номер слайду 6

Цілі ДРЕ (спрямовані на об’єкт) економічний розвиток; повна зайнятість; економічна ефективність; стабільний рівень цін; економічна свобода; справедливий розподіл доходів; економічна забезпеченість; збалансованість торговельного балансу.

Номер слайду 7

Функції ДРЕ 1. Цільова - полягає у визначенні цілей, пріоритетів та основних напрямів розвитку економіки. 2. Стимулююча – передбачає формування таких важелів і регуляторів, які здатні ефективно впливати на діяльність суб’єктів господарювання. 3. Нормативна (регламентуюча) – держава за допомогою законів, законодавчих актів і нормативів встановлює певні правила діяльності для суб’єктів економіки, визначає правовий простір.

Номер слайду 8

4. Корегуюча – зводиться до внесення певних змін у хід реалізації економічної політики з метою усунення негативних екстремалей. 5. Соціальна – передбачає регулювання державою соціальних відносин, перерозподіл доходів, соціальний захист і соціальні гарантії. 6. Контролююча – означає державний нагляд і контроль за виконанням і дотриманням нормативно-правових актів, норм і стандартів. 7. Безпосереднє управління неринковим сектором економіки.

Номер слайду 9

Напрямами економічної політики Антициклічна Бюджетна Структурно-галузева Податкова Інвестиційна Грошово-кредитна Амортизаційна Валютна Інституційних перетворень Зовнішньоекономічна Науково-технічна та інноваційна Екологічна Антимонопольно-конкурентна Соціальна Цінова Регіональна

Номер слайду 10

Причини необхідності державного регулювання економіки наявність монополізму в багатьох галузях народного господарства та відсутність досконалої конкуренції; недосконалість цінового механізму для певної групи товарів, який робить їх виробництво неефективним; повільна адаптація до сучасних умов господарювання окремих ринків – робочої сили, капіталів, інтелектуального продукту тощо; забезпечення стабільності і гармонійності суспільства; сприяння збереженню та відтворенню природного, культурного, національно - історичного середовища існування народів; розв’язання питань міжнародної політики і співпраці.

Номер слайду 11

Методи державного регулювання економіки (сукупність способів, прийомів та засобів державного впливу на соціально-економічний розвиток країни) Методи державного регулювання економіки Прямі Адміністративні Непрямі Індикативні Правові Неформальні Економічні Специфічні

Номер слайду 12

Переваги та недоліки ДРЕ

ppt
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
6 квітня 2020
Переглядів
1591
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку