12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Презентація з історії України,9 клас "Українські підприємці Лівобережної України ІІпол.ХІХ ст.-І пол.ХХ ст."

Про матеріал
Презентація -додаток до проекту "Українські підприємці Лівобережної України ІІ пол.ХІХ ст.-І пол.ХХст."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Міністерство освіти та науки України Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти Українські підприємці Лівобережної України в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століть (освітній проект) Автор: Піскунова Олена Віталіївна

Номер слайду 2

Мета проекту: залучити учнів до дослідницької діяльності яка допоможе їм поглибити знання з історії України, пов'язати їх з історією регіону; продовжити вчити учнів здобувати знання самостійно,застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.  

Номер слайду 3

Актуальність : Актуальність дослідження теми «Українські підприємці ІІ половини ХІХ – ХХ століть» зумовлена тим, що в сучасній Україні відбувається активний розвиток підприємництва, який потребує спеціалістів, здатних швидко мислити, аналізувати ситуацію і приймати виважені рішення, нести за них відповідальність і виявляти підприємницьку ініціативу. Сучасне успішне підприємництво не може існувати без урахування відповідних уроків минулого. Модернізація українських земель,яка розпочалася у другій половині ХІХ- на початку ХХ століть,дала потужний імпульс для розвитку економіки і формування промислово-торговельної буржуазії, незначну частку якої складали українські підприємці,які уславилися як меценати і благодійники. Тому вивчення колишніх форм і методів доброчинної діяльності, досвіду організації благодійних товариств та джерел фінансування їхньої роботи має практичне значення і в наш час. Отже, участь у проекті допоможе учням осмислити роль підприємців у розвитку українських земель,в тому числі і нашого регіону, періоду впровадження капіталістичних відносин;важливість вивчення механізму участі підприємницьких верств у формуванні виробничої та соціальної інфраструктури ; необхідність співробітництва підприємців з державними установами та органами місцевого самоврядування з метою вирішення різноманітних завдань в економічній та соціальній сферах життя суспільства.

Номер слайду 4

Ключове питання: Роль українських підприємців у модернізації українських земель у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть та вирішенні завдань в економічній та соціальній сферах життя.

Номер слайду 5

Тематичні питання: 1.Джерела формування промислово-торгівельної буржуазії Лівобережної України ІІ половини ХІХ ст. Етнічний і релігійний склад підприємців. 2.Вплив українських підприємців на економічний і соціальний розвиток Лівобережжя. 3.Життєвий шлях і діяльність відомих підприємців Слов’янщини. 4. Доброчинна діяльність підприємців минулого як приклад для співпраці органів влади і бізнесу в сучасній Україні.  

Номер слайду 6

Змістовні питання: 1.У чому полягав парадокс розвитку економіки України на межі ХІХ-ХХ століть? 2.Що визначало розвиток промисловості в підросійській Україні у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть? 3.Які галузі переважали в структурі промисловості? Чому саме ці галузі розвивалися? 4.Які міста стали найбільшими промисловими центрами України? 5.Проаналізуйте причини,що зумовили розвиток торгівлі України в пореформений період. 6.Що було характерним для розвитку сільського господарства? Які особливості мав кооперативний рух в Україні? 7.Як процес модернізації економіки України вплинув на соціальну структуру суспільства?

Номер слайду 7

Навчальні цілі: 1.Розширити знання учнів про роль українських підприємців у модернізації українських земель у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть та вирішенні завдань в економічній та соціальній сферах життя; ознайомити з доброчинною діяльністю промисловців. 2.Розвивати уміння аналізувати і систематизувати матеріал,удосконалювати навички роботи з різноманітними історичними джерелами, складати історичний портрет видатних підприємців,давати оцінку діяльності та висловлювати власні судження про їх внесок у розвиток країни. 3.На прикладах благодійницької діяльності українських промисловців виховувати в учнях доброту,милосердя,здатність співчувати та активну громадянську позицію,бажання самим змінювати світ навколо себе.

Номер слайду 8

Очікувані результати: 1.Учні будуть знати як вплинули модернізаційні процеси на соціальну структуру українського суспільства; джерела формування української буржуазії;висловлювати судження про діяльність українських меценатів та благодійників. 2.Учні будуть уміти охарактеризувати особливості соціально-економічних перетворень в Україні у другій половині ХІХ століття;працювати з різноманітними історичними джерелами;складати історичний портрет. 3.Учні будуть розуміти причинно-наслідковий зв'язок між модернізаційними процесами і змінами в соціальній структурі населення; поняття «буржуазія», «меценат», «благодійник», «підприємець».

Номер слайду 9

Номер слайду 10

ІІ. Творчий етап (дослідження теми проекту) ПРОЕКТНІ ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГРУП    1 група Завдання:Проаналізувавши різні історичні джерела, з’ясувати як модернізаційні процеси в економіці вплинули на соціальну структуру українського суспільства; які соціальні верства стали основою для формування торгівельно-промислової буржуазії. Очікуваний вихідний продукт: ментальна карта

Номер слайду 11

2 група. Завдання : Складіть історичні портрети відомих українських підприємців,опрацювавши запропоновані матеріали. Підготуйте матеріал для створення брошури «Роль українських підприємців у модернізації українських земель у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століть та вирішенні завдань в економічній та соціальній сферах життя» Очікуваний вихідний продукт: оформити матеріали для брошури; скласти «Інформаційне гроно».

Номер слайду 12

3 група Завдання : Знайдіть спільні риси в життєвому шляху видатних підприємців та промисловців нашого регіону. Чим ви можете це пояснити? Очікуваний вихідний продукт: створити інтерактивну карту «Імена видатних промисловців і підприємців Донеччини»; оформити матеріали для брошури.

Номер слайду 13

4 група Завдання :З’ясувати, які суб’єкти підприємницької діяльності розташовані на території Черкаської ОТГ; які галузі економіки є для них фінансово привабливими. Очікуваний вихідний продукт:створити буклет «Підприємці Черкаської ОТГ»; оформити матеріали для брошури.

Номер слайду 14

ІІІ. Підсумковий етап 1.Звіт груп про здійснену роботу. 2.Обговорення результативності проекту. Порівняння очікуваних результатів з отриманими. 3.Оформлення брошури. 4.Розміщення матеріалів проекту на шкільному сайті. 5.Презентація проекту і планування подальшої роботи.

Номер слайду 15

Список використаних джерел і літератури 1.Хрестоматія з історії України. Практичний довідник / Уклад. Воропаєва В.В.-Харків, 2010 2. Історія рідного краю (Донеччина з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст.):Навчальний посібник для учнів 9 класу. - Донецьк,2012, с.188-208,259-266. 3.Подов В.И.,Курило В.С. История Донбасса.Век ХІХ . – Луганск ,2001 4.Нестерцова С.М. Родина Іловайських-підприємці Півдня Росії// Нові сторінки історії Донбасу:зб.ст.- Донецьк,2009 5. Андрущенко Т. Щедрість Симиренківського роду // Сучасність – 2000. – № 9. с. 126-132. 6.Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) /О. М. Донік // Укр. істор. журн. – 2005. – № 4. – С. 160 – 174. 7.Лазечко П. Меценати української культури/ П.Лазечко, Л.Лазечко// Дзвін.- 2003.- №5-6.- С. 118-126.- [Рєпніни (1778-1864), Тарновські (1788-1899), Галаган Г. (1819-1888). 8.Міщенко Н. За добро - воздасться: [Брати Симиренки - знані меценати в Україні] / Н. Міщенко // Демокр. Україна. – 2002. – 17 верес. – С. 4: 9.Родина Симиренків // Сто видатних українців. – К. : Арій, 2006. – С. 269-273. 10.Деревянко І.М. Харитоненки:підприємці і меценати // Історія і правознавство- 2014,лютий.-№ 4-5,с.52-54    

ppt
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
29 березня 2019
Переглядів
979
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку