Презентація з хімії на тему: "Кислотні опади"

Про матеріал

У нове тисячоріччя людство вступає в умовах екологічної кризи. В останній чверті XX століття три глобальні екологічні проблеми: руйнування озонового шару Землі, що прогресує; потепління її клімату та кислотні дощі — зробили цілком реальною погрозу самознищення людства. Ще наприкінці позаминулого століття Фрідріх Енгельспопереджав: «Не будемо, однак, занадто зваблюватися нашими перемогами над природою. За кожну таку перемогу вона нам мстить. Кожна з цих перемог має, щоправда, у першу чергу ті наслідки, на які ми розраховували, але в другу і третю чергу зовсім інші, непередбачені наслідки, що дуже часто знищують наслідки перших». Знайомство з проблемою кислотних дощів підтвердить нам правоту цих слів.

Для успішного вирішення планетарних екологічних криз і подальшого розвитку людської цивілізації необхідні розуміння й усвідомлення цих кризових проблем, щоб направити свою діяльність на зміну структури суспільного і господарського пристрою, формування екологічного світогляду, .

Кислотні опади в кінці ХХ і на початку XXI ст. стали істотними компонентами атмосфери. Вони випадають у країнах Європи, Північної Америки, а також у районах найбільших агломерацій Азії і Латинської Америки. Головна причина кислотних опадів — надходження сполук сірки і азоту в атмосферу при спаленні викопного палива в стаціонарних установках і двигунах транспорту. Кислотні опади завдають шкоди будівлям, пам'ятникам і металевим конструкціям, викликають дигресію і загибель лісів, знижують урожай багатьох сільськогосподарських культур, погіршують родючість ґрунтів, що мають кислу реакцію, і стан водних екосистем.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проект на тему: «Кислотні опади. Значення для території Одещини»Підготували учні 7-Б класу. Гаврилюк Юрій. Масненька Ірина. Сливинський Богдан. Черненко Євген

Номер слайду 2

Проект на тему: «Кислотні опади. Значення для території Одещини»Мета: дізнатися, що таке кислотні дощі дослідити причини утворення, і окремо обсудити значення їх викидів для Одещини, і за допомогою документів дізнатися як зменшують їхнє випадання на ЗемліПитання: Що таке кислотний дощ?Як виявили кислотні дощі?Причини його утворення і схема утворення. Наслідки для території одещини Причини усунення

Номер слайду 3

Що таке опади. Атмосфе́рні о́пади — вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ. З повітря виділяються: роса, рідкий наліт, іній, твердий наліт, паморозь. Атмосферні опади — одна з ланок кругообігу води на Землі. Кількість атмосферних опадів, багаторічний, середньомісячний, сезонний, річний, їхній розподіл по земній поверхні, річний і добовий хід, повторюваність, інтенсивність тощо є визначальними характеристиками клімату, що мають істотне значення для сільського господарства й багатьох інших галузей народного господарства. Все більшого значення набуває штучне викликання атмосферних опадів, що полягає в тому, що в хмару вводять реагенти, які сприяють утворенню крижаних кристалів у водяних хмарах, а в змішаних хмарах прискорене їхнє укрупнення.

Номер слайду 4

Схема утворення опадів

Номер слайду 5

Які є типи опадів. Шкала значення р. Н йде від 0 (украй висока кислотність), через 7 (нейтральне середовище) до 14 (лужне середовище), причому нейтральна точка (чиста вода) має р. Н = 7. Дощова вода в чистому повітрі має р. Н = 5,6. Чим нижче значення р. Н, тим вище кислотність. Якщо кислотність води нижче 5,5, то опади вважаються кислотними. Про які ми буде говорити

Номер слайду 6

Кислотні дощіКисло́тний дощ — всі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, — кислотність яких вища від нормальної. Мірою кислотності є значення р. Н (водневий показник). Нормальне p. H у чистих дощах — 5,6.

Номер слайду 7

Історія дослідження Перша згадка про кислотні дощі відноситься до кінця ХІХ століття. Але глобальну небезпеку явища усвідомили лише в 60-х роках ХХ століття. Від кислотних дощів постраждали скандинавські країни, Канада,США, Західна Європа та інші.

Номер слайду 8

Основна характеристика кислотних дощів нове тисячоріччя людство вступає в умовах екологічної кризи. В останній чверті XX століття три глобальні екологічні проблеми: руйнування озонового шару Землі, що прогресує; потепління її клімату та кислотні дощі — зробили цілком реальною погрозу самознищення людства. Ще наприкінці минулого століття Фрідріх Енгельс попереджав: «Не будемо, однак, занадто зваблюватися нашими перемогами над природою. За кожну таку перемогу вона нам мстить. Кожна з цих перемог має, щоправда, у першу чергу ті наслідки, на які ми розраховували, але в другу і третю чергу зовсім інші, непередбачені наслідки, що дуже часто знищують наслідки перших». Знайомство з проблемою кислотних дощів підтвердить нам правоту цих слів.

Номер слайду 9

Особливості кислотних опадів. Кислотні властивості, якими володіють опади (кислий смак, роз'їдання багатьох матеріалів), обумовлені присутністю надзвичайно активних іонів (атомів) водню (Н +). Кислота - хімічна речовина, що вивільняє в воді іони Н + і негативний іон. Наприклад, сірчана кислота (H2 S04) дає 2 Н + і негативний іон SOj (сульфат). Чим більше іонів водню в воді або розчині, тим вище кислотність. Гіркий смак і їдкість розчинів усіх лугів або підстав (будь-яка хімічна речовина, здатне вивільняти іони ОН ") обумовлені присутністю гідроксильних іонів (ОН), т. Е. Кисню - водневої групи з гаком електроном. Наприклад, гідроксид кальцію Са (ОН) 2 дає 20 Н ~ і позитивний іон Са2 + (іон кальцію).

Номер слайду 10

Характеристика кислотних опадів. Для успішного вирішення планетарних екологічних криз і подальшого розвитку людської цивілізації необхідні розуміння й усвідомлення цих кризових проблем, щоб направити свою діяльність на зміну структури суспільного і господарського пристрою, формування екологічного світогляду, відповідального за стан будинку, у якому ми усі живемо, — нашої планети Землі. Кислотні опади в кінці ХХ і на початку XXI ст. стали істотними компонентами атмосфери. Вони випадають у країнах Європи, Північної Америки, а також у районах найбільших агломерацій Азії і Латинської Америки. Головна причина кислотних опадів — надходження сполук сірки і азоту в атмосферу при спаленні викопного палива в стаціонарних установках і двигунах транспорту. Кислотні опади завдають шкоди будівлям, пам'ятникам і металевим конструкціям, викликають дигресію і загибель лісів, знижують урожай багатьох сільськогосподарських культур, погіршують родючість ґрунтів, що мають кислу реакцію, і стан водних екосистем.

Номер слайду 11

Джерела утворення кислотних опадів. Джерела кислото-створюючих викидів: теплові електростанції, автотранспорт, металургійні і хімічні підприємства, авіація. Однією з причин кислотних опадів є також тваринництво. Справа у великій кількості відходів, що залишають тварини. У гною міститься аміак, який переробляють бактерії у кислоту, яка, випаровуючись, з'єднується з окисом азоту, що є в добривах, а це сприяє випаданню кислотних дощів.

Номер слайду 12

Утворення кислотних дощів. Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими забруднюючими речовинами, як діоксид сірки (SO2) і різних оксидів азоту (NOx). Ці речовини викидаються в атмосферу автомобільним транспортом, у результаті діяльності металургійних підприємств і електростанцій, а також при спалюванні вугілля і деревини. Вступаючи в реакцію з водою атмосфери, вони перетворюються в розчини кислот: сірчаної, сірчистої, азотистої й азотної. Потім, разом із снігом чи дощем, вони випадають на землю. Природними джерелами надходження діоксиду сірки в атмосферу є головним чином вулкани і лісові пожежі. Тим часом природні надходження в атмосферу оксидів азоту зв'язані головним чином з електричними розрядами, при яких утвориться NO, згодом — NO2. Значна частина оксидів азоту природного походження переробляється в ґрунті мікроорганізмами, тобто включена в біохімічний колообіг.

Номер слайду 13

Хімічні реакції утворення кислотних опадів. Діоксид сірки, що потрапив в атмосферу, перетерплює ряд хімічних перетворень, що ведуть до утворення кислот. Частково діоксид сірки в результаті фотохімічного окислювання перетворюється в триоксид сірки (сірчаний ангідрид) SO3:2 SO2 + О2 → 2 SO3,який реагує з водяною парою атмосфери, утворюючи аерозолі сірчаної кислоти: SO3 + Н2 О → H2 SO4. Основна частина діоксиду сірки, що викидається у вологому повітрі утворить аерозоль сірчистої кислоти і зображують умовною формулою Н2 SO3: SO2 + H2 O → H2 SO3. Сірчиста кислота у вологому повітрі поступово окисляється до сірчаної:2 H2 SO3 + O2 → 2 H2 SO4.

Номер слайду 14

Що таке ареозоліАерозо́лі (англ. airsols, нім. Aerosole, Luftkolloide, aerosol Schwebstoffe) — дисперсні системи, що складаються з дрібних твердих або рідких частинок (дисперсна фаза) та дисперсійного газового середовища (наприклад, повітря) де зависли ці частинки. Аерозолі присутні в атмосфері шахт, кар'єрів, копалень, збагачувальних фабрик, брикетних фабрик, на ряді підприємств хімічної промисловості, коксохімії тощо. За характером утворення розрізняють диспергаційні і конденсаційні аерозолі.

Номер слайду 15

Ареозолі сірчаної і сірчистої кислоти і їх значення для атмосфери. Аерозолі сірчаної і сірчистої кислот приводять до конденсації водяної пари атмосфери і стають причиною кислотних опадів (дощі, тумани, сніг). При спалюванні палива утворяться тверді мікрочастинки сульфатів металів (в основному при спалюванні вугілля), легко розчинні у воді, що осаджуються на ґрунт і рослини, роблячи кислотними роси. Аерозолі сірчаної і сірчистої кислот складають близько 2/3 кислотних опадів, інше приходиться на частку аерозолів азотної й азотистої кислот, що утворяться при взаємодії діоксиду азоту з водяною парою атмосфери:2 NO2 + H2 О → HNO3 + HNO2Існують ще два види кислотних дощів, що поки не відслідковуються моніторингом атмосфери. Хлор, що знаходиться в атмосфері, при з'єднанні з метаном (джерела надходження метану в атмосферу: антропогенний — рисові поля, а також результат танення гідрату метану у вічній мерзлоті внаслідок потеплення клімату) утворить хлороводень, що добре розчиняється у воді з утворенням аерозолей соляної кислоти: Cl + СН4 → CH3 + HCI, СН3 + Cl2 → СН3 Cl + Cl

Номер слайду 16

Загальна схема утворення

Номер слайду 17

Статистика опадів в україні

Номер слайду 18

Частина друга :«Поговоримо про Одещину»

Номер слайду 19

Підприємства Одещини. Основними промисловими галузями Одеської області є машинобудування та металообробка, паливна промисловість, хімічна та нафтохімічна промисловість, медична промисловість, легка промисловість, харчова промисловість. На території області розміщені унікальні промислові підприємства, що мають загальнодержавне значення: Одеський припортовий завод, який виробляє мінеральні добрива, ВАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» — єдине у країні підприємство, що випускає алмазно-розточні, координатно-розточні, радіально-свердлильні і хонінгувальні верстати — єдине на півдні України підприємство — виробник литва чорних і кольорових металів для машинобудування, Одеський завод «Центроліт», ВАТ ОЗПВ «Мікрон» — провідне підприємство верстатобудівної галузі, яке виробляє металорізальні верстати з числовим програмним управлінням, багатоцільові свердлильно-фрезерно-розточні. Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес» — підприємство з переробки брухту та відходів, які містять дорогоцінні метали.

Номер слайду 20

Вплив цих підприємств. Якщо ми згададаємо Джерела кислото-створюючих викидів: теплові електростанції, автотранспорт, металургійні і хімічні підприємства, авіація. то ми їх зможемо побачити і на території однщини. Значить і на території Одещини є активна діяльність кислотних опадівІ ми далі поговоримо про наслідки їх випадання

Номер слайду 21

Основні наслідки. Пошкоджується рослинність, забруднюються водойми, йде кислотне вилуговування грунту. Через кислотних опадів тисячі озер стали млявими, ще десятки тисяч знаходяться під загрозою. Потепління клімату, яке в Останнім часом ми спостерігаємо, що обіцяє світу небувалі посухи або передчасне в'янення деяких овочевих культур і інші кліматичні порушення, - результат накопичення в атмосфері вуглекислого газу (S02). Усього життя на Землі загрожує збільшення ультрафіолетової радіації через ослаблення озонового екрану. Ще раз підкреслимо, що всі ці негативні процеси відбуваються в результаті антропогенних змін, різних форм забруднення атмосфери, що досягає глобальних масштабів і впливає на біосферу в Загалом.

Номер слайду 22

Вплив кислотних дощів на природу

Номер слайду 23

Що зв’язане з Одещиною Наглядний приклад це є Шабськикий виноградник один з найбільший в Україні виробників вина. Щорічно страждає від кислотних опадів до 30% всього врожаю винограду

Номер слайду 24

Ес, як причини цих смертельних опадів. За даними США, на 50 найбільших електростанцій припадає 74% викидів S02 і значна частина викидів оксидів азоту. І тільки їх роботою пояснюється більш 50% кислотних опадів, що випадають над східною частиною США і Канади. Цілком можливо, що ці викиди під впливом Атлантичного океану досягають Європи і західної частини Росії. Заміна звичайних труб на 300-метрові для розсіювання забруднюючих речовин в більш високих шарах атмосфери не дала істотних результатів. В принципі це вирішує в якійсь мірі місцеві проблеми, але створює більш широкомасштабні, що і призвело до поширення забруднюючих речовин (кислотних опадів) на сотні миль від джерела. Тільки на сході США і Канади 1 млн кв. миль території піддається впливу кислотних опадів. Важко навіть уявити собі витрати праці і грошей, які будуть потрібні для вапнування таких площ.

Номер слайду 25

Кислотні дощі, як серйозна проблема. Кислотні опади ось уже понад 100 років визнаються серйозною проблемою, але їх конкретний вплив на екосистеми було відзначено тільки близько 35 років тому, коли рибалки помітили різке скорочення популяцій риби в багатьох озерах Швеції. У пошуках причини цього явища були запропоновані багато гіпотез. Шведські вчені першими визначили, що вся справа в підвищеній р. Н води і низьких значеннях р. Н опадів. Коли середовище водних екосистем підкислити, практично всі організми дуже швидко вимирають, якщо не через прямого впливу іонів Н +, то через неможливість розмноження. Негативний вплив кислотних опадів на водні екосистеми посилюється під час танення снігів, коли вони разом з водою спрямовуються в струмки, а також і в період розмноження більшості організмів. Додатковий збиток кислотні опади приносять в результаті розчинення і вилуговування алюмінію і деяких важких металів, які надають сильне токсичну дію на рослини і тварин.

Номер слайду 26

Страждання світового океану. Багато господарств використовують вапно для нейтралізації кислих грунтів. Садівники застосовують для тих же цілей яєчну шкаралупу, раковини устриць і інших молюсків, також складаються з карбонату кальцію. Однак можливості будь-якого буфера обмежені. Тому в першу чергу гинуть екосистеми з низькою буферною ємністю. Ось ще один приклад. Великі території Північної Америки, особливо в Канаді, сильно страждають від кислотних опадів; у них низька буферна ємність. Розташовані на цих територіях 17059 озер. У 2993 озер (близько 16%) є ознаки порушень, а ще 6430 озер (близько 30%) знаходяться під загрозою загибелі. Із загальної протяжності струмків і річок, що становлять 187876 км, 21% уже порушено кислотними опадами і ще 21% перебувають під загрозою загибелі. Порушення відзначені майже у всіх штатах від Мена до Флориди. Однак лише провінція Онтаріо, ймовірно, втратить в найближчі 15 років ще 48 тис. Озер, якщо режим випадання кислотних опадів залишиться колишнім.

Номер слайду 27

Архітектура теж страждаєОдне з найбільш відчутних наслідків кислотних опадів - руйнування будівель архітектури і творів мистецтва, до яких відносяться пам'ятники, вироби представляють історичну цінність, виконані з вапняку або мармуру, улюблених матеріалів для оформлення фасадів стін і різних споруд. Взаємодія кислоти і вапняку призводить до дуже швидкого вивітрювання і ерозії. Треба відзначити, що пам'ятники і будівлі, які простояли сотні і навіть тисячі років лише з незначними змінами, зараз розсипаються в кришиво. В общем-то, це ще одне нагадування про зниження буферної ємності екосистем. Більш того, фахівці стурбовані тим, що кислотні опади «мобілізують» (розчиняють) алюміній та інші отруйні речовини, в тому числі свинець, які можуть привести до забруднення як поверхневих, так і ґрунтових вод, а алюміній здатний викликати хворобу, що приводить до передчасного старіння людини.

Номер слайду 28

Що зв’язане з нашим районом Найвідоміша архітектурна пам’ятка нашого району це Білгород-Дністровська фортеця, якій вже більше двох тисяч років, і занесена в архітектурну спадщину ЮНЕСКо. І вона руйнується і страждає від кислотних опадів, які руйнують її структуру

Номер слайду 29

Способи зменшення кислотних опадів1. Зменшення внесення азотних добрив за рахунок природної азотфіксації або інокуляції насіння азотфіксуючими бактеріями; 2. Оптимізації сівозміни за рахунок збільшення долі бобових, в тому числі багаторічних, введення сидератів; 3. Ощадна обробка ґрунту: введення системи No-till, обробка ґрунту плоскорізом; 4. Розширення використання відновлюючих джерел палива, у тому числі за рахунок використання поживних залишків (стерні); 5. Розрахунок при утриманні скота повинен базуватися у залежності від площа угідь на 1 голову; 6. У раціоні харчування скота необхідно мінімізувати кількість зерна, сої та кукурудзи за рахунок збільшення долі сіна; 7. Оптимізація умов зберігання гною та технологій його внесення, розширення використання гною для переробки на біогаз; 8. Збільшення долі багаторічних насаджень до 15 %. Вирішення цих задач дозволить зменшити емісію парникових газів від сільського господарства на 20-30 % та більше

Номер слайду 30

Що таке система No-till. Систе́ма нульово́го обробі́тку ґру́нту також відома як No-Till — сучасна система землеробства за якої не проводять оранку, а поверхня землі вкривається шаром спеціально подрібнених залишків рослин — пожнивних решток (мульчею). Оскільки верхній шар ґрунту не пошкоджується, така система землеробства запобігає водній та вітровій ерозії ґрунтів, а також значно краще зберігає воду.

Номер слайду 31

Висновки частина перша «Одещина»До атмосферного повітря Одеської області у 2010 р. від сільського господарства надійшло 1237,9 т ПГ, що становить 9,1 % від сукупних викидів ПГ, і знизилось приблизно на 67,5 % в порівнянні з 1990 роком та на 5 % у порівнянні з 2008 роком. Причиною скорочення викидів ПГ за цей період, передусім, стало зменшення поголів’я худоби в сільськогосподарських підприємствах, кількості внесених в ґрунт добрив, оброблюваних площ сільськогосподарських культур та ін. [2]. Проблема зміни клімату є досить актуальною та важливою, тому є необхідність розробки методів безпечного землекористування задля забезпечення здорового існування теперішніх та майбутніх поколінь.

Номер слайду 32

Виновки друга частина «Світ»якщо випадання кислотних опадів буде і надалі продовжуватися в колишньому обсязі, набагато більший вплив на природу нададуть втрата озер і лісів, наслідок посиленої ґрунтової ерозії і, як наслідок, втрата естетичних та моральних цінностей. Очевидно, що відсутність стратегії боротьби з цими опадами зменшує і принижує основи сталого розвитку суспільства.

Номер слайду 33

Бережіть природу

Номер слайду 34

Дякуємо за увагу

Номер слайду 35

Використана літератураhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9 A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96http://svitppt.com.ua/ekonomika/kislotni-doschi1.htmlhttp://svitppt.com.ua/ekologiya/kislotni-doschi.htmlhttp://svitppt.com.ua/geografiya/kislotni-doschi0.htmlchrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.htmlhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8http://budmayster.pp.ua/3123-vpliv-kislotnih-opadv-na-navkolishnye-seredovische.htmlhttp://biotechnica.org.ua/scripts/external/upl/server/php/files/sif/163/___doc.pdfhttp://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-geografija/1818-prezentacya-na-temu-kislotn-opadi-prichini-viniknennya-nasldki.htmlhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9 E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8 C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8 Chttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8 C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ткачук Віола
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ткачук Віола
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
30 квітня 2018
Переглядів
8183
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку